H1, paragraaf 1, 2, 3 en 4

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 878 woorden
  • 16 december 2002
  • 100 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
100 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Paragraaf 1 en 2 Zuid-Azië= Het grote driehoekige schiereiland dat onder aan het continent Eurazië hangt. Zuid-Azië= Subcontinent omdat het zo duidelijk een apart deel van Azië is en het zo groot is. Zuid-Azië= 4.500.000km² groot, Europa: 10.000.000 km² Zuid-Azië= 6 landen: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan en Sri Lanka. Godsdienst= Hindoeïsme: India     Islam: Pakistan en Bangladesh. De 5 aardrijkskundige kenmerken van Zuid-Azië: - Scherp begrensd gebied. . noordkant omsloten door Himalaya . zuidkant omsloten door Indische Oceaan - Mensenpakhuis. . er is het op 1 na grootse bevolkingsconcentratie ter wereld, ¼ miljard - Complexiteit met de bijbehorende grote tegenstellingen. . natuur: veel verschillende landschappen . bevolking: hele ingewikkelde maatschappij, met honderden volken - Godsdienst. . Hindoeïsme ( Kastensysteem ( heeft grote invloed op dagelijks leven) . Islam - Onderontwikkeling . armoede, honger, slechte wegen Kwantitatieve honger: Honger door gebrek aan voedsel. Kwalitatieve honger: Honger door eenzijdig voedsel. Kolonie: Overzeese gebiedsdeel. Behoort tot een  Europees land, gebruikt als    handelspost. BBP: Bruto Binnenlands Product, wat mensen samen verdienen in 1 land in eigen          valuta. Infrastructuur: Verkeersvoorzieningen die nodig zijn om een bedrijf te laten functioneren. Isotherm: Een lijn die plaatsen met gelijke temperaturen met elkaar verbindt. Maatschappijsysteem in India heet het Kastensysteem. (±3000) Kaste: Jati, betekent letterlijk: geboorte of geboortegroep Onaanraakbare: Harijans, kinderen van God Plaats in de maatschappij wordt bepaald door je goede daden: Karma Kenmerken Kastensysteem: - Gesloten sociale groep v.b. : - beroep kiezen uit je eigen kasten.      - trouwen met iemand uit je eigen kasten. - Hiërarchische systeem, dat wil zeggen: Hoe hoger de kaste, hoe hoger de status en hoe reiner. Laatste kasten onaanraakbare. - Ongelijkheden tussen man en vrouw v.b. : - man moet vrouw aanbidden.    - zoons zijn belangrijker dan      dochters. - Houden aan voorschriften van je kasten v.b. : - rein en onrein Zoons zijn belangrijker dan dochter om 3 redenen: - ze zijn sterker, - je hebt een zoon nodig om bij overlijden je brandstapel aan te steken, - je hoeft geen bruidsschat mee te geven. Verklaring Kastensysteem: Vanuit 2 leerdoelstellingen uit het Hindoeïsme: 1. Geloof in wedergeboorte ( Reïncarnatie) : Je plaats wordt bepaald voor daden uit het verleden. 2. Nakomen van heilige plichten: leven volgend de regels van het Hindoeïsme. Paragraaf 3 en 4 Demografie: wetenschap die zich speciaal bezig houdt met bevolkingsaantallen en alles wat daar mee te maken heeft. Bevolkingsdichtheid: het gemiddeld aantal inwoners per km² Natuurlijke veranderingen: de veranderingen ten gevolgen van geboorte en sterfte Geboortecijfer: aantal geboortes per 1000 inwoners in een land per jaar Sterftecijfer: aantal sterfgevallen per 1000 inwoners in een land per jaar Geboorteoverschot: als er in 1 jaar meer mensen geboren worden dan sterven Leeftijdsopbouw: de verdeling van mensen in leeftijdsgroepen Leeftijdsgrafiek: staafdiagram dat de leeftijdsopbouw van de bevolking laat zien Armoede: - relatief begrip gemeten in BNP moeilijk vergelijkbaar - kinderarbeid om armoede te verlichten in grote steden, krottenwijken Westerse wereld: Als ze het in India economisch beter willen krijgen, moeten ze er eerst voor zorgen dat ze minder kinderen krijgen. India: We zijn niet arm omdat we veelkinderen hebben, we hebben veel kinderen omdat we arm zijn. Wij hebben geen bevolkingsprobleem, wij hebben een armoede probleem. 17 miljoen per jaar anderhalf miljoen per maand 50000 per dag Bevolkingsprobleem: Als er in 1 land of gebied te veel mensen, die economisch niet genoeg hebben om goed rond te komen. Redenen om in India veel kinderen te hebben zijn: economische: - levert geld op, arbeidskrachten - ze zijn ouderdags voorziening (pensioens) geloof (heilige plicht) geeft status (veel zonen)
Interne factoren van ontstaat ontwikkelingsland: Kastenstysteem, snelle bevolkingsgroei Externe factoren van ontstaat ontwikkelingsland: Bepaalde Europese landen hun koloniën (de huidige ontwikkelingslanden) heel lang hebben uitgebuit, kleding kopen dat goedkoop is omdat ze daar bijna geen loon voor krijgen India heeft in vergelijking met Nederland een jonge bevolking. Daardoor heeft de grafiek een piramidevorm. Een leeftijdsgrafiek wordt daarom ook wel een bevolkingspiramide genoemd. Nederland heeft een 'ui-vorm' Piramide: breed aan de basis smal aan de top Als je die zou bekijken weet je dat, dat land een enorme bevolkingsgroei heeft. Ui-Vorm: smal aan de basis een breed middenstuk en vrij breed aan de top Vergrijzing Minder ontwikkelde gebieden:Meer ontwikkelde gebieden: OntwikkelingslandenOntwikkelde landen Arme landenRijke landen Derde wereldIndustrielanden Het ZuidenHet Noorden Kenmerken 'arm land': - armoede - honger (kwantitatief en kwalitatief) - ziekte (slecht drinkwater, slechte voeding, slechte hygiëne) - snelle bevolkingsgroei (geen geld, geen kennis voor geboortebeperking, kinderen zijn belangrijkste arbeidskracht en pensioensvoorziening) - natuurlijke factoren (ligging in de tropen en droge gebieden) - % werkers in de landbouw (hoog, zelfverzorgende landbouw) - % werkers in de industrie (laag, is bijna geen industrie) - dienstensector als vluchtsector (laag geschaald, slecht betaald) - laag energie verbruik (geen machines, spier-dier kracht) - % stedelingen laag maar toch overmatig (krottenwijken) - slechte infrastructuur (verkeersvoorzieningen zijn er te weinig en slecht) - slechte sociale structuur (kleine groep rijken (eliten) grote groep armen) India is een ontwikkelingsland omdat het alle kenmerken van een ontwikkelingsland heeft behalve kwantitatieve honger. Door interne en externe factoren India heeft alle kenmerken van een ontwikkelingsland behalve kwantitatieve honger India blijft een ontwikkelingsland omdat het in een vicieuze cirkel zit: hoge bevolkingsgroeiarmoedehongerwerken om geldarbeidskrachtenveel kinderenhoge bevolkingsgroeiarmoedeenz. enz. En hier kom je niet meer uit De kenmerken van het ontwikkelingsland India zijn alle kenmerken van een derde wereld land behalve kwantitatieve honger. Het voortbestaan van het ontwikkelingsvraagstuk is te verklaren doordat je er niet meer uitkomt, hoge bevolkingsgroei en dus grote armoede

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.