Osmose

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Proef door een scholier
  • 4e klas vwo | 758 woorden
  • 16 januari 2010
  • 14 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Osmose bij verschillende concentraties

Practicumverslag Biologie
November 2008
Inhoudsopgave

Hoofdstuk: Paginanummer(s):
Inleiding 3
Werkplan 4,5
Resultaten 5
Conclusie en discussie 6
Literatuurlijst 6

Inleiding

Wij willen een practicum gaan doen om te onderzoeken hoe het zit met de osmose bij oplossingen met verschillende concentraties van NaCl. Nadat we enkele aardappelstaafjes een paar dagen in verschillende oplossingen hebben laten liggen, kunnen we de massa van de aardappelstaafjes meten om te kijken in welke concentratie de osmode het hoogst is. Maar wat is osmose eigenlijk?

Achtergrond informatie
Door de concentratie aan opgeloste stoffen in water heeft een oplossing een bepaalde osmotische waarde. Hoe hoger de concentratie van een oplossing is, hoe hoger de osmotische waarde. Als twee oplossingen gescheiden zijn door een semi-permeabel membraam (= een membraam waar alleen water- moleculen doorheen kunnen gaan), vindt er osmose plaats. Osmose is te beschrijven als de verplaatsing van water door een semi-permeabel membraam, van een plaats met een lage osmotische waarde, naar een plaats met een hogere osmotische waarde.

Probleemstelling/onderzoeksvraag
Bij welke concentratie vindt de meeste osmose plaats?

Hypothese/onze verwachting
Aardappelstaafjes krimpen in de oplossing waar de meeste osmose bij plaatsvindt. Omdat buis 1 bestaat uit gedestilleerd water, zal hier juist het volume van het staafje groter worden. De meeste osmose vindt plaats bij het aardappelstaafje in de oplossing met de hoogste concentratie NaCl.

Werkplan

Materialen
- 6 reageerbuizen
- een reageerbuisrek
- een stift
- een bekerglaasje met water
- een bekerglaasje met een NaCl-oplossing van 8%
- een pipet
- een grote aardappel
- een mes
- een geodriehoek

Beschrijving proefopstelling
De proefopstelling is als volgt: voor ons staat het reageerbuisrek met de reageerbuizen erin. De bekerglaasjes staan daarvoor en daarnaast ligt een bak met de overige materialen erin.

Handelingen
1. Eerst nummeren we de reageerbuizen van 1 t/m 6 en schrijven we ons “logo” erop.
2. We vullen buis 6 met 10 ml NaCl-oplossing van 8%
3. We pipetteren in de buizen 1 t/m 5 10 ml gedestilleerd water.
4. Vervolgens pipetteren we 10 ml NaCl uit buis 6 naar buis 5 en schudden de laatste buis goed. Dan spoelen we de pipet schoon.
5. Hierna pipetteren we 10 ml uit buis 5 en brengen dit over naar buis 4. We herhalen deze procedure tot bij buis 2 en spoelen elke keer de pipet schoon. We hebben nu dus een verdunningsreeks gemaakt, waarin de concentratie in de buizen 2 t/m 6 telkens verdubbelt.
6. Dan snijden we van een aardappel met ons mesje 6 staafjes van elk 65 mm. We doen in alle reageerbuizen één staafje en laten deze 4 dagen staan.
7. We meten de lengte van de staafjes aardappel en zetten deze in een tabel. Ook de resultaten van onze andere klasgenoten, die dezelfde proef uitvoerden, komen in de tabel.
8. Uit dit practicum trekken we een conclusie en vervolgens maken we dit verslag.

Tijdsplanning
Vrijdag het vierde uur besteden we het hele lesuur aan dit experiment. In deze les doen we punt 1 t/m 6 van de handelingen die hierboven staan. De volgende les is de dinsdag daarop, het zevende uur (vier dagen later dus). Deze les doen we punt 7 van de handelingen die hierboven staan en als huiswerk krijgen we op om dit verslag te maken.

Verzamelen en verwerken resultaten
De resultaten nemen we op in een tabel en we verwerken dezen in dit verslag.

Resultaten

meetresultaten in tabellen

Origineel: 65 mm.
Buis > 0% 0,5% 1% 2% 4% 8%
staafjes 1 2 3 4 5 6
1 65 67 65 62 59 61
2 67 67 64 61 62 55
3 65 66 63 62 59 60
4 68 65 62 62 60 60
5 63 65 64 62 61 59
6 65 66 64 61 59 62
7 69 65 62 60 59
8 68 63 61 60 60
Gem. 66,13 66 63,8 61,5 60 59,5

Waarnemingen in woorden
Nadat de aardappelstaafjes vier dagen in de oplossingen hadden gelegen, kwam er een hele sterke, giftige geur vanaf. De aardappelstaafjes uit buis 2 t/m 6 waren een beetje droog en verschrompeld. Het aardappelstaafje uit buis 1 was juist iets groter geworden.

Conclusie en discussie

Wij denken dat het experiment dat wij gedaan hebben een goed beeld geeft van osmose bij verschillende concentraties. Omdat we het gemiddelde hebben genomen van de gegevens uit onze hele klas denken dat dit experiment betrouwbaar is en dat we direct een conclusie kunnen trekken. Zoals verwacht werden de aardappelstaafjes gemiddeld kleiner in buis 2 t/m 5. Dit is te verklaren doordat de osmotische waarde in de omgeving hoger was dan de osmotische waarde in de cel. Daardoor gingen de watermoleculen dus de cel uit. In buis 6 gingen de meeste watermoleculen de cel uit, omdat de concentratie NaCl daar het hoogst is. In buis 1 was de osmotische waarde in de vloeistof lager dan die in de cel. Dit was namelijk de buis die gevuld was met water. Door het osmoseverschijnsel zijn er juist watermoleculen de cel ingegaan. Hierdoor is het aardappelstaafje in buis 1 dan ook groter geworden. De resultaten kloppen met onze verwachting en onze hypothese was juist. Het is dan ook niet nodig een nieuwe hypothese op te stellen of een nieuw practicum te bedenken en uit te voeren

Literatuurlijst

Voor dit verslag hebben we gebruik gemaakt van pagina 17 in ons werkboek, pagina 10, 11 en 23 van ons handboek en de beoordelingslijst op teletop.

REACTIES

W.

W.

Je weet hopelijk wel dat dit verschijnsel turgor heet? Osmose is met een semi-permeabel membraan waarmee je stoffen kunt "scheiden". Turgor is het proces dat de vacuole loskomt van de celwand.

11 jaar geleden

H.

H.

Dankje voor het uploaden inge het kwam goed van pas (5sterren)

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.