Definities

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 155 woorden
  • 22 juli 2001
  • 38 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
38 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Bevolkingsgroei: De hoeveelheid waarin een bevolking over een bepaalde periode toeneemt of afneemt. Leeftijdsstructuur: de samenstelling van een bevolking naar leeftijdsgroepen. Ook wel leeftijdssamenstelling, leeftijdsopbouw, en leeftijdsverdeling. Bevolkingdiagram: een grafische voorstelling van de leeftijdsstructuur en geslachtstructuur van een bevolking. Beroepsbevolking: de beroepsbevolking omvat alle die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. ( ook werklozen en werkende) Migratiesaldo: Immigratie-Emigratie. Stationaire bevolking: een bevolking met een constante leeftijdsstructuur en een constante omvang. Stabiele bevolking: een bevolking waarin de leeftijdsstructuur en het groeicijfer constant blijven. Bevolkingsprognose: een berekening van de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking. Vruchtbaarheidcijfer: het aantal levendgeborene per vrouw in een bepaalde leeftijdsgroep, per jaar. Geslachtsverhouding: het aantal mannen per 100 vrouwen in een bevolking. Demografische druk: de verhouding van het aantal jongeren plus ouderen enerzijds en het aantal 20-64 anderzijds. Demografische transitie: de ontwikkeling van een situatie met hoge geboorte en sterftecijfers naar een situatie met lage geboorte en sterfte cijfers.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.