Hoofdstuk 1; Regionale beeldvorming

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 973 woorden
  • 6 maart 2002
  • 65 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
65 keer beoordeeld

Hoofdstuk 1 1.1 Wat is een regionaal beeld? Regionaal beeld: het beeld dat mensen van een gebied hebben qua ligging grootte en kenmerkende verschijnselen van het gebied
1.2 Subjectieve en objectieve informatie
Elk regionaal beeld komt tot stand op basis van twee soorten informatie. -Objectieve informatie: controleerbare informatie, berust op cijfers en feiten. Geografsch beeld: hierbij let je op: - de ligging, op werledbol, klimaatzone -ruimtelijke kenmerken van het landschap, bv bevolking -samenhang tussen de kenmerken -Subjectieve informatie: Informatie die gebonden is aan personen, informatie die met een bepaald doel woprd gegeven vanuit een bepaalde opvatting. Al de informatie die de ontvanger krijgt voegt ie damen tot een mentaal beeld, een verzameling van subjectieve beelden
1.3 regionaal beeld = mentaal beeld + geografich beeld

Iedereen krijgt informatie. Primaire informaite: uit eigen waarnemeingen
Secundaire informatie: informatie van andere
Kaarten kunnen objectieve informatie geven. Dus uit een combinatie van mentale beelden en geografische beelden vorm je een regionaal beeld. 2 Ruimtelijk gedrag en rigionaal beeld
Ruimtelijk gedrag: omvat alle dingen die mensen doen en waar ze ruimte voor nodig hebben. Het gaat om allerlei activiteiten: wonen werken verkeer recreatie enz. Bij de inrichting van ruimte spelen 3 factoren een rol: -de wensen van mensen: Hangt af van het soort mens bv. Jongeren ouderen. Staan lage kosten voorop of een mooie plek -het regionale beeld dat mensen al van een gebied hebben:Als mensen van het ene gebied een beter regionaal beeld hebben dan van een ander gebied zullen ze zich eerder voor het gebied kiezen waar ze al een regionaal beeld van hebben. - beperkingen die het ruimtelijk gedrag beinvloeden: bv. -regels en wetten; woonvergunning -waarden en normen; waar je je zelf beter voeld qua status. -discriminatie; wetten die bepaalde groepen beperken in het gebruik van voorzieningen in gebieden
3.1 twee voorbeelden van gevaar -Bevolking van nepal weet dat de gletsjers gevaarlijke zijn maar toch blijven ze er wonen - Buitenlanders hebben een vreemd beeld van nederland, het ligt onder zeeniveau, maar toch blijven ze er rustig wonen. Nederlanders zelf hebben een heel ander beeld, ze hebben vertrouwen in de kennis van onze ingenieurs. 3.2 Inschatting van het gevaar van natuurrampen. Mensen hebben de neiging om het gevaar van natuurampen te negeren of minimaliseren. Het mentale beeld komt dus niet overeen met een inschatting van de situatie zo als die zich voor zou kunnen doen. Bij inschatting van natuurrampen spelen 2 factoren een rol: -de frequentie van het voorkomen van natuurrampen: Als een natuurrampe minder vaak voorkomt worden er minder maatregelen genomen. Mensen die langer in een gebied wonen zijn minder bang dan mensen die er net wonen. Mensen denken vaak dat het gevaar zich op andere plekken voordoet. Negeren gevaren voor hun eigen regio. -Het kennis en ontwikkelingsniveau van de mensen: samenlevingen met hoog kennisniveau vertrouwen vaak op de maatregelen die ze genomen hebben. Hoofdstuk 2 1.1 de zender zend niet alles uit
Veel zenders proberen regionalen beelden te beinvloeden. Iedere zender heeft zijn eigen doelen bij het aanbieden van een bepaald gebied. - beinvloeding van nieuwsberichten bv objectief of sucjectief brengen. - Doelen die zich richten op een verkoopboodschap en economisch of commerciewel terrein. Probeert bv nieuwe bedrijven te trekken. - Politieke doelen: Overheid wil draagvlak vinden voor besluiten die grote gevolgen hebben voor de bevolking, bv aanleg spoorlijn
1.2 De ontvanger ontvangt niet alles

Je regionale beeld is nooit vollidig. Mensen selecteren bewust of onbewust informatie. De ene uit tijdschriften of tv en de ander uit de atlas. Uit die informatie stroom word meestal onbewust informatie opgepikt die het beste in jouw regionaal beeld past
2.1 Een gunstiger beeld door het weglaten van informatie
Manipuleren: De zender kan voor het realiseren van zijn doel met bepaalde technieken een regionaal beeld aanbieden. Vaak wordt er bepaalde informatie weg gelaten
2.2 Manipuleren met kaarten en grafieken: de kaartprojectie
Met kaarteb en grafieken kan je uitstekend manipuleren. De kaartprojectie is van invloed. Met een kaart teken je eenj ronde aardbol op een plat papierte. Zo kan de aarde er heel anders uit gaan zien. Bv. Dat sommige gebieden veel groter gaan lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Er zijn twee bekende kaarten: -mercator projectie -petersprojectie
2.3 Manipuleren met kaarten en grafieken. Hier volgen een paar voorbeelden - Door grenzen op een kaart duidelijk aan te geven, kan een land benadrukken dat bepaalde gebieden erbij horen, door grenzen weg te laten, lijkt het gebied groter. - De vrom een grootte van symbolen: Voor plaatsen worden stippen gebruikt, door die groter of kleiner te maken ontstaat een andere indruk. Ook bij grafieken, doormiddel van de waarden van de x en de y as en de breedte daarvan - Pijlen: door dikkere pijlen lijkt de stroming groter - Kaartkleuren: Je bent bij groen gewend dat het natuur is. Maar op een hoogtekaart betekend dit vaak iets anders. Dus men laat zich snel beivloeden door kleuren

2.4 Manipuleren met kaarten en grafieken: klassen en klassengrenzen
De keuze van klassegrenzen en klasse beinvloed sterk het kaartbeeld. Bv. Kaart van verstedelijking kan je door alleen steden met 25000 onwoners of meer aangeven maar je kan het ook doen met steden van 50000 inwoners of meer. Belangrijke Clips
Clip 3: regionaal beeld en afstand. Naarmate de afstand van een gebieg groter is neemt je kennis er van af. Zom weet je meer van jou dorp dan van frankrijk. Maar van de Vs hebben nederlanders wel een redelijk refionaal beeld omdat het veel in het nieuws is. Clip 4: Verschillen in ruimtelijk gedrag. Ruimtelijk gedrag verschilt naar leeftijd geslacht een inkomen. Ouderen en jongeren zijn minder mobiel omdat ze afhankelijk zijn van het openbaar vervoer
Clip 1 city marketing
Dit heeft tot doel het imago van een stad te verbeteren. Het kan op verschillende manieren vorm krijgen, bv door het benadrukken van kunst en cultuur. Clip 2: Reisgidsen zijn vaak te rooskleurig
Reisgidsen bevatten vaak onjuiste informatie. Bv foto’s maken van het strand in de ochtend als er haast nog niemand ligt en over het klimaat.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.