Inleiding

Loterijen bestaan al sinds de dertiende eeuw. Ze dienden aanvankelijk vooral om geld in te zamelen voor publieke werken. De eerste loterij die door een staat was georganiseerd, was in 1530 in Italië. Het idee verspreidde zich al gauw tot in Engeland. Transatlantisch werden de loterijen verspreid via de eerste kolonisten naar Amerika. Daar werd het al gauw een begrip. De eerste loterij van Amerika was in Jamestown in 1612. Loterijen werden in Amerika voor verschillende doeleinden gebruikt. George Washington gebruikte een loterij om het leger te ondersteunen. Thomas Jefferson daarentegen gebruikte loterijen om ervoor te zorgen dat publieke projecten op gang kwamen. In Amerika zijn 50 colleges, 300 scholen en 200 kerken tot stand gekomen met loterijen. Hieronder waren ook de wereldberoemde universiteiten van Harvard, Yale, Princeton, en Columbia.
Hedendaags bestaan er duizenden loterijen op de wereld. Wereldwijd is de loterijbranche


In Nederland bestaan er relatief veel loterijen voor zo’n klein land. De grootste en bekendste zijn De Staatsloterij, De Postcode Loterij en Lotto. Deze hebben hun massale groei vooral te danken gehad aan de inzet van grootschalige tv-shows. Deze drie loterijen gaan we in het werkstuk uitvoerig beschrijven en vergelijken.
Wij hebben dit onderwerp gekozen vanwege de redelijke kennis die we al over loterijen hadden. En aangezien we allebei al eens meermaals aan loterijen hebben deelgenomen, was de keuze derhalve snel definitief gemaakt om een praktische opdracht betreffende Loterijen in Nederland te gaan maken. De andere onderwerpen waren in onze ogen niet interessant genoeg of te ingewikkeld.
Wij hebben een hoofdvraag en vier deelvragen opgesteld:
Hoofdvraag: Hoe zijn de loterijen in Nederland totstandgekomen en geregeld ?
Deelvraag 1: Hoe zit het met de kans dat je een hoofdprijs of een kleine prijs wint?
Deelvraag 2: Welk gedeelte van de inzet wordt aan de winnaars uitgekeerd en
wat gebeurt er met de rest?
Deelvraag 3: Hoeveel verschillende lotnummers zijn er en hoe worden ze
Samengesteld?
Deelvraag 4: Wat is de hoogste prijs die je kunt winnen en heeft het aantal
verkochte loten daar invloed op?
Wij gaan als eerst in op de grootste/middelgrootste loterijen in Nederland, hier geven we korte informatie over weer. Dan gaan wij onze gekozen loterijen beschrijven. Dit is de hoofdvraag. Dan volgen de vier deelvragen. In de conclusie vatten we onze voortgevloeide mening over onze loterijenonderzoek op. In de evaluatie beschrijven we de samenwerking en het verloop van de maak van het werkstuk. Geraadpleegde bronnen worden weergegeven in de bronvermelding. En ten slotte is in de bijlage een logboek van onze verrichte werkzaamheden en de plaats en data ervan.

Hoofdvraag
Hoe zijn de loterijen in Nederland
totstandgekomen en geregeld ?


Er bestaan in Nederland 9 grote/middelgrote loterijen:

De Bank/Giro-loterij: hierbij is je bank- of gironummer je lotnummer. Elke maand kan een prijs gewonnen worden. Het prijzengeld ligt tussen tien gulden en een miljoen gulden. Er is ook een Jackpot die kan oplopen tot 10 miljoen euro. Het uitkeringpercentage ligt op 26 procent. De opbrengst gaat naar goede doelen.


De Sponsorloterij: bij de Sponsorloterij kun je elke week bingo spelen. Na aanmelding krijg je een bingokaart met 15 getallen thuisgestuurd. Elke week worden 34 getallen getrokken. Komen de eerste 15 getrokken getallen overeen met jouw bingokaart, dan heb jij de hoofdprijs van 1 miljoen gulden. Heb je na 16 getrokken getallen je kaart vol dan heb je de tweede prijs. Het uitkeringspercentage is 19 procent. De opbrengst gaat naar goede doelen.
Krasloterij: hierbij moet je een beschermlaagje op het lot wegkrassen. Als er na het krassen drie gelijke tekens te voorschijn komen, heb je een prijs gewonnen. Een kraslot kost € 1,50. De te winnen prijzen variëren van een gratis lot tot soms 500.000 euro. Het uitkeringspercentage bij de Krasloterij ligt op 49 procent. De opbrengst gaat naar goede doelen zoals maatschappelijk werk en volksgezondheid.
Toto: hierbij voorspel je de uitkomst van sportwedstrijden. Je kunt o.a. meedoen met Toto13,Toto Score en Toto Select. Bij Toto 13 voorspel je van de 13 voetbalwedstrijden of de thuisspelende club wint, verliest of gelijkspeelt. De hoogte van de prijs is afhankelijk van de inzet en het aantal deelnemers dat de wedstrijden goed voorspeld heeft. Met Toto Score voorspel je de uitslagen van wedstrijden. Je kunt wachten met inzetten tot de aftrap. Per wedstrijd kun je, afhankelijk van de inzet, 2.000 euro winnen. Toto Select houdt in dat je uit 56 wedstrijden in binnen- en buitenland drie, vier, vijf of zes duels kiest waarbij je aangeeft of de thuisspelende club wint, verliest of gelijkspeelt. Als jouw voorspelling uitkomt, win je de prijs. Het uitkeringspercentage ligt op 48 procent.
Lucky Day: een dagelijkse loterij waarbij je uit een totaal van 80 getallen 20 getallen moet kiezen. De prijs van een lot is de inleg. Loten zijn er voor €1, €3 of €5. De hoogte van de prijs is afhankelijk van de inzet per lot en het aantal getallen dat je goed hebt. Bij tien goede getallen is de prijs: 100.000 x 2,50, 5 of 10 gulden. De uitkeringspercentage ligt op 48 procent.
Dayzers: De jongste loterij van de Staatsloterij.
Daarnaast zijn er in Nederland nog enkele kleinschalige loterijen, onder andere:
KWF loterij
Grote Clubactie
De Support Actie
Zonnebloem loterij
Jantje beton , lachen voor een knaak

De Staatsloterij

De Staatsloterij is de grootste loterij van Nederland en bestaat nu inmiddels bijna 276 jaar. Al In 1726 werd de allereerste Nederlandse Staatsloterij gehouden onder de naam ‘Generaliteytsloterij’, of ook wel Koninklijke Hollandse Loterij, omdat er indertijd een wildgroei dreigde aan loterijen dreigde te ontstaan. Dit werd vanaf 1806 de officiële naam van de loterij. Hierna werd de naam van de loterij meerdere malen gemodificeerd. In 1811 naar de Keizerlijke Hollandse Loterij. In 1813 muteerde Koning Willem I deze in Nederlandsche Loterij. Nadat deze in 1816 wederom werd veranderd in Koninklijke Hollandse Loterij, werd de naam in 1848 voorgoed gemodificeerd in Staatsloterij. De invloed van de koning (Wilhelm II) was tot dan toe niet gering. Maar vanaf dat jaar kwam de loterij onder directe verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. Dit is tot 1992 zo gebleven. In dat jaar werd de Staatsloterij zelfstandig onder de naam SENS (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij).
Vanaf het jaar dat de huidige Staatsloterij werd opgericht tot in 1964 vond de trekking plaats door middel van twee draaiende houten trommels. In die trommels werden de loten gedeponeerd (nummers op opgerolde stukjes papier, voorzien van een ringetje). Uit beide trommels werden loten getrokken en per nummer werd vermeld of het hier om een nummer ging of om een ‘niet’ ging. In 1970 werd er ingrijpend gemoderniseerd bij de Staatsloterij; er werd een elektronisch trekkingsapparaat in gebruik genomen (tot 1981 in gebruik geweest). Hierna is het huidige computersysteem in gebruik genomen als ‘trekkingsapparaat’. Een uiterst handig, capabel en snel systeem om te controleren of de Jackpot is gevallen; fouten worden door de computer immers niet gemaakt.
Het o zo bekende logo van de Staatsloterij werd in 1972 door een reclamebureau ontworpen. Het logo is in contradictie tot de naam van de loterij sedert dat die in het leven werd geroepen níet veranderd. Het bestaat uit een klein blauw (of zwart) visje en een grote oranje (of wit) vis, met als gedachte een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen.
Waar er in 1915 drie trekkingen per jaar plaatsvonden, vinden er nu maandelijks trekkingen plaats. De belangstelling was tóen en nog steeds groot. De huidige, grote belangstelling komt vooral door het prijzenpakket van de Staatsloterij. Iedere maand keert de loterij voor 30 miljoen euro aan prijzen uit. Er is een hoofdprijs van 1 miljoen euro en daarnaast zijn er nog talloze kleinere geldprijzen. De hoogste prijs die valt te winnen is de Jackpot, die kan oplopen tot veertien miljoen euro. Op 5 van de 10 loten valt een prijs, waardoor de Staatsloterij de hoogste winkans van Nederland heeft. Iedere maand winnen ruim twee miljoen lotenkopers een prijs in deze loterij. De maandelijkse trekkingen worden in een wervelende tv-show, de StaatsloterijShow, plaatsgevonden.
Er bestaan twee soorten staatsloten, namelijk een heel lot en een Vijfde lot. De prijs van een heel staatslot bedraagt 13,50 euro (waarvan één euro om kans te maken op de Jackpot) en van een Vijfde lot bedraagt 2,70 euro (waarvan 0,20 euro om kans te maken op de Jackpot). Loten zijn te bemachtigen via een SENS-verkooppunt, verspreid over heel Nederland of via de Staatsloterij-website. Eveneens mogelijk is automatisch meespelen, waarbij er maandelijks een vast gewenst bedrag wordt afgeschreven van de bank- of girorekening. Deelnemers die een winnend lot bezitten kunnen, afhankelijk van het bedrag dat ze gewonnen hebben, hun prijs innen bij een verkooppunt, het Postkantoor of het hoofdkantoor van de Nederlandse Staatsloterij.
De Staatsloterij heeft twee maanden per jaar bijzondere ‘feestloterijen’, namelijk de Koninginnedagloterij en de Oudejaarsloterij. Vanaf 1998 vindt de apriltrekking elk jaar op Koninginnedag plaats wordt er een extra groot prijzenpakket uitgeloofd. De decembertrekking vindt vanaf 1992 plaats als Oudejaarsloterij en is sedertdien immens populair onder de bevolking. De Jackpot op de Oudejaarsloterij ligt altijd hoger dan gemiddeld. In 2001 was er een superprijs van 10 miljoen euro. Inmiddels spelen ongeveer vier op de tien Nederlanders mee in deze loterij en de afgelopen jaren zijn de Oudejaarsloten vaak voor Kerstmis uitverkocht. Tot een ware oudejaarstraditie is deze loterij uitgegroeid.
De Staatsloterij is de lucratiefste kansspelorganisatie van Nederland. In 2001 keerde de Staatsloterij bedroeg de totale omzet van de Staatsloterij 658 miljoen euro. Hiervan werden 428 Miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd. In 2000 lag het totaal uitgekeerde bedrag aan prijzengeld op 397 miljoen euro. De omzet groeide in 2001 met 10 procent en de inleg steeg naar €658 miljoen. De Staatsloterij heeft daarmee haar leidende positie op het gebied van kansspelen opnieuw versterkt. De Nederlandse Staatsloterij doet met haar winst onder andere aan sponsoring. Zij ondersteunt het Nederlands voetbal en het Fonds Slachtofferhulp. In de voetballerij treedt de loterij op als sponsor van het Koninklijk Nederlands Voetbalbond (KNVB), het Nederlands elftal en de drie grootse clubs Ajax, PSV en Feyenoord.
Zeer lange tijd was de Staatsloterij de enige loterijorganisatie in Nederland die loten mocht verkopen. De Staatsloterij heeft die dominante positie eeuw na eeuw kunnen behouden dank zij de beperkte bewegingsvrijheid van andere partijen. Begin vorige eeuw had de Staatsloterij al wel te lijden onder de concurrentie van bepaalde premieleningen en levensverzekeringen, maar serieuze rivalen kreeg de Staatsloterij pas na de jaren zeventig met de komst van de Nationale Postcode Loterij (NPL) en de Nationale Sportotalisator (Lotto).
Prijzenpakket Staatsloterijshow 2002
aantal prijzen Prijsbedrag (in euro’s) aantal eindcijfers goed
350.000 5,- 1
350.000 5,- 1
350.000 7,50,- 1
350.000 10,- 1
35.000 13,50 1
35.000 20,- 2
35.000 20,- 2
35.000 20,- 2
35.000 20,- 2
35.000 20,- 2
35.000 20,- 2
35.000 20,- 2
3.500 50,- 3
3.500 50,- 3
3.500 50,- 3
3.500 50,- 3
3.500 50,- 3
3.500 50,- 3
3.500 50,- 3
3.500 50,- 3
3.500 100,- 3
3.500 100,- 3
350 150,- 4
350 150,- 4
350 150,- 4
350 150,- 4
350 200,- 4
350 200,- 4
350 250,- 4
350 250,- 4
35 1.000,- 5
35 1.000,- 5
35 1.000,- 5
35 5.000,- 5
35 10.000,- 5
30 50.000,- 5 +serie
2 extra prijzen 250.000,- 5 +serie
68 troostprijzen 2.500,- 5
1 hoofdprijs 1.000.000,- 5 +serie
34 troostprijzen 10.000,-

De Nationale Postcode Loterij

De omzet van de Nationale Postcode Loterij is dankzij de tv verviervoudigd
Lotto is het bekende spel met de gele balletjes. De eerste Lotto-trekking vond op 1 september 1974 plaats. Het jaar daarop werd Lotto in korte tijd razend populair. Als gevolg hiervan is het aantal medewerkers van de Stichting Nationale Sporttotalisator, waartoe Lotto behoort, verdubbeld. In 1976 wordt er een recordomzet van 78,6 miljoen euro behaald. In 1981 introduceert Lotto als eerste Nederlandse kansspelorganisatie een eigen televisieshow (de Willem Ruis Lotto Show)
Bij Lotto kiezen spelers 6 getallen tussen 1 en 45. De trekkingsmachine trekt zes getallen en een bonusbal. Meespelen voor de Jackpot kan door 1 van de 6 kleuren te kiezen. De Jackpot van Lotto is minimaal € 4 miljoen en loopt, als hij niet valt, iedere week op met € 300.000. Door een extra inleg van € 1 kunnen Lottospelers ook meedoen met de Euro Loterij.

Deelvraag 1
Hoe zit het met de kans dat je een hoofdprijs of een kleine prijs wint?

Bij deze deelvraag hebben we alleen Lotto genomen.
Het prijzenschema bij lotto ziet er als volgt uit:
Jackpot: 6 getallen + kleur goed € 2.000.000 of meer
6 getallen goed € 500.000
5 getallen + bonusgetal + kleur goed € 75.000
5 getallen + bonusgetal goed € 50.000
5 getallen + kleur goed € 1000
5 getallen goed € 500
4 getallen + bonusgetal + kleur goed € 200
4 getallen + bonusgetal goed € 125
4 getallen + kleur goed € 20
4 getallen goed € 12
Als de Jackpot bij een trekking niet valt, loopt de 2 miljoen Euro in de Jackpot op met € 250.000.
De kans op de Jackpot of de hoofdprijs bij Lotto:
De Jackpot (6 getallen + kleur goed)
6/45 * 5/44 * 4/43 * 3/42 * 2/41 * 1/40 * 1/6 = 0,0000000205
0,0000000205 * 100 % = 0,00000205 %
De hoofdprijs (6 getallen goed)
6/45 * 5/44 * 4/43 * 3/42 * 2/41 * 1/40 = 0,000000123
0,000000123 * 100 % = 0,0000123 %
Eigenlijk kan je alleen maar of winnen of verliezen, dus je kans is dan 50%. Maar omdat er minder prijzen zijn dan het aantal mensen dat met de Staatsloterij meespeelt is de kans om te verliezen groter.
Stel dat er maandelijks 5 miljoen Staatsloten worden verkocht en jij koopt er 1 van. Dan is je kans op de hoofdprijs dus 1 op de 5.000.000. dat is dus een zeer kleine kans. Deze kans vergroot natuurlijk naarmate je meer loten koopt.

Deelvraag 2
Welk gedeelte v/d inzet wordt aan de winnaars
uitgedeeld en wat gebeurt er met de rest?

Wat er precies met de inzet gebeurt, is per loterij verschillend. Zo kan het zijn dat een gedeelte van het geld naar een goed doel of een stichting gaat. Een paar voorbeelden daarvan zijn de Nationale Postcode Loterij, Zonnebloem loterij en Lotto. De Nationale Postcode Loterij geven zo bijvoorbeeld een deel van hun ingezamelde geld aan Unicef. Sommige loterijen zijn ook speciaal voor dit doel opgericht net zoals Bokamoso bij ons op school.
Van de inzet van de deelnemers gaat een groot gedeelte naar goede doelen. Veel goede doelen in Nederland (op het gebied van sport, volksgezondheid, cultuur en maatschappelijk welzijn) ontvangen van de Lotto jaarlijks een bedrag van ruim 45 miljoen Euro. Degenen die het meeste krijgen zijn:
NOC*NSF: € 33,1 miljoen.
Juliana Welzijn Fonds: € 3,8 miljoen.
Prins Bernhard Cultuur Fonds: € 3,8 miljoen.
Stichting Fondswervingsactie Volksgezondheid: € 3,4 miljoen.
Stichting Katholieke Noden: € 681.000.
Stichting Fondsenwervingsacties Oorlogs- en Dienstslachtoffers: € 590.000.
Vereniging van Vluchtelingenwerk: € 422.000.
Fonds Bijzondere Uitkeringen ALN: € 296.000.
Ontwikkelingssamenwerking: € 100.000.
De postcodeloterij geeft haar geld aan andere goede doelen. Deze loterij heeft altijd zeven vaste begunstigden. Deze zijn:
Vluchtelingenwerk: € 12,3 miljoen
Natuurmonumenten: € 13,6 miljoen
NOVIB: € 16,5 miljoen
Artsen zonder grenzen: € 15,0 miljoen
Wereld Natuur Fonds: € 17,4 miljoen
UNICEF Nederland: € 17,3 miljoen
Stichting DOEN: € 22,1 miljoen
De staatsloterij geeft haar geld niet uit aan Goede doelen. Haar winst gaat naar de Staat.
De rest van de inzet wordt gebruikt voor prijzen en geld. Dus hoe meer mensen er loten kopen hoe hoger het geldbedrag dat je kan winnen is. Natuurlijk moet de loterij zelf ook kunnen blijven voortbestaan dus een deel van het geld is voor hen zelf. Dit is de winst van de loterij deze wordt gebruikt om schulden mee te betalen en de eigen werknemers mee te betalen. Er zijn dus drie doelen waarvoor het geld wordt gebruikt.
1. Voor een goed doel
2. Voor prijzengeld
3. Eigen winst
Soms valt er een van deze drie doelen weg. Dit zie je terug in de paardenrace daar gaat het om winst maken en niet om goede doelen geld te geven. Terwijl bij Bokamoso het juist wel gaat om het goede doel en niet om winst te maken. De meeste loterijen zijn verplicht een deel van de inzet aan een goed doel te geven. De jackpot (of hoofdprijs) hangt natuurlijk af van de hoeveelheid winst die je wil maken als loterij.
Verder zijn veel loterijen niet belastingvrij dus moet je over je gewonnen bedrag nog belasting betalen. Het belastingpercentage is 25%. Prijzen onder de 500 euro zijn vrijgesteld van deze belasting. Dit heb je niet bij de staatsloterij want daar zijn de prijzen belastingvrij. Maar de loterij is van de staat dus de winst gaat er al heen.
Bij Jantje Beton kost ieder lot 1,25 euro hiervan gaat de helft naar een goed doel dus ze houden 62 cent over. Omdat ze geen geld aan prijzen uit hoeven te geven(ze worden nl. gesponsord) houden ze het geld voor eigen winst. Maar Jantje Beton is al een goed doel op zich dat loterijen organiseren om geld te verdienen.
Uitkeringspercentage van de loterijen in Nederland en wat met het resterende geld wordt gedaan:
De Staatsloterij: hier is het uitkeringspercentage 67%. De opbrengst gaat naar de staat.
De postcodeloterij: het uitkeringspercentage is ongeveer 22%. De opbrengst gaat naar goede doelen.
De Lotto: het uitkeringspercentage is 48%. De opbrengst gaat naar goede doelen.
Deelvraag 3
Hoeveel verschillende lotnummers zijn er
en hoe worden ze samengesteld?

Dit is bij elke loterij anders. Bij Nederlands jongste loterij Dayzers kun je je lievelingsdatum opgeven als lotnummer. Bij de postcodeloterij krijg je een nummer met daarop de postcode. Al deze lotnummers worden in de computer ingevoerd. Ook staan de nummers in combinatie met de regio waar je woont. Dit heeft ook te maken met de plaatsen waar de loten verkocht worden. In iedere periode worden er een groot aantal combinaties uit de bestanden gehaald en op de loten gezet. Hier moet secuur en vertrouwd aan gewerkt worden. Als er hier iets misgaat, is het meestal fataal. Bijvoorbeeld als de nummers niet goed zijn ingevoerd en er ontstaat een dubbel nummer. Als er 2 keer 2 miljoen is gewonnen dan is de loterij verplicht dit geld uit te keren. Als zoiets vaak voorkomt is de kans op een faillissement groot. Tijdens de trekking moet er ook altijd een notaris aanwezig zijn. Deze moet er op toekijken dat alles goed verloopt. Bij Dayzers heb je 366 dagen aan winkansen. Dus 1 op 366 is de kans dat je de hoofdprijs hebt.

Deelvraag 4
Wat is de hoogste prijs die je kunt winnen en heeft het aantal verkochte loten daar invloed op?

De maximale prijs die je kunt winnen is verschillend bij iedere loterij. Bij gesponsorde loterijen is het al zo dat het ligt aan de hoeveelheid geld of prijzen die ze kwijt willen. In dit geval heeft het aantal verkochte loten hier geen invloed op. Als het gaat om prijzengeld dat niet van de sponsoren afkomstig is dan heeft het aantal verkochte loten er wel degelijk invloed op. Want hoe meer loten je verkoopt hoe meer geld je hebt voor de prijzen. Voorbeeld van de staatsloterij:
Een lot van de staatsloterij kost 15 euro. Daarvan moet van ieder lot 20% aan een goed doel worden gegeven. Deze maand zijn er 10 loten verkocht op ieder lot wil de staatsloterij 2 euro winst maken. Als er dus 10 loten verkocht worden verdien je 15x10= 150 euro. Van de inzet gaat 3 euro per lot naar een goed doel dus 3x10= 30 euro. Men wil 2x10= 20 euro winst hebben. Totaal is dat dus 150-30-20= 100 euro voor de prijzenpot.
De kosten zijn weer 15 euro per lot maar deze keer zijn er 20 loten verkocht geworden. Dus 20x15= 300 euro. Van de inzet gaat 3 euro per lot naar een goed doel dus 3x20= 60 euro. Ze willen 2x20= 40 euro winst hebben. Dus je hebt 300-60-40= 200 euro voor in de prijzenpot.
Hier kun je dus zien dat het verkochte aantal loten zeer belangrijk is. Het is voor iedereen fijner als er meer loten verkocht worden. Alleen de kopers hebben minder kans op te winnen maar voor elke kans minder is de prijs wel weer hoger.
De hoogste Lotto jackpot is € 9,5 miljoen
Bij de Postcodeloterij is de jackpot € 1,8 miljoen deze kan oplopen tot € 12,7 miljoen maar daarvoor heeft men wel de verdubbelaar nodig. De eindejaarsprijs is € 18,3 miljoen. Deze bedragen zijn bruto.
Bij de Staatsloterij is de hoofdprijs € 0,9 miljoen. De hoogste jackpot is € 5,8 miljoen. De hoofdprijs bij de oudejaarsloterij is € 10 miljoen. De hoofdprijs bij koninginnedagloterij is € 4,5 miljoen. Dayzers de jongste loterij van Nederland is een essentieel onderdeel van de Staatsloterij hierbij is de hoofdprijs € 0,5 miljoen.
Uiteindelijk zouden we kunnen zeggen dat het aantal loten dat verkocht wordt van invloed is op de hoofdprijs.

Conclusie
Eindoordeel

Uiteindelijk kunnen we concluderen dat er in Nederland veel loterijen zijn die allemaal anders te werk gaan. Bij de een kun je zelf je nummers kiezen waarmee je speelt. Bij de ander krijg je, je nummers gegeven. Bij de een speel je met je postcode mee. Bij de ander speel je met een datum mee. De prijzen zijn ook verschillend bij iedere loterij.

Evaluatie
Een opiniërende terugblik op het geheel

Een werkstuk maken is altijd een ware uitdaging. Een vlotte samenwerking is hierbij ten alle tijde schromelijk essentieel voor het verloop van een werkstuk. Bij dit werkstuk was de samenwerking erg subtiel gelopen tussen ons. De taken van de praktische opdracht tussen ons zijn evident en gelijk verdeeld. Misverstanden over bepaalde zaken zijn zo voorkomen. Ieder maakte zijn deel, en samen maakten we de zaken die ‘gezamenlijke’ optieken betamen. Dit verliep erg soepel door onze handigheid; onze meningen en voor- en nadelen opschrijven en tegen elkaar afwegen. Hieruit vloeide in onze ogen een formidabel

Bronvermelding

Internet sites:
- http://www. staatsloterij.nl
De website van de Nederlandse Staatsloterij. Met veel informatie over o.a. de prijzen en de Jackpot, tv-
shows, korte historie, (speciale) trekkingen en acties, verkooppunten, sponsoring, kernpunten
jaarverslag, Algemene voorwaarden, vacatures.
- http://www. postcodeloterij.nl
De website van de Nationale Postcodeloterij. Met o.a. prijzen(overzicht) en uitslagen, trekkingen, tv-
shows, organisatie, evenementen, sponsoring goede doelen, persmap en ambassadeurs.
- http://www. lotto.nl
De website van Lotto, het bekende spel met de gele ballen. Met onder meer deelname info, Lotto-info, Euro-loterij, uitslagen, historie, archief, nieuwsmap
- http://www.toto.nl
Website van de Toto, de’ voetbaluitslagenloterij’. Met info over de Toto spellen: Toto13, Toto-Select, Toto-Score, Toto-Tip. Verder o.a. het huidige programma van de week, archief, online spelen, reglementen enz.
- http://www.bankgiroloterij.nl
Website van de Bankgiroloterij. Met o.a. prijzen(overzicht), (bekendmakingsdata) trekkingsuitslagen,
info over deelname, sponsoring van goede doelen, reglementen.
- http://www.sponsorloterij.nl
Website van de Sponsorloterij. Met o.a. prijzen & uitslagen, goede doelen, tv-show, info voor deelname,
organisatie, persmap, ambassadeurs en vacatures.
- http://www.luckyday.nl
Website van de loterij Lucky Day, dat een merk is van de Sporttotalisator (De Lotto). Met o.a. een
prijzenoverzicht, Lucky Day advanced, uitslagen, Lucky Day winkeliers, organisatie, acties.
- http://www.dayzers.nl
Website van Dayzers, de jongste loterij van Staatsloterij. Met o.a. info over de prijzenpot, trekkingen,
Dayzers tv-show, Dayzers racing team, reglementen.
- http://www.toezichtkansspelen.nl
Website van Het College van toezicht op de kansspelen, een onafhankelijk toezicht- en adviesorgaan
voor de landelijke kansspelen.
- http://www.mt.nl/magazine/mt152002/100080
De loterijmarkt [Nova Media].
- http://home.planet.nl/~sytzek/postcode.htm
Onderzoek Postcode Loterij – Persbericht.
- http://cgi.lemon.nl/jellinek/qadata/Gokken/2000dec24-61453314096.html
Korte informatie over de grootste loterijen van Nederland.
- http://loterijen.startkabel.nl/
Pagina met wereldwijde links naar loterijen.
- http://loterijen.pagina.nl
Pagina met wereldwijde links naar loterijen.
- http://www.galottery.com/lottery/lotteryhist.html
Georgia Lottery - History of Lotteries (historie van lotterijen)
- http://www.in.gov.hoosierlottery/hoshist.html
Lottery History – Lottery Legacy (historie van loterijen)
KWF loterij
Grote Clubactie
De Support Actie
Zonnebloem loterij
Jantje beton , lachen voor een knaak

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

Heeeeeeeeeeeee! goed werkkstuk man! kunnen we bijna letterlijk overnemen, scheelt ons weer!
Thank you very much!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xxxxxxxxxxxxx us

18 jaar geleden

E.

E.

Ik heb veel aan de praktische opdracht voor wiskunde gehad. Ik heb op internet alles nog na gelezen, alles klopte wel z'n beetje. Ik had een 8,5 , een goed punt dus.

18 jaar geleden

J.

J.

Ik wil je hierbij bedanken voor je werkstuk over loterijen op scholieren.com. Het heeft mij enorm geholpen met een project voor mijn school.

Met vr. gr.

Jroen o.a.

16 jaar geleden

M.

M.

hee bedankt voorje mooiewerkstukje dat was nou net wat we nodig hadden.

ajuus

16 jaar geleden