3.2 een kwetsbaar ecosysteem

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 439 woorden
  • 19 februari 2009
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 3:
3.2 Een kwetsbaar ecosysteem

Veranderende landschapsvormen
Geomorfologie = Wetenschap die zich bezighoudt met het verklaren en beschrijven van de landschapsvormen.

Middellandse Zeegebied: bepaald door wisselwerking tussen seizoenskenmerken.

Productiecapaciteit van de bodem afgenomen. > verwoestijning, erosie, overstromingen en aardverschuivingen.

Landdegradatie= Het verlies van biologische en economische productiecapaciteit van landbouwgrond.

Verwoestijning = verdwijning van de planten groei.

Landbouw vroeger ook al klein daarom gingen ze bossen ontginnen om daar landbouw gebied van te maken. > deze grond word meestal gebruikt door extensieve landbouw. > door overbegrazing blijft er niet veel van alles over.

Gevolgen afspoeling. Door dat de planten en bomen weg zijn kan de grond makkelijk meegespoeld worden.

Of aardverschuiving als er grote gesteente meegesleept worden.

Verzilting: gebeurd als het water uit de grond verdampt en het zout achterblijft.

Erosie: is de schurende werking van wind, water en ijs.

Geulerosie: is erosie die zorgt dat het afspoelend water steeds diepere geulen maakt.

Erosie kan positief en negatief werken:
positief: Als in berggebieden dalen worden opgevuld en daardoor gebruik kunnen worden als landbouwgebied is dat positief.
Negatief: Bovenste laag van een gebied wegspoelt, is dat erg vervelend.

De combinatie van kaalgekapte hellingen en kanalisatie zorgen ervoor dat er grote hoeveelheden regenwater verplaats worden > versnelde bodemerosie

Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee?
In de Middellandse Zeegebied zijn grote delen dicht bevolkt om de landbouw te bedrijven. In de kustgebieden werden de dunbevolkte gebieden bevrijd van malaria.

Erosie word sterk bevorderd als mensen wegtrekken uit berggebied > landschap raakt dan in verval.

Laatste decennia heeft weer een verdichting plaatsgevonden. Ongebruikte stukken grond werden er hotels, appartementen en andere voorzieningen.

De Middellandse Zee heeft een grote natuurwaarde. Voor visserij van levensbelang
Toerisme hebben schone stranden en schone zee een voorwaarde.
Middellandse Zee word aangetast door: verstedelijking, industrialisering en intensivering
70 % van het afval water stroomt ongezuiverd de zee in.
Hierdoor komen er algen, wieren, virussen en parasieten in het water. En ook on afgebroken afval.

De intensive landbouw veroorzaakt vervuiling doordat meststoffen en insectenverdelgingsmiddelen in het water komen.

Eutrofiëring = voedsel voor de de algen

Zware industrie, petrochemie, textiel, leer en papier produceren een hoge hoeveelheid afval.

DDT en dioxine worden in het water aangetroffen. Ze vallen in de zee door de regen. Al deze stoffen tasten de kringloop van het zee leven aan.

Olievervuiling door rampen met tankers, afval van raffinaderijen en het vrijkomen van olieresten bij schoonspoelen van tankers hebbende de zee ook vervuild.
90 % van alle olievervoer loopt van suezkanaal naar gibraltaar.

De toeristen overtreffen al jaren de draagkracht. Het populairste vakantie land gaat zo aan zijn succes ten onder. De overheid wil de zeeen en zwembaden verbeteren. Toeristen worden bewust gemaakt van het water te kort

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.