Werken met excel

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 828 woorden
  • 26 mei 2003
  • 67 keer beoordeeld
Cijfer 6
67 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inhoudsopgave

Inleiding
Problemen oplossen met behulp van een spreadsheet
Informatie uit tabellen halen
· Branden en brandschade; opdrachten
· Branden en brandschade; tabel
· Consum
· Verkeer
· Bioscoop
Extra opgave
Conclusie

Inleiding

Voor wiskunde moeten wij een praktische opdracht maken over spreadsheets maken. Ik heb nog nooit met een spreadsheet gewerkt of met Excel dus ik ben benieuwd of het mij gaat lukken. Ik denk in ieder geval wel dat ik er veel van zal leren. Alleen jammer dat je het opdrachtenboekje niet mag houden, die is heel handig!

Problemen oplossen met behulp van een spreadsheet.

1a De opbrengst is maximaal bij een prijs van F 55,-
1b De maximale opbrengst is dan 7260
1c Er worden in een week 132 vazen verkocht.
1d je krijgt nu:
· Max. opbrengst: 7272
· Bij een prijs van: F 53,-
· Er worden dan in een week 137 vazen verkocht.
1e Bij een prijs van f 52,90 is de maximale opbrengst 7272 (7271,634)

2 nieuwe formule: q=-2,4p+280
2a je krijgt nu:
· Max opbrengst: 8160
· Bij een prijs van: F 60,-
· Er worden in een week 136 vazen verkocht.

2b Bij een prijs van F 58,30 is de maximale opbrengst 8167 (8166,664)

3a formule: W=C3-D3
invoeren in E3: =C3-D3
3b invoeren in D1: het woord kosten
invoeren in E1: het woord winst
invoeren formule in D3: 35*B3 en deze kopiëren naar de celen D4 t/m D15
invoeren formule in E3: C3-D3 en deze kopiëren naar de cellen E4 t/m E15
3c de maximale winst is F 3255,-
3d de bijhorende prijs is F 70,-
het aantal verkochte vazen per week is dan 93

4a invoeren nieuwe formule: K=25*B3
invoeren in E3: =25*B3
4b de maximale winst is bij een veelvoud van 5 gulden F 65,-
invoeren: A3: 60,61……..t/m 70
de maximale winst bij een veelvoud van 1 gulden F65,-

Informatie uit tabellen halen

Branden en brandschade

1 >openen de spreadsheet BRANDEN
>invoeren formule:=SOM(B7:B13)
>de som van de getallen die staan in de cellen B7 t/m B13 worden uitgerekend door de computer.
>invoeren formule in C15: =SOM(C7:C13)

2 > invoeren in E6: percentage branden in 1986
invoeren formule in E7: =B7/34609*100
invoeren in F6: percentage schade
invoeren formule in D7: =C7/917304*100
1,63% van de randen vond plaats in industriegebouwen.
14,37% schade vond plaats in industriegebouwen.

3 >invoeren in H6: gemid. Schadebedrag per object
invoeren formule in H7: =C7/B7*100
Het gemiddelde schadebedrag per object is het hoogst in de handel en dienstverlening.

Consum

4 > maken nieuwe tabel (zie tabel)
invoeren formule in B19: =B5*B7
zo ook dezelfde formule in C19, D19 en E19 invoeren (maar dan natuurlijk = C5*C7 enz)
B19 vastzetten: -> B5 selecteren en op F4 drukken: de computer zet nu B5 vast. Zo ook bij C5, D5 en E5 doen.

verbruik van huishoudens- 1984

aantal personen 1 2 3 4
totaalverbruik in guldens 21954 34970 37926 40663

voeding 17,00% 18,90% 20,90% 21,50%
woning 38,10% 33,90% 33,50% 32,40%
kleding, schoeisel 6,20% 6,50% 6,90% 7,60%
hygiëne, verzorging 14,00% 13,90% 14,20% 13,20%
ontspanning. Verkeer 24,00% 25,60% 23,00% 23,90%
overig verbruik 0,70% 1,10% 1,50% 1,50%

aantal personen 1 2 3 4
totaal verbruik guldens 21954 17485 12642 10165,75

voeding 3732,18 6609,33 7926,534 8742,545
woning 8364,474 11854,83 12705,21 13174,81
kleding;schoeisel 1361,148 2273,05 2616,894 3090,388
hygiëne, verzorging 3073,56 4860,83 5385,492 5367,516
ontspanning, verkeer 5268,96 8952,32 8722,98 9718,457
overig verbruik 153,678 384,67 568,89 609,945

Naarmate het gezin groter wordt, wordt er minder geld uit gegeven per persoon, maar in totaal natuurlijk meer.

Verkeer

5a nieuwe tabel maken(zie tabel)

VERKEERSSLACHTOFFERS NAAR LEEFTIJDSGROEP -1986

** DODEN ** **GEWONDEN ** mannelijke slachtoffers vrouwelijke slachtoffers
leeftijd mannen vrouwen mannen vrouwen

0-4 6 10 381 300 387 310
5-9 19 10 1059 610 1078 620
10-14 35 20 1595 1317 1630 1337
15-24 313 97 14175 6981 14488 7078
25-34 193 51 4834 2496 5027 2547
35-44 113 49 3164 1916 3277 1965
45-54 95 42 2178 1501 2273 1543
55-64 96 41 1623 1461 1719 1502
65 en ouder 208 131 2089 1931 2297 2062
onbekend ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 232 238

mannen vrouwen totaal
doden 1078 451 1529
gewonden 31330 18751 50081

totaal 32408 19202 51610

5b 31330/50081*100%= 62,5% van het aantal gewonden is van het mannelijk geslacht.
5c in de leeftijdscategorie van 15-24 jaar is het aandeel mannelijke slachtoffers het grootst
Dit is 14488/32408*100%= 44,7%
5d het aantal vrouwelijke slachtoffers is: 310+620+1337+7078 = 3945
het percentage vrouwelijke slachtoffers is: 3945/19202*100% = 20,5%
het aantal mannelijke slachtoffers is: 387+1078+1630+14488 = 17583
het percentage mannelijke slachtoffers is: 17583/32408*100% = 54,3%
het totaal aantal slachtoffers is: 3945+17583 = 21528
het percentage slachtoffers jonger dan 25 jaar is 21528/51610*100% = 41,7%

Bioscoop

6> Op het eerste gezicht lijkt mij 1975 het beste bioscoopjaar, omdat er in dit jaar de meeste bezoeken waren en omdat de ontvangsten best hoog zijn, ondanks dat er het minst bioscoopzalen zijn.
>In 1975 zijn er de meeste bezoeken geweest.
>In 1985 waren er hogere ontvangsten.

7> -aantal bezoeken per zaal
-ontvangsten per zaal
-ontvangsten per bezoek

Invoeren formule in B11: =B8/B6
Invoeren formule in B12: =B9/B6
Invoeren formule in B13: =B9/B8


BEZOEKEN AAN EN BRUTO-ONTVANGSTEN VAN BIOSCOPEN

1975 1980 1984 1985 1986

bioscoopzalen 414 523 506 471 451
zitplaatsen 168581 155804 131098 116511 108526
bezoeken(x1000) 28331 27934 17412 15319 14864
ontvangsten(1000 gld) 163730 213136 160363 155118 155238

aantal bezoeken per zaal 68,43237 53,41109 34,41107 32,52442 32,95787
ontvangsten per zaal 395,4831 407,5258 316,9229 329,3376 344,2084
ontvangsten per bezoek 5,779182 7,629985 9,209913 10,12586 10,44389
In 1975 waren er de meeste bezoeken per zaal, daarna zijn er alleen maar minder bezoeken per zaal geweest. Ondanks dat de bioscoop kaartjes(ontvangsten per bezoek) duurder zijn geworden zijn de ontvangsten per zaal ook gedaald, maar sinds 1986 weer wat gestegen.

Extra opgave

WINTERSPOTRVAKANTIEBEGROTING

kostenposten in euro's in guldens

busreis 90,76 200
ski's huren 45,38 100
verblijf per week 113,45 250
reiskostenverzekering 2,27 5
kleding huren 68,07 150
skipas 136,13 300
paspoort 34,03 75
diefstalverzekering 2,27 5
eten per week 34,03 75
overig 13,61 30

totaal 540 1190

Conclusie

Met een spreadsheet werken vond ik nog behoorlijk moeilijk, maar ik heb er wel veel van geleerd. Lastig was het als je thuis aan het werk moest, want de spreadsheets zoals BRANDEN stonden niet in mijn computer. Daarom moest ik ze zelf steeds maken en dat koste veel tijd. Ik ben blij dat ik het af heb, maar toch vond ik het leuk.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.