Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Hoofdstuk 3 Zuidoost-Azië

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 1312 woorden
 • 20 mei 2016
 • 14 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
14 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Dit zijn de 5 irritantste type leraren

Die ene docent die altijd met een koffieadem over je heen hangt tijdens de uitleg van een lastige wiskundeformule of de veel te jolige gymnast: sommige leraren lijken meer op karakters uit een sitcom dan op echte docenten. En de irritantste? Dat zijn deze 5 types 👇

Bekijk ze hier

De Geo

Hoofdstuk 3 Zuidoost-Azië: cultuur en ontwikkeling

 

Paragraaf 1 Thailand: een andere wereld

Warm en vochtig

De natuurkenmerken van Thailand zijn anders dan van Nederland:

 • Tropisch klimaat (warm, vochtig klimaat met een gemiddelde temperatuur die altijd hoger is dan 18 graden)
 • Tropische regenwouden (dicht, ondoordringbaar bos in warme en vochtige tropen)
 • Grote delen van het land wordt gebruikt voor de landbouw, voornamelijk rijst

 

Cultuur van Thailand

Thaise leven is anders dan in Nederland. Kenmerken van de Thaise cultuur (alles wat je hebt aangeleerd):

 • Bijna alle inwoners zijn Bhoedist. Bhoedisten geloven dat zij na dit leven opnieuw worden geboren.

Overeenkomst tussen Thailand en Nederland: in het moderne deel van de stad Bangkok zijn grote, moderne winkelcentra met dezelfde hippe kleding.

 

Cultuur en volk

Thailand heeft diverse bevolkingsgroepen (volk: een groep mensen die al eeuwenlang samenwoont en dezelfde cultuur heeft). Het grootste deel van de bevolking is het volk van de Thai. De Chinezen kwamen als migranten en handelaren uit China. Deze Chinezen wonen voornamelijk in Bangkok en in het zuiden van Thailand.

 

Paragraaf 2 De cultuur van Zuidoost-Azië

Eén cultuurgebied?

Zuidoost-Azië bestaat uit twee delen:

 • Een schiereiland (een gebied dat aan drie kanten is omringd door de zee)
 • Op de eilanden tussen de Grote Oceaan en de Indische Oceaan. Hier liggen Indonesië en de Filipijnen.

Zuidoost-Azië heeft meerdere cultuurgebieden (gebied met overeenkomsten in de cultuur). Het gebied is multicultureel (mensen uit verschillende culturen die met elkaar samenleven). Zij hebben verschillen in talen, godsdienst, kunst, muziek en gebouwen.

 

Invloeden van buitenaf

Een belangrijke oorzaak voor de cultuurverschillen is dat mensen zich eenvoudig via de zee kunnen verspreiden om zo hun ideeën, en cultuurkenmerken te verspreiden.

Al 2000 jaar wordt Zuidoost-Azië beïnvloed door grote aantallen Chinezen die veelal bij elkaar gaan wonen. Elke grote stad in Zuidoost-Azië heeft een Chinatown, waar Chinezen in hun eigen cultuur bij elkaar leven. Zij vormen een etnische groep (deel van een volk dat in een ander land bij elkaar woont). Chinezen spelen vaak een hoofdrol in de economie.

Vanuit India kwamen immigranten en handelaren. Zij brachten het hindoeïsme en het boeddhisme mee.

Handelaren uit de Arabische wereld brachten het islam mee.

Momenteel is er nog veel uitwisseling. Mensen nemen hun cultuur mee als zij gaan werken in landen waar er een tekort aan arbeiders is.

Indonesië heeft kunstmatige grenzen (de lijnen op de landkaart laten zien waar het land eindigt) én natuurlijke grenzen (grenzen gevormd door gebergten, rivieren, zeeën etc.).

Elf staten

Vanaf de 16de eeuw vormden Europeanen koloniën (gebied in een ander werelddeel dat in het bezit is van (meestal) een Europees land) in Zuidoost-Azië. De kolonisten zorgden dat versnipperde koninkrijkjes samengingen tot één land. Een voorbeeld is Nederlands Indië. De kolonie leverde grondstoffen voor de Europese industrie.

In de loop van 20ste eeuw zijn deze zelfstandige staten geworden. Zo werd Nederlands Indië een nieuw land: Indonesië.

De verschillende godsdiensten in de landen veroorzaken in een aantal staten conflicten.

Ondanks de culturele verschillen, kunnen de landen ook samenwerken. Een voorbeeld is de ASEAN, die zorgt voor economische samenwerking en ontwikkeling. 10 van de 11 staten van Zuidoost-Azië zijn lid van de ASEAN.

 

Paragraaf 3 Arm en rijk in Zuidoost-Azië

Rijkdom en armoede

Kenmerken rijkdom en armoede kun je zien aan bijvoorbeeld kleding, huizen, winkels, wegen, vervoersmiddelen.

Rijkdom en armoede kun je ook meten met getallen. Dan meet je verschillende ontwikkelingskenmerken (een kenmerk waarmee je de armoede of de rijkdom in een gebied kunt meten) door bijvoorbeeld de of er honger is in een land of genoeg gezondheidszorg.

 

 

 

 

Ontwikkelingspeil

Er zijn twee manieren om met getallen te meten:

 1. Koopkracht (het aantal goederen of diensten dat je van je geld kunt kopen)
 2. Basisbehoefte (iets wat iedereen echt nodig heeft om redelijk te kunnen leven (voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg).

Het inkomen per inwoner en de basisbehoeften zeggen iets over het ontwikkelingspeil (het niveau van de rijkdom of de armoede in een land) van een gebied.

 

Zuidoost-Azië: drie gezichten

 • Rijke landen; twee landen springen er uit: Singapore en Brunai. Beide landen zijn klein. Singapore groeit snel, heeft een hoog ontwikkelingspeil, goede wegen en luxe winkelcentra.

Brunai is rijk dankzij de olie.

 • Groeilanden; landen waar de laatste jaren de welvaart flink is toegenomen. Internationale bedrijven profiteren van de lage lonen. Deze snelgroeiende landen zoals Thailand, doen veel aan het verbeteren van de infrastructuur (alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen of informatie te vervoeren)
 • Achterblijvers; landen waar de armoede erg groot is zoals Myanmar. Veel inwoners krijgen niet genoeg voedsel, wonen in een krot en gaan niet naar school. Er is nauwelijks medische zorg.

 

Paragraaf 4 Bronnen: regio in beeld – Indonesië

Tropen                         warme luchtstreek bij de evenaar tussen 23,5 gr  N.B. en 23,5 gr Z.B.

Evenaar                       de lijn die de aardbol in twee helften verdeelt: het noordelijk en het zuidelijk halfrond

Tropisch regenwoud     dicht, ondoordringbaar bos in de warme en vochtige tropen

Bevolkingsdichtheid      het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer (inw/km2)

Bevolkingsspreiding      de verdeling van mensen over een land of gebied

Sawa’s                         rijstakker die onder water staat met behulp van irrigatie

Irrigatie                        het kunstmatig nathouden van landbouwgronden

Ontwikkelingspeil          het niveau van de rijkdom of de armoede in een land

Basisbehoefte              iets wat iedereen echt nodig heeft om redelijk te kunnen leven (voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg)

Cultuur                         alles wat je hebt aangeleerd     

Kolonie                         gebied in een ander werelddeel dat in het bezit is van (meestal) een Europees land

BNP                             Bruto Nationaal Product, het geld dat alle inwoners van een land samen verdienen

BNP per inwoner          het gemiddelde inkomen per inwoner, berekend door het bnp te delen door het aantal inwoners van een gebied

Natie                            een volk dat in één staat woont

Volk                             een groep mensen die al eeuwenlang samenwoont en dezelfde cultuur heeft

Staat                            een gebied met twee kenmerken: het is duidelijk begrensd en het bestuur (de regering) is soeverein. Soeverein betekend dat er geen enkele baas boven staat.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.