globalisering in Azië

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo | 2646 woorden
  • 21 juni 2016
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

AK Samenvatting H4

§ 1
Globe = wereld
Globalisering = het steeds meer internationaal uitwisselen van mensen en geld.
In oost- en zuidoost- Azië heb je 2 verschillende cultuurgebieden.
Een overeenkomst is het hoofdvoedsel; rijst. Rijst wordt verbouwd op sawa’s. Dat is natte rijstbouw. Natte rijstbouw is heel arbeidsintensief.
Een ander kenmerk van de cultuur is dat ze een sterk wij-gevoel hebben. Alles wat ze doen is voor het land.
In Azië wonen 4 miljard mensen. De bevolkingsdichtheid is hoog maar er zijn verschillen. De bevolkingsconcentraties liggen in het oosten van China en op Java. De bevolkingsspreiding is dus ongelijk.
Er is in China een eenkind -politiek omdat er anders overbevolking komt. Daardoor doen veel mensen aan Family planning. Dat is een beetje plannen hoe je het in de toekomst wilt hebben.

B51
Zone A: tropisch klimaat warmer dan 18°                                                                                                             Zone B: woestijn klimaat weinig neerslag                                                                                                                        Zone C: zee klimaat hele jaar gelijke tempraturen
Zone D: land klimaat zomer warmer dan in de winter

Zone E: koud klimaat

dit kan bij de letters A,C,D:

F = fehlt (=onderbreekt) Een droge tijd ontbreekt en er valt neerslag in alle jaargetijden.
 

S = Sommer – De droge tijd valt in de Zomer.
 

W = Winter – De droge tijd valt in de Winter.

Dit kan bij de letter E:

T = Toendra

F = IJskap

H = Hooggebergte 

Het B-klimaat is droog. Door het toevogen van een hoofdletter geef je aan welk klimaat het is de mogelijkheden zijn:

BW = woestijnklimaat zeer droog

BS = steppeklimaat niet heel nat maar ook niet heel droog

B108

het maakt voor de inrichting van een gebied veel uit hoeveel mensen er wonen. Je kunt zeggen hoe meer mensen hoe meer inrichting. Maar alleen de inrichting zegt niet genoeg. Je moet ook iets weten over de dichtheid en richting. Je rekent de bevolkingsdichtheid uit door het aantal inwoners delen door de oppervlakte bijv. Het aantal inwoners is 1,3 miljard de oppervlakte is 9,6 miljoen km² dus 1,3 miljard: 9,6 miljoen= 135 inwoners per km². De Bevolkingsspreiding is niet het zelfde als de bevolkingsdichtheid de spreiding in China is dat de meeste mensen langs de kust van China wonen meer mensen dan in het midden dat komt omdat daar de grote stad is. Bij de grote steden van China is de bevolkingsconcentratie groter dan in het midden van China

B112                                                                                                                                                               er zijn 3 verschillende soorten bevolkingsdiagrammen                                                         piramide(snelle groei)                                                                                                              granaat(langzame groei)                                                                                                        ui/urn(afnemende bevolking)

B190                                                                                                                                                            in de wereld heb je steeds meer met elkaar te maken bijv. de sitcoms zijn meestal Amerikaans je tekenfilms zijn Japans en je kijkt Engelse/Spaanse voetbal competitie dat zijn allemaal voorbeelden van globalisering de drijvende de kracht achter globalisering is de economie. Door het afbreken van de tariefmuren gaan bedrijven vaker kijken waar ze hun spullen het goedkoopst kunnen laten maken

§ 2
Tot 1980 was China een streng communistisch land. Er was geen vrijheid voor bedrijven. De regering regelde hoeveel en wat elk bedrijf moest maken. Dat heet planeconomie. De westerse cultuur was zelfs verboden. Na 1980 is dat veranderd. Ze namen een ander systeem aan; vrijemarkteconomie. Maar dat systeem namen ze niet overal over. Er kwamen speciale economische zones, (SEZ’s). In die gebieden mocht er vrij gehandeld worden.
China is een aantrekkelijk land voor buitenlandse bedrijven om daar hun producten te laten maken, omdat er lage lonen, goedkope grond, hardwerkende arbeiders en weinig belastingen zijn. Voor weinig geld worden dus producten in elkaar gezet. Veel bedrijven doen mee aan de globalisering. Ze kijken waar ze het goedkoopst hun producten in elkaar kunnen zetten. Arbeidsintensieve producten laten ze het liefst in landen in elkaar zetten met lage lonen. Het ontwerp van een product wordt meestal in de westerse landen bedacht en in lagelonenlanden zoals China in elkaar gezet. Uitvoer = export. Invoer = import.
 

B191

Veel bedrijven zijn nadat de tariefmuren zijn doorbroken naar het buitenland gegaan om daar franchisesen  te start om te kunnen zorgen dat mensen hun spullen kopen maar stel McDonalds gaat naar Berlijn en verdient daar veel dan gaan Burger King en KFC daar ook naar toe om te concurreren. Er zijn ook redenen dat ze dat doen bijv. Nike laat zijn spullen maken in China omdat het daar goedkoper is daar zijn 2 verschillende factoren voor een economische en een politieke Bij Politieke factoren gaat het om de wetten , belastingen, regels en medewerking van het land van de vestiging Bij Economische factoren gaat het om de hoogte van de lonen  en de opleiding van het personeel

B206                                                                                                                                                                    De manier waarop in een staat de productie van goederen is geregeld noem je de economische systeem In een kapitalistisch land word de productie geleid door particuliere ondernemers  elke ondernemer bepaalt wat en hoeveel er geproduceerd wordt. Omdat hij zijn producten produceert, produceert hij  alleen de producten waar een markt voor is een communistisch land bepaalt de staat wat er wordt geproduceerd en hoeveel daar van in een bepaalde tijd. Er zijn geen vrije ondernemers dit noem je ook wel planeneconomie dit kan  alleen bestaan in een dictatuur daar kan je alleen dragen en gebruiken wat de overheid(dictator) zegt
 

§ 3
Sinds 1980 zijn er 300 miljoen migranten verhuisd naar de stad. De urbanisatiegraad nam dus snel toe. Je zegt dan dat het urbanisatietempo hoog is. De regering ziet urbanisatie als de mogelijkheid om te ontwikkelen. Maar het moet niet zoals in ontwikkelingslanden gaan, dat er krottenwijken ontstaan. Op het platteland zijn de meeste kleine boeren zelfverzorgend.

B117
Migratie heeft 2 hoofdvormen:
Buitenlandse migratie: verhuis je naar een ander land, dat heet ook wel landverhuizing

Binnenlandse migratie: verhuizen binnen je eigen land.
Emigratie: verlaten van het land
Immigratie: het binnen komen van het land.

Pushfactoren: afstotingsfactoren. Vb. armoede & werkeloosheid
Pullfactoren: aantrekkingsfactoren. Vb. werk, klimaat, familie & voorzieningen.


 

B184
Urbanisatiegraad: het percentage stedeling in een land.
Ruraal- urbane migratie: van het platteland naar de stad verhuizen.
Urbanisatietempo: de snelheid waarmee de urbanisatiegraad toeneemt.
Krottenwijken; ontstaan als er onvoldoende woningen zijn voor de migranten.

§ 4
Het grootste milieu probleem in Chinese steden is smog. De Chinese bedrijven willen zo goedkoop mogelijk produceren en denken niet aan het milieu. De giftige stoffen gaan ongezuiverd de lucht in. De kolencentrales zijn de grootste vervuilers en elke week komen er 2 nieuwe bij.

De gele rivier/ Huang He is 5464 km lang en voert slibrijk water aan. De vruchtbare slip heeft een gele kleur dus vandaar die naam. Het was altijd de levensader van het droge noorden van China. Er waren vroeger veel overstromingen. Door de sterke economische groei is het watergebruik ook sterk toegenomen. Ook de stuwdammen houden veel water vast. Het gevolg daarvan is dat er een ernstig water te kort is in het droge noorden waar de helft van de Chinese bevolking woont. Het enige water wat nog in de rivier zit is ernstig vervuild en dus niet geschikt voor drinkwater.

De Yangtze is 6480 km lang. De overstromingen in de benedenloop zijn berucht vooral in de zomer. Dat heeft te maken met de vraag van natuurlijke hulpbronnen, op veel berghellingen groeit niets meer. Ze zijn door bodemerosie onbruikbaar geworden. Om de rivier onder controle te houden zijn er stuwdammen gebouwd. De rivier is daardoor beter bevaarbaar geworden. Ook zijn er grote waterkrachtcentrales gebouwd die Hydro-elektriciteit opwekken. De bekendste stuwdam is de drieklovendam, het is de grootste van de wereld.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

B184
Urbanisatiegraad: het percentage stedeling in een land.
Ruraal- urbane migratie: van het platteland naar de stad verhuizen.
Urbanisatietempo: de snelheid waarmee de urbanisatiegraad toeneemt.
Krottenwijken; ontstaan als er onvoldoende woningen zijn voor de migranten.

§ 4
Het grootste milieu probleem in Chinese steden is smog. De Chinese bedrijven willen zo goedkoop mogelijk produceren en denken niet aan het milieu. De giftige stoffen gaan ongezuiverd de lucht in. De kolencentrales zijn de grootste vervuilers en elke week komen er 2 nieuwe bij.

De gele rivier/ Huang He is 5464 km lang en voert slibrijk water aan. De vruchtbare slip heeft een gele kleur dus vandaar die naam. Het was altijd de levensader van het droge noorden van China. Er waren vroeger veel overstromingen. Door de sterke economische groei is het watergebruik ook sterk toegenomen. Ook de stuwdammen houden veel water vast. Het gevolg daarvan is dat er een ernstig water te kort is in het droge noorden waar de helft van de Chinese bevolking woont. Het enige water wat nog in de rivier zit is ernstig vervuild en dus niet geschikt voor drinkwater.

De Yangtze is 6480 km lang. De overstromingen in de benedenloop zijn berucht vooral in de zomer. Dat heeft te maken met de vraag van natuurlijke hulpbronnen, op veel berghellingen groeit niets meer. Ze zijn door bodemerosie onbruikbaar geworden. Om de rivier onder controle te houden zijn er stuwdammen gebouwd. De rivier is daardoor beter bevaarbaar geworden. Ook zijn er grote waterkrachtcentrales gebouwd die Hydro-elektriciteit opwekken. De bekendste stuwdam is de drieklovendam, het is de grootste van de wereld.

B89
Mensen hebben veel invloed op het milieu.
Er zijn 3 vormen van milieuproblemen:
Milieuvervuiling (of –verontreiniging); worden er te veel schadelijke stoffen ongezuiverd gedumpt. Dus het milieu wordt dan gebruikt als afvalbak van teveel schadelijke stoffen.
Milieu-uitputting: het opraken van natuurlijke voorraden. Vb. steenkool, aardolie en aardgas.
Milieuaantasting: grote verandering in landschappen & ecosystemen. Vb. verwoestijning.

B94

Er zijn twee soorten rivieren een regen rivier en een gletsjer rivier een regen rivier bestaat alleen uit regen water een gletsjer rivier (gemengde rivier) vervoert regenwater en smeltwater van een gletsjer een voorbeeld van een regenrivier is de maas een voorbeeld van een gletsjerrivier is de rijn. Een rivier bestaat niet uit 1 waterstroom maar uit ene heel stroom gebied  een rivier heeft een hoofddeel en allemaal zij rivieren een scheiding tussen twee stoom gebieden noem je een waterscheiding. Een debiet is de hoeveelheid die water die op een gegeven moment langs de rivier passeert.

B95

een rivier stroomt van hoog naar laag in het begin ligt de bovenloop en bij het einde is de benedenloop het hoogteverschil tussen 2 plaatsen noem je het verval het verhang = het verval : de lengte. De delta is de vertakking van een rivier

B98
Bodemerosie is het verdwijnen van de bovenste vruchtbare bodemlaag. Dat gebeurt door wegspoelen of het wegwaaien van de bodem.
De kans op bodemerosie is het grootst in gebieden met veel reliëf. Als de hellingen begroeid zijn is de kans op bodemerosie kleiner.

B99

Bossen zijn niet allen belangrijk voor hout en variatie in dieren/planten soorten ze zorgen ook voor een goede waterhuishouding. De bossen zorgen de voor dat de druppels zacht naar beneden gaan en dan via de bodem het dal in maar als je de bossen kapt dan stort het regelrecht de op de grond en neemt onderweg wat los zand mee na een forse regen bui komt er dan veel water en zand de rivier in en is de kans op overstromingen heel groot

Aantekeningen
Globe = wereld

Globalisering = het steeds meer uitwisselen van mensen, geld, goederen en informatie.

Planeconomie ↔ vrije economie

Multinationaal = een bedrijf dat zich vestigt in veel landen.

Urbanisatie = groei van aantal stadsbewoners

Urbanisatiegraad = percentage stedelingen in een land.

Urbanisatietempo = de snelheid waarmee het urbanisatiegraad stijgt.

Mensen in steden worden steeds rijker.

Tijgers: snel groeiende economieën in Azië.

Opkomst van tijgerlanden.

Japan was het eerste echte industrieland vanaf ’45

Door de hoeveelheid inwoners en de lage lonen werden tijgerland aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven om daar spullen in elkaar te laten zetten.

Tegenwoordig woorden de landen rijker dus prijzen ze zich de markt uit. (worden steeds duurder)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.