De geologische tijdschaal

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas tso | 571 woorden
  • 30 juli 2014
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

De geologische tijdschaal

De wereld is opgedeeld in twee grote eonen: het Precambrium en het Phanerozoïcum. Het is allemaal begonnen 4,6 miljard jaar geleden. De aarde werd toen gevormd. Men noemde deze periode het Precambrium (4,6-0,5 miljd). Vervolgens werd dit tijdperk opgedeeld in twee era’s. Archeaan (4,6-3,5 miljd) is de oudste. In deze era zijn er drie belangrijke gebeurtenissen voor de aarde: het ontstaan van de oceanen (+/- 3,9 miljd.), de oudste gesteenten
(+/- 4,1 miljd.) en het eerste leven op de aarde: de eencelligen (+/- 3,8 miljd.). Dan had je de volgende era: het Proterozoïcum. Hierin heb je vier gebeurtenissen: eerste vrije zuurstof in atmosfeer (+/- 2,1 miljd.), vorming v/d ozonlaag (+/- 2 miljd.), eerste eencelligen met kern (+/- 1,8 miljd.) en eerste meercellige organismen (+/- 0,6 miljd.).

De tweede eon is het Phanerozoïcum (0,5 miljd- …). De begin gebeurtenis zijn de eerste dieren met harde delen. Deze word opgedeeld in drie grote era’s. De eerste is het Paleozoïcum (524-250 milj.) die opgedeeld word zes periodes. De oudste is het Cambrium (542-490 milj.) waarin er een sterke toename van soorten is. Daarop volgt het Ordovicium (490 (massa-extinctie)-445 milj.)  met de eerste gewervelde: vissen (+/- 480 milj.) en de eerste landorganismen: algen
(+/- 460 milj.). In het Siluur (445 (massa-extinctie)-416 milj.) waren er de eerste vaatplanten: varens. Ook vormde het Caledonische orogenese gebergte zich (+/-  417 milj.). Dit is het oudste gebergte. In 416 milj. was er nog een massa-extinctie. Tevens is dit het start punt van het Devoon (416-360 milj.). De eerste insecten ( +/- 400 milj.), eerste amfibieën (+/- 350 milj.) en de eerste zaadplanten: naaldbomen (+/- 355 milj.) waren hier de belangrijkste gebeurtenissen. Carboon (360-300 milj.) volgde. Deze periode startte met een massa-extinctie). Ook kwamen er de eerste reptielen (+/- 350 milj.), vormde de steenkoollagen zich (+/- 330 milj.) en het Hercynische orogenese vormde zich (+/- 301 milj.). Deze era word afgesloten met de periode Perm (300-250 milj.). Hierin werd het Pangea gevormd (300 milj.).

Het Mesozoïcum is de tweede era. Deze word opgedeeld in drie periodes. De eerste is het Trias (250-200 milj.) die met een massa-extinctie werd geopend. In deze periode komen de reptielen tot bloei. Hierdoor kwamen de eerste dinosaurussen (+/- 226 milj.). Ook viel het Pangea uiteen en kwamen de eerste zoogdieren (de Mammoet) (+/- 210 milj.). In Jura (200-145 milj.) kwam de eerste vogel Archeopteryx (+/- 140 milj.). De era wordt afgesloten met de periode Krijt (145-65 milj.). De eerste bloemplanten (+/- 144) kwamen uit deze periode. Gondwana en Laurasië verbrokkelde.

De laatste era in de eon is het Cenozoïcum (65-2milj). Deze wordt ook wel Tertair genoemd. Het wordt gestart door een massa-extinctie. De grootste gebeurtenis is de vorming van het Alpine orogenese (het jongste gebergte) (65-23milj.). Verder wordt het opgedeeld in 6 periodes. Het Paleoceen (65-56 milj.) hierin komen de vogels en zoogdieren tot bloei. Met het gevolg dat de eerste ratten en muizen (+/- 61 milj.) ontstonden. Het Eoceen (56-34 milj.) volgde. Hierin kwamen de eerste walvissen (+/- 48 milj.) en de eerste aapjes (+/- 36 milj.). In het Oligoceen (34-23 milj) kwamen de eerste mensapen (+/- 29 milj.). De volgende periode Mioceen of Neogeen (23-5 milj.) kwam. De grassen werden talrijker (+/- 14 milj.), Noord- en Zuid-Amerika verbinden (+/- 6 milj.) en de splitsing tussen mensapen en mens werd gemaakt. Plioceen (5-2 miljoen) volgde. De era werd afgesloten door het Quartair (2 milj.- …). Hierin ontstonden wij de Homo Sapiens (+/- 1 milj.). Ook vonden de ijstijden hierin plaats.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.