dichtheid

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Proef door een scholier
  • 3e klas havo | 390 woorden
  • 7 maart 2009
  • 70 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
70 keer beoordeeld

Inleiding:
Massa’s en volumes kom je iedere dag tegen. Bijvoorbeeld bij een kussen met veren: veren nemen veel ruimte in (het volume), maar ze zijn erg licht (de massa). Bij een stukje lood is het precies andersom, een klein volume en een grote massa, waardoor lood ook een grotere dichtheid heeft (m/V=P g/ cm3).
Maakt het nou uit wat de massa en volume van een materiaal is? Eigenlijk wel want door massa gedeeld door volume te doen bereken je de dichtheid en kan je uitzoeken welke materiaal erbij hoort. Welke materiaal hoort er dan bij een voorwerp?
De antwoorden op deze vraag kan je vinden met een proef, bijvoorbeeld deze proef.


Onderzoeksvraag:
De onderzoeksvraag is: welke materiaal hoort er bij het voorwerp?

Uitvoering:
In deze proef moeten we de dichtheid berekenen van voorwerpen van hetzelfde materiaal en om dat te doen hebben we een balans en een maatcilinder nodig om de massa en volume te berekenen. Ook hebben we 3 blokjes nodig van hetzelfde materiaal om later te bepalen door naar de dichtheid te kijken welke materiaal het is. We meten eerst de massa van het zilveren, daarna van het gouden en als laatst van het bruine blokje als we dat hebben gedaan meten we het volume door de blokjes met een ijzeren pennetje te laten zakken in een maatcilinder die 50 ml (50 cm3) gevuld is met water. En het volume is dan hoeveel mL het water is gestegen. Als we de massa en het volume hebben berekend, delen we de massa door het volume en berekenen we zo de dichtheid en kijken we bij welke materiaal het hoort

Waarnemingen: Tabel A
Kleur blokje Massa (g) Volume (cm3) Dichtheid (g/cm3)
Zilver 45 16 2.8
Goud 134 16 8.5
Bruin 123 16 7.7

Uitwerking:
Om uit te vinden welke stof bij elke blokje hoort moet je eerst de dichtheid uitrekenen. Dat deed ik door massa door volume te delen: P(dichtheid)=m/V (massa/volume). Toen ik de dichtheid had berekend keek ik in de volgende tabel bij welke materiaal elke blokje hoorde.

Tabel B
materiaal Dichtheid

(g/ cm3)
Aluminium 2,7
Beton 2,3
Eikenhout 0,80
Glas 2,5
Goud 19,3
Lood 11,3
Messing 8,5
Papier 0,90
Plastic 1,3
Platina 21,5
Rubber 1,4
Staal 7,8
Veren 0,05
Water 1,0
IJs 0,92
IJzer 7,9

Conclusie:
Welk materiaal hoort er bij het voorwerp? Het antwoord op deze vraag heb ik bewerkt in de volgende tabel met behulp van tabel B:

Tabel C
Kleur blokje - Stof
Zilver - Aluminium
Goud - Messing
Bruin - Staal

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.