Hoofdstuk 3

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 2e klas vwo | 790 woorden
 • 15 april 2015
 • 35 keer beoordeeld
 • Cijfer 6.9
 • 35 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

3.2Een stad heeft vier kenmerken:
 1. een bepaalde, per land verschillende omvang

 2. een hoge bevolking- en bebouwingsdichtheid, vaak met hoogbouw

 3. een beroepsbevolking die vrijwel uitsluitend werkt in de secundaire en tertiaire sector

 4. een groot aantal functies voor het gebied rond de stadMegastad = een stad met meer dan tien miljoen inwoners-In een ontwikkelingsland heb je vaak één megastad, dat is een primate city.Wereldstad of global city = een grote stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op het gebied van economie, politiek en cultuur.Hoofdstad = belangrijkste stad van een land waar meestal de regering zetelt.Stedelijk netwerk = een groep steden in een lang die onderling op tal van terreinen verbonden zijn.Kenmerken van het gebied waarin de stad ligt (site):
 1. hoogteligging en reliëf

 2. aanwezigheid van grondstoffen

 3. vruchtbaarheid

 4. ligging aan kust of rivierKenmerken van de ligging van een plaats t.o.v. andere plaatsen(situation):
 1. centraal gelegen

 2. prima verbindingen met andere steden-Kan in de loop van tijd veranderen-Situation is belangrijker dan siteVerschillen tussen de medina en het Europese deel(dubbelstad):
 1. verschil in wegenpatroon

 2. medina is ommuurd

 3. Europese deel grenst aan een haven3.3Verstedelijkingsgraad = percentage van de bevolking dat in de steden woont.Rijke landen:
 1. sterk verstedelijkt

 2.  de stadsbevolking neemt  niet meer toe

 3. de afgelopen jaren is er veel suburbanisatie, de mensen trekken naar het platteland of naar kleinere stadjes.

 4. Re-urbanisatie[Tycho Ols1]  =een proces waarbij na een lange periode van leegloop de stedelijke bevolking weer toeneemt.Arme landen:
 1.   snelle stedelijke groei

 2.   vestigingsoverschot                                    Opbouw westerse stad:                                                                                      
 1. CBD
 • chique winkels

 • veel kantoren

 • duur om te wonen
 1. Oude wijken
 • hoge bevolkingsdichtheid

 • lagere inkomens

 • getto’s

 • probleemwijken
 1. Middenklasse

 2. Suburbs
 • hogere inkomensOpbouw niet-westerse stad:- Geen structuur          1. één of meer zakencentra          2. verspreid liggende industrieterreinen          3. woonwijken van de rijken, achter zwaarbewaakte hekken          4. krottenwijken waar plaats is, meestal bij wegen, fabrieken, vuilnisbelten, vliegvelden               - hoe ouder een krottenwijk hoe meer voorzieningenRedenen om te sub urbaniseren:
 1. voor mensen:
 • grotere en betere huizen

 • mooiere en veiligere woonomgeving
 1. voor bedrijven:
 • goedkopere grond

 • meer ruimte

 • beter bereikbaar3.4verstedelijkingstempo = percentage waarmee de verstedelijkingsgraad jaarlijks toeneemtNieuwkomers komen altijd in krottenwijken terecht. De fases van nieuwkomers zijn:
 1. plek vinden

 2. voet aan de grond, huis bouwen

 3. definitieve vestiging, betere woning in de stadEen baan vinden als nieuwkomers is moeilijk, je kunt werken in de:
 1. formele sector (officiële economie)
 • je hebt dan opleiding en contacten nodig
 1. informele sector (scharreleconomie)
 • 60% van de werkers in steden doet dit

 • het hele gezin werktIn een drukke stad zijn verschillende problemen:
 1. files

 2. smog

 3. zwerfvuil

 4. gevaarlijke stoffen

 5. milieuvervuiling

 6. gebrek aan schoon drinkwater

 7. ontbreken rioleringMetropool = hetzelfde als een wereldstad

3.7De vier steden van de randstad hebben hun eigen taak.
Stad                     Taak                                                                        VerklaringAmsterdamFinancieel, diensten- entoeristencentrumVlakbij vliegveldDen HaagNationaal bestuurscentrumZetel koningshuisRotterdamInternationale haven, industriestadGrote havenUtrechtNationaal distributie- en vergadercentrumCentraal gelege
Groei stad:
 1. Stad

 2. Agglomeratie = aaneengesloten stedelijke bebouwing die zich over meer danéén gemeente uitstrekt
 1. Stadsgewest/ netwerkstad = een gebied waarin alle omringende plaatsenverbonden zijn met de centrale stad
 1. Stedelijk gebied = een gebied met een aantal goed verbonden stadsgewestenVINEX-locatie = een nieuw stadsdeel dat tegen de oude stad is aangebouwddrempelwaarde = minimum aantal klanten dat nodig is om een plaats met winst tekunnen aanbiedenreikwijdte = de afstand die klanten willen afleggen voor een bepaalde dienstverzorgingsgebied = het gebied dat door één plaats wordt voorzien van goederen endienstendraagvlak = het aantal mogelijke klanten binnen een verzorgingsgebied

 [Tycho Ols1]

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

Echt goede sammenvatting, moet het voor morgen leren dus erg bedankt!!

6 jaar geleden

B.

B.

yes, toch nog mogelijk om een voldoende te halen :) heb morgen proefwerk en die tekst nu leren? nee bedankt:)

6 jaar geleden