De soortelijke warmte van messing

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Proef door een scholier
  • 3e klas vwo | 510 woorden
  • 6 februari 2002
  • 154 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
154 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

Natuurkunde verslag

1) Inleiding.

Hoeveel warmte heb je nodig om water te verwarmen? Als je water verwarmt, heb je een bepaalde hoeveelheid warmte nodig. Maar hoe werkt dat, en hoeveel heb je er voor nodig, voor een bepaalde stof¡K

2) Onderzoeksvraag.

Wat is de soortelijke warmte van messing?

3) Manier van werken.

*lijstje van benodigdheden.

- Caloriemeter. - 2 blokjes messing. - Weegschaal. - Thermometer. - Water. - Maatbeker. - Brander, voor het verwarmen van het water, voor de blokjes. - Bekerglas met water voor verwarmen van blokjes.

*tekening van de opstelling.

1=caloriemeter 6=maatbeker
2=blokjes messing 7=brander, voor het verwarmen van het
3=weegschaal water voor de blokjes. 4=thermometer 8=bekerglas met water voor het verwarmen
5=water van de blokjes.

*uitvoering van het experiment.

- Pak al de benodigde spullen. - Verwarm een bekerglas met water met 2 blokjes messing erin. - Vul een maatbeker met 150g. water. Doe dit in de caloriemeter. - Meet de temperatuur. - Doe de blokjes messing in de caloriemeter met water, (als deze goed heet zijn). - Meet de temperatuur weer als de temperatuur niet meer verder stijgt. - Weeg de blokjes.

4) De resultaten.

*De tabel.

Begin temp. Water. („ac) Temp. Blokjes. („ac) Eind temp. Water. („ac) Massa blokjes. (g) 18 99 35 136

*waarnemingen.

Na het toevoegen van de blokjes in de caloriemeter met water steeg de temperatuur heel snel, alleen niet zo veel als wij verwacht hadden, we verwachte dat de temperatuur tot een graad of 40/50 zou stijgen, wat niet het geval was. Na 4 minuten steeg de temperatuur al niet meer. De warmte wordt opgenomen door het water in de calorie meter en wordt opgenomen door de caloriemeter zelf. De warmte wordt afgestaan door de blokjes messing.

5) De uitwerking.

*gegevens.

De warmte capaciteit van de caloriemeter is 420 J/ „ac. De soortelijke warmte van water is 4, 20*10^3 J/ (kg* „ac). Temperatuur messing voor experiment is 99„ac. Temperatuur messing na experiment is 35„ac. Temperatuur water voor experiment is 18„ac. Temperatuur water na experiment is 35„ac. *diagram.

*formules en berekeningen.

Qop = Qaf.

Warmte opname water + warmte opname caloriemeter = warmte afnamen messing.

Qwater + Q caloriemeter = Q messing. (m * c * ^T) + (c * ^T) = (m * c * ^T) ((150*10^-3) * (4.20*10^3) * (35-18)) + (420*(35-18)) = ((68*10^-3) *c*(99-35)) 0.001071 + 7140 = (0.136 * c * 64) (7140.001071 /64) = c * 0.136 (111.5625167/ 0.136) = c
c = 820.312623

c = 0.82 * 10^3 J/kg/„ac

*verklaringen.

De grafiek stijgt zo snel omdat de temperatuur van het water ook snel steeg. Waarom de temperatuur zo snel steeg is te verklaren, het water had een lage temperatuur, maar de blokjes waren wel 99 graden, als je dit samen doet, stijgt de temperatuur van het water, omdat de blokjes warmte afstaan.

6) Conclusie.

De soortelijke warmte van messing is: 0.82 * 10^3.

7) Foutendiscussie.

De waarde van de soortelijke warmte die is uitgerekend bij dit experiment, wijkt af van de standaart waarde van de soortelijke warmte van messing. Dit komt door de onderstaande meetfouten. Zoals het onnauwkeurig aflezen van de thermometer. Ook door het verkeerd afronden van getallen. De grafiek hoeft ook niet een rechte lijn te zijn, aangezien wij alleen een begin en eindtemperatuur hebben gemeten weten wij de tussen temperaturen niet. De waarde kan ook nog afwijken omdat er geen rekening is gehouden met het warmteverlies aan de naaste omgeving.

REACTIES

R.

R.

topppie, loveyou thanx etc.

12 jaar geleden

H.

H.

kut zeg

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.