Wat heeft Hitler ertoe gebracht om WOII te beginnen?

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Profielwerkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 3550 woorden
  • 27 februari 2002
  • 333 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
333 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hitler’s jeugd

Hitler werd geboren op 20 april 1889, in een herberg in Braunau am Inn. Hij groeide op met een oude vader en een vrij jonge moeder. Hij was het derde kind uit het derde huwelijk van zijn vader, die een lagere Oostenrijkse douane beambtenaar was. Hij had nog een halfbroer, halfzus en nog een jonger zusje. Hitler bezocht de Realschule te Linz, maar maakte zijn school niet af. Dit kwam onder andere doordat hij, volgens eigen zeggen, de problemen in de wereld zich heel erg aantrok. Hij heeft daarom ook nooit echt kind kunnen zijn. Hitler wilde graag schilder worden, maar werd door de Academie voor Beeldende Kunst te Wenen tweemaal afgewezen wegens gebrek aan talent. Zijn vader vond altijd al dat hij ambtenaar moest worden. Hierdoor was de verhouding die hij met zijn vader had heel erg gespannen. Hitler heeft een christelijke opvoeding gehad.

Op 21 december 1908 overleed Hitler’s moeder. Dit kwam als een hele grote klap voor hem, want hij had altijd veel van zijn moeder gehouden. Zijn vader was toen al overleden en Hitler besloot hij om naar Wenen te vertrekken, om daar voor zichzelf te gaan zorgen. Hij probeerde nog een opleiding voor architect te volgen, maar dit mislukte, omdat hij geen middelbare school diploma had. Hij leefde een heel erg onzeker bestaan. Hij tekende prentbriefkaarten, die een vriend van hem dan verkocht. Ook kreeg hij zo af en toe geld van zijn tante. Rond 1910 begon Hitler de politiek in Oostenrijk te volgen waardoor hij verstand kreeg van de gang van zaken binnen de politiek. Al snel had hij door dat hij een hekel had aan de sociaal democratische partij. Dit was omdat hij hele andere politieke standpunten had als deze partij. Hij ging uitpluizen waarom die partij aan zo’n groot succes was gekomen. Volgens Hitler waren er 3 punten die de partij naar de top zou hebben geleid:

1. Ze konden een massabeweging in het leven roepen, iets dat elke politieke partij moest kunnen om groot te worden. 2. Ze hadden ontdekt hoe je de propaganda onder de mensen moest brengen zodat ze het aannamen. 3. Ze kenden het gebruik van geestelijke en fysieke terreur.

In 1913 verliet Hitler Wenen. Hij had daar helemaal niets of niemand en had ook geen echte vrienden. Hij had alleen veel zekerheid in zichzelf en dat is ook de reden waarom hij het zo ver heeft kunnen schoppen in zijn leven. Hij besloot om naar Munchen te gaan. Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, besloot Hitler te gaan vechten voor Duitsland. Voor dit land had hij altijd al wat gevoeld. Hij vond dat er eigenlijk geen scheiding tussen Duitsland en Oostenrijk hoorde te zijn. Deze scheiding was in de Krimoorlog ontstaan, nadat Oostenrijk veel gezag en invloed had verloren binnen de Duitse politiek. Pruisen werd economisch en militaristisch steeds belangrijker en zag er niet tegenop om de Oostenrijkse invloed te gaan bestrijden. Dat zorgde ervoor dat er in 1866 een Duitse broederoorlog uitmondde, waarbij Oostenrijk en zijn bondgenoten een nederlaag leden. Door deze oorlog werd er de Vrede van Praag getekend en de Duitse Bond viel uiteen. Oostenrijk werd als machtsfactor gezien en daarom voorgoed uit de Duitse politiek verdrongen. Hitler had zich altijd veel meer Duitser gevoeld als Oostenrijker. Hij meldde zich aan bij het Duitse leger. Hij kreeg binnen het front drie onderscheidingen, maar werd nooit meer dan een korporaal, omdat zijn opleiding gewoonweg te laag was. Hij raakte ook twee keer gewond en in 1918, toen Duitsland zich overgaf, lag Hitler bijna blind in het ziekenhuis ten gevolge van een gasaanval.

Hitler en zijn leven na de Eerste Wereldoorlog

Na de oorlog kreeg Duitsland de schuld van alle ellende. Hitler vond het erg dat er zo over Duitsland werd gepraat. Na deze oorlog namen de democraten de macht over van Willem II. De democraten zorgden ook voor een wapenstilstand wat Hitler verraad vond. Dat vonden alle rechtse soldaten. Zij wilden niet aanvaarden dat het niet de schuld was van de democraten en een groot gedeelte van het volk sloot zich aan bij deze soldaten. Het verdrag dat er getekend was, was erg vernederend voor de Duitsers, omdat ze met dit verdrag toegaven dat ze fout zaten. Duitsland moest ook de landen die dupe van de oorlog waren geworden geld geven. Dit kostte zeer veel geld en daarom zakte de economie ook in. Hitler begon zich met de politiek te bemoeien en in 1919 sloot hij zich, via het leger, aan bij een kleine partij, de Deutsche Arbeiterpartei van Anton Drexler. Hij dacht dat deze partij niets voorstelde, maar bleef toch en dat was niet zonder succes. Hij nam een belangrijke positie in als hoofd van de propaganda. Hiervoor gebruikte hij de drie punten die de sociaal democratische partij ook had gebruikt. De partij, die erg tegen het communisme was en daarbij ook fel antisemitistisch, groeide snel in aanhang. Helemaal toen de angst van het volk voor een communistische revolutie groter werd. In 1921 telde de partij 3000 leden, waarvan het grootste deel uit Munchen kwam. Veel leden hadden een hekel aan het arrogante gedrag van Hitler en op 11 juli 1921 werd Hitler ontslagen, ook al wist de DAP (= Deutsche Arbeiterpartei) dat ze zonder hem eigenlijk niets waren. Daarom werd Hitler naar twee weken alweer teruggevraagd en werd hij vervolgens benoemd tot Fuhrer. Tussen 1921 en 1923 verkeerde er in Duitsland een economische crisis. Bij de vrede van Versailles na de WO1, kreeg Duitsland de schuld van de oorlog. Ze moesten 3 miljard dollar betalen. Duitsland vond niet dat ze de enige schuldige waren en besloten de schade niet te vergoeden, waarop Frankrijk in januari van 1923 het belangrijkste industriële gebied van Duitsland bezette, het Ruhrgebied. Financieel gezien stortte Duitsland helemaal in. Daarbij moesten ze ook nog gewoon hun schulden afbetalen wat nu nog moeilijker ging, omdat ze door de bezetting een hele grote economische bron waren kwijtgeraakt. In 1924 werd het Dawesplan opgezet. Het doel hiervan was de markt van Duitsland weer te stabiliseren. Dit werd bereikt omdat de Verenigde Staten de Duitsers een grote lening gaven om de handel en industrie weer op gang te helpen. Het plan werkte goed en leidde ertoe dat Frankrijk de bezetting van het Ruhrgebied besloot op de heffen. Het ging een poos goed met Duitsland tot in 1929 de Amerikaanse aandelenmarkt in stortte. Er ontstond een economische crisis in Europa en de VS. De VS zat in een grote geldnood en vroeg aan Duitsland de nog overige achterstallige schulden gelijk terug te betalen. Door dit stortte de economie van Duitsland nog een keer in. Hitlers macht was inmiddels erg uitgebreid, want de partij, die ondertussen NSDAP (= Nationale Socialistische Duitse Arbeiders Partij) was gaan heten, telde ondertussen zo’n 100000 leden. Hitler wilde alleen naar een hoog hogere positie binnen de partij en wist dat dan nog meer leden moest zien te krijgen. In juli 1930 gaf Hindenburg het bevel om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hitler kwam met zijn Nazi-partij snel in actie. Ze hielden campagnes over het hele land. Er werden ook grote bijeenkomsten en parades georganiseerd. Tijdens de speeches die Hitler daar hield, vertelde hij het publiek altijd wat ze wilden horen. Hij had vele grote beloftes, maar gaf daar verder geen details over. Bij die speeches kwam hij altijd te laat, om de spanning onder zijn publiek op te bouwen. Hij begon heel soft met de speech, maar langzaam liepen ze op tot een verheven rechtvaardige toespraak. . Hij had een bepaalde techniek die zorgde voor opwinding en overtuiging, zodat bijna alle toeschouwers begonnen te juichen en te schreeuwen. Op 14 september 1930 ontving de NSDAP 6371000 stemmen, wat 18% was van het totaal. Hitler was populair onder het volk, van zijn boek, ‘Mein Kampf, die hij geschreven had in 1923, werden tienduizenden exemplaren verkocht. Hij had dit boek in de periode geschreven dat hij in de gevangenis zat. Hij zat hier, omdat hij een putsch (= een greep naar de macht, onverwachte gewapende aanslag op de regering) had beraamd tegen de Beierse regering. Deze putsch mislukte en Hitler dook onder bij kennissen van hem op een boerderij. Hier werd hij gevonden en kreeg een straf van 5 jaar opgelegd, maar na een half jaar veranderde die straf in een proeftijd. De partij van Hitler groeide constant en de Nazi’s lieten zien dat ze erg populair waren. Ze waren nu de 2de partij van het land. De partij van Hindenburg was nog altijd de grootste. In 1932 deed de NSDAP zelfs als grootste intrede in de Rijksdag. Niet lang daarna ging het gerucht dat de kanselier, waarmee Hitler nauw mee had samengewerkt om macht te verkrijgen, praatjes had over de president. Hij werd ontslagen en president Hindenburg benoemde Hitler tot kanselier. Al gelijk op de eerste dag dat hij deze functie had, kreeg Hitler de president zo ver dat hij nieuwe verkiezingen uit zou schrijven. Deze zouden worden gehouden op 5 maart 1933. Hitler en andere hoge Nazi’s wilden bij deze verkiezingen de absolute macht in handen nemen. Ze zeiden toen de Rijksdag in brandt was gestoken (op 27 februari 1933) dat dit was gedaan door de communisten. Dit is waarschijnlijk ook gedaan door de communistische Nederlander Marinus van der Lubbe. Hitler kon dit in ieder geval goed gebruiken in zijn strijd om de macht. Het volk zou nu waarschijnlijk minder vertrouwen hebben in communisten en Hitler speelde hier goed op in. Hindenburg gaf na deze brand het bevel dat Hitler tijdelijk onbeperkte macht had. Bij de verkiezingen kreeg Hitler met de NSDAP 44% van de stemmen. Om legaal de nieuwe president te worden moest hij echter 2/3 van de stemmen hebben. Hitler wilde perse die meerderheid hebben en hij maakte gebruik van zijn tijdelijke functie als machthebber. Hitler pakte alle anti-nazi-leiders op en verbood bijvoorbeeld de partij KPD (= Kommunistischer Partei Deutschland) Op 2 augustus 1934 overleed Hindenburg. Hitler pakte de kans aan om zowel kanselier als president te worden. Hij noemde zichzelf Fuhrer en hiermee begon het nationaal-socialistische dictatuur.

Het profielwerkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Hitler aan de macht

Hitler moest het vertrouwen van het leger hebben. De meeste soldaten zagen het wel zitten dat Hitler aan de macht was, maar de SA, gestuurd door Ernst Rohm deed dit niet. Daarom dat op 29 juni 1934 Rohm en enkele andere hooggeplaatste leden van de SA werden geëxecuteerd door Hitler, zonder ook maar een proces. Hitler had al gelijk 2 nieuwe opvolgers in gedachten. De SA was blij met deze beslissing en zeiden Hitler nu te gaan steunen en trouw te blijven aan hem. Hitler maakte van deze woorden gebruik en liet elke soldaat, generaal en officier een persoonlijke eed bij Hitler zelf afleggen. Zo had hij de onvoorwaardelijke steun van het leger. Hij wilde het leger uitbreiden, maar in het verdrag van Versailles was dit verboden. Duitsland was echter al uit de Volkenbond getreden op aandringen van Hitler. En omdat er ook handig gebruik werd gemaakt van de propaganda, vooral tegen het Bolsjewisme en het terugtrekken van Duitsland bij Europese conferenties, lukte het hem toch om zonder problemen zijn leger uit te breidden. Hij voerde ook de dienstplicht in. Toch tekende hij een verdrag met de Sovjetunie, waarin ze afspraken elkaar niet aan te vallen. Ook werden na het aan de macht komen van Hitler al snel vele burgerlijke vrijheden afgeschaft. In1937 bracht hij het aantal ministers van 12 naar 4: Goring, Goebbels, Frick en Darre. Allen waren vertrouwde personen van Hitler en hij wist zeker dat ze achter hem stonden. Allen waren ook alleenheersers over hun ministeries. De NSDAP had geen politieke functie meer. Geen enkele partij had een functie meer, want Hitler was alleenheerser. In juli 1934 deed Hitler een eerste poging om de macht te grijpen. Hij probeerde samen met de Oostenrijkse nazi’s daar de macht te grijpen. Dit was echter een complete mislukking. Hitler ontkende dat hij er ook maar iets mee te maken had. Door zijn vredes-propaganda, die hij samen met Goebbels had opgezet werd deze actie niet door Frankrijk en Engeland bestraft. In juni1935 tekende Duitsland met Engeland een Marine-verdrag en in 1936 plaatste hij groepen in het Duitsland. Hij gebruikte hiervoor als smoes dat er een pact zou zijn tussen Frankrijk en Rusland. Tevens werd de samenwerking tussen Duitsland en Italië officieel. Niet lang hierna zou Japan toetreden. Het ging goed met Hitler. Hij had de volledige macht en alle belangrijke landen deden vrijwel niets tegen hem en zijn plannen. Ook het leger was in opbouw, het groeide zeer snel. Wat Hitler altijd al had willen bereiken, was alle Duitssprekende, Arische mensen te verenigen in een land. Daarvoor had hij ‘Lebensraum’ nodig. In november 1937 werden er plannen gemaakt door Hitler om Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije te veroveren. Hij besprak deze plannen in het geheim met de militaire leiders. Op de conferentie in Munchen in 1938 bereikte hij dat zowel Sudetenland als Tsjecho-Slowakije bij Duitsland weren toegevoegd. In februari 1938 nodigde Hitler de Oostenrijke president, Kurt von Schuschnigg, uit om naar Hitler’s huis in Bergtesgarden te komen. Hier werd de president verplicht een document te onder tekenen dat de Oostenrijkse Nazi’s de vrije hand zouden krijgen. Von Schuschnigg ondertekende het, maar verklaarde, terug in eigen land, dat het document niet wettig was en dat hij stappen wilde ondernemen tegen Duitsland. Hitler had hier echter op gerekend en hij beval om Oostenrijk te bezetten. Dit gebeurde, zonder enige tegenstand van Oostenrijk. Dit werd ‘Die Anschluss’ genoemd. Op 1 september 1939 viel Hitler Polen binnen. Toen verklaarden Engeland en Frankrijk pas oorlog aan Duitsland. Hitler had echter al een pact afgesproken met de Sovjetunie. In dit pact spraken ze af elkaar niet aan te vallen, dit werd het Molotov – Von Ribbentrop pact genoemd. In 1940 stuurde Hitler zijn legers naar België, Denemarken, Nederland en Frankrijk. De Tweede Wereldoorlog was in volle gang bezig. Hitler probeerde ook nog Engeland in zijn bezit te krijgen, maar dit mislukte. Omdat de zee- en luchtmacht van Engeland veel te sterk was. In 1941 brak Hitler het pact met Rusland en viel dit land binnen. De kracht van Rusland had hij onderschat en ook de rol die de VS uiteindelijk ging spelen, was erg groot en hebben gezorgd voor grote verliezen van het Duitse leger.

Hitler en zijn haat tegen Joden

Dit wil je ook lezen:

Op 20 maart 1933 wordt de bekendmaking gemaakt van de stichting van een concentratiekamp in Dachau. Hierin wilde hij alle Joden onderbrengen. Hitler was erg antisemitisch. Dit betekent dat hij een verschrikkelijke haat had tegen Joden. Tevens had Hitler ook een hekel aan zigeuners en homo’s. Hitler vond dat het Arische ras het beste was. Hij vond dit ras superieur. Dit verschijnsel heet ook wel rassenleer. Hitler vond alleen dat het Arische ras mocht blijven bestaan. Wie Hitler precies onder Ariërs vond vallen, heeft hij nooit echt duidelijk gezegd. Waarschijnlijk zouden dat de mensen zijn geweest met blond haar en blauwe ogen. Waarom Hitler zo’n hekel aan Joden had, is ook nooit echt duidelijk geweest. Waarschijnlijk kwam dit deel door zijn onzekere afkomst. Hitler zou in zijn jeugd meerdere malen gepest zijn, omdat hij Joods bloed zou hebben. Het verhaal gaat dat de vader van de vader van Hitler Joods bloed zou hebben. De vader van Hitler was echter een buitenechtelijk kind. Het is dus nooit bewezen of Hitler echt Joods bloed had. Toch had Hitler om al die pesterijen een hekel aan zijn vader, omdat die niet eens kon zeggen of hij wel echt Joods was of niet. Hitler had, volgens eigen zeggen, erg onder die pestrijen geleden en had daarom een hekel aan Joden. Ook gaf hij de Joden de schuld van de problemen binnen de Duitse staat. En hij vond ook dat de Joden de schuldigen waren van de Eerste Wereldoorlog. Hitler gaf de Joden ook op de schuld van het feit dat hij heel lang geen vriendin had. Hij dacht dat Joden alle meisjes misbruikt hadden en gedwongen hadden om in de prostitutie te gaan. Hitler werd gedreven voor haat tegen de Joden. Daarom dat hij alle Joden dood wilde hebben. Na het kamp in Dachau werden er nog veel meer kampen geopend. In 1935 werden de Neurenberg-wetten uitgebracht. In deze wet stond dat Joden niet meer met mensen van het Duitse bloed mochten trouwen. Ook stond in de wet dat Joden geen staatsburgers waren en dus ook niet tot de Duitse nationaliteit werden gerekend. Na de bekendmaking van deze wet, begon de discriminatie tegen de Joden pas echt. Joden in overheidsdiensten verloren hun baan, Joodse kinderen mochten niet meer naar school, Joodse winkels werden geboycot etc. In november 1938 kwam de Joden haat heel erg naar voren. Tijdens de Kristalnacht (deze is zo genoemd door alle ruiten die zijn gebroken), werden Joodse huizen, winkels e.d. geplunderd door hele menigten mensen. 26.000 Joden werden opgepakt en naar concentratiekampen gebracht. Deze gebeurtenis kwam na aanleiding van een poging een lid van een Duitse ambassade in Parijs te vermoorden. Deze aanslag zou beraamd zijn door een Joodse jongen en volgens Hitler was dit niet te accepteren: Een Jood die een Duitse zou willen vermoorden. In de jaren 30 zijn er heel veel Joden vanuit Duitsland gevlucht. Het probleem was, dat ze niet allemaal werden toegelaten in de landen waar ze naar toe waren gevlucht, omdat die landen bang waren voor Duitsland. Die Joden werden weer teruggestuurd naar Duitsland. Ook de zigeuners en homo’s gingen op de vlucht.

Op 20 maart 1933 wordt de bekendmaking gemaakt van de stichting van een concentratiekamp in Dachau. Hierin wilde hij alle Joden onderbrengen. Hitler was erg antisemitisch. Dit betekent dat hij een verschrikkelijke haat had tegen Joden. Tevens had Hitler ook een hekel aan zigeuners en homo’s. Hitler vond dat het Arische ras het beste was. Hij vond dit ras superieur. Dit verschijnsel heet ook wel rassenleer. Hitler vond alleen dat het Arische ras mocht blijven bestaan. Wie Hitler precies onder Ariërs vond vallen, heeft hij nooit echt duidelijk gezegd. Waarschijnlijk zouden dat de mensen zijn geweest met blond haar en blauwe ogen. Waarom Hitler zo’n hekel aan Joden had, is ook nooit echt duidelijk geweest. Waarschijnlijk kwam dit deel door zijn onzekere afkomst. Hitler zou in zijn jeugd meerdere malen gepest zijn, omdat hij Joods bloed zou hebben. Het verhaal gaat dat de vader van de vader van Hitler Joods bloed zou hebben. De vader van Hitler was echter een buitenechtelijk kind. Het is dus nooit bewezen of Hitler echt Joods bloed had. Toch had Hitler om al die pesterijen een hekel aan zijn vader, omdat die niet eens kon zeggen of hij wel echt Joods was of niet. Hitler had, volgens eigen zeggen, erg onder die pestrijen geleden en had daarom een hekel aan Joden. Ook gaf hij de Joden de schuld van de problemen binnen de Duitse staat. En hij vond ook dat de Joden de schuldigen waren van de Eerste Wereldoorlog. Hitler gaf de Joden ook op de schuld van het feit dat hij heel lang geen vriendin had. Hij dacht dat Joden alle meisjes misbruikt hadden en gedwongen hadden om in de prostitutie te gaan. Hitler werd gedreven voor haat tegen de Joden. Daarom dat hij alle Joden dood wilde hebben. Na het kamp in Dachau werden er nog veel meer kampen geopend. In 1935 werden de Neurenberg-wetten uitgebracht. In deze wet stond dat Joden niet meer met mensen van het Duitse bloed mochten trouwen. Ook stond in de wet dat Joden geen staatsburgers waren en dus ook niet tot de Duitse nationaliteit werden gerekend. Na de bekendmaking van deze wet, begon de discriminatie tegen de Joden pas echt. Joden in overheidsdiensten verloren hun baan, Joodse kinderen mochten niet meer naar school, Joodse winkels werden geboycot etc. In november 1938 kwam de Joden haat heel erg naar voren. Tijdens de Kristalnacht (deze is zo genoemd door alle ruiten die zijn gebroken), werden Joodse huizen, winkels e.d. geplunderd door hele menigten mensen. 26.000 Joden werden opgepakt en naar concentratiekampen gebracht. Deze gebeurtenis kwam na aanleiding van een poging een lid van een Duitse ambassade in Parijs te vermoorden. Deze aanslag zou beraamd zijn door een Joodse jongen en volgens Hitler was dit niet te accepteren: Een Jood die een Duitse zou willen vermoorden. In de jaren 30 zijn er heel veel Joden vanuit Duitsland gevlucht. Het probleem was, dat ze niet allemaal werden toegelaten in de landen waar ze naar toe waren gevlucht, omdat die landen bang waren voor Duitsland. Die Joden werden weer teruggestuurd naar Duitsland. Ook de zigeuners en homo’s gingen op de vlucht.

De economische ontwikkelingen in Duitsland van 1933-1939

In 1933 waren er 6 miljoen werklozen in Duitsland. Hitler had in zijn toespraken altijd gezegd dat hij hier wat aan zou doen. Dit lukte hem ook. Hij zorgde voor werkgelegenheid. Hij liet Autobahnen aanleggen en ook de opbouw van de wapenindustrie zorgde voor veel werk. Ook vonden veel mensen werk binnen het leger. Tegelijkertijd zorgde Hitler ervoor dat de arbeiders betere posities kregen. In 1936 waren er nog maar 1,5 miljoen werkloos. Hitler werd zo nog populairder, omdat hij zich aan zijn belofte had gehouden en het leven van veel mensen had verbeterd, omdat ze meer geld hadden. Hitler vond het erg belangrijk dat Duitsland financieel onafhankelijk werd van het buitenland. Er werd daarom geprobeerd om surrogaten voor belangrijke grondstoffen te ontwikkelen en in de landbouw werd er aangezet tot een hogere productiviteit. Hitler dacht echter wel dat ze het Oosten van Europa nodig zouden hebben om het grondstoffen- en voedsel probleem echt op te lossen.

Hitler’s vrouw, Eva Braun.

In 1932 kreeg Hitler iets met Eva Braun. Je zag ze echter nooit samen in publieke gelegenheden, omdat Hitler dacht dat dit zijn ‘carrière’ zou kunnen beïnvloeden. Op 29 april 1945 trad hij uiteindelijk in een bunker, waar ze zich verschuilden, in het huwelijk met haar. Gobbels, zijn trouwste aanhanger en minister van propaganda was samen met zijn vrouw getuige. Na het huwelijk trokken Eva en Hitler zich terug in hun kamer. Daar schoot hij zichzelf dood op 30 april 1945. Vlak voor hij dit deed, had hij Eva vergif in laten nemen en zij stierf vlak na hem. Hitler was toen 56 jaar. Gobbels en zijn vrouw namen zijn voorbeeld en pleegden ook zelfmoord. Vlak voor zij dit deden hadden zij van tevoren hun 6 kinderen vergiftigd.

De hoofdvraag: Wat heeft Hitler ertoe gebracht om de Tweede Wereldoorlog te beginnen?

Op deze vraag is best moeilijk antwoord te geven. Je weet niet wat de gedachten en gevoelens van Hitler zijn geweest. Je weet dat hij een hekel had aan Joden. De reden waarom is al een stuk onduidelijker. Men zegt wel dat dit te maken heeft met zijn jeugd. Hij zou gepest zijn, omdat hij misschien wel voor een kwart Joods zou zijn geweest. Tevens gaf hij de Joden op de schuld van de Eerste Wereldoorlog, maar hier zijn ook niet echt redenen voor te vinden, waarom hij juist de Joden op de schuld gaf. Hij hield in ieder geval van het Arische ras. Dat waren de mensen met blond haar en blauwe ogen. Hij wilde een eigen land hebben voor alle Duitse Ariërs. Daarvoor wilde hij Duitsland wel uitbreiden om zo ‘Lebensraum’ te verkrijgen. Verder wilde Hitler de allermachtigste zijn en dat wilde hij denk ik door middel van oorlog en zo dus grote stukken land te winnen, laten zien. Iets wat Hitler ook altijd dwars heeft gezeten is de Vrede van Versailles. Er werden, na de oorlog, afspraken gemaakt tussen de landen die hadden meegedaan in de WO1. Duitsland kreeg daar de schuld van de WO1 en kregen allerlei beperkingen opgelegd. Zo moest Duitsland grote stukken land aan Frankrijk en Polen afstaan. Verder moesten ze alle koloniën afstaan, mochten ze geen groepen in het Rijnland laten komen, werd het leger van Duitsland terug gebracht tot honderdduizend man, mochten ze geen vliegtuigen en zware bewapening hebben en moest hun vloot worden teruggebracht tot enkele schepen. Ook moesten zij herstelbetalingen doen, wat 132 miljard goudmark was. Hitler is het er nooit mee eens geweest en ik denk dat hij met het beginnen van de WOII wilde laten zien dat Duitsland zich door al die maatregelen toch weer tot een machtig land had kunnen herstellen. Dit zijn hele erge persoonlijke motieven en die kun je eigenlijk niet uitleggen. Ik kan dus niet een goed en duidelijk antwoord op de hoofdvraag geven.

Bronvermelding:

· Bartstra J.S., Adolf Hitler · Buitkamp J., Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog · Henig R., De oorzaken en achtergronden van de Tweede Wereldoorlog · Ross S., Oorzaak en gevolg: De Tweede Wereldoorlog · Encarta 99 Encyclopedie Winkler Prins Editie · Kramers, Nieuw Woordenboek Nederlands · www.go2war2.nl · www.wo2.nl · www.hitler.org · sites gevonden bij de zoekmachines www.lycos.nl en www.google.com -> gezocht onder ‘Adolf Hitler’, Hitler, ‘Hitlers leven’, WO2 etc.

REACTIES

H.

H.

er staat niet eens in wat Hitler wilde met Europa doen
voor de rest was alles prima>3

6 jaar geleden

Z.

Z.

lekker man trots op je <3

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.