H4, paragraaf 13 en 14

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 238 woorden
  • 16 december 2002
  • 61 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
61 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Zeepolder

  Zeepolder Veenpolder Droogmakerij
Hoogte t.o.v. NAP +1 / +2 -1 / -2 -5
Wat voor inpoldering kwelder (veen)moeras een meer
Belangrijkste grondsoort zeeklei veen (zand) zeeklei
Voornaamste bodemgebruik akker/grasland grasland akkerland
2provincies veel voorkomend Friesland/Groningen N/Z-Holland N-Holland/Flevoland
Manier afwatering natuurlijke kunstmatige kunstmatige
  Zuiderzeewerken Deltawerken
Hoofddoelstelling veiligheid vergroten veiligheid vergroten
2belangrijke doelstellingen landaanwinning/zoetwaterhuishouding recreatie/ontsluiting
Belangrijkste verschil landaanwinning landaanwinning geen rol
Rekening houdend met milieu oostvaardersplassen oosterscheldedam
Ramp t.a.v. 1916-waternoodsramp 1953-Zeeland
Uitvoering 1920-1990 1953-1990

Grondsoorten die in Nederland voorkomen: Zand, Klei, Löss, Veen Landschappen in Nederland: Zand-, Rivierklei-, Zeeklei-, Laagveen-, Hoogveen-, Löss- landschap

  Structuur Vruchtbaarheid Waterhuishouding
Zand grove korrels onvruchtbaar zakt snel weg
Klei heel fijn erg vruchtbaar laat water slecht door
Löss heel fijn zand vruchtbaar houdt water goed vast
Veen plantenresten/vezels vruchtbaar houdt water vast
Landschap IJs Zee Wind Rivieren
Zand X X X X
Rivierklei       X
Zeeklei   X    
Laagveen        
Hoogveen        
Löss     X  

Stuwwallen: komen voor in het zandlandschap in Midden-Nederland door ijslobben Zwerfkeien/Keileem: komen voor in het zandlandschap in Noord-Nederland door het ijs meegekomen De oppervlakte van Nederland bestaat van nature hoofdzakelijk uit materiaal als zand, klei en löss met zo hier en daar ook wat keileem, keien en grind  We noemen al dat materiaal samen met een geologische term afzettingsgesteente. Laagveen: ontstaan door zeeklei en invloed rivieren Hoogveen: ontstaan door moerassen oude keileem gebieden, water blijft erin, verrotting planten      dus moerasopdrogingveen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.