Hoofdstuk 3

Beoordeling 7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 2e klas vwo | 790 woorden
 • 15 april 2015
 • 37 keer beoordeeld
Cijfer 7
37 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

3.2

Een stad heeft vier kenmerken:

 1. een bepaalde, per land verschillende omvang
 2. een hoge bevolking- en bebouwingsdichtheid, vaak met hoogbouw
 3. een beroepsbevolking die vrijwel uitsluitend werkt in de secundaire en tertiaire sector
 4. een groot aantal functies voor het gebied rond de stad

Megastad = een stad met meer dan tien miljoen inwoners

-In een ontwikkelingsland heb je vaak één megastad, dat is een primate city.

Wereldstad of global city = een grote stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op het gebied van economie, politiek en cultuur.

Hoofdstad = belangrijkste stad van een land waar meestal de regering zetelt.

Stedelijk netwerk = een groep steden in een lang die onderling op tal van terreinen verbonden zijn.

Kenmerken van het gebied waarin de stad ligt (site):

 1. hoogteligging en reliëf
 2. aanwezigheid van grondstoffen
 3. vruchtbaarheid
 4. ligging aan kust of rivier

Kenmerken van de ligging van een plaats t.o.v. andere plaatsen(situation):

 1. centraal gelegen
 2. prima verbindingen met andere steden

-Kan in de loop van tijd veranderen

-Situation is belangrijker dan site

Verschillen tussen de medina en het Europese deel(dubbelstad):

 1. verschil in wegenpatroon
 2. medina is ommuurd
 3. Europese deel grenst aan een haven

3.3

Verstedelijkingsgraad = percentage van de bevolking dat in de steden woont.

Rijke landen:

 1. sterk verstedelijkt
 2.  de stadsbevolking neemt  niet meer toe
 3. de afgelopen jaren is er veel suburbanisatie, de mensen trekken naar het platteland of naar kleinere stadjes.
 4. Re-urbanisatie[Tycho Ols1]  =een proces waarbij na een lange periode van leegloop de stedelijke bevolking weer toeneemt.

Arme landen:

 1.   snelle stedelijke groei
 2.   vestigingsoverschot

                                    Opbouw westerse stad:                                                                                      

 1. CBD
 • chique winkels
 • veel kantoren
 • duur om te wonen
 1. Oude wijken
 • hoge bevolkingsdichtheid
 • lagere inkomens
 • getto’s
 • probleemwijken
 1. Middenklasse
 2. Suburbs
 • hogere inkomens

Opbouw niet-westerse stad:

- Geen structuur

          1. één of meer zakencentra

          2. verspreid liggende industrieterreinen

          3. woonwijken van de rijken, achter zwaarbewaakte hekken

          4. krottenwijken waar plaats is, meestal bij wegen, fabrieken, vuilnisbelten, vliegvelden

               - hoe ouder een krottenwijk hoe meer voorzieningen

Redenen om te sub urbaniseren:

 1. voor mensen:
 • grotere en betere huizen
 • mooiere en veiligere woonomgeving
 1. voor bedrijven:
 • goedkopere grond
 • meer ruimte
 • beter bereikbaar

3.4

verstedelijkingstempo = percentage waarmee de verstedelijkingsgraad jaarlijks toeneemt

Nieuwkomers komen altijd in krottenwijken terecht. De fases van nieuwkomers zijn:

 1. plek vinden
 2. voet aan de grond, huis bouwen
 3. definitieve vestiging, betere woning in de stad

Een baan vinden als nieuwkomers is moeilijk, je kunt werken in de:

 1. formele sector (officiële economie)
 • je hebt dan opleiding en contacten nodig
 1. informele sector (scharreleconomie)
 • 60% van de werkers in steden doet dit
 • het hele gezin werkt

In een drukke stad zijn verschillende problemen:

 1. files
 2. smog
 3. zwerfvuil
 4. gevaarlijke stoffen
 5. milieuvervuiling
 6. gebrek aan schoon drinkwater
 7. ontbreken riolering

Metropool = hetzelfde als een wereldstad

3.7

De vier steden van de randstad hebben hun eigen taak.

Stad    

                 Taak                                                          

              Verklaring

Amsterdam

Financieel, diensten- en

toeristencentrum

Vlakbij vliegveld

Den Haag

Nationaal bestuurscentrum

Zetel koningshuis

Rotterdam

Internationale haven, industriestad

Grote haven

Utrecht

Nationaal distributie- en vergadercentrum

Centraal gelege

Groei stad:

 1. Stad
 2. Agglomeratie = aaneengesloten stedelijke bebouwing die zich over meer dan

één gemeente uitstrekt

 1. Stadsgewest/ netwerkstad = een gebied waarin alle omringende plaatsen

verbonden zijn met de centrale stad

 1. Stedelijk gebied = een gebied met een aantal goed verbonden stadsgewesten

VINEX-locatie = een nieuw stadsdeel dat tegen de oude stad is aangebouwd

drempelwaarde = minimum aantal klanten dat nodig is om een plaats met winst te

kunnen aanbieden

reikwijdte = de afstand die klanten willen afleggen voor een bepaalde dienst

verzorgingsgebied = het gebied dat door één plaats wordt voorzien van goederen en

diensten

draagvlak = het aantal mogelijke klanten binnen een verzorgingsgebied

 [Tycho Ols1]

REACTIES

M.

M.

Echt goede sammenvatting, moet het voor morgen leren dus erg bedankt!!

7 jaar geleden

B.

B.

yes, toch nog mogelijk om een voldoende te halen :) heb morgen proefwerk en die tekst nu leren? nee bedankt:)

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.