H1, paragraaf 1, 2, 3 en 4

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 878 woorden
  • 16 december 2002
  • 98 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.4
  • 98 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Paragraaf 1 en 2
Zuid-Azië= Het grote driehoekige schiereiland dat onder aan het continent Eurazië hangt.
Zuid-Azië= Subcontinent omdat het zo duidelijk een apart deel van Azië is en het zo groot is.
Zuid-Azië= 4.500.000km² groot, Europa: 10.000.000 km²
Zuid-Azië= 6 landen: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan en Sri Lanka.
Godsdienst= Hindoeïsme: India     Islam: Pakistan en Bangladesh.

De 5 aardrijkskundige kenmerken van Zuid-Azië:


- Scherp begrensd gebied.
. noordkant omsloten door Himalaya
. zuidkant omsloten door Indische Oceaan
- Mensenpakhuis.
. er is het op 1 na grootse bevolkingsconcentratie ter wereld, ¼ miljard
- Complexiteit met de bijbehorende grote tegenstellingen.
. natuur: veel verschillende landschappen
. bevolking: hele ingewikkelde maatschappij, met honderden volken
- Godsdienst.
. Hindoeïsme ( Kastensysteem ( heeft grote invloed op dagelijks leven)
. Islam
- Onderontwikkeling
. armoede, honger, slechte wegen

Kwantitatieve honger: Honger door gebrek aan voedsel.

Kwalitatieve honger: Honger door eenzijdig voedsel.
Kolonie: Overzeese gebiedsdeel. Behoort tot een  Europees land, gebruikt als
   handelspost.
BBP: Bruto Binnenlands Product, wat mensen samen verdienen in 1 land in eigen
         valuta.
Infrastructuur: Verkeersvoorzieningen die nodig zijn om een bedrijf te laten
functioneren.
Isotherm: Een lijn die plaatsen met gelijke temperaturen met elkaar verbindt.

Maatschappijsysteem in India heet het Kastensysteem. (±3000)
Kaste: Jati, betekent letterlijk: geboorte of geboortegroep
Onaanraakbare: Harijans, kinderen van God
Plaats in de maatschappij wordt bepaald door je goede daden: Karma
Kenmerken Kastensysteem:
- Gesloten sociale groep v.b. : - beroep kiezen uit je eigen kasten.
     - trouwen met iemand uit je eigen kasten.
- Hiërarchische systeem, dat wil zeggen:
Hoe hoger de kaste, hoe hoger de status en hoe reiner. Laatste kasten onaanraakbare.
- Ongelijkheden tussen man en vrouw v.b. : - man moet vrouw aanbidden.
   - zoons zijn belangrijker dan
     dochters.
- Houden aan voorschriften van je kasten v.b. : - rein en onrein

Zoons zijn belangrijker dan dochter om 3 redenen: - ze zijn sterker, - je hebt een zoon nodig om bij overlijden je brandstapel aan te steken, - je hoeft geen bruidsschat mee te geven.

Verklaring Kastensysteem:
Vanuit 2 leerdoelstellingen uit het Hindoeïsme:
1. Geloof in wedergeboorte ( Reïncarnatie) : Je plaats wordt bepaald voor daden uit het verleden.
2. Nakomen van heilige plichten: leven volgend de regels van het Hindoeïsme.

Paragraaf 3 en 4
Demografie: wetenschap die zich speciaal bezig houdt met bevolkingsaantallen en alles wat daar mee te maken heeft.
Bevolkingsdichtheid: het gemiddeld aantal inwoners per km²
Natuurlijke veranderingen: de veranderingen ten gevolgen van geboorte en sterfte
Geboortecijfer: aantal geboortes per 1000 inwoners in een land per jaar
Sterftecijfer: aantal sterfgevallen per 1000 inwoners in een land per jaar
Geboorteoverschot: als er in 1 jaar meer mensen geboren worden dan sterven
Leeftijdsopbouw: de verdeling van mensen in leeftijdsgroepen
Leeftijdsgrafiek: staafdiagram dat de leeftijdsopbouw van de bevolking laat zien

Armoede: - relatief begrip gemeten in BNP moeilijk vergelijkbaar
- kinderarbeid om armoede te verlichten in grote steden, krottenwijken

Westerse wereld: Als ze het in India economisch beter willen krijgen, moeten ze er eerst voor zorgen dat ze minder kinderen krijgen.
India: We zijn niet arm omdat we veelkinderen hebben, we hebben veel kinderen omdat we arm zijn.
Wij hebben geen bevolkingsprobleem, wij hebben een armoede probleem.

17 miljoen per jaar
anderhalf miljoen per maand
50000 per dag

Bevolkingsprobleem: Als er in 1 land of gebied te veel mensen, die economisch niet genoeg hebben om goed rond te komen.

Redenen om in India veel kinderen te hebben zijn:
economische: - levert geld op, arbeidskrachten
- ze zijn ouderdags voorziening (pensioens)
geloof (heilige plicht)
geeft status (veel zonen)

Interne factoren van ontstaat ontwikkelingsland:
Kastenstysteem, snelle bevolkingsgroei
Externe factoren van ontstaat ontwikkelingsland:
Bepaalde Europese landen hun koloniën (de huidige ontwikkelingslanden) heel lang hebben uitgebuit, kleding kopen dat goedkoop is omdat ze daar bijna geen loon voor krijgen

India heeft in vergelijking met Nederland een jonge bevolking. Daardoor heeft de grafiek een piramidevorm. Een leeftijdsgrafiek wordt daarom ook wel een bevolkingspiramide genoemd. Nederland heeft een 'ui-vorm'

Piramide: breed aan de basis smal aan de top
Als je die zou bekijken weet je dat, dat land een enorme bevolkingsgroei heeft.
Ui-Vorm: smal aan de basis een breed middenstuk en vrij breed aan de top
Vergrijzing

Minder ontwikkelde gebieden:Meer ontwikkelde gebieden:
OntwikkelingslandenOntwikkelde landen
Arme landenRijke landen
Derde wereldIndustrielanden
Het ZuidenHet NoordenKenmerken 'arm land':

- armoede
- honger (kwantitatief en kwalitatief)
- ziekte (slecht drinkwater, slechte voeding, slechte hygiëne)
- snelle bevolkingsgroei (geen geld, geen kennis voor geboortebeperking, kinderen zijn belangrijkste arbeidskracht en pensioensvoorziening)
- natuurlijke factoren (ligging in de tropen en droge gebieden)
- % werkers in de landbouw (hoog, zelfverzorgende landbouw)
- % werkers in de industrie (laag, is bijna geen industrie)
- dienstensector als vluchtsector (laag geschaald, slecht betaald)
- laag energie verbruik (geen machines, spier-dier kracht)
- % stedelingen laag maar toch overmatig (krottenwijken)
- slechte infrastructuur (verkeersvoorzieningen zijn er te weinig en slecht)
- slechte sociale structuur (kleine groep rijken (eliten) grote groep armen)

India is een ontwikkelingsland omdat het alle kenmerken van een ontwikkelingsland heeft behalve
kwantitatieve honger. Door interne en externe factoren

India heeft alle kenmerken van een ontwikkelingsland behalve kwantitatieve honger

India blijft een ontwikkelingsland omdat het in een vicieuze cirkel zit:
hoge bevolkingsgroeiarmoedehongerwerken om geldarbeidskrachtenveel kinderenhoge bevolkingsgroeiarmoedeenz. enz.
En hier kom je niet meer uit

De kenmerken van het ontwikkelingsland India zijn alle kenmerken van een derde wereld land behalve kwantitatieve honger. Het voortbestaan van het ontwikkelingsvraagstuk is te verklaren doordat je er niet meer uitkomt, hoge bevolkingsgroei en dus grote armoede

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.