Havisten en vwo'ers uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Wanneer en hoe gebruik je het boxplot?
Een boxplot is voor een grafische voorstelling waarmee je snel een overzicht van de verdeling van een verzameling gegevens kunt krijgen. Met boxplots kun je makkelijk verschillende verdelingen vergelijken.

Officieel is een boxplot een grafische weergave van 5 onderdelen(getallensamenvatting).
-minimun
-eerste kwartiel (Q1)
-mediaan
-derde kwartiel(Q3)
-maximun
Doordat deze 5 getallensamenvatting erin zitten is een boxplot zeer handig te gebruiken.
Hier een voorbeeld van een boxplot:


Om een boxplot te maken moet je eerst de 5 getallensamenvatting uitrekenen.
Je trekt dan een lijn. Op die lijn moet een soort doos gemaakt worden.
Je zet dus een verticaal lijntje op het eerste kwartiel neer. Ook zet je een verticaal lijntje op het derde kwartiel. Voorbeeld:
Vervolgens komt der nog een verticale lijn op de plaats van de mediaan.
Hierdoor wordt de doos in tweeen gesplitst. Je kan de plaats van die mediaan altijd ook aangeven door een 1 of een stip.

Nu wordt er een doos van gemaakt en is het klaar.
Ik heb hier een voorbeeld van de doos.
De 5 onderdelen
Nico heeft voor wiskunde de volgende cijfers gehaald.
3,4 3,5 5,4 5,7 6,3 6,3 6,4 6,5 6,8 7,3 8,2.
Het mininum van deze lijst is altijd het laagste getal dus 3,4.
Het maximum van deze lijst is altijd het hoogste getal dus een 8,2


Minimum en maximum kleuren we blauw.
Dan volgt de mediaam. Dit wordt meestal door elkaar gehaald met het gemiddelde.
Het gemiddelde is alle cijfers bij elkaar opgeteld en dan delen door 2.
Het mediaan is het getal dat op het midden van de lijst bevindt.
Dat is dus 6,3 aan de linkerkant bevinden zich 5 cijfers en aan de rechterkant ook.
De mediaan kleuren we rood.
Dan als laatste het eerste en derde kwartiel. Dit zijn de cijfers die zich op het midden van de helft bevinden. Het midden van 3,4 tot 6,3(mediaan) is 5,4. Dit is dan het eerste kwartiel. Het midden van 6,3 tot 8,2 is 6,8. Dit is het derde kwartiel en kleuren we groen.
Hiermee hebben we dus de 5 onderdelen voor het maken van het boxplot.
Minimum=3,4
Maximum=8,2
Mediaan=6,3
Eerste kwartiel=5,4
Derde kwartiel=6,8

Conclusie
Een boxplot is te gebruiken voor een snel overzicht van een aantal verdelingen.
Je kan namelijk ook erg ingewikkelde boxplotten hebben. Hier zal ik wat plaatjes van toevoegen. Het is eenvoudig te maken als je het zelf goed snapt.

Nawoord
Ik vond het zelf een leuke onderwerp dan Pythagoras. Ik hoor meer van de makkelijkheid en opzoeken en invullen. De twee onderwerpen lijken wel veel op elkaar alleen Pythagoras is net iets moeilijker.
De informatie van het boxplot was wel moeilijker te vinden maar ook wel makkelijker te maken aangezien we nu zelf met het onderwerp bezig zijn en je der meer vanaf weet.
Dit was onze PO ik hoop dat het een beetje geslaagd is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

Volgens mij moet je van de twee kwartielen nog de mediaan berekenen en die inkleuren.

9 jaar geleden

L.

L.

Beetje laat, maar toch...

Je schrijft ergens halverwege "Het gemiddelde is alle cijfers bij elkaar opgeteld en dan delen door 2."

Maar je moet niet door 2 delen, maar door het aantal cijfers. In jouw voorbeeld moet je dus door 11 delen.

7 jaar geleden