Opdracht 35 Osmose

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Proef door een scholier
  • 5e klas vwo | 937 woorden
  • 28 september 2003
  • 153 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
153 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding

Theoretische achtergrond Wanneer twee oplossingen met een verschillende concentratie van elkaar gescheiden zijn door een semipermeabel membraam, treedt osmose op. Er treedt een waterverplaatsing op van de oplossing met de laagste concentratie naar de oplossing met de hoogste concentratie. Hierdoor daalt de concentratie van de laatste oplossing maar stijgt juist de concentratie van de andere oplossing omdat daar water weggaat. Door de concentratie aan opgeloste stoffen heeft een oplossing een bepaalde osmotische waarde. Hoe hoger de concentratie van een oplossing is, des te hoger is de osmotische waarde. De osmotische waarde van een oplossing is afhankelijk van het aantal opgeloste deeltjes per volume-eenheid. Dit is van belang bij stoffen die in ionen uiteenvallen. Keukenzout (NaCl) valt in water uiteen in Na+ - en Cl¡¥-ionen. Glucose valt in water niet uiteen in ionen. Een oplossing met een bepaald aantal moleculen NaCl heeft daardoor een hogere osmotische waarde dan een oplossing met hetzelfde aantal moleculen glucose.

Wat gaan we onderzoeken? Bij dit practicum gaan we osmose bij verschillende concentraties onderzoeken. We bekijken de invloed van verschillende concentraties NaCl-oplossingen van 8% op de lengte, het gewicht en de stevigheid van aardappelstaafjes. We gebruiken hiervoor 5 reageerbuisjes met concentraties van 0%, 2%, 4%, 6% en 8%.

Probleemstelling Wat voor effect hebben verschillende concentraties NaCl op een staafje aardappel?

Onderzoeksvraag Zullen de aardappelstaafjes door de verschillende concentraties NaCl veranderen in lengte, gewicht en stevigheid?

Hypothesevorming Bij hoger wordende concentraties zout zal de stevigheid, de lengte en het gewicht van een aardappelstaafje afnemen.

Verwachting Als bij een hoger wordende concentratie zout de stevigheid, de lengte en het gewicht van het aardappelstaafje zal afnemen dan zal het staafje in de laagste concentratie het grootst, het stevigst en het zwaarst zijn.

Werkwijze

Benodigdheden - 5 evenlange reepjes aardappel - een mesje - een weegschaal - gedestilleerd water - NaCl-oplossing 8% - 5 reageerbuisjes - reageerbuisrekje - liniaal - pen+papier

Proefopstelling Zie bijlage
Uitvoering
Eerst nemen we een aardappel waaruit we 5 reepjes aardappel snijden. Vervolgens geven we de reepjes een nummer. De reepjes moeten dezelfde maat hebben. Elk reepje meten we op de mm nauwkeurig en daarna wegen we ze stuk voor stuk. De resultaten daarvan noteren we. Vervolgens nemen we 5 reageerbuizen, die we als volgt vullen:

Reageerbuis 1: 4 pompjes gedestilleerd water
Reageerbuis 2: 3 pompjes gedestilleerd water en 1 pompje NaCl-oplossing van 8% Reageerbuis 3: 2 pompjes gedestilleerd water en 2 pompjes NaCl-oplossing van 8% Reageerbuis 4: 1 pompje gedestilleerd water en 3 pompjes NaCl-oplossing van 8% Reageerbuis 5: 4 pompjes NaCl-oplossing van 8%

In elke reageerbuis doen we een reepje aardappel. Reepje 1 in reageerbuis 1, reepje 2 in reageerbuis 2 etc.

We zetten de reageerbuizen in de houder en laten ze vervolgens 4 dagen staan.

Voor deze proef is er eigenlijk niet echt een controleproef. Je zou deze proef een aantal keer achter elkaar doen en dan de resultaten met elkaar vergelijken. Zo kan je zien of je in de goede richting zit.

Resultaten

Tabel

Lengte:

Aardappelreepje Lengte voor Lengte na Verschil Concentratie oplossing NaCl
1 6,7 cm 6,9 cm +0,2 cm 0% 2 6,7 cm 6,3 cm -0,4 cm 2% 3 6,7 cm 6,3 cm -0,4 cm 4% 4 6,7 cm 6,4 cm -0,3 cm 6% 5 6,7 cm 6,4 cm -0,3 cm 8%

Gewicht:

Aardappelreepje Gewicht voor Gewicht na Verschil Concentratie oplossing NaCl
1 5,37 g 3,05 g -2,32 g 0% 2 5,13 g 3,80 g -1,33 g 2% 3 5,41 g 4,28 g -1,13 g 4% 4 5,09 g 4,12 g -0,97 g 6% 5 5,10 g 4,25 g -0,85 8%

De resultaten van de stevigheid van de aardappelreepjes is des te hoger de concentratie des te steviger het staafje is.

Grafiek
Zie bijlage

Conclusie De lengtes van de reepjes zijn bijna allemaal afgenomen. De enige die is toegenomen is het aardappelreepje in de concentratie van 0%. Dat komt omdat er door osmose water de cel instroomt, hierdoor ontstaat turgor. Omdat de osmotische waarde buiten de cel verder daalt, wordt het volume van de cel groter.

De lengte van de rest van de aardappelreepjes is afgenomen. Dat betekent dat er plasmolyse heeft plaatsgevonden. Plasmolyse vindt plaats wanneer de osmotische waarde buiten de cel groter wordt dan die binnen de cel. Dit gaat door tot de osmotische waarde gelijk zijn. Het volume van de cel wordt kleiner, waardoor het reepje zal krimpen.

Iets wat niet klopt is de stevigheid. Door de plasmolyse zullen de reepjes hun stevigheid verliezen. Dit was bij ons niet het geval want de reepjes in de zoutoplossingen waren stevig terwijl het reepje in het gedestilleerde water bijna uiteen was gebrokkeld. Ik weet niet precies wat hier is fout gegaan, misschien waren de materialen niet helemaal schoon en zat er een bacterietje ergens dat er voor zorgde dat het reepje in het gedestilleerde water zo slap was geworden.

Het gewichtsverschil klopt ook niet helemaal denk ik. Doordat de reepjes in de hogere concentraties juist meer water afstaan zouden ze lichter moeten zijn, dat is hier niet het geval. Wat waarschijnlijk tot onnauwkeurige resultaten heeft geleid is dat het reepje in het gedestilleerde water heel slap was geworden en daardoor uit elkaar brokkelde. Verder kan ik niet zo goed verklaren waarom de rest ook anders is dan verwachting. Misschien onnauwkeurige metingen.

Het antwoord op de onderzoeksvraag is dus ja. De reepjes zijn allemaal veranderd in gewicht, lengte en stevigheid.

Mijn hypothese is volgens mijn proef niet kloppend maar als ik andere verslagen lees dan klopt mijn hypothese wel degelijk. Ik denk dus dat ik me proef niet nauwkeurig genoeg heb uitgevoerd en dat de materialen niet schoon genoeg waren.

We zijn verder niet op problemen gestuit tijdens het onderzoek. Het enige lastige was dat het reepje in het gedestilleerde water zo slap was geworden en uit elkaar brokkelde. Daardoor waren de resultaten niet meer helemaal kloppend. Verder ben ik tot de conclusie gekomen dat onze proef slechte resultaten heeft opgeleverd en dus beter verworpen kan worden en opnieuw kan worden gedaan.

Literatuurlijst

Biologie voor jou VWO b1

http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/index.php3?zoek=osmose&vak=Biologie&type=

De proef gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/index.php3?zoek=osmose&vak=Biologie&type=

REACTIES

B.

B.

Hee Pearl,
Leuk verslag alleen... Tis de verkeerde!!Heb je misschien ook nog een verslag in de voorraad van practicum 36??
greeties suzan

19 jaar geleden

L.

L.

1+2=3

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.