Hoofdstuk 4

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 316 woorden
  • 16 december 2002
  • 42 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
42 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

1. Hoe is het bodemgebruik
2. Welke fysische factoren hebben invloed gehad op het huidige landschapbeeld
3. Welke menselijke factoren hebben invloed gehad op het huidige landschapbeeld
4. Wat zijn karakteristieke landschapkenmerken
5. Hoe is de gebruikswaarde en de belevingswaarde van het landschap
6. Is het voorbeeld landschap karakteristiek voor het desbetreffende landschap als geheel

Zandlandschap bij Lemele
1- bos, heide, landbouw
2- ijs=stuwwallen, wind= dekzand, rivieren=smeltwater hoogteverschil in landschap
3- akkerbouw, heide
4- stuwwallen, dekzand, reliëf
5- akkers: voedsel bos/heide: recreatie gras:niks
6- nee: weinig zand, veel menselijke invloed, rivier+akkerbouw wel: reliëfrijk met bossen en heide

Hoogveenonginning bij Musselkanaal
1- akkerbouw, turfwinning
2- inklinking (inzinken bij afgraven), dekzand(wind), plantenresten door ijstijd keileem neergelegd
3- afgraven, water eruit pompen ® turfwinning, kanaal graven, landbouwgrond, dalgrond
4- geen relief, langgerekte dorpjes langs kanalen
5- turf: brandstof, warmte akkerbouw: voedsel
6- nee: al het veen is al afgegraven voor turf

Laagveenlandschap bij Loosdrecht
1- landbouwgrond®veeteelt=grasland te nat voor akkerbouw
2- zee®zeeklei
3- afgraving van veen voor turf®grote meren, inpolderen, smalle stroken water afgewisseld met smalle stroken land
4- ligt onder zeeniveau, nat, huizen langs dijken
5- je hebt bijna niets meer aan het landschap, heel nat
6- ja

Zeekleilandschap in Noord-Friesland
1- akkerbouw
2- zee®zeeklei afzetting, wind®zand, eb/vloed
3- indijking, bedijking, terpen
4- grote kavels (=stuk land), kwelders, terpen
5- akkerbouw: heel hoog vruchtbaar, recreatie
6- ja, terpen

Rivierkleilandschap bij de Lek
1- akkerland, veeteelt, tuinbouw
2- rivieren, ijs
3- kribben, uiterwaarden, zomer/winterdijk
4- overstromingen in de winter
5- uiterwaarden heb je niets aan in de winter
6- ja, winter overstromingen en in de zomer heb je land

Lösslandschap bij Epen
1- bossen, boomgaarden
2- wind, rivieren
3- planten, bossen voor behoud heuvels
4- heuvelachtig, lösslandschap
5- akkerbouw wil bijna niet op de heuvels dus recreatie
6- ja, löss ligt er veel en heuvels door rivieren

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.