Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Gasdrukmeter

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Proef door een scholier
  • 4e klas vwo | 591 woorden
  • 26 augustus 2008
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Inhoudsopgave

Oriëntatie Blz 3
Planning Blz 4
Uitvoering Blz 6
Controle & Verwerking Blz 8
Evaluatie Blz 9

Orientatie


• Bedenk een onderzoeksvraag.

Wat is het verband tussen de gasdruk p in N/cm² en het volume V in cm³?

• Stel een (kwantitatieve) hypothese op.

Wij verwachten, dat als V ·N zo klein word, dat p dan ·N zo groot wordt. We verwachten dus dat er een omgekeerd evenredig verband is tussen V en p

• Je maakt (vaak) gebruik van een bekende theorie of forumeles.

De formule die wij voor deze proef gebruiken is de Wet van Boyle en Mariotte. Een omschrijving van die wet is: Wanneer we een bepaalde hoeveelheid gas in een vat stoppen (bijvoorbeeld een cilinder) en het volume verkleinen (door middel van bijvoorbeeld een zuiger) gaat de dichtheid en daarmee de druk omhoog.


Planning


• Welke Grootheden ga je meten?

Druk p Pascal Pa = Nm-2
Lengte l Meter m – cm
Temperatuur T Kelvin/Graden Celcius K - °C

• Leg uit hoe je met die grootheden je onderzoeksvraag wilt beantwoorden.

We willen de verhoudingen tussen het volume en de druk meten en dit alles op een constante temperatuur.
De druk gaan we aflezen op de Gasdrukmeter
De lengte lezen we ook af op de Gasdrukmeter.
En de temperatuur is gewoon kamertemperatuur. Dus we gaan niet in de zon zitten want dit zou de lucht kunnen verhitten en onze resultaten beïnvloeden.

• Welke meetinstrumenten gebruik je?

Een gasdrukmeter
Een lineaal

• En hoe gebruik je die meetinstrumenten? Gebruik een schema of tekening

• Hoe vergelijk je eerlijk?

Door alle metingen in een keer te doen zodat we geen verschil hebben als we nog een keer eiken. En we moeten een constante temperatuur houden omdat de lucht anders uitzet of inkrimpt.


• Maak van tevoren lege tabellen en vergeet de herhaalmetingen niet

L V p1 p2 p3 pg
15,0
13,0
11,0
9,0
7,0
5,0
4,0

V rekenen we uit door V= Π·r2
De diameter van de Buis = 4,0 cm ~ De straal is dus 2,0 cm

• Vertel hoe je die risico’s nagenoeg tot nul beperkt

We proberen de meting zo nauwkeurig mogelijk te verichten, dit doen we door minstens 3 keer een nieuwe meting te doen, en uit deze metingen halen we een gemiddelde

Uitvoering


• Zoek de spullen bij elkaar en bouw de opstelling

Gedaan

• Lees de meetinstrumenten af en pas hun meetbereik aan

We hebben onze drukmeter geijkt op 15 cm


• Zorg voor herhaalmetingen

Zie Tabel

• Zorg voor voldoende spreiding van de meetpunten

Gedaan en goedgekeurd door de leraar

• Noteer al je metingen in al eerder gemaakte tabellen

Zie volgende bladzijde

Controle & verwerking


Dit zijn onze meetresultaten die staan vermeld in de al eerder gegeven tabel.

L         V            p1       p2       p3       pg
15,0    188,5    0,99    0,98    0,98    0,98
13,0    163,4    1,12    1,11    1,13    1,12
11,0    138,2    1,33    1,33    1,34    1,33
9,0      113,1    1,65    1,64    1,62    1,63
7,0      88,0      2,10    2,09    2,10    2,10

5,0      62,0      2,88    2,83    2,83    2,85
4,0      50,3      3,50    3,51    3,49    3,50

Dit zijn dezelfde meetresultaten alleen zijn ze nu significant weergeven.

L V                p1       p2      p3      pg
1,5 ·           101   1,9 ·     102     9,9 ·  10-1    9,8 · 10-1 9,8 · 10-1 9,8 · 10-1
1,3 ·           101   1,6 ·     102     1,1     1,1      1,1    1,1
1,1 ·           101   1,4 ·     102     1,3     1,3      1,3    1,3
9,0 1,1 ·     102   1,7        1,6     1,6     1,6
7,0 8,8 ·     101   2,1        2,1     2,1     2,1
5,0 6,2 ·     101   2,9        2,8     2,8     2,8
4,0 5,0 ·     101   3,5        3,5     3,5     3,5

We zien in de diagram dat het een omgekeerd evenredig verband kan zijn. Dit gaan we uitzoeken door te controleren of V · pg constant is.

V           pg                             V ·             pg

1,9 ·    102        9,8 · 10-1     1,9 ·         102
1,6 ·    102        1,1                1,8 ·         102
1,4 ·    102        1,3                1,8 ·         102
1,1 ·    102        1,6                1,8 ·         102
8,8 ·    101        2,1                1,8 ·         102
6,2 ·    101        2,8                1,7 ·         102
5,0 ·    101        3,5                1,8 ·         102

Tussen het volume V en de gasdruk p bestaat een omgekeerd recht evenredig verband. Als het volume V N maal zo groot wordt dan wordt de gasdruk p N maal zo klein. Onze hypothese is dus reeds bevestigd.

Evaluatie


• Is de verzamelde informatie volledig genoeg?

In onze ogen hebben we genoeg informatie verzameld voor het onderzoek en we zijn zelfs tot de conclusie gekomen dat we te maken hebben met een omgekeerd evenredig verband.

• Is de verzamelde informatie betrouwbaar genoeg?

In onze ogen wel, we hebben eigenlijk alles uit het hoofdboek dus we mogen er wel vanuit gaan dat wat daar saat dat dat waar is.


• En wat kun je in de vak literatuur over je onderzoek vinden?
Niets?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.