Hoofdstuk 2

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 330 woorden
  • 24 maart 2009
  • 27 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
27 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Aardrijkskunde hoofdstuk 2

Paragraaf 2.1
• Steden in de Derde wereld hebben een zelfde soort opbouw. 5 Stadsdelen kun je onderscheiden: een traditioneel en een modern centrum, villawijken, krottenwijken en werkgebieden.
• Kenmerken die op het platteland in alle arme landen zichtbaar zijn: traditionele, zelfvoorzienende landbouw naast een klein aantal moderne, op export gerichte bedrijven.

Paragraaf 2.2
• De levensomstandigheden kun je meten door te kijken hoe voldaan wordt aan de basisbehoeften. Je kunt hiervoor verschillende maten gebruiken.
• Er zijn tussen landen veel verschillen in gezondheidszorg, voeding, school en huisvesting.
• Binnen landen zijn er onder andere verschillen tussen man en vrouw en tussen stad en platteland.

Paragraaf 2.3
• In de rijke landen is de dienstensector het grootst. In de arme landen is de landbouwsector het grootst.
• De arbeidsproductiviteit is in de arme landen lager dan in de rijke landen. Dat komt omdat in de arme landen minder machines worden gebruikt.
• De rijke landen voeren vooral industrieproducten uit, in de arme landen zijn dat vooral grondstoffen. De middengroep neemt ook hier een tussenpositie in.

Paragraaf 2.4
• In de Derde wereld groeit de bevolking harde dan in de rijke landen. De groei is in e armste landen het grootst. Dat komt omdat het geboortecijfer daar hoog is en het sterftecijfers gedaald is.
• Het sterftecijfer is gedaald door betere hygiëne, voeding en gezondheidszorg. Het geboortecijfer is nog hoog, onder andere doordat de kinderen voor de inkomsten zorgen en het opleidingsniveau nog laag is.
• De leeftijdsgrafiek van arme landen hebben een piramidevorm. Die van rijke landen hebben een voor van een ui.

Begrippen:
Basisbehoeften: Zaken die iedereen nodig heeft om een menswaardig bestaan te hebben.
Levensomstandigheden: Alle omstandigenheden waaronder mensen leven.
Beroepsbevolking: De bevolkingsgroep die werkt.
Arbeidsproductiviteit: De gemiddelde opbrengst per persoon per jaar.
Grondstoffen: Producten die verder nog verwerkt moeten worden.
Industrieproducten: Producten uit de mijnbouw, visserij en de landbouw die in de fabriek bewerkt zijn.
Geboorteoverschot: Het verschil tussen het geboortecijfer en het sterftecijfer.
Geboortecijfer: Het aantal geboortes per 1000 inwoners per jaar.
Sterftecijfer: Het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar.

REACTIES

-.

-.

ik vind het stom dat er wel een kopje begrippen gij staat maar dat niet alle begrippen er dan bijstaan. :S

12 jaar geleden

A.

A.

Goede samenvatting, maar niet alle begrippen staan onder het begrippenlijstje.

11 jaar geleden

E.

E.

Het is niet hoofdstuk 1 maar hoofdstuk 2 van Terra. Dus echt slecht!!!

10 jaar geleden

S.

S.

het is wel gewoon hoofdstuk 1

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.