Hoofdstuk 1

Beoordeling 7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 720 woorden
 • 20 oktober 2012
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 7
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Waarom gaan allochtonen ergens naartoe?

 • Indianen – weggedreven door andere immigranten
 • Zwarten – daar waren de plantages -dichtst bij Afrika
 •  Aziaten&spanjaarden – dichtbij herkomstland

Demografisch transisitiemodel – heeft invloed op migratie

Pre-transitie fase

 • Hoog sterftecijfer ® slechte omstandigheden
 • Hoog geboortecijfer ® geloof, voor het werk & geen voorbehoedsmiddelen

Start transitie fase

 • Sterftecijfer daalt ® hygiëne, voedsel, behuizing
 • Geboortecijfer blijft gelijk

Voortgangstransitie fase

 • Sterftecijfer daalt ® zorg
 • Geboortecijfer daalt ® pensioen, kinderarbeidverbod, welvaart, meer onderwijs

Posttransitie fase

 • Sterftecijfer daalt ® vergrijzing
 • Geboortecijfer blijft gelijk

Macro

 • Regionale ongelijkheid tussen gebieden

Meso

 • Dingen die je mist in een land
 • Complementariteit – gebieden moeten elkaar aanvullen
 • Overbrugbaarheid – de afstand tussen gebieden niet te groot

Relatieve afstand – afstand in tijd/geld/moeite

 • Geen tussenliggende mogelijkheden

Micro

 • Hoe is het per gezin?

 NAFTA

 • 1944 – tussen Mexico, VS & Canada
 • Vrijhandelsakkoord – bijna geen grenzen aan handel
 • Idee: meer welvaart voor de landen = minder migratie tussen Mexico&VS
 • Negatief gevolg:  VS exporteerd graan naar Mexcio - mensen kopen graan uit de VS omdat dat  goedkoper is door Mechanisatie & gesubsudieerd - mexicaanse boeren verkopen niet meer of hebben geen winst want ze kunnen niet tegen de VS concurreren - welvaart Mexico wordt slechter - nog meer migratie naar VS
 • Positief gevolg: de economie onder andere bedrijven is gegroeid

Demensies

Dit wil je ook lezen:
 • Cultuur  - Taal/religie/onderwijs/demogratie
 • Natuur – klimaat / bodem
 • Economie – geld/inkomen/werk
 • Politiek – bestuur/corruptie/grenzen/geweld

Soorten migratie

Vraaggestuurde migratie

 • Vraag uit een rijk land waar arbeidtekorten zijn
 • Tijdelijk

Aanbodgestuurde migratie

 • Op eigen initiatief
 • Veel risico
 • Fases : getrapte migratie
 1. Tijdelijke migratie van jonge arbeidskrachten - ze sturen geld naar hun herkomstland - georiënteerd op herkomstland orientieren
 2. Verblijfsduur wordt verlengd & sociale netwerken worden opgebouwd  verlengen
 3. Gezinshereniging & huwelijks migratie - gewend aan langere verblijfsduur - oriëntatie op vestigingsgebied - etnische gemeenschap: vereniging, winkels, restaurants Langer
 4. Permanente vestiging - burgerschap of illegaal       permanent

Migraties typeren naar:

 • Tijd – tijdelijk/permanent?
 • Motief – Waarom?
 • Afstand – lange/korte afstand?
 • Richting – ruraal – urbaan

Ruraal – platteland

Urbaan – stad

Ketting migratie – als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer. Als er familieleden of dorpsleden zijn gemigreerd, gaan er steeds meer mensen.

Vroeger – meer migratie, want in de VS hadden ze arbeidskrachten nodig

Nu – minder migratie, want in de VS is de crisis aangebroken en is er dus veel werkeloosheid

1850 – mexico stond californie, new mexico & texas af aan de VS

Centrum periferie stuctuur

 • Middelpunt van de samenleving
 • Politiek zwaartepunt
 • Economisch zwaartepunt
 • Demografisch zwaartepunt

Perifeer gebied – achtergebleven gebied – vee, akker &mijnbouw

Toename bevolking & regionale ongelijkheid tussen centrum en periferie

 • Noodzakelijk om de ontwikkeling van periferie te bevorderen
 • Kerngebied ontlasten
 • Goed voor de totale economie
 • Irrigatievoorzieningen - landbouwbedrijven stichten - eigen bedrijven = werk
 • Semiaride gebied – extensieve veeteelt & geirigeerde akkerbouw = binnenlandse migratie

Braceroverdrag – seizoenswerk in de VS – 1964

PIF – aantrekken buitenlandse investeringen - belastingvrije im- en export (exportprocessingzone)

Maquiladoras, waarom een succes?

 • Vrijhandelszone & vrije productie - belastingvoordelen
 • Lage lonen
 • Laaggeschoolde arbeiders
 • Dichtbij VS
 • Gevolgen

nationaal - mexico industrialiseert

regionaal - grensstreek – versedelijking

lokaal - per stad - milieuverontreiniging

 • Eerst – alleen in grenssteden
 • Later – meer naar binnenland

Waarom?

 1. Vraag groter dan aanbod - steeds moeilijker voor bedrijven om werknemers te vinden en te houden
 2. Lonen in binnenland lager
 • Verscheidenheid
 • Aantal mannen neemt toe
 • Samenwerking van bedrijven - joint venture

Globalisering – proces waardoor er al meer grensoverschrijdende relaties onstaan =macdonaldisering

Internationale taakverdeling

 • Westen – industrie
 • Ontwikkelingslanden – grondstoffen

Ruilvoetverslechtering – verschil tussen de opbrengst van industrieproducten & grondstoffen

Importvervangende migratie

 • Minder afhankelijk van buitenland – producten zelf maken
 • Staat beschermt ze - heffingen op invoer van buitenlandse producten
 • Backward linkage =
 • Problemen - productie halffabricaten&kapitaalgoederen goedkoper als je meer maakt  - Mexico is te klein -alsnog afhankelijk van buitenland - monopoliepositie (enige die de markt beheert) -hoge prijzen blokkeren export =hoge prijzen &lage kwaliteit

Exportgeorienteerde industrialisatie

 • Gericht op export
 • Maquiladoras

De staat maakt aantrekkelijke voorwaarden – belastingvoordelen, vrijhandelszones & vrijeproductiezones - bevordert vestiging van buitenlandse bedrijven = sterke ontwikkeling maquiladoras                        

 Productieketen – alles om producten/diensten te maken

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.