Aarde in Kaart 2.1&2.2

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 410 woorden
  • 4 december 2003
  • 30 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
30 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

2.1 De hele ruimte in Nederland heeft een bestemming. Landelijke gebieden zijn gebieden buiten de stad waar landbouw en natuur een belangrijke plaats innemen. Stedelijke gebieden zijn gebieden waar een concentratie van mensen, industrieën, diensten en een infrastructuur. Door geboorteoverschot en immigratie neemt de bevolking van nederland steeds toe, vooral in stedelijkge gebieden. Daardoor moeten meer woningen gebouwd worden en ook omdat het aantal 1-pers.woningen toeneemt. Door toenemend vervoer moet de infrastructuur worden verbeterd en uitgebreid, dat vindt plaats in stedelijke gebieden waar de ruimte al zo vol is, dus gaat het ten koste van landelijke gebieden.

2.2 Vanaf 1900 houdt de overheid(het Rijk, provincies en gemeenten) zich bezig met het maken van plannen voor de ruimte. Nederland raakt steeds dichter bevolkt en er is steeds meer ruimte voor wonen, werken, verkeer en recreatie.

Gebied Plan Wie maakt het? Heel Nederland Nota Ruimtelijk Ordening Rijk (deel van) provincie streekplan provincie
gemeente structuurplan gemeente (deel van) gemeente bestemmingsplan gemeente

Brugers krijgen het meest te maken met structuurplannen. Een structuurplan is een plan van een gemeente waarin in grote lijnen staat hoe de ruimte in een gemeente wordt ingericht. Er staat in welke grond een woonfunctie heeft, en welke een werkfunctie, een verzorgende functie of een recreatie –en natuurfunctie. Structuurplan>burgers bestuderen en bezwaren indienen>gemeentebestuur stelt het vast> voor goedkeuring van de provincie voorgelegd. De precieze uitwerking van een structuurplan is een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin heel nauwkeurig staat hoe een gemeente wordt ingericht. Er staat in exact in hoeveel en wat voor soort huizen er gebouwd worden, hoe groot de tuinen zijn en hoe breed de straten worden. Ze worden eens in de 10 jaar herzien. De provincie kijkt vooral of de plannen van de gemeenten goed aansluiten bij de streekplannen. Een streekplan is een plan van de provincie voor de inrichting van de ruimte. Er staat in welke gebieden voor de verschillende functies zijn bestemd en waar functies moeten worden versterkt of veranderd. Op het provinciehuis en de gemeentehuizen ligt het streekplan, burgers kunne bezwaren indienen.

De streekplannen moeten weer aansluiten bij de plannen van het Rijk. Het Rijk maakt Nota’s Ruimtelijke Ordening. Een Nota’s Ruimtelijke Ordening is een plan van het Rijk voord e inrichting van de ruimte van de Nederland. Er wordt rekening met:werkgelegenheid, immigratie, vergrijzing en geboorteoverschot. Een verandering van die ontwikkelingen betekent vaak dat een nota moet worden bijgesteld of helemaal moet worden herschreven.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.