Hoofdstuk 3

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 3484 woorden
 • 25 mei 2016
 • 15 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Paragraaf 1,2 en 3

1.​    ​Waarom is China inmiddels een economische grootmacht?

­ Omdat ze een grote economische groei doormaken.

2.​    ​Wat verstaan we onder het BBP per hoofd van een land?

­Bruto Binnenlands Product, wat een land gemiddeld verdiend.

3.​    ​Noem de vier verschillende landschappen in China.  Je hoeft de namen niet te weten maar wel of ze in het oosten, westen enz.  liggen en wat de belangrijkste kenmerken zijn/

­​       ​Zuiden – Berggebied, hoge pieken en diepe dalen. Het is een van

­​       ​Oosten – Beste landbouwgebied, vruchtbare grond.

­       ​ Westen – grootste zandwoestijnen, In de winter ligt de gemiddelde temperatuur ver beneden het vriespunt.​                 ­​       ​Noordoosten – Bergachtig, de temperaturen zijn in de winter laag, daarom wonen er zo weinig mensen.

4.​    ​KS­vraag Leg uit dat als gevolg van het landschap van China de bevolkingsspreiding erg onregelmatig is.

Kop: Het landschap van China

Staart: de bevolkingsspreiding erg onregelmatig is

­​       ​China exporteert veel goederen om te kunnen verkopen, grote hoeveelheden producten worden vervoerd via de zee en rivieren, want dit is het goedkoopst. Dus de werkgelegenheid zit voornamelijk aan de kust of aan een rivier, dus niet op het platteland of in de bergen. Dus de meeste mensen wonen aan de kust of aan rivieren.

­​       ​De helft van de bevolking leeft op nog geen 10% van het landoppervlak. De helft van het landoppervlak wordt bewoond door nog geen 2% van de bevolking.

5.​    ​Welk deel van China heeft de hoogste bevolkingsdichtheid?

 ­​       ​Het Oosten/Zuidoosten van China.

6.​    ​Wat is de belangrijkste taal in China?

              ­      Mandarijn

7.​    ​Noem twee bijzonderheden van deze taal die je in vraag 6 noemt.

­​       ​Het is de meest gesproken taal in de hele wereld.

­       ​ ​Het wordt door 75% v.d. chinezen gesproken, er zijn veel dialecten.

8.​    ​Waaruit blijkt dat er in China bevolkingsgroepen wonen met verschillende culturen?

Dit wil je ook lezen:

­​       ​Er zijn veel verschillende talen en dialecten en in sommige provincies wel meer dan honderd. ­​       ​Verschillende soorten geloof.

9.​    ​Leg uit waarom er regelmatig spanningen zijn tussen culturele minderheden en de Chinese  regering zijn.

              ­      Omdat de minderheden hun eigen taal en cultuur willen behouden.

10.​ ​Noem een belangrijke minderheid in China.

              ­      Het Tibetaanse volk

11.​ ​Wat gebeurde er in de Speciale Economische Zones en open steden die na de dood van Mao in China werden ingesteld.

­ Na zijn dood werden deze open steden en speciale economische steden zones als  steden ingesteld, vervolgens lieten deze steden een spectaculaire groei zien.

12.​ ​Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat de communistische partij in China nog steeds een belangrijke rol speelt.

­​       ​Er is veel staats controle, de regering controleert alles.

­​       ​Tijdens de Olympische spelen in Beijing heeft de overheid ervoor gezorgd dat deze spelen een succes werden door de infrastructuur van de stad te verbeteren. Veel woningen moesten weggehaald worden voor de wegen rond de stad. Dus de staats controle is groot.

13.​ ​ Werd er in de SEZ’s gebruik gemaakt van een planeconomie?

­ Nee, er is nog steeds een planeconomie maar dan soepeler in de SEZ’s, het is een eerste stap richting de vrijemarkteconomie.

14.​ ​ Wat verstaan we onder een vrijemarkt economie?

­Vraag en aanbod bepalen in een land het gedrag van producenten en consumenten.

15.​ ​ Noem drie voordelen die andere landen hebben gehad als gevolg van de groei van de Chinese economie.

              ­      Grondstoffen en energie, die haal China uit andere delen van de wereld.

              ­               Chinese ondernemers zijn belangrijke investeerders in het buitenland geworden.

              ­      Westerse bedrijven hebben toegang tot de grote Chinese markt.

              ­     Consumenten uit Amerika en Europa kunnen goedkoop producten uit China kopen.

16.​ ​Wat betekent:  in plaats van “made in China” is het geworden  “create in China”  ?

­      In plaats van producten namaken gaan ze nu zelf producten ontwikkelen, om de economische groei in de toekomst te blijven stimuleren.

17.​ ​Noem 3 voorbeelden van exportproducten van China.

              ­      kleding/schoenen

              ­      meubels

              ­      speelgoed

              ­      elektronische producten

18.​ ​Wat betekent: China heeft een positieve handelsbalans?

­      China exporteert meer dan dat importeert, er komt dus meer geld binnen. Dan dat ervoor de import betaalt moet worden.

19.​ ​Noem drie oorzaken voor de gestegen behoefte van China aan grondstoffen.

 1. de steeds verder gaande industrialisering
 2. de toename van het autoverkeer
 3. de bouw van huizen, kantoren en wegen.

20.​ ​Waarom investeert China in de verbetering van de infrastructuur in Afrikaanse landen?

­      Zo kan China zich verzekeren van een constante omvoer van grondstoffen , ook hebben Chinese bouwbedrijven zo meer dan de helft van de Afrikaanse markt in handen.

21.​ ​Wat was de belangrijkste oorzaak van de eerste economische groei in China na de jaren 60 van de vorige eeuw.

­      Jaren lang is het bbp gestegen met 10%, het bbp per hoofd stijgt ook en er kan meer geconsumeerd worden  waardoor de vraag naar producten en diensten toeneemt.De rijker wordende interne Chinese markt is een aanjager voor de verdere economische groei.

22.​ ​Waaruit blijkt dat ook de Chinese arbeiders profiteren van de bloeiende economie. ­          Zie vraag 21

23.​ ​KS­vraag; Wat heeft de grote vraag naar grondstoffen en energie voor gevolgen voor de handelsbalans van China?

Kop: De grote vraag naar grondstoffen en energie

Staart: gevolgen voor de handelsbalans van China

              ­      Het positieve handelsbalans is minder groot.

24.​ ​Wat heeft China moeten doen om  “create in China” veel meer mogelijk te maken?

 ­ Niet meer allen dingen namaken maar ook dingen zelf ontwerpen en ontwikkelen en investeren in kennis en innovatie.

25.​ ​Hoe kan je in de grote Chinese steden zien dat er tegenwoordig veel buitenlandse investeerders zijn in China.

              ­ Je ziet in Chinese steden veel bedrijven/winkels die we ook in Europa/Amerika zien.

26.​ ​Noem 4 redenen waarom China aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven om zich daar te vestigen.

 1. grote omvang van de beroepsbevolking 
 2. Lage loonkosten, er kan goedkoop geproduceerd worden
 3. Opkomst van een nieuwe middenklasse, waardoor de productie voor de buitenlandse markt interessant wordt.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

                             a.    Het land is politiek stabiel.

27.​ ​Noem twee oorzaken voor het feit dat de globalisering steeds sneller gaat.

 1. De ontwikkeling van nieuwe communicatie­ en vervoersmiddelen, de relatieve afstand veranderd
 2. De wereldhandel is steeds vrijer geworden, geen tariefmuren meer, dus meer concurrentie, landen gaan zich sneller specialiseren.

28.​ ​Geef met behulp van de verschillende vervoersmiddelen die in de loop van de tijd zijn gebruikt aan, dat globalisering heeft plaatsgevonden.

 1. vroeger ging alles met paarden/zeilschepen, de gem. snelheid was 15 km/u
 2. er kwamen locomotieven en stoomschepen, de gem. snelheid was 30/70 km/u
 3. vervolgens kwamen er vliegtuigen, de gem. snelheid was eerst 450 km/u daarna liep het op tot 750/100 km/u
 4. nu hebben we internet waarmee we super snel met de hele wereld contact kunnen maken

29.​ ​Wat verstaan we onder comparatieve voordelen als het om de handel gaat.

­      Andere producten worden uit andere landen gehaald, waardoor handel toeneemt. Allebei de landen profiteren ervan.

30.​ ​ Leg uit hoe een multinationale onderneming te werk gaat.

              ­  Bij een MNO worden delen van de productie uitbesteed aan lagelonenlanden.

31.​ ​Noem 5 locatiefactoren

 1. kostenvoordelen: de loonkosten en de kosten voor machines en grondstoffen
 2. de aanwezigheid van bedrijven
 3. de bevolking:  de omvang van de bevolking
 4. de politiek: de stabiliteit van het land
 5. de cultuur: De overeenkomsten tussen culturen van de landen
 6. de infrastructuur: de aanwezigheid van goede transportwegen en communicatietmiddelen.  

32.​ ​Waarom zijn landen tegenwoordig steeds meer afhankelijk geworden van MNO’s?

­​       ​Want MNO’s zijn erg machtig omdat ze op de goedkoopst mogelijke manier producten laten ontwikkelen.

­​       ​Ze zorgen voor werkgelegenheid in een land.

­       ​ ​Goedkope producten dus ook afzet.

­​       ​Door de goedkope producten krijgen mensen uit een land meer koopkracht,

33.​ ​Wie was de grote leider van China?

­ Mao Zedong

Paragraaf 4 ­ Economische kerngebieden

Economische gebieden in China

In 1949 ­> Volksrepubliek China werd uitgeroepen ­> China was overwegend argrarisch.

De landbouw was in veel provincies de belangrijkste economische activiteit.

Westen China: nomadische veeteelt

Oosten: intensieve akkerbouw, veel rijstbouw

Kust provincies: diensten en industrie

                       Silicon Valley: gebied met een grote concentratie aan innovatieve technologiebedrijven.​                                                

China’s silicon valley; Zhongguancun (in de buurt van Bejing).

Doordat steeds meer bedrijven zich daar gingen vestigen is dit gebied een voorbeeld geworden voor China als innovatieland.

Ontwikkelingen van Speciale Economische Zones en open steden

Shenzhen werd een Speciale Economische Zone (SEZ) na Mao Zedong’s dood. SEZ = Een regio die speciaal is aangewezen om de economie te stimuleren. Bedrijven worden naar SEZ’s gelokt door de lagere belastingen en de regels voor import en export soepeler. Door bedrijven aan te trekken gaat de economie groei in dat gebied. 

Brazilie, India en Korea ­> hebben de SEZ’s van China overgenomen. 

Het omliggende gebied profiteerde mee van de economische groei van China.

In 1984­> Chinese overheid besloot om 14 ‘open steden’ aan te wijzen (Shanghai). Deze steden zijn het scharnierpunt tussen het binnen­ en buitenland.

Oostkust: van China is een economische ontwikkelzone, het economisch kerngebied van China.

Veranderingen in China

een gevolg van de economische groei is dat de lonen van de Chinese fabrieksarbeiders stijgt. Daarom gaan veel fabrieken opzoek naar goedkopere arbeidskrachten in andere delen van China en zelfs in Aziatische landen. Ook de buitenlandse investeringen gaan meer naar het binnenland en Aziatische landen. De economische groei vindt nu meer in het binnenland van China plaats dan aan de kust. De kuststeden schakelen over naar een kenniseconomie en gaan meer investeren in innovatie, cultuur, transport en financiën. hier heb je een meer geschoolde beroepsbevolking nodig.

Economische kerngebieden in de wereld

Andere economische kerngebieden:

­ Het noordoosten v.d. VS

­ De Amerikaanse westkust

­ Japan

­ Europa: Zuiden Groot­Britannië, Nederland (randstad), Duitsland (Ruhrgebied) en Italië ( het noorden)

De opkomende markten (BRIC­landen, brazilie, rusland, india, china) maakten een snel industrialisatieproces door, vanwege de lage arbeidskosten waar de westerse kerngebieden gebruik van wilden maken. De landbouw is in deze landen afgenomen er is meer industrie gekomen. Er is meer verstedelijking gekomen & een nieuwe middenklasse die meer kan consumeren.

Paragraaf 5 ­ Wereldsteden

1. Geschiedenis van Shanghai

Shanghai ­> Grootste stad van China met 21 miljoen inwoners. De stad ligt aan de rivier Chang Jiang (de blauwe rivier), het is een belangrijke havenstad.

In 1843 ­> de stad Shanghai kwam in handen van buitenlandse mogendheden. Zo ontwikkelde de stad als een internationale havenstad en handelscentrum. 

1900­> China wordt een belangrijke industriestad.

1949­> communistische partij krijgt de macht, veel ondernemers vertrekken. 

1979­> De meeste buitenlandse ondernemingen vestigen zich in Guangzhou.

Groei Shanghai

De vervoersslagader van China is de monding van Chang Jiang 

1990­> Ontwikkeling van Pudong een SEZ.

Door het instellen van speciale ontwikkelingsbedrijven, kreeg de stad (Pudong), geld voor investeringen voor de infrastructuur. Ze hebben dan ook een uitgebreid wegennet en metronet aangeld.

2005­> Shanghai is de grootste haven ter wereld en grootste containerhaven ter wereld. Shanghai is het financieel en commercieel centrum van China.

Grote steden en middelgrote steden

De Chinese overheid investeert steeds meer in infrastructuur en onderwijs om de economie een kenniseconomie te maken. 

Het centrale deel van China gaat ook steeds meer groeien, omdat productie zich steeds vaker naar het binnenland verplaatst. Daar naar toe worden allemaal wegen en hogesnelheidslijnen aangelegd (ook vliegvelden). De tweede en derde orde steden, achter de SEZ aan de kust (zie bron 3 par 5) worden steeds belangrijker en groeien ze. Zo groeit Chengdu uit tot een nieuw centrum van de elektronische industrie en bedrijven in de ict.

Kenmerken van wereldsteden

In een wereldstad is globalisering op verschillende manieren zichtbaar.

              ­      Veel hoofdkantoren en internationale ondernemingen.

              ­      Belangrijke financiële instellingen (baken en beursen).

              ­      Mainports

              ­      Ze liggen aan zee of bij diep vaarwater.

              ­      Ze liggen aan zee of bij diep vaarwater.

              ­      Havens en internationale vliegvelden.

              ­      Van verschillende landen komen goederen en mensen aan.

Een wereldstad heeft daarom goede verkeersverbindingen met het achterland.

Megastad = Dit zijn steden met 10 miljoen inwoners of meer. Een wereldstad kan een megastad zijn maar het hoeft niet. Wereldsteden hebben grote aantrekkingskracht op mensen. Omdat er veel mensen op zoek naar een baan zijn is er veel concurrentie waardoor de lonen laag zijn. 

Paragraaf 6 ­ Bedrijfsvestiging in het buitenland

China en de wereld

Hoewel de economie van China erg snel is gegroeid, gaan ze de laatste jaren pas investeren in het buitenland. De Chinese regering spoort grote bedrijven sinds 2000 aan om ook naar de internationale markt te gaan. Zo hopen ze hun aandeel in de wereldeconomie te versterken. China investeert tegenwoordig meer in het buitenland dan het buitenland in China. De meeste bedrijven in China zijn van de staat (overheid) dus de politiek speelt daarom ook mee wanneer ze gaan investeren. Ze gaan bijvoorbeeld niet in een land investeren dat vind dat Taiwan een zelfstandig land is want de politiek van

China vind dat niet. Politiek geeft dus vaak de doorslag wat betreft de investeringen.

China en Europa

China investeert in Aziatische landen, Afrika en in Europa.  China is de op een na grootste handelspartner van de EU en de EU is de grootste afzetmarkt voor China. China staat als investeerder op de vijfde plaats van de wereldranglijst.

Voor Europa is China interessant omdat het een opkomende wereldmacht is en (in de toekomst) veel zal investeren. (bijvoorbeeld in havens, technologie zoals computermerk Lenovo)

Voor China is Europa interessant omdat ze dan toegang hebben tot een grote en ver ontwikkelde consumentenmarkt.

Chinese bedrijven in Nederland

In Nederland hebben wij ongeveer 320 Chinese bedrijven. Jaarlijks komen er ongeveer 30 bij. Ze ondersteunen de Chinese export naar de rest van Europa. Nederland is een poort tot Europa voor veel Chinese bedrijven voor;

              ­      Marketing

              ­      Verkoop

              ­      Distributie

In Nederland worden sommige bedrijven overgenomen door Chinezen. 

Chinezen in Nederland

Sinds de negentiende eeuw gingen steeds meer chinezen naar andere landen om daar te werken als goedkope arbeidskrachten (dit worden ook wel overzeese Chinezen genoemd). Chinezen zijn erg gehecht aan hun eigen cultuur en kiezen eerder voor familie dan voor zich zelf (individu). Er ontstonden op de hele wereld ‘Chinatowns’ met chinese winkels, restaurants, tempels en scholen.

Er wonen in NL ongeveer 100.00 Chinezen. Er is overal in Nederland wel een Chinees restaurant te vinden en er werken veel chinezen in de Horeca (HOERECA HAHAHA). Andere Chinezen hebben hun eigen bedrijfjes zoals nagelstudio’s, kapperszaken of massagesalon’s. Tegenwoordig zijn de Chinezen in NL aardig goed opgeleid en werken ze bij een bank of in de telecomsector. Chinezen die op dit moment naar NL komen gaan vaak werken voor Chinezen bedrijven.

Paragraaf 7 ­ Gevolgen van de snelle economische groei

Ongelijkheid in China 

Economische groei zorgde voor een spectaculaire daling van de extreme armoede van de bevolking. Er waren veel verschillen in welvaart. Eigenlijk kent de oostkust alleen de economische groei en daar is dus ook de welvaart gestegen. Dit is dus een toenemende regionale ongelijkheid​     ​. De verschillen in welvaart zijn in de steden goed te zien. Hogere inkomensberoepen wonen in luxeappartementen en de laagste betalen natuurlijk in slechte huizen. Hierdoor kunnen er spanningen tussen de inkomensverschillen toenemen. 

Door de toenemende welvaart ontstaat er een nieuwe middenklasse in de steden, zo is er meer geld voor aan goederen, diensten, vakantie en luxe producten.

Volksgezondheid

Door de toegenomen welvaart leven de Chinezen langer doordat de gezondheidszorg is verbetert. De levensverwachting is in de afgelopen 50 jaar gestegen van 35 naar 72 jaar.

Wel hebben steeds meer Chinezen last van welvaartsziekten zoals overgewicht en hartkwalen. Het aantal auto’s is enorm gegroeid door de welvaart waardoor er erg veel verkeersongevallen zijn. Er komen ook veen Chinezen om door ongevallen in steenkoolmijnen. Dit komt omdat ze veel steenkool nodig hebben voor hun grote behoefte aan energie en veiligheid op de tweede plek staat.

Milieuverontreiniging

De snelle economische was mogelijk omdat er geen strenge milieuregels waren. Hierdoor is China wel de grootste vervuiler ter wereld geworden. Zo komt er in steden vaak smog, die het leven van mensen bijna onmogelijk maakt. De luchtvervuiling wordt veroorzaakt door de vele fabrieken, auto’s en energiecentrales. De overheid kan fabrieken sluiten of het verkeer beperken om de luchtvervuiling te verminderen. Sommige chinezen worden zich bewust van de negatieve gevolgen van de economische groei. De overheid neemt steeds meer maatregelen om het milieu te verbeteren. Het belangrijkste punt is het verminderen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en het beter omgaan van energie. Dit is moeilijk want, door de snelle economische groei zal het energieverbruik alleen maar toenemen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.