Hoofdstuk 3

Beoordeling 8.2
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 1106 woorden
 • 15 april 2015
 • 10 keer beoordeeld
Cijfer 8.2
10 keer beoordeeld

3.2 conflictgebieden in de wereld

Brandhaarden zijn gebieden met conflicten. Deze vind je vooral in de Sub-Sahara Afrika, Zuidoost-Azië en de islamitische wereld. Een gewapend conflict is een aanhoudende strijd waarbij in totaal meer dan duizend doden vallen. Je hebt twee soorten gewapende conflicten:

 • Internationale conflicten, spelen zich tussen staten af.
 • Burgeroorlogen, blijven meestal tussen de grenzen van een land. Verschillende volkeren binnen een staat bestrijden elkaar. Een burgeroorlog waarbij meerdere landen betrokken zijn wordt een regionaal conflict genoemd.

Een territorium is een woongebied van een volk. Als er om dit woongebied een erkende grens ligt, heet dit een staat of land. Binnen een staat gelden regels en wetten waar mensen zich aan moeten houden. Wanneer mensen in een staat voelen dat ze bij elkaar horen – door hun taal, geloof of gemeenschappelijke geschiedenis – vormen ze één volk. Als één volk één eigen staat heeft is er weinig probleem. Maar dit is niet het geval; er zijn 5000 volkeren en 200 staten.

Regionalisme; hierbij houd een volk binnen een staat sterk van aan eigen geschiedenis en eigen taal. Meestal zijn dit soort conflicten niet gewelddadig.

Nationalisme; hierbij streeft een volk naar onafhankelijkheid. Dit leidt vaak tot geweld. De wens tot afscheiding wordt ook wel separatisme genoemd.

Wanneer verschillende volkeren binnen een staat leven, hoeft dit niet altijd tot een conflict te leiden. Er moeten tegelijkertijd grote verschillen in welvaart en politieke macht zijn, en ze moeten grotendeels in een apart gebied wonen. Gewelddadige conflicten komen vaak in landen voor:

 1. Ze zijn niet democratisch.
 2. De mensenrechten worden geschonden.
 3. Een groot deel van de bevolking lijdt honger.
 4. Er zijn meer dan 500.000 vluchtelingen uit buurland.
 5. Kortgeleden heeft een ander gewelddadig conflict plaatsgevonden.

3.3 gevolgen van gewelddadige conflicten

Economische gevolgen: een oorlog kost heel veel geld. Dit vangen rijke landen op door belasting, maar dat kunnen rebellengroepen niet. Vaak door middel van diamanten, drugs, olie en hout. Ze worden het land uitgevoerd door corrupte ambtenaren en welwillende buurlanden. Zonder deze inkomsten zouden rebellen geen geld hebben, en zou de oorlog voorbij zijn.

Het geld dat aan de oorlog wordt besteed kan niet meer worden uitgegeven aan bijvoorbeeld onderwijs, landbouw of infrastructuur. Hierdoor gaat de economie helemaal stuk. Ook kunnen mensen niet meer werken omdat ze moeten vechten of vluchten. Ook raken mensen gewond en hebben hierdoor elf hulp nodig in plaats van hulp te verlenen. Ook kost de wederopbouw vaak heel veel. Dus; gewapende conflicten ontstaan door armoede, en leiden ook tot armoede.

Sociale gevolgen: een oorlog maakt mannen dodelijke slachtoffers, maar kinderen en vrouwen zijn ook slachtoffers. Ze moeten vluchten, worden vaak misbruikt etc. Soms vragen mensen asiel aan, dan worden het asielzoekers. Asielzoekers zijn dus vluchtelingen die aanvraag tot verblijf indienen, maar dit is maar een fractie van het totaal aantal vluchtelingen.

Gedurende de gewapende conflicten zijn ziekenhuizen slacht bereikbaar, slecht voorziek van geneesmiddelen en kunnen alleen de ernstigste gevallen helpen. Voorlichting en vaccinatie is niet aan de orde, en dit speelt na de oorlog nog lang mee. Dit leidt ertoe dat mensen geen geld kunnen verdienen, geen geld voor een opleiding hebben, en geen toekomst kunnen opbouwen.

Demografische gevolgen: alles wat te maken heeft met cijfers, grafieken etc. Ieder conflict heeft een demografisch gevolg. Er is sprake van een genocide als er poging tot vernietiging van een volk, ras of groep wordt gedaan.

3.4 internationale bemoeienis

Een vredesmacht is een land of organisatie die helpt in landen die verscheurd zijn door conflicten. De soldaten van de vredesmacht mogen alleen helpen opbouwen en niet vechten. De bedoeling van een vredesoperatie is dat de strijdende partijen elkaar weer gaan vertrouwen. Een vredesoperatie is veel goedkoper dan een oorlog en bespaard ook heel veel leed. Er zijn vier redenen waarom landen ervoor kiezen hun troepen te laten deelnemen aan een vredesoperatie.

 1. De troepen worden zo getraind in een onveilige situatie. Zo blijven de troepen en het materieel up-to-date. (NL)
 2. Een politiek motief; dor troepen te leveren krijgt een land een grotere invloed op de beslissingen van de VN.
 3. Het veilig stellen van economische belangen. Zo heeft een moederland vaak nog veel economische banden met de oud-koloniën.
 4. Vrede op aarde!

De Veiligheidsraad is van de VN en hier wordt over vredesmissies besloten. Deze heft 15 leden waarvan 5 permanent, en 10 roulerend. Als er een permanent lid bij een conflict aanwezig is, , is internationale bemoeienis niet mogelijk.

3.7 regionalisme

Je hebt drie verschillende soorten regio’s:

 • Een homogene regio; een gebied dat word afgebakend op basis van verspreiding van één verschijnsel of meerdere verschijnselen. Bijvoorbeeld een gebied met alleen kantoren, of een gebied waarin alle mensen meer dan 50.000 euro per jaar verdienen.
 • Een nodale regio; een gebied waarbinnen alle relaties of stromen zich op een punt richten. Bijvoorbeeld waar alle mensen hun voorzieningen halen.
 • Een geconstrueerd gebied; een gebied met een bepaald doel. Bijvoorbeeld een gebied waarbij veel toeristen komen. Er komen veel toeristen maar welke gemeenten dit zijn, is onduidelijk.

In Europa zijn regio’s heel belangrijk. Er zijn hiervoor twee redenen;

 • En kwestie van ongelijke ontwikkeling. De arme landen ontvangen structuurfondsen, want te veel ongelijkheid is ook niet goed omdat:
 • Ongelijke concurrentie, rijke landen trekken veel berdrijven en arme niet.
 • Omvangrijke migratie, arme regio’s lopen leeg, en rijke regio’s barsten uit hun voegen.
 • Soms is er de wens tot afscheiding. Rijke regio’s willen niet meer voor de armen zorgen, of de armen voelen zich tekort gedaan.
 • Een gevoelskwestie. De mensen zijn bang voor centralisering; dat de macht teveel in de handen van een bepaal gebied komt, die dat veel te machtig wordt.

 

3.8 de rol van Nederland in conflicten

Er zijn drie vormen van vredesmissies:

 • Door middel van geweld.
 • Door te handhaven, door tussen de partijen gaan staan.
 • De vrede opbouwen door de wederopbouw te ondersteunen.

Er zijn verschillende aspecten bij een vredesmissie waar je rekening mee moet houden:

 • De ligging en de situatie; bijvoorbeeld arme, slecht bereikbare landen. Het kost veel tijd en geld om deze te kunnen bereiken.
 • Fysieke omstandigheden; bijvoorbeeld het klimaat, of er genoeg water is, of er een infrastructuur is en het terrein zijn allemaal dingen die een probleem kunnen zijn voor bijvoorbeeld de militairen.
 • Maatschappelijke omstandigheden; de tegenstander is onbekend, of je hebt te maken met guerrillagroepen. Het verschil in cultuur, en het wantrouwen van de inwoners en e slechte economie zijn allemaal dingen die belangrijk zijn om te weten als je een vredesmissie start.
 • De relaties binnen een gebied met andere gebieden; vaak wordt er voor gezorgd dat de machthebbers, de warlords, aan de kant van de troepen staan. Als je deze tegen je hebt kun je nog een oorlog verwachten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.