Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Hoofdstuk 5 Nigeria

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 2e klas vmbo/havo | 885 woorden
 • 23 mei 2022
 • 50 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
50 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Aardrijkskunde hoofdstuk 5 Nigeria

Leerdoelen

 • Tegenstellingen in Nigeria
 • Je kunt beschrijven welke landschappen in Nigeria voorkomen.

Mangroven, Tropisch regenwoud, savanne en steppe.

                        ( Zuid naar noord)

 • Je kunt uitleggen hoe de bevolking en de welvaart over Nigeria verspreid zijn.

In het zuiden is de bevolkingsdichtheid het hoogst, er liggen namelijk grote steden met industrie en dienstensector (tertaire sector), ook wordt er cacao verbouwd en aardolie gewonnen.

Daarin tegen in het Noorden is de bevolkingsdichtheid en het bnp per inwoner laag.

Het hebben van een werkplaats of boerderij levert weinig op.

 • Je kunt uitleggen waarom Nigeria een multicultureel land is.

Het land heeft grenzen, zo kwamen allerlei verschillende bevolkingsgroepen met verschillende volken in één land terecht, het heeft ook 250 verschillende bevolkingsgroepen met ieder een eigen cultuur.

 • Je kunt de oorzaken van conflicten in Nigeria beschrijven.

Veel conflicten gaan om macht, ook word er gestreden om natuurlijke hulpbronnen zoals olie of landbouwgrond.

Ook is er strijd tussen religieuze groepen zoals moslims (noorden) en Christenen (zuiden).

En tot slot zorgt de welvaart ook tot onvrede, mensen die leven in armoede voelen zich achtergesteld.

 • Je kunt de landschappen in Nigeria koppelen aan de producten die er verbouwd worden .

Mangrove= vis

Tropisch regenwoud= cacao en tabak

Savanne= yams, cassave, pinda’s en katoen.

Steppe= alleen veeteelt

 • Olie-industrie: vloek of zegen?
 • Je kunt omschrijven wat het belang van de olie-industrie is voor het bnp, de export en de overheidsinkomsten.

Circa 9% van het bnp wordt verdiend in de olie-industrie, 90% uit export van ruwe olie en ongeveer 80% van de overheidsinkomsten komt uit de olie-industrie.

Als er veel vraag is naar olie kan Nigeria veel exporteren, bijv bij een wereldwijde economische groei, dan worden er meer goederen geproduceerd en vervoerd en daar is brandstof voor nodig.

Minder export is minder inkomsten.

 • Je kunt omschrijven waarom er in Nigeria, ondanks de olie, veel armoede is.

In de olie-industrie werken weinig mensen, de winst komt terecht bij de Nigeriaanse overheid, kleine groep werknemers en internationale oliebedrijven in het buitenland.

Ook een groot deel van de winst verdwijnt door corruptie, de olie-inkomsten worden ook slecht geïnvesteerd, dat kun je vooral goed zien in de landbouw en de industrie.

Boeren krijgen weinig overheidshulp, ze kunnen amper investeren in machines zaden en bestrijdingsmiddelen.

 • Je kunt uitleggen op welke manier de Nigeriaanse overheid de afhankelijkheid van olie wil verkleinen.

De Nigeriaanse overheid wil dat het land meer verschillende inkomstenbronnen krijgt, dat heet diversificatie.

Meer dan de helft van het bnp komt voort uit de dienstensector bijvoorbeeld de filmindustrie.

 • Bronnen: Sterkten en zwakten van Nigeria.
 • Je kunt omschrijven wat de sterkten en zwakten zijn van Nigeria voor de ontwikkeling van het land.

Sterkten van Nigeria zijn grote groepsbevolking, de informele sector, het bnp per inwoner en de afzetmarkt.

De zwakten van Nigeria zijn de energievoorzieningen, inkomensverdeling, de investeringen van het onderwijs, de natuurlijke hulpbronnen, het gratis basisonderwijs, infrastructuur, politieke stabiliteit en de gezondheidszorg.

Zo zie je dus dat er meer zwakten zijn dan sterkten.

 • Je kunt uitleggen op welke manier het inkomen in Nigeria ongelijk verdeeld is.

Nigeria heeft veel werkloosheid, miljoenen mensen werken in de informele sector.

Dat is ongeschoold en slecht betaald werk in de dienstensector dat niet wordt geregistreerd.

Mensen betalen geen belasting, maar krijgen ook geen uitkering als ze hun baan verliezen.

 • Je kunt benoemen over welke natuurlijke hulpbronnen Nigeria beschikt.

Nigeria beschikt over aardolie, aardgasreserves, steenkool en ijzererts.

Ook in de landbouw, een groot deel van Nigeria is vruchtbaar en er is amper reliëf, maar door de slechte infrastructuur is er vertraging voor de goederen.

Dat is slecht voor verse producten zoals groente en vlees.

 • Kansen en bedreigingen voor Nigeria
 • Je kunt uitleggen wat de voor- en nadelen van vrije wereldhandel zijn voor Nigeria.

Bij vrije wereldhandel drijven alle landen handel met elkaar zonder elkaar tegen te werken, maar er is veel concurrentie op de wereldmarkt.

Als andere landen goedkopere of betere producten produceren, word die uit Nigeria minder gekocht en verliezen ze inkomsten.

Daarom heft Nigeria invoerrechten op buitenlandse auto’s, door de belasting zijn die auto’s veel duurder dan die uit Nigeria, auto’s uit Nigeria worden daardoor beter verkocht.

 • Je kunt uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van het feit dat veel Nigerianen in het buitenland werken.

Als Nigerianen in het buitenland werken sturen ze vaak een deel van het geld dat ze verdienen naar familie in Nigeria.

Een nadeel is dat Nigerianen hun kennis meenemen naar andere landen, braindrain wordt dat ook wel genoemd.

Daardoor heeft Nigeria bijv. te weinig artsen, dat is tevens ook een reden dat de gezondheidszorg niet goed functioneert.

 • Je kunt omschrijven hoe Nigeria wordt geholpen met ontwikkelingssamenwerking.

Nigeria krijgt hulp van bedrijven, regeringen en internationale organisaties.

Zoals noodhulp, dat gaat naar het Noord-Oosten omdat daar conflicten zijn en mensen lijden aan ernstige ondervoeding. Ook gaat de hulp naar gezondheidzorg, zoals medicijnen, bouw van ziekenhuizen en het opleiden van artsen.

De rest van de hulp gaat naar bijv. de infrastructuur.

 • Je kunt uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van buitenlandse investeringen in Nigeria.

Buitenlandse bedrijven die zich vestigen in Nigeria zorgen voor werk en inkomsten bijv. Heineken en Unilever.

Een deel van de winst gaat naar het buitenland, als Heineken sluit in Nigeria, verliest Nigeria banen en inkomsten.

Ook als Nigeriaanse bedrijven dezelfde producten maken de concurrentie met andere landen niet aankunnen en failliet gaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.