Hoofdstuk 3 $2 t/m $5

Beoordeling 9
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 924 woorden
 • 2 maart 2020
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 9
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

 Par. 2 Aarde: de ecologische kringloop

De aarde als ecosysteem

Een ecosysteem is een systeem waarbij alles wat leeft en groeit in de natuur zich in evenwicht houdt, wanneer het rondgaan van CO2, zuurstof en voedsel ook in evenwicht is wordt dat een natuurlijke kringloop genoemd. Een kringloop houdt zichzelf in stand, waardoor iets nooit opraakt.

Leven op aarde zou onmogelijk geweest zijn zonder de energie van de zon, zo wordt de lucht door assimilatie ververst=> d.m.v. zonlicht neemt een plant CO2 op dat wordt omgezet in zuurstof en koolstof.

Er zijn 2 soorten lichtstralen:

 1. Kortgolvige lichtstralen= dit zijn lichtstralen die niet krachtig genoeg zijn om de aarde op te warmen maar wel door de atmosfeer heen vallen
 1. Langgolvige lichtstralen= deze lichtstralen worden door de aarde uitgezonden en verwarmen de atmosfeer.

Er zijn meer kortgolvige dan langgolvige lichtstralen op de aarde.

De draagkracht van ecosystemen

Er leven in bepaalde gebieden meer mensen dan in andere, dit komt door de draagkracht (het aantal mensen dat op een gebied kan wonen maximaal zonder natuurlijke schade aan te richten).

Par. 3 Wereld: de groei van bevolking en welvaart

Meer mensen

Er komen steeds meer mensen, zo zijn er in 200 jaar 9 miljard mensen bijgekomen, de vraag is of de aarde dit aankan, de meeste mensen leven in de ontwikkelingslanden. Het aantal mensen blijft toenemen , al neemt de snelheid af.

Meer welvaart

Volgens wetenschappers ligt het probleem meer in de welvaart, als iemand beter werk krijgt gaat hij duurder eten kopen zoals vlees wat weer slecht is voor het milieu, ook komen er dan steeds meer milieuvervuilende vervoersmiddelen. Ook de BRICS-landen worden steeds welvarender wat ook voor problemen kan gaan zorgen.

Verstoring van de kringlopen

Dit wil je ook lezen:

Doordat de mensen steeds meer van de natuur verwachten kan het ecosysteem worden aangetast, dit kan 3 oorzaken hebben:

 1. Milieuaantasting: hiervan spreek je als door het ingrijpen van de mens natuurlijk gebied verdwijnt, zoals het kappen van regenwoud. Hierdoor verdwijnt de biodiversiteit; dierensoorten verdwijnen. Ook materialen voor later kunnen verdwijnen zoals voor medicijnen
 1. Milieu-uitputting: hiervan spreek je als de natuurlijke voorraad door slecht of overmatig gebruik afneemt.
 1. Milieuvervuiling: hiervan spreek je als de mens onnodige dingen in de natuur gooit, zoals olielozingen in zee. Hiervan stijgt de temperatuur op aarde ook.

Door deze dingen wordt de kwaliteit van de bodem minder en wordt de opbrengst van landbouw minder of niks. Dit heet landdegradatie.

Par. 4 Grenzen aan de draagkracht

Mondiale verschillen

In de wereld hebben veel landen geen toegang tot water, energie en eten terwijl er wereldwijd gezien wel genoeg is. Dit komt door de koopkrachteten uit arme landen wordt naar rijkere landen getransporteerd omdat die er meer voor betalen.

Het meten van verschillen

Om de draagkracht te meten zijn meerdere maten bedacht:

 • De ecologische voetafdruk om te meten hoeveel ruimte je gebruikt, je hebt ook de watervoetafdruk en dit is om te meten hoeveel zoet water je gebruikt om alle goederen en diensten te produceren. Dit is binnen- en buitenlands gebruik
 • Het energieverbruik per persoon; het vermogen om arbeid te verrichten. Je hebt 2 soorten energie: bezielde- en onbezielde energie, bezielde is de spierkracht van een mens of dier en onbezielde is van apparaten. 

Om dit te vergelijken reken je het om naar het aantal steenkool, hetsteenkoolequivalent

Duurzame ontwikkeling

Doordat rijke mensen een grotere voetstap hebben zetten ze deze vaak ook in het buitenland, waardoor ze daar voor milieuaantasting, -uitputting of –vervuiling zorgen. Dit heet afwenteling.

Om te voorkomen dat we de aarde opmaken schakelen we over op duurzame energie. Hierdoor mogen spullen dus niet opraken, de milieugebruiksruimte moet even groot blijven. Om dit te doen moet je bijv. Spullen recyclen of natuurlijke energie opwekken.

People, planetprofitis een manier om winstgevend te produceren zonder dat de werknemers of de natuurlijke kringloop beschadigd wordt.

Par. 5 visies op de draagkracht

Malthus: een kwestie van evenwicht

Een dominee uit 1798 bedacht een theorie waarin hij zei dat als er voldoende voedsel was de bevolking met een vast percentage zal groeien (dus 2,4,8,16), het eten zelf zal ook lineair oplopen. Malthus concludeerde dat als er te veel mensen waren de voedselvoorraad te klein zal worden en er ziektes uit zullen breken. Hij vond dat arme gezinnen daarom geen kinderen meer mochten maken, wat je nu ook terugziet in ontwikkelingslanden.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Een dominee uit 1798 bedacht een theorie waarin hij zei dat als er voldoende voedsel was de bevolking met een vast percentage zal groeien (dus 2,4,8,16), het eten zelf zal ook lineair oplopen. Malthus concludeerde dat als er te veel mensen waren de voedselvoorraad te klein zal worden en er ziektes uit zullen breken. Hij vond dat arme gezinnen daarom geen kinderen meer mochten maken, wat je nu ook terugziet in ontwikkelingslanden.

Marx: een kwestie van eerlijk delen

Marx leefde rond de tijd dat de industriële revolutie al op gang was. Hij zag dat er wel genoeg eten was in zijn land maar dat de bezittende klasse voor een ongelijke verdeling zorgde, waardoor de grote groep arbeiders kwantitatief en kwalitatief ondervoed zijn.

Boserup: een kwestie van oplossingen bedenken

Ester Boserup was het niet een met Malthus. Volgens haar is voldoende draagkracht niet het verdelen ervan maar nieuwe oplossingen zoeken, ze zij dat als de nood aan de man is de mens wel slim genoeg is om iets te bedenken. Ze zegt dat ook in de toekomst ontdekkingen zullen worden gevonden die de draagkracht groten maken.

REACTIES

T.

T.

echt wel goede samenvatting

3 jaar geleden

T.

T.

werkt echt super fijn om te leren

3 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.