ADVERTENTIE
Meer kans op slagen?

De gouden tip van docenten: oefen met oude examens. Eindexamensite.nl helpt je daarmee. Via die tool kun je oude examenopgaven oefenen en krijg je feedback over welke onderdelen je nog niet beheerst. Zo leer je super efficiënt. Maak nu een gratis proefaccount of gebruik de kortingscode '5EURO'.

Nu oefenen!

Maarten
H4d
Po1-bio
8 december 2006
Probleemstelling: wat groeit beter een plantje in het donker of in het licht.
Hypothesevorming : ik denk dat de tuinkers in het lichte potje beter groeit omdat er daar fotosynthese plaats kan vinden en in het donker niet.
Bij fotosynthese wordt voedingsstof aan gemaakt namelijk glucose. de meeste mensen denken dat de plant zuurstof maakt dat is ook zo maar de zuurstof is een bijproduct van fotosynthese. Bij fotosynthese wordt in de bladgroenkorrels water plus koolstofdioxide met behulp van de zon omgezet in koolhydraten. het water wordt uit de bodem gehaald door middel van de wortels. de koolstofdioxide wordt uit de lucht gehaald door middel van de huidmondjes in het blad. En omdat er dus geen fotosynthese plaats kan vinden denk ik dus dat de plant in het donker minder hard groeit.
Experiment
Ik zal eerst wat vertellen over de proef opstelling:


Mijn benodigd heten waren:
- een plastic bakje van zuivelhoeve
- witte watten
- zaden tuinkers.
- aluminium folie
- bloemenspuit.
- doorzichtig folie
Ik zal even uitleggen hoe ik het gedaan heb:
Ik heb de watten in het plastic bakje gedaan en die toen vochtig gemaakt met de bloemenspuit. Toen heb ik de zaadjes tuinkers netjes in bakje gelegd en toen heb ik het plastic bakje afgedekt met doorzichtig folie en daar weer een elastiekje omheen gedaan. Ik heb bij de zaadjes in het donker het zelfde gedaan en alleen in heb ik er toen nog aluminiumfolie er omheen gedaan en afgedekt met aluminiumfolie in plaats van doorzichtig folie. In het doorzichtige folie heb ik gaatjes geprikt en dat deed ik ook in de donkere bak.
Voor foto’s van mijn opstelling zie de bijlage


Ik heb elke dag gemeten en zo kwam ik tot de volgende gegevens:
Aantal in mm
dag 1    dag 2    dag 3     dag 4     dag 5    dag 6     dag 7    dag 8     dag 9
1           0           4           9            12          30         31          31         35          36
2           0           5           11          18          26         29          32         48          57
3           0           5           13          20          32         34          36         54          65
4           0           5           14          30          45         49          56         84          114
5           0           3           8,3         18          24         36          43         49          64
6           0           3           7            12          18         24          32         56          63
7           0           4          10           30          36         47          57         64          73
8           0           4          7             14          18         dood      dood     dood      dood
9           0           0          0             0            0           0            0           0            0
10         0           0          0             0            0           0            0           0            0
gem.     0           3,3       7,9         15,4        22,9      27,8       31,9      43,3       52,4
donker   Dag 1    Dag 2    Dag 3    Dag 4    Dag 5    Dag 6    Dag 7    Dag 8    Dag 9
1            0           2            6           10         26          56         83         114       143
2            0           2            4            7          30          61         92         132       153
3            0           1            4           11         20          70         103       132       151
4            0           1            3            8          20          25         32         47         64
5            0           2            5            12        18          57         101       115       131
6            0           4            6            16        28          48         89         130       161
7            0           0            2            9          16          32         57         84         124
8            0           1            4            6          12          25         49         81         125
9            0           0            0            0          0            0           0           0           0
10          0           0            2            6          16          54         75         111       121
11          0           0            1            5          17          57         83         141       176
gem.      0           1,1          3,4        8,2       18,5       44,1      69,5      108,8    122,6
Ook zat er een verschil in de kleur de in van de plantjes de planten in het licht waren veel groener dan de planten in het donker. Dit komt omdat planten pas boven de grond kleur krijgen omdat daar pas de fotosynthese plaats kan vinden. Ook waren de plantjes in het donker veel slaper omdat ze zo snel moeten groeien.
De geur van de tuinkersen in het donkere potje is veel scherper dan die van de tuinkers in het licht potje
Voor de grafiek kijk in de bijlage
Conclusie: zaadjes in het donker groeien harder dan de zaadjes in het licht.
Ik ben tot die conclusie gekomen, omdat ik aan de hand van deze gegevens de conclusie kan trekken, dat de zaadjes in het donker sneller groeien.
Dus mijn hypothese klopt niet.
Mijn verklaring daarvoor is dat de zaadjes in het donker denken dat ze onder de grond zitten. en dus omhoog willen zodat er fotosynthese kan plaats vinden, dus voedingsstoffen kunnen maken dus daar om zullen ze harder groeien dan de zaadjes in het licht. In de zaadjes in het licht kunnen gelijk al fotosynthese plaatsvinden. Daarom hoeven die zich minder snel te ontwikkelen. In de zaadjes zoals ik ze heb gekregen zit een beetje voedingsstof voor de plant, zodat de plant uit de aarde kan groeien maar omdat er maar een klein beetje voedingsstof in zit moet de plant snel eigen voedingsstof maken en daar door groeit die in het donker zo hard.
Die in het licht heeft al licht voor de fotosynthese dus daarom hoeft deze niet zo hardt te groeien.
Discussie
Ik vind dat ik regelmatiger had moeten meten en niet eerst om 12.00 en dan om 18.00 en nog later om 20.00.
Ook had ik de zaadjes wat meer water moeten geven.
Ik denk dat ik eigenlijk het bakje in het licht opnieuw had moeten doen omdat ze over de grond groeide en pas naar een dag of 4 goed omhoog gaan groeien.
Einde
Bijlage <afbeeldingen ontbreken>
Hier staan de potjes naast elkaar zodat ze de zelfde lucht omstandigheden hebben.
het donkere potje.

En hier het licht potje
De tuinkers is in het lichte potje veel groener zoals je hier ziet

De grafiek ik getekend en in gescand omdat het met Excel niet lukte.

En hier de grafiek van de zaadjes in het donker.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.