H2 - Verkeer en vervoer - paragraaf 1 t/m 4

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 357 woorden
  • 10 juni 2003
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
48 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
In de prehistorie was er weinig behoefte aan uitwisseling: er waren geïsoleerde nederzettingen, zonder al te veel verbindingen. Zodra mensen op andere plaatsen goederen of diensten gaan produceren waar jij behoefte aan hebt, spreek je van regionale specialisatie of ruimtelijke specialisatie. Er ontstaan dan uitwisselingen van informatiegoederen, personen of diensten. Dit noem je verkeer. Onder verkeer verstaan we de infrastructuur en de vervoermiddelen. Van vervoer spreek je als goederen of diensten getransporteerd moeten worden. Vervoer is vooral de lading en de organisatie van het verkeer. Samengevat kun je zeggen: Verkeer is vooral het ‘waar’ van het transport, dus van begin tot eind. Vervoer is vooral het ‘wat’, de lading dus. Er zijn verschillende oorzaken voor de toegenomen mobiliteit: - Welvaartstoename: mensen kunnen/willen een groter gebied bereiken. - Individualisering: meer eenpersoonshuishoudens, de ‘tweede’ auto. - Emancipatie en vergrijzing: Vrouwen en bejaarden doen meer aan maatschappelijke activiteiten. - Schaalvergroting: grotere afstanden tussen wonen en werken. Een apart onderdeel van de totale mobiliteit is de automobiliteit. Hieronder verstaan we de verplaatsing met de personenauto. Onder autodichtheid verstaan we het aantal personenauto’s per 1000 inwoners. Technologische vernieuwingen hebben de laatste 200 jaar een revolutionaire uitwerking gehad op het transport. Omdat de verkeersmiddelen beter werden, gingen de mensen verder van het stadscentrum wonen. Dat noemen we suburbanisatie. Verplaats je je met een eigen transportmiddel dan heet dit particulier vervoer. Als iedereen van het transportmiddel gebruik kan maken noemen we dat openbaar vervoer. Collectief vervoer betekent gezamenlijk vervoer. Massagoederen of bulkgoederen worden onverpakt getransporteerd. Voorbeelden zijn graan en olie. Stukgoederen worden verpakt in containers, kisten, kratten, vaten of balen vervoerd. Een knooppunt is een plaats waar goederen, containers of mensen tussen verschillende vervoerswijzen worden uitgewisseld. Als de transportfunctie van een knooppunt verdeeld is over twee steden die elkaar aanvullen, spreek je van een complementair knooppunt. Een netwerk is een geheel van knooppunten en aansluitende transportlijnen. Een transferium is een overstappunt van auto op openbaar vervoer of omgekeerd. Een park-en-ride plaats is een grote parkeerplaats vlak bij het station om voor forensen het openbaar vervoer toegankelijker te maken. Als allerlei activiteiten zo dicht mogelijk rond enkele punten worden gevestigd spreek je van clustering.

REACTIES

K.

K.

hee maak is een samenvatting van H4 paragraaf 3

19 jaar geleden

M.

M.

rikje, rikje geweldig geweldig gedaan! alleen heb ik er niks aan sorry makker ma het was geweldig om te lezen blijf zo doorgaan!
nu willen we graag iets te weten komen over obstakels in verkeer en vervoer, vooral obstakels te maken met natuur.
Met vriendelijke groeten,
Micky en kelke

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.