Hoofdstuk 3.2 t/m 3.4

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 660 woorden
 • 7 juni 2016
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

§3.2

Brandhaarden: gebied met gewapend conflict

Gewapend conflict: een aanhoudende strijd waarbij in totaal minstens duizend doden vallen               

Internationale conflicten: conflict dat zich tussen 2 of meer staten afspeelt

Burgeroorlogen: conflict tussen bevolkingsgroepen binnen de grenzen van een land

Territorium: een woongebied van een volk

Staat: gebied met eromheen een internationale erkende grens (land). Binnen een staat gelden wetten en regels

Volk: groep mensen die zich bij elkaar voelen horen door taal, geloof of doordat ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben.

Regionalisme: een volk houdt, binnen een staat, sterk vast aan de eigen geschiedenis en eigen cultuur

Nationalisme: een volk streeft naar onafhankelijkheid en het stichten van een eigen staat

Separatisme: de wens van een volk om zich van een staat af te scheiden

Veel brandhaarden zijn er in Sub-Sahara, Afrika, Zuidoost-Azië en de islamitische wereld.

Er zijn 2 soorten gewapende conflicten:

 1. Internationale conflicten
 2. Burgeroorlogen. Een burgeroorlog kan escaleren tot een regionaal conflict, waarbij verscheidene landen betrokken raken. Dat gebeurt vaak doordat rebellen zich in grensregio’s ophouden en de gevechten zich over de grens uitbreiden. Vluchtelingen steken de grens over en zijn een gevaar voor de stabiliteit van het buurland.

  Als een staat/land erg hecht is maar een volk ‘knaagt’ hieraan, dan hoeft zo’n strijd niet gewelddadig te zijn. volken met een sterke, eigen identiteit kunnen dit namelijk op verschillende manieren laten zien:

 1. Regionalisme
 2. Nationalisme. Dit leidt vaak wel tot geweld.

  Gewelddadige conflicten komen vaak voor in landen met de volgende kenmerken:

 1. Ze zijn niet democratisch
 2. De mensenrechten worden geschonden (marteling, corruptie, geen persvrijheid)
 3. Een groot deel van de bevolking lijdt honger
 4. Er zijn meer dan 500000 vluchtelingen uit buurlanden
 5. Kort geleden heeft een ander gewelddadig conflict plaatsgevonden

  §3.3

  Asielzoekers: vluchtelingen die in het land waar hij zijn toevlucht heeft gezocht, een aanvraag tot verblijf heeft ingediend

  Genocide: vernietiging van een volk, ras of groep of een poging daartoe

  Babyboom: opmerkelijk hoog geboortecijfer in een bepaald jaar (geboortegolf)

  Rijke westerse landen bekostigen hun militaire uitgaven uit de belastingen. Lucratieve bronnen voor inkomsten van regellengroepen zijn drugs, diamanten, olie en hout. Oorlog kost veel geld. Dit geld kan dus niet worden uit gegeven aan onderwijs, landbouw of wegen. Het is een vicieuze cirkel: gewapende conflicten ontstaan niet alleen door armoede, ze leiden ook tot armoede. Oorlog is heeft sociale gevolgen en is een humanitaire ramp. Genocide kan gedaan worden door leden van die groep te doden, hun kinderen te deporteren of door sterilisatie.

  §3.4

  Vredesmacht: verdedigingsleger onder aanvoering van de VN of andere organisaties om in een conflictgebied de vrede te bewaren

  Veiligheidsraad: het orgaan van de VN dat zich met oorlog en vrede bezig houd. Heeft 5 permanente leden (China, VS, Russische Federatie, Frankrijk en VK) en tien roulerende leden

  Vredesoperaties worden vaak uitgevoerd. Het is goedkoper dan oorlog. Na de vredesoperatie wordt er gewerkt aan de economische- en sociale opbouw. Er zijn 4 redenen waarom landen hun troepen laten deelnemen aan vredesoperaties

 1. De troepen worden zo getraind in een situatie die niet zo onveilig is als een echte oorlog.
 2. Politiek motief: door troepen te leveren aan vredesoperaties verkrijgt een land meer prestige en invloed op de beslissingen in de VN
 3. Om economische belangen veilig te stellen
 4. Een argument van humanitaire aard. Veel landen dragen bij om de wereldvrede te bevorderen en omdat ze een geteisterde bevolking rust gunnen.

  De veiligheidsraad, het hoogste orgaan van de VN, besluit waar vredesmissies komen. De Veiligheidsraad heeft 15 leden waarvan 5 permanent en 10 roulerend. De 5 permanente hebben vetorecht: zonder hun instemming wordt er niets besloten. Als een permanent lid bij een conflict betrokken is,, is internationale bemoeienis vrijwel onmogelijk.

  Vooral kleine en lichte wapens spelen een grote rol in steeds weer oplaaien van conflicten, omdat ze makkelijk te transporteren en te verbergen zijn. veel landen verkopen deze wapen gewoon aan probleemregio’s. Dat kunnen ze doen omdat de internationale overeenkomsten over wapenhandel alleen het zware materieel betreffen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.