Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Hoofdstuk 1

Beoordeling 7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 720 woorden
 • 20 oktober 2012
 • 5 keer beoordeeld
 • Cijfer 7
 • 5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!

Waarom gaan allochtonen ergens naartoe? • Indianen – weggedreven door andere immigranten

 • Zwarten – daar waren de plantages -dichtst bij Afrika

 •  Aziaten&spanjaarden – dichtbij herkomstland


Demografisch transisitiemodel – heeft invloed op migratie


Pre-transitie fase • Hoog sterftecijfer ® slechte omstandigheden

 • Hoog geboortecijfer ® geloof, voor het werk & geen voorbehoedsmiddelen


Start transitie fase • Sterftecijfer daalt ® hygiëne, voedsel, behuizing

 • Geboortecijfer blijft gelijk


Voortgangstransitie fase • Sterftecijfer daalt ® zorg

 • Geboortecijfer daalt ® pensioen, kinderarbeidverbod, welvaart, meer onderwijs


Posttransitie fase • Sterftecijfer daalt ® vergrijzing

 • Geboortecijfer blijft gelijk


Macro • Regionale ongelijkheid tussen gebieden


Meso • Dingen die je mist in een land

 • Complementariteit – gebieden moeten elkaar aanvullen

 • Overbrugbaarheid – de afstand tussen gebieden niet te groot


Relatieve afstand – afstand in tijd/geld/moeite • Geen tussenliggende mogelijkheden


Micro • Hoe is het per gezin?


 NAFTA • 1944 – tussen Mexico, VS & Canada

 • Vrijhandelsakkoord – bijna geen grenzen aan handel

 • Idee: meer welvaart voor de landen = minder migratie tussen Mexico&VS

 • Negatief gevolg:  VS exporteerd graan naar Mexcio - mensen kopen graan uit de VS omdat dat  goedkoper is door Mechanisatie & gesubsudieerd - mexicaanse boeren verkopen niet meer of hebben geen winst want ze kunnen niet tegen de VS concurreren - welvaart Mexico wordt slechter - nog meer migratie naar VS

 • Positief gevolg: de economie onder andere bedrijven is gegroeid


Demensies • Cultuur  - Taal/religie/onderwijs/demogratie

 • Natuur – klimaat / bodem

 • Economie – geld/inkomen/werk

 • Politiek – bestuur/corruptie/grenzen/geweld


Soorten migratie


Vraaggestuurde migratie • Vraag uit een rijk land waar arbeidtekorten zijn

 • Tijdelijk


Aanbodgestuurde migratie • Op eigen initiatief

 • Veel risico

 • Fases : getrapte migratie
 1. Tijdelijke migratie van jonge arbeidskrachten - ze sturen geld naar hun herkomstland - georiënteerd op herkomstland orientieren

 2. Verblijfsduur wordt verlengd & sociale netwerken worden opgebouwd  verlengen

 3. Gezinshereniging & huwelijks migratie - gewend aan langere verblijfsduur - oriëntatie op vestigingsgebied - etnische gemeenschap: vereniging, winkels, restaurants Langer

 4. Permanente vestiging - burgerschap of illegaal       permanentMigraties typeren naar: • Tijd – tijdelijk/permanent?

 • Motief – Waarom?

 • Afstand – lange/korte afstand?

 • Richting – ruraal – urbaan


Ruraal – platteland


Urbaan – stad


Ketting migratie – als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer. Als er familieleden of dorpsleden zijn gemigreerd, gaan er steeds meer mensen.


Vroeger – meer migratie, want in de VS hadden ze arbeidskrachten nodig


Nu – minder migratie, want in de VS is de crisis aangebroken en is er dus veel werkeloosheid


1850 – mexico stond californie, new mexico & texas af aan de VS


Centrum periferie stuctuur • Middelpunt van de samenleving

 • Politiek zwaartepunt

 • Economisch zwaartepunt

 • Demografisch zwaartepunt


Perifeer gebied – achtergebleven gebied – vee, akker &mijnbouw


Toename bevolking & regionale ongelijkheid tussen centrum en periferie • Noodzakelijk om de ontwikkeling van periferie te bevorderen

 • Kerngebied ontlasten

 • Goed voor de totale economie

 • Irrigatievoorzieningen - landbouwbedrijven stichten - eigen bedrijven = werk

 • Semiaride gebied – extensieve veeteelt & geirigeerde akkerbouw = binnenlandse migratie


Braceroverdrag – seizoenswerk in de VS – 1964


PIF – aantrekken buitenlandse investeringen - belastingvrije im- en export (exportprocessingzone)


Maquiladoras, waarom een succes? • Vrijhandelszone & vrije productie - belastingvoordelen

 • Lage lonen

 • Laaggeschoolde arbeiders

 • Dichtbij VS

 • Gevolgen


nationaal - mexico industrialiseert


regionaal - grensstreek – versedelijking


lokaal - per stad - milieuverontreiniging • Eerst – alleen in grenssteden

 • Later – meer naar binnenland


Waarom? 1. Vraag groter dan aanbod - steeds moeilijker voor bedrijven om werknemers te vinden en te houden

 2. Lonen in binnenland lager • Verscheidenheid

 • Aantal mannen neemt toe

 • Samenwerking van bedrijven - joint venture


Globalisering – proces waardoor er al meer grensoverschrijdende relaties onstaan =macdonaldisering


Internationale taakverdeling • Westen – industrie

 • Ontwikkelingslanden – grondstoffen


Ruilvoetverslechtering – verschil tussen de opbrengst van industrieproducten & grondstoffen


Importvervangende migratie • Minder afhankelijk van buitenland – producten zelf maken

 • Staat beschermt ze - heffingen op invoer van buitenlandse producten

 • Backward linkage =

 • Problemen - productie halffabricaten&kapitaalgoederen goedkoper als je meer maakt  - Mexico is te klein -alsnog afhankelijk van buitenland - monopoliepositie (enige die de markt beheert) -hoge prijzen blokkeren export =hoge prijzen &lage kwaliteit


Exportgeorienteerde industrialisatie • Gericht op export

 • Maquiladoras


De staat maakt aantrekkelijke voorwaarden – belastingvoordelen, vrijhandelszones & vrijeproductiezones - bevordert vestiging van buitenlandse bedrijven = sterke ontwikkeling maquiladoras                        


 Productieketen – alles om producten/diensten te maken


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.