Aardrijkskunde Hoofstuk 4 Havo 3

Beoordeling 7.8
Foto van robine
 • Samenvatting door robine
 • 3e klas havo/vwo | 930 woorden
 • 6 december 2021
 • 4 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Aardrijkskunde havo/vwo 3, Hoofdstuk 4 conflicten.

Paragraaf 4.1

Als er bij een conflict binnen een jaar 25 doden vallen of meer door een conflict noem je het een gewapend conflict. Dit komt vooral veel voor in de sub-Sahara in Afrika,     Zuidoost-Azië en in de islamitische wereld. Een conflict ontstaat als een groep mensen macht wil over een andere groep maar de andere groep daar niet van gediend is.

 • -Internationale conflicten spelen zich tussen landen af, zoals de tweede wereldoorlog
 • -Binnenlandse conflicten of burger oorlogen blijven binnen de grenzen van het land.

Wanneer er bij de opgesomde conflicten andere landen mee bemoeien word het een Geïnternationaliseerd conflict. Zoals het conflict in Syrië waar het begon met protest maar toen de VS, Rusland, Eu-landen en buurlanden mee bemoeiden werd het geïnternationaal.

 • -Staat. Een gebied met grenzen eromheen. Waar er wetten en regels gelden.
 • -Volk. Een groep mensen die zich door; geloof, taal of geschiedenis verbonden voelen.
 • Het woongebied van een volk noem je een

Grenzen zijn gemaakt door machthebbers, ze lopen soms dwars door woongebieden van volken heen. Vanwege achterstelling of onderdrukking can het centrale gezag eist een volk soms onafhankelijkheid. Dit noem je separatisme.

Paragraaf 4.2

De koude vlakten in Canada, de steile bergen in Peru, de kustmoerassen in Nigeria. Op de aarde lijken sommige plekken weinig waarde te hebben maar meestal blijkt het goede natuurlijke hulpbronnen in de grond te hebben. Helaas gaan de opbrengsten niet eerlijk naar de bewoners en blijven hun arm. Door de winning ontstaan er grote economische problemen. Door de goudmijn in Peru was het water vergiftigd.

Er zijn veel gewapende conflicten tussen verschillende culturen en religies. Zoals russen Soennieten en Sjiieten in Irak en Syrië. De oorzaak is echter niet geloof maar meestal de oneerlijke verdeling in macht en het gevoel van achterstelling en armoede. Dat zie je aan de zogenaamde Jeugdbult in de bevolkingsopbouw het aantal conflicten liepen op door de werkloosheid van de jeugd en hun verzet tegen machtliefhebbers.

In conflict gebieden is er vaak een dictatuur ( 1 leider of kleine groep ). Zoals in Saoedi- Arabië of in Congo. Soms is er sprake van een Fragile state, zwakke staat zoals Irak of Centraal-Afrikaanse Republiek. Hier heeft de overheid geen controle en is er veel corruptie, misdaad en economische chaos. Peru zit er tussen in niet fragile maar ook niet heel goed.

Paragraaf 4.3

Om de vijand op de knieën te krijgen word er soms expres angst of ellende gecreëerd. Bommen, verhongeren en massaverkrachtingen zijn voorbeelden van oorlogstactieken die Humanitaire rampen met vele burgerslachtoffers tot gevolg hebben. Ook al is het niet Humanitaire, zijn de gevolgen nog steeds ernstig. Vooral voor de gezondheidszorg, psychisch leed zelf bij de daders. Soms zijn de gevolgen van een conflict later nog erger dan op het moment zelf.

 • -Asielzoeker is een vreemdeling die in een ander land bescherming tegen gevaar vraagt.
 • -Ontheemden is een vluchteling die wel in eigenland blijft
 • -Vluchteling is iemand die gevlucht is uit zijn woongebied meestal door oorlog om te blijven leven.

Een oorlog kost mensenlevens maar ook verschikkelijk veel geld. En dat geld kan niet worden uitgegeven aan onderwijs, landbouw, of wegen. De oorlog verlamt de economie, de burgers kunnen niet meer werken, raken gewond of worden invalide. Handelaren hebben wel veel winst want in een oorlog word er veel drugs, diamanten, olie en hout verkocht. Na afloop van een gewapende strijd moet er veel schade worden hersteld aan woningen, de infrastructuur, wegen, havens, spoorwegen, bruggen, telecommunicatie en riolering. Na de strijd in Irak is er voor een wederopbouw 88 miljard dollar nodig.

Dit wil je ook lezen:

Een genocide, is als er een poging op vernietigen van een ras of groep mensen wordt gedaan. Dit kan worden gedaan door doden, deporteren of verdrijven. Wanneer er heel veel slachtoffers zijn gevallen kun je dat zien in een leeftijdsopbouw grafiek, een diepe inkeping. Wanneer er een hele grote bult is, was er een baby boom.

Paragraaf 4.4

Nederland heeft op twee manieren ervaring met onafhankelijkheidsstrijd. Nederland werd onafhankelijk is 1581. In die tijd hoorde dit bij het Spaanse rijk en was er geen vrijheid. Toen er de  80 jarige opstand tegen het Spaanse rijk was werden alle dorpen plus hun oogst platgebrand. In 1600 bereikten Nederlandse koopmannen Indonesië. Dit leverde rijkdom en macht op. Indonesië kwam vaak in opstand. Na de tweede wereld oorlog was er geen overzicht meer en in 1949 werd Indonesië onafhankelijk. De schade was groot en het Nederlandse excuus kwam in 2013.

In de grondwet staat dan Nederlands een krijgsmacht heeft om het koninkrijk te verdedigen en om het internationale recht te ondersteunen. Dat doet Nederland op twee manieren.

 • Met vredesoperaties van de Verenigde Naties. Dit doet Nederland om humanitaire redenen, maar ook uit eigenbelang, bijvoorbeeld zodat we nog grondstoffen krijgen en om ons leger de trainen en versterken. De veiligheidsraad van de VN beslist over vredesmissies. Andere landen hebben daar ook vetorecht op. Als een van de landen betrokken is een VN onmogelijk. Dit is het geval bij; Rusland in Syrië en China in Noord-Korea.
 • In den Haag is het Internationaal Strafhof Dit berecht genocide, misdaden tegen menselijkheid en oorlogsmisdaden. Sommige machtige landen doen niet mee aan dit strafhof, zoals de VS, Rusland en China. Ook enkele Afrikaanse staten kiezen voor berechting in hun eigen land.

In 2017 was Nederland de zevende wapenhandelaar wereldwijd. Onze hightech onderdelen van onder andere vliegtuigen en tanks gingen wereldwijd. Voor wapenexport is een vergunning nodig die door Nederland alleen verleend wordt door leveringen aan bondgenoten en landen die humanitair oorlogsrecht respecteren. Daarom verkopen we niet een Indonesië omdat ze niet mensenrecht respecteerde. De handel in militaire goederen levert Nederlandse bedrijven veel geld op en biedt ook werk gelegenheid.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In 2017 was Nederland de zevende wapenhandelaar wereldwijd. Onze hightech onderdelen van onder andere vliegtuigen en tanks gingen wereldwijd. Voor wapenexport is een vergunning nodig die door Nederland alleen verleend wordt door leveringen aan bondgenoten en landen die humanitair oorlogsrecht respecteren. Daarom verkopen we niet een Indonesië omdat ze niet mensenrecht respecteerde. De handel in militaire goederen levert Nederlandse bedrijven veel geld op en biedt ook werk gelegenheid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.