Jongens gezocht: hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

H1 sleutelbegrippen

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas havo/vwo | 270 woorden
  • 20 augustus 2008
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 6
1 keer beoordeeld

Sleutelbegrippen aardrijkskunde H1

Aardkern: het binnenste van de aarde

Aardkorst: het buitenste laagje van de aarde, er zitten veel barsten in

Aardmantel: taaie laag met vloeibaar, gesmolten gesteente

Bodemerosie: wegwaaien of wegspoelen van heet vruchtbare stukje aarde door menselijke activiteiten
Bovenloop & Benedenloop: de delen van een rivier in het gebergte, het laagland en daar tussen
Deelvraag:Vraag die een onderdeel vormt van een onderzoek
Delfstof: stof die uit de grond word opgegraven om er iets anders van te maken


Endogene & exogene krachten: krachten die van binnenuit en van buitenaf op de aardkorst inwerken

Epicentrum: de plaats op het aardoppervlakrecht boven de aardbevingshaard

Erosie: het afschuren van gesteente door wind,water en ijs

Fossiel:versteende resten of afdrukken van planten en dieren die miljoenen jaren geleden op aarde heeft geleefd

Geiser: bron die regelmatig met kracht stoom en heet water uitstoot

Hoofdvraag: de belangrijkste vraag van een onderzoek. Voor het antwoord daarop is veel informatie nodig

Krater:opening van een vulkaan waar de lava uitkomt

Magma:vloeibaar gesteente in de aardmantel

Meander: bocht in een rivier

Mid-oceanische rug: Vulkanisch gebergte op de oceaan bodem

Platen – Schollen:losse stukken aardkorst. Er zijn oceanische platen en continentale platen

Plooiingsgebergte: een stuk aardkorst dat door botsing van platen
gekreukt is

Schildvulkaan: vulkaan die ontstaat als twee platen uit elkaar drijven

Sedimentatie:het neer leggen van gesteente door zee, rivieren of wind die kracht verliezen

Seismograaf:instrument waarmee de kracht van aardbevingen wordt gemeten


Stratovulkaan:vulkaan die ontstaat als platen tegen onder elkaar drijven

Stroomgebied: het gebied waarvan al het water in 1 hoofdrivier terecht komt

Trog:een diepe langgerekte kloof in de zeebodem die ontstaat waar platen onder elkaar schuiven

Verwering:afbrokkelen van gesteente door het weer, door oplossing en door planten

Waterscheiding: grens van een stroomgebied

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.