ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

Wij doen het over hindoeïsme, omdat het ons leuk  leek en we er nog niks over wisten. Wij willen jullie veel info geven over het onderwerp. Daarom geven in dit werkstuk antwoord op de volgende vragen: Wanneer is de godsdienst ontstaan? Welke goden zijn belangrijk voor de godsdienst . Wie geloven er in

Hoe is het hindoeïsme ontstaan ?

Het hindoeïsme is in India ontstaan. India is een groot land met veel verschillende culturen en godsdiensten, zoals christenen en moslims. Het hindoeïsme is de officiële en ook nog eens de belangrijkste godsdienst van India, er wonen meer dan 450 miljoen Hindoes dat is ongeveer 80% van de bevolking. Vooral het eiland Bali heeft een rijke, eeuwenoude hindoe-traditie. In Nepal, Bhutan en Assam is ook het merendeel van de bevolking hindoe, de andere landen rond India zijn boeddhistisch. Het woord ‘hindoe’ is een Perzisch woord, het betekent Indiër. Hindoeïsme is niet alleen een godsdienst, maar ook een cultuur, het is een manier van leven. Het hindoeïsme is in India ontstaan rond de rivier de Indus, die nu bij Pakistan hoort. De naam van deze godsdienst –het hindoeïsme- komt dus van het woord Indiër en niet zoals van veel andere godsdiensten van de stichter van die godsdienst (bijvoorbeeld de christenen noemen zich naar Jezus Christus, boeddhisten noemen zich naar Boeddha).

Het ontstaan van het Hindoeïsme heeft geen vaste tijd in de geschiedenis.

Maar dankzij onderzoeken van archeologen weten we nu dat 5000 jaar geleden al mensen in het Hindoe-geloof geloofden.

Omdat de mensen die hierin geloofden langs de rivier de Indus woonden werd dit geloof ook wel Indus of Hindoe genoemd.

De Indiërs zelf noemden hun geloof Dharma, dat betekent: eeuwige orde of waarheid.

Ook is geleken dat zij heel ver waren ontwikkeld, dat bleek uit dingen die zij al konden maken zoals, muren rond hun steden, ze hadden ook al graanschuren, stenen graven en ze hadden de beste sanitaire voorzieningen voor de Romeinse tijd.

Mediteren.

De Hindoes geloven in één god die zich voor doet in vele gedaanten en dus ook veel namen heeft.

  • God als schepper heet Braham. Hij heeft 4 hoofden voor elke windrichting één.
  • God als kracht die de wereld laat bestaan heet Vishnu. Hij zorgt voor vrede en orde op aarde.
  • God als vernietiger heet Shiva Hij heerst over leven en dood en als hij danst schept hij nieuw leven.
  • God heeft ook vrouwelijke gedaanten.

God is volgens de Hindoes overal. Mensen kunnen god naar boven halen door te mediteren. Dat is moeilijk, je bereikt het daarom ook niet in één leven.

Hindoes geloven dat je ziel na de dood in een ander lichaam terechtkomt. Dat idee dat mensen na de dood herboren worden in een ander lichaam heet reïncarnatie. Als je in je vorige leven goed hebt geleefd krijg je in je leven erna een beter leven heb je in je vorige leven slecht geleefd dan kom je in je volgende leven ook lager te staan dat kan ook in een dierenlichaam zijn. Alles wat je in een vorig leven hebt gedaan noemen de Hindoes Karma. Alleen door meditatie en een goed leven te leven kun je ontsnappen aan de kring van reïncarnatie.

Heilige boeken.

De heilige boeken van de Hindoes heten veda’s. Er staan gezangen in die de schepping beschrijven en verhalen over de geschiedenis. Daarnaast zijn er nog boeken die de veda’s uitleggen. Hindoes geloven dat god soms op aarde komt in menselijke lichamen. Dat heet incarnatie. Rama en Krisha zijn twee mensen waarin god zich een tijdje in heeft geïncarneerd om op aarde te leven. Over Krisha en Rama en andere gedaanten zijn talloze oude verhalen. Ze maken er films en toneelstukken over en zelfs stripboeken voor kinderen worden veel gemaakt.

Heilige symbolen.

Symbolen zijn heel normaal in een mensen leven. Je hebt verkeersborden, letters, een ring als je getrouwd bent en cijfers. De cijfers 1 tot en met 9 zijn het bekendst. Ze zijn ontstaan in oud India voor het Brahmi schrift.Het zijn symbolen van de mensheid. Hindoes gebruiken tegenwoordig nog steeds van die symbolen. Het Hindoeïsme heeft tientallen zonnesymbolen gemaakt, waaronder de swastika en het zonnewiel. De afbeeldingen zijn ongeveer 6000 jaar oud.

Een paar van de symbolen:

Geen vlees

De meeste Hindoes gaan twee keer per dag in bad om hun lichaam en geest schoon te houden. Ook wassen ze zich voor ze de tempel ingaan en voor een feest. Hun regels zeggen dat ze zich moeten beheersen en niet mogen stelen of doden. Ze mogen ook niet doden om aan voedsel te komen. Veel Hindoes eten daarom geen vlees. Hindoes eten ook geen voedsel dat in aanraking is geweest met rundvlees. Ze eten wel eieren, vis en gevogelte. Hindoes vasten op geregelde tijden, maar ze zijn vrij om te beslissen wanneer en hoelang.

Hindoes geloven dat je aan meeste dingen weinig kunt veranderen. Daarom laten ze het rusten. Ze geloven ook dat je mensen kunt indelen in kasten. Dat zijn groepen waar je bij hoort door je geboorte. Elke groep heeft zijn eigen plaats in een vaste rangorde. Er zijn vier grote kasten. Tot de hoogste kaste behoren de priesters of Brahmanen, dan komen de krijgers, dan de boeren en ambachtslieden en dan de dienaren. De onaanraakbaren of Paria’s hebben geen plaats in de rangorde. Iedereen moet binnen zijn kaste blijven: mensen zijn verplicht om te trouwen binnen hun eigen kaste en ook om eten te gebruiken dat door iemand van de kaste is klaargemaakt. Bij die voorschriften spelen de ideeën over wat rein en onrein is.

Offers

Offers

Alles wat Hindoes in het dagelijks leven doen heeft wel iets feestelijks of plechtigs. Minstens twee keer per dag wordt er gebeden. Bij die gebeden worden ook offers gebracht. Hindoes komen in de tempel om te bidden, offeren en te mediteren. Ze offeren water, eten, licht, vuur en bloemen aan de goden. Een deel van het eten wordt weer mee naar huis genomen of verdeeld onder de armen. Sommige Hindoes hebben thuis ook een soort tempeltje. Daar bidden en offeren ze ook. In de tempel zingen ze hun gebed, soms met een heel orkest. Thuis zingen ze het alleen of met de hele familie.

Hindoes vieren veel feesten van geboorte tot dood. Na de geboorte fluistert de priester heilige spreuken in het oor. Als de baby twaalf dagen oud is krijgt het een naam tijdens een plechtig feest. Als het kind zijn eerste hapje vast voedsel krijgt wordt het gevierd, als het haar voor de eerste keer geknipt wordt, enz. Dit gaat zo door tot het huwelijk.

Begraven

Hindoes cremeren hun doden tijdens een plechtige ceremonie. Door het vuur word het lichaam gereinigd en terug gebracht naar de oerelementen waaruit het bestaat: aarde, vuur, water, lucht en ether. Pas dan krijgt de ziel een kans om in het nirwana, een plek met vrede en gelukszaligheid, te komen. De crematie is niet direct na de dood, soms wel maanden later. Hoe hoger de kaste waartoe de dode behoort hoe groter en mooier de crematie. De meeste Hindoes worden eerst begraven en daarna, als er genoeg geld voor een feest is, worden ze weer opgegraven en gecremeerd of verrast. Het crematiefeest is kleurig en vrolijk met veel gasten. Als het kan strooien ze het as uit over de Indiase rivier de Ganges. Als dat niet kan dan strooien ze het vaak uit over de zee die verbonden is met de Ganges.

BASISBEGRIPPEN IN HET HINDOEÏSME

DE VIER LEVENSDOELEN

In principe kent elke gelovige vier doelen die hij in zijn leven dient na te streven:

  1. Kama, het zinnelijke genot, eenvoudig gezegd betekent dit dat men plezier moet zoeken
  2. Artha, het vergaren van aardse goederen
  3. Dharma, het vervullen van de maatschappelijke en vooral de religieuze verplichtingen
  4. Moksha, het bereiken van de verlossing.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.