Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Verschillen kopen/huren van een huis

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 4924 woorden
  • 21 juni 2001
  • 138 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
138 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
HUREN DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HUREN 1.Lagere woonlasten
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat huurders ten opzichte van eigenaar-bewoners gemiddeld 20 procent minder woonlasten betalen. In 1998 betaalden huurders gemiddeld 880 gulden per maand (=minus eventuele huursubsidie) aan vaste woonuitgaven, eigenaar-bewoners waren gemiddeld 1.100 gulden kwijt. 2. Huursubsidie
Huishoudens die ten opzichte van hun inkomen een te hoge huur betalen, kunnen huursubsidie krijgen. Dat geldt ook voor huurders in de particuliere sector. Toekenning van de subsidie hangt af van uw huur, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Al met al kan huursubsidie een aangename tegemoetkoming in de woonlasten betekenen. 3. Flexibiliteit

Woonwensen zijn onderhevig aan veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals een nieuwe baan of gezinsuitbreiding. Huren is dan per definitie flexibeler dan kopen. Wilt u verhuizen, dan bedraagt de opzegtermijn meestal maar één maand. Dat voorkomt wellicht slapeloze nachten. 4. Je bent vrijer. Wie huurt, kan meestal binnen een maand de huur opzeggen en naar elders vertrekken. Een koper moet toch echt eerst zijn huis verkopen, wat in bewoonde staat meestal makkelijker gaat dan onbewoond, en is dus meer gebonden aan zijn huis. 5. De onderhoudskosten zijn lager. Waar een huurder voor groot onderhoud alleen maar even de verhuurder hoeft te bellen, draait de eigenaar zelf voor álle onderhoudskosten op. Zeker bij oudere huizen kan dat in de papieren lopen. 6. Je loopt geen enkel risico. Natuurlijk is de huizenmarkt de laatste decennia een goudmijn geweest. Maar niemand kan garanderen dat dat zo blijft. En dan mag niemand er nú wakker van liggen of de huizenmarkt ooit instort, een huurder hoeft dat nóóit te doen. 7. Je hebt geen schuld. Sommige mensen hebben een hekel aan schuld. En nergens bouw je zo snel een zo grote schuld mee op als met de aanschaf van een huis. Voor wie dat een (psychologische) drempel is, ligt kopen dus niet voor de hand. 8. Misschien levert beleggen wel meer op. Stel nu dat je in staat bent geld dat je overhoudt te beleggen, waar de eigenaar van een koophuis elke extra gulden in (verbeteringen aan) zijn huis stopt. Wie weet levert dat je wel veel méér rendement op dan het rendement dat de eigenaar van een koophuis scoort. Wat zeggen huurders zelf? "Na m'n pensionering hebben we ons huis verkocht en zijn we in een huurhuis gaan wonen. Daardoor hadden we wat extra geld te besteden en konden we eindelijk een camper kopen. Volgende maand vertrekken we weer richting Italië." J. Veenendaal (boekhouder, Raalte) "Om de zoveel tijd word ik bij een ander bedrijf gedetacheerd. Daardoor is het wel eens nodig om te verhuizen. Als ik een huis zou kopen zou dat me te veel belemmeren in mijn bewegingsvrijheid." B. Roosteren (systeembeheerder, Vught) "Mijn vriend en ik zijn in Amsterdam een tijdje op zoek geweest naar een koopwoning. De meeste woningen vonden we gewoon te duur. Daarom hebben we op een gegeven moment besloten om iets te huren. Nu wonen we midden in De Pijp. En daar willen we voorlopig nog niet weg." DE GROOTSTE NADELEN VAN HUREN 1. Géén vermogensvorming
Huurt je woonruimte, dan betaalt je elke maand voor het gebruik daarvan. Je zult echter nooit eigenaar van de woning worden, tenzij je gebruik maakt van een huurkoopregeling. Door te huren kunt je dus geen vermogen opbouwen. 2. Beperkte woningkeuze
Met name in de duurdere segmenten is de woningkeuze beperkt. Voor een luxe villa of een boerderijtje met wat grond eromheen ben je vrijwel zeker aangewezen op een koopwoning. 3. Aanpassen is moeilijk
Omdat de gehuurde woning niet je eigendom is, kan je die meestal maar beperkt aanpassen aan je eigen wensen. En doe je dat wel, dan verplicht de verhuurder je bij verhuizing vaak de woning in de oude staat te herstellen. 4.Je laat een spaarpot lopen. Kopers lossen af of sparen geld, waardoor hun woning na een bepaalde periode (meestal dertig jaar) lastenvrij is. Je blijft als huurder je hele leven huur betalen. 5. De huren blijven stijgen. Op korte termijn zijn de maandlasten bij een koophuis vaak hoger dan bij een huurhuis. Maar de huren blijven jaarlijks stijgen en de maandelijkse lasten bij koophuizen in principe niet of nauwelijks (afhankelijk van de rentevaste periode). 6. Je kunt minder verbeteren. Als je in een huurhuis verbeteringen aanbrengt en je verhuist, dan ben je ze kwijt of (in het ergste geval) moet je ze zelfs verwijderen en alles in originele staat terugbrengen. Daar kijkt u dus wel mee uit. Als u in een koophuis verbeteringen aanbrengt, kunnen ze de waarde van uw huis verhogen. Dat schept een groter gevoel van vrijheid. 7. Je loopt sponsoring door de overheid mis. Als je geen huursubsidie krijgt, stopt de overheid meteen met sponsoren. Bij koopwoningen is dat niet het geval, omdat de hypotheekrenteaftrek altijd doorgaat, ongeacht de hoogte van het inkomen. Sterker: hoe hoger het inkomen, hoe groter de sponsoring. Wat zeggen niet-huurders zelf? "Ik zie huren als geld over de balk smijten. Je betaalt elke maand je huur, maar je ziet er nooit meer iets van terug. Daarom heb ik bewust gekozen voor een koopwoning. Het mag dan wel iets meer kosten, maar je vormt wel een stukje bezit voor later." R. Schreurs (accountant, Venlo) "Afgelopen najaar hebben we ons huis aangepast. Er is een nieuwe keuken in gekomen en we hebben een serre aangebouwd. In onze vorige woning, die we huurden, was dat niet mogelijk geweest." Mevrouw S. van Gerven-Veldkamp (huisvrouw, Breda) "Historisch gezien is kopen altijd voordeliger dan huren. Dat laten de cijfers over de afgelopen jaren zien. Wat mensen vaak vergeten, is dat je met een eigen huis ook een stuk vrijheid koopt. Bij een huurwoning heb je dat niet." A. van Zeggelaar (makelaarskantoor Schuyff, Visch & Van Zeggelaar, Bussum)
RECHTEN EN PLICHTEN ( VAN DE HUURDER) Je hebt geen rechtenstudie gedaan, maar wilt toch weten hoe het zit met je wettelijke rechten en plichten als huurder? Dat kan. Enerzijds worden je rechten en plichten natuurlijk vastgelegd in het contract dat je met de verhuurder afsluit, anderzijds zijn er enkele artikelen uit het Burgerlijk Wetboek van belang. Wat zijn de plichten van de huurder? 1. Betalen - en nog op tijd ook
Het klinkt heel logisch, maar sommige huurders vergeten het nog wel eens: je moet huur betalen. En wel het bedrag dat het laatst is overeengekomen als huurprijs. En je moet niet alleen betalen, je moet ook nog op tijd betalen. Doe je dat (regelmatig) niet, dan kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden en kom je op straat te staan. 2. Gebruiken als afgesproken
Ook dit klinkt logisch (maar leidt nog wel eens tot 'misverstanden'): een huurder die een woonruimte huurt, dient deze ook als woonruimte te gebruiken. Het betekent niet dat er in de woonruimte niet gewerkt mag worden. Maar wanneer je bijvoorbeeld een dierenwinkel in je woning vestigt, kán dit voor de verhuurder aanleiding zijn tot het opzeggen van de huurovereenkomst. Hoe zit het met onderhoud? Over de verdeling van de onderhoudsverplichting wil nog wel eens onduidelijkheid bestaan, ook omdat de wet nogal wat ruimte voor afwijkende interpretaties laat. Als huurder zul je er echter niet aan ontkomen om af en toe zelf de handen uit de mouwen te steken... De huurder moet (in de meeste gevallen) voor het volgende zorgen: - schilderwerk (binnenshuis), witten en behangen - vervanging van gebroken ruiten - reparatie van hang- en sluitwerk - vorstvrij houden van de waterleidingen - ontstoppen van toilet, gootsteen, putten e.d. - vegen van de schoorsteen - reparaties van defecte stopcontacten - herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van nalatigheid of ruwe bewoning. HOE WORDT DE HUURPRIJS VASTGESTELD? Als huurder wil je natuurlijk geen cent te veel betalen voor je huurwoning. Maar hoe kom je te weten of de prijs die je betaalt wel redelijk is? De wijze waarop verhuurders de huurprijzen vaststellen, is afhankelijk van een aantal criteria. Bovendien kan er een onderscheid gemaakt worden tussen sociale en particuliere verhuurders wanneer het gaat om de huurprijsvaststelling.
Hoe stellen particuliere verhuurders de huurprijs vast? Voor particulier verhuurders is de huurprijsvaststelling altijd een zaak geweest van overleg met de huurder. Verhuurders moeten wél rekening houden met de Huurprijzenwet Woonruimte (HPW) van het ministerie van VROM. Deze wet gaat uit van het woningwaarderingsstelsel, een puntensysteem waarmee de maximale huurprijsgrens wordt bepaald. Een hoger aantal punten betekent dus ook een hogere maximale huur. Zodra de maximaal redelijke huur volgens de puntentelling echter boven de huursubsidiegrens (ca. f1.100 per maand) uitkomt, mag de huurprijs worden vrijgegeven, oftewel geliberaliseerd. Die liberalisatie vindt normaal gesproken plaats vanaf 127 punten. Als de huurprijs van je woning wordt geliberaliseerd kan dat verstrekkende gevolgen hebben: - toetsing aan de hand van het woningwaarderingsstelsel is niet meer vereist - je kunt geen aanspraak meer maken op huursubsidie - er geldt geen maximale huurprijsgrens voor geliberaliseerde woningen - bij het bepalen van de aanvangshuur en huurverhogingen mag de verhuurder zich laten leiden door de actuele marktwaarde - op enkele uitzonderingen na kunt je niet meer met geschillen terecht bij de huurcommissie, maar is de kantonrechter de aangewezen instantie. Hoe stellen sociale verhuurders de huurprijs vast? In 1994 kwam er een einde aan de ministeriële huurprijsvaststelling voor de sociale woningbouw. Woningcorporaties bepalen nu in principe zelf welke huur maximaal gevraagd kan worden. Daarbij moeten ze wel rekening houden met het puntensysteem. Bovendien kunnen subsidieverstrekkende instellingen (gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden) bepaalde voorwaarden stellen. Over het algemeen beschouwen de corporaties een bedrag van rond de F 700,- per maand als betaalbare huur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een modelverordening bepaald dat verhuurders aanspraak maken op subsidie zolang de aanvangshuur onder de F 810,- per maand blijft. Het staat gemeenten echter vrij om af te wijken van deze bepalingen. Het is daarom verstandig om bij je eigen gemeente navraag te doen omtrent de huurgrenzen. Hoe werkt het puntensysteem? Is de huurprijs van je woning niet geliberaliseerd? Dan kan het voor je de moeite waard zijn om eens uit te rekenen of je niet te veel huur betaalt. Je kunt daarvoor hetzelfde puntensysteem gebruiken waarmee verhuurders de huurprijs bepalen: het woningwaarderingsstelsel. Het woningwaarderingsstelsel is een systeem waarmee de kwaliteit van een woning wordt uitgedrukt in punten. Als je het aantal punten van je woning weet, kan je in de onderstaande tabel zien wat maximaal redelijke huur mag zijn. Dan weet je meteen of je niet te veel huur betaalt! Wanneer krijg je een huurverhoging? Alles wordt alsmaar duurder. Dat geldt niet alleen voor de producten die je koopt, maar ook voor de huur. De meeste verhuurders verhogen elk jaar de huur met enkele procenten. Maar ook woningverbetering is een aanleiding om de huurprijs op te schroeven... De meeste huurders krijgen jaarlijks een huurverhoging op 1 juli. Die verhoging bleef in 1999 voor het eerst onder de 3%. Voor dit jaar wordt een gemiddelde huurverhoging van 2,5% verwacht. Dat percentage valt ongeveer samen met de verwachte inflatie (2,25%). De maximaal toegestane huurverhoging wordt bovendien verlaagd van 6,5% (1999) naar 3,8% (2000). Er is sprake van woningverbetering wanneer een huis gerenoveerd wordt of wanneer er enkele verbeteringen in het wooncomfort worden aangebracht. Artikel 1590 van het algemeen huurrecht verbiedt de verhuurder om zonder toestemming van de huurder wijzigingen aan te brengen in de verhuurde woonruimte. Als huurder kunt u een voorgestelde woningverbetering dus weigeren. Ga je wél akkoord met een woningverbetering, dan mag de verhuurder tussentijds de huurprijs verhogen. Deze verhoging moet in verhouding staan tot de kosten die bij de woningverbetering zijn gemaakt. Daarbij mag de nieuwe huur de maximaal redelijke huurprijs niet overschrijden. Dat kun je controleren met behulp van het puntensysteem. Let op: als een woningverbetering ertoe leidt dat je woning ineens 127 of meer punten waard is, kan dat leiden tot het vrijgeven (liberalisatie) van de huurprijs! KOSTEN HUURDER De verhuurder is aansprakelijk voor groot onderhoud. De huurder betaalt het klein onderhoud. Hieronder een overzicht van kosten die voor rekening van de huurder komen: - Huur. De huur betaal je een keer per maand. Heb je een laag inkomen, dan heb je misschien recht op huursubsidie. - Gas, water en elektriciteit. Deze kosten zijn afhankelijk van het type woning, de grootte en de isolatie van de woning, het aantal bewoners, het stookgedrag en het soort verwarming. Huur je een kamer, dan is de huurprijs meestal inclusief de kosten voor gas, water en elektriciteit. - Gemeentelijke heffingen. Een keer per jaar krijg je een belastingaanslag van de gemeente. Je betaalt meestal: * onroerende zaakbelasting (OZB) De onroerende zaakbelasting (OZB) bestaat uit twee gedeelten: het gebruikersdeel en het eigenarendeel. Huurders betalen alleen het eigenarendeel. De OZB betaal je over de waarde van het huis waar je woont. De gemeente stelt de OZB-tarieven elk jaar vast. * reinigingsrecht of afvalstoffenheffing

Van deze heffing betaalt de gemeente de kosten van de huisvuilinzameling. Meestal rekent de gemeente een lager tarief als je alleen woont. * rioolrecht
Hiervan betaalt de gemeente de kosten van de riolering. Bij sommige gemeenten zit het rioolrecht bij de OZB in. * waterschap
Ook het waterschap stuurt je een keer per jaar een belastingaanslag. Voor het zuiveren van rioolwater betaal je de waterzuiveringsheffing. Voor het onderhoud van de dijken betaal je de ingezetenenheffing. De belastingaanslag van de gemeente en het waterschap mag je meestal in termijnen betalen. Heb je een laag inkomen, dan heb je misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Huur je een kamer, dan is de huurprijs meestal inclusief de gemeentelijke heffingen. - Onderhoud en reparaties. Woon je in een huurhuis, dan komt het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder. Zelf betaal je de kleine reparaties, zoals nieuwe sloten op de deur, een verstopte afvoer en het schilderwerk aan de binnenkant van de woning. In je huurcontract staat welke kosten voor je rekening komen. Meestal moet je je huis in de oorspronkelijke staat opleveren als je verhuist. Stel dat je de muren in een opvallende kleur hebt geschilderd, dan moet je deze meestal wit schilderen als je verhuist. Wil je grote veranderingen aanbrengen aan je huis? Vraag dan vooraf toestemming aan de verhuurder. - Woonverzekeringen. Als je een woning huurt, zijn de kosten om het pand te verzekeren voor de verhuurder. Als huurder moet u zelf ook een aantal verzekeringen afsluiten. Als huurder moet je je goed verzekeren. De belangrijkste verzekeringen staan hieronder vermeld. * Inboedelverzekering. Met een inboedelverzekering dek je de kosten van schade aan en/of verlies van je bezit door brand (ook schroeien en smelten), inbraak en insluiping, ontploffing, storm, water en neerslag. Om de woning weer op dezelfde wijze in te kunnen richten na een schade, moet het bedrag waarvoor je bent verzekerd, overeenkomen met de nieuwwaarde van de totale inboedel. Wanneer het verzekerde bedrag te laag is, ben je onderverzekerd met als gevolg dat niet de gehele schade wordt vergoed. * Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade toegebracht aan derden, waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Dit geldt voor schade aan goederen, maar ook voor lichamelijk letsel. Naar keuze kunt u de aansprakelijkheid verzekeren voor een bedrag van NLG 2.500.000,- of NLG 5.000.000,-. Verzekerd zijn: - verzekeringnemer en de eventuele gezinsleden (mits gehuwd of samenwonend) - minderjarige kinderen - meerderjarige ongehuwde kinderen (inwonend of uitwonend voor studie) - logés en huispersoneel - huisdieren
Het verweer tegen ongegronde aanspraken op schadevergoeding is ook gedekt. * Rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekering geeft recht op professionele bijstand bij een juridisch geschil. De vergoedingen: - alle kosten die verbonden zijn aan de behandeling van de zaak - de kosten van een advocaat. Je kunt kiezen uit twee verzekeringsvormen: - beperkt (dekt geschillen met betrekking tot consument & wonen en verkeer) - uitgebreid (dekt geschillen met betrekking tot consument & wonen, verkeer en inkomen) Belastinggeschillen en echtscheidingszaken zijn niet verzekerd. Wanneer de verwachte schade of het belang bij de zaak lager is dan NLG 500,- kun je geen aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering. Voor verkeersschaden geldt geen minimumbedrag. VERHUREN OF VERKOPEN? De ene eigenaar van een pand zweert bij verkoop, de ander wil per se verhuren. Wat zijn de overwegingen die leiden tot zo'n beslissing. Voordelen van verhuren Het grootste voordeel van verhuren is dat je een tamelijk duidelijk rendement op je investering scoort. Als de onderhoudskosten de spuigaten niet uitlopen, weet je van tevoren precies hoeveel je verdient aan je huurder(s). Een ander voordeel: je profiteert van de waardestijging van je pand. De afgelopen jaren is de waarde van onroerend goed spectaculair gestegen. Als je je pand eerder had verkocht, had je die waardestijging misgelopen. Daarnaast gebeurt het vaak dat mensen die beginnen met verhuren, hun 'huizenpark' uitbreiden. Dat is een buitengewoon aantrekkelijke manier om aan een oudedagsvoorziening te werken of zelfs helemaal te stoppen met werken. Laatste voordeel: je maakt mensen blij die anders misschien wel geen dak boven hun hoofd zouden hebben. Nadelen van verhuren Begin je eenmaal met verhuren en wil je je pand later toch maar verkopen, dan heb je een probleem. Je krijgt de huurders er niet zomaar uit en verhuurd verkopen drukt de koopsom fors. Je bent afhankelijk van het gedrag van anderen. Waar je bij de verkoop van onroerend goed weet wat je hebt (geld), moet je bij een verhuurd pand maar afwachten of de huurders er als goede 'rentmeesters' voor zorgen. En zijn er bij het afscheid problemen, dan moet je maar zien of je ze opgelost krijgt. Nu lijkt het met het oog op waardestijging van je onroerend goed aantrekkelijk om de markt zijn prijsopdrijvende werk te laten doen, maar de markt zóu ook kunnen instorten. Dan ben je een mooie winst misgelopen. Huurders kunnen vervelend zijn. Vooral op het gebied van onderhoudsverplichtingen ontstaan nogal eens conflicten en ook niet iedere huurder betaalt maandelijks op tijd de huur. Om dan je recht te halen, moet je tijd- en geldverslindende acties ondernemen.
RECHTEN EN PLICHTEN (VAN DE VERHUURDER) Je hebt geen rechtenstudie gedaan, maar wilt toch weten hoe het zit met je wettelijke rechten en plichten als verhuurder? Dat kan. Enerzijds worden je rechten en plichten natuurlijk vastgelegd in het contract dat je met de verhuurder afsluit, anderzijds zijn er enkele artikelen uit het Burgerlijk Wetboek van belang. Wat zijn de rechten van de verhuurder? 1. Geld ontvangen - en nog op tijd ook
Het klinkt heel logisch, maar sommige huurders vergeten het nog wel eens: ze moeten huur betalen. En wel het bedrag dat het laatst is overeengekomen als huurprijs. En ze moeten jou niet alleen betalen, ze moeten je ook nog op tijd betalen. Doen ze u dat (regelmatig) niet, dan kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden en kun je ze op straat zetten. 2. Gebruiken als afgesproken
Ook dit klinkt logisch (maar leidt nog wel eens tot 'misverstanden'): een huurder die een woonruimte huurt, dient deze ook als woonruimte te gebruiken. Het betekent niet dat er in de woonruimte niet gewerkt mag worden. Maar wanneer ze bijvoorbeeld een dierenwinkel in je woning vestigen, kán dit voor jou aanleiding zijn tot het opzeggen van de huurovereenkomst. Wat zijn de plichten van de verhuurder? 1. Leveren! De verhuurder is verplicht de verhuurde woonruimte aan de huurder ter beschikking te stellen. Dat betekent dat je er op de afgesproken datum vrij over moet laten beschikken en dat de ruimte tijdens de verhuur aan een huurder niet opeens kan worden leeggehaald omdat je daar toevallig zin in hebt. 2. Onderhouden
De verhuurder moet de woonruimte zo onderhouden dat die tot het gebruik kan dienen waartoe die is verhuurd. Dus als het dak er tijdens een lekker stormpje af is gewaaid, moet de verhuurder maar zorgen dat het gerepareerd wordt. 3. Niet hinderen
Je moet de huurder in de gelegenheid stellen gebruik te maken van de gehuurde woonruimte zonder daarbij door jou gehinderd te worden. In bepaalde gevallen mag je in overleg met de huurder best binnenkomen, maar niet onaangekondigd. 4. Alles laten zoals het is

De verhuurder mág wijzigingen aanbrengen in de verhuurde woonruimte, maar alleen als je dat in onderling overleg met de huurder bent overeengekomen. Als je 'even' alle binnenmuren weghakt, ga je in de fout. (En de huurder naar de rechter met in zijn achterhoofd: Burgerlijk Wetboek, artikel 1590...) De verhuurder is verantwoordelijk voor: - schilderwerk buitenshuis - onderhoud/reparaties van ramen en kozijnen - onderhoud/reparaties van het dak en de dakgoten - onderhoud/reparaties van elektrische bedrading, C.V.-installatie, centrale antenne e.d. - oplossen van vochtproblemen/schimmelvorming - verhelpen van verstoppingen van de hoofdriolering - reparatie van scheuren in de gevels - reparatie van verrotte vloeren en plafonds - herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van achterstallig onderhoud door de verhuurder. PRIJZEN VAN HUURHUIZEN Voor een kamer/appartement in studentenstad Enschede betaal je gemiddeld ongeveer F300,00 gulden. Een klein idee van de aanbiedingen in Enschede: *Adres: Langelermaatweg 170
Postcode: 7553 JK
Woonplaats: Hengelo
Telefoon: 074-2425377
Grootte: 17 m2
Prijs: f 399,55
Christelijk studentenhuis: JA
Informatie: Gezellig studentenhuis met 6 personen. Christelijk en niet-chr. studenten. 2wc, 2 douches 15 jaar oud gebouw *Adres: C.J. Snuifstraat 39
Postcode: 7511 ZJ
Woonplaats: Enschede
Telefoon: 053-4300852
Grootte: 13 m2
Grijs: f 235,00
Informatie: Gezellig studentenhuis zoekt nog een huisgenoot voor een hoge kamer van ongeveer 13m2. 1 min van de supermarkt, 2 min centrum, 15 min UT, 10 min HBO. *Borstelweg, nummer 41 te Enschede. De kamer kost fl. 380,- per maand. Verdere informatie bij het Borstelhuis: (053-4303911). *Per direct hebben wij, de bewoners van Huize CV in Enschede, een kamer vrij voor een uitermate gaaf maar tevens rustig persoon. De kamer is 10 m2 groot en heeft tevens een ruime inbouwkast. De douche, wc en keuken wordt met z'n 3-en gedeeld en als je een eens een keer de deur uit wilt, dan hebben we het station Drienerlo en de Universiteit op kruipafstand. Tevens hebben we de beschikking over een bushalte naast de deur en een ruim winkelcentrum op loopafstand. Ben jij die persoon die binnen enkele weken je intrek wilt nemen in ons penthouse? Laat dan even wat van je horen, zodat we je in Huize CV kunnen verwelkomen... Enne... Ook wel belangrijk: de kamer kost 300 pieken met alles inclusief, maar vanaf de zomer gaat er nog wat huursubsidie vanaf. *Mooie kamer in gezellig en muzikaal studentenhuis (4m), zonder lastige buren, van alle gemakken voorzien (garage, tuin, kelder, huishoudelijke apparaten, TV/video, kabelinternet, etc) 6 min binnenstad, 16 min UT, supermarkt & bakker dichtbij. zie ook http://www.vandattum.net in ENSCHEDE fl. 290,00 per maand incl. oppervlakte 15,0 m2 in 1 kmr. per 01-03-2001 tot/voor onbepaalde tijd naam: Studentenhuis Vandattum telefoon 1 053-4324614 telefoon 2 06-20662779 *Te huur: Per 1 maart in hartje Enschede. Gezellige kamer (+/- 15 m2)met wastafel. Prijs F 260,- excl. energiekosten Goede service. *We hebben diverse mooie kamers te huur in en om het centrum van Enschede. Oppervlakte: 15-25m2 en prijzen vanaf fl.375,00. Bel voor informatie geheel vrijblijvend: 053-4361420 of 06-51751855 *AANGEBODEN: kamer in Enschede, Twekkelerveld, 10 min. van centrum, winkelcentrum op loopafstand, 5 min. van Universiteit, 17 m2 met zoldertje, met kabelinternet-aansluiting, keuken en wc delen met z’n tweeën 395,- incl. *Per 15 maart: Leuke kamer in het centrum van Enschede. Wastafel en vaste kast aanwezig, goede service !! Prijs f 260,- p/m ex. energie *Hoi! Wij hebben twee kamers vrij in studentenhuis 5 sterren. Aanwezig in huis: keuken, bijkeuken (met koelkasten en wasmachine), zeer grote tuin, lieve poes, volkskrant, kabel, badzaal, gang en tot nu toe drie huisgenoten (2v/1m). De kamers zijn 10 resp 14 m2, beide met hoogslaper en de eerste heeft ook een balkon. In het centrum van Enschede, 10 min. van de UT. Per 1 april komen ze vrij voor slechts 190 resp 240 gulden per maand. Eventueel kun je ze allebei huren. Bel: 053 435 29 32 voor meer info of om eens langs te komen.
KOPEN DE GROOTSTE VOORDELEN VAN KOPEN 1. Het is een spaarpot
Bij de meeste hypotheekvormen los je af of spaar je geld, waardoor de woning na een bepaalde periode (meestal dertig jaar) lastenvrij is. Als je de woning op dat moment verkoopt, heb je een aardig kapitaal in handen. 2. Het is goedkoper dan een huurhuis
Op korte termijn zijn de maandlasten bij een koophuis vaak hoger dan bij een huurhuis. Maar de huren blijven jaarlijks stijgen en je maandelijkse lasten in principe niet of nauwelijks (afhankelijk van de rentevaste periode). Sterker: mensen die tussentijds regelmatig van koophuis wisselen, lopen de kans 'gratis' te wonen als ze hun winst niet in een volgend huis, maar in eigen zak steken. 3. Het biedt meer mogelijkheden
Als je in een huurhuis verbeteringen aanbrengt en je verhuist, dan ben je ze kwijt of (in het ergste geval) moet je ze zelfs verwijderen en alles in originele staat terugbrengen. Daar kijk je dus wel mee uit. Als je in een koophuis verbeteringen aanbrengt, kunnen ze de waarde van je huis verhogen. Dat schept een groter gevoel van vrijheid. 4. Je hebt meer keuze
Als je een huis koopt, heb je meer keuze dan wanneer je een huis huurt. De wat luxere, vrijstaande huurhuizen zijn bijvoorbeeld veel schaarser van gelijksoortige koophuizen. 5. Het wordt gestimuleerd door de overheid
Nog altijd (en ook na 2001) betaalt de overheid maar wat graag mee aan je eigen huis in de vorm van de hypotheekrente-aftrek. Dat betekent dat je zomaar de helft terugkrijgt van de rente die je maandelijks betaalt. En hoe hoger je inkomen, hoe meer je terugkrijgt. DE NADELEN VAN KOPEN 1.Je bent meer gebonden
Wie huurt, kan meestal binnen een maand de huur opzeggen en naar elders vertrekken. Een koper moet toch echt eerst zijn huis verkopen, wat in bewoonde staat meestal makkelijker gaat dan onbewoond en is dus meer gebonden aan zijn huis. 2. De onderhoudskosten zijn hoger
Waar een huurder voor groot onderhoud alleen maar even de verhuurder hoeft te bellen, draait de eigenaar zelf voor álle onderhoudskosten op. Zeker bij oudere huizen kan dat in de papieren lopen. 3. Het risico is groter

Natuurlijk is de huizenmarkt de laatste decennia een goudmijn geweest. Maar niemand kan garanderen dat dat zo blijft. En dan mag niemand er nú wakker van liggen of de huizenmarkt ooit instort, een huurder hoeft dat nóóit te doen. 4. Je hebt een schuld
Sommige mensen hebben een hekel aan schuld. En nergens bouw je zo snel een zo grote schuld mee op als met de aanschaf van een huis. Voor wie dat een (psychologische) drempel is, ligt kopen dus niet voor de hand. 5. Misschien levert beleggen wel meer op
Stel nu dat je het geld dat je maandelijks bespaart door niet in dat grote koophuis te gaan wonen, maar in die veel goedkopere, kleinere huurwoning belegt. Stel nu dat de beurs explodeert. Dan heb je aan het eind van de rit een vetter spaarvarken dan de huizenkoper. WELKE VERZEKERINGEN? Als je een huis koopt, ben je verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten. Soms omdat dat wettelijk verplicht is, in andere gevallen omdat een hypotheekverstrekker het je oplegt. Andere verzekeringen zijn niet verplicht maar wel nuttig. Een overzicht. Opstalverzekering Deze verzekering dekt alle schade aan je huis en alles wat op je grond is gebouwd (brand, inbraak, storm, blikseminslag, het springen van de waterleiding). Sluit je een hypotheek af en de akte passeert bij de notaris dan is een opstalverzekering verplicht. Reden: de woning fungeert als onderpand voor de lening. Het is verstandig in deze verzekering een jaarlijkse indexering op te nemen, anders raak je onderverzekerd. Bij de aankoop van een appartement moeten álle eigenaren een opstalverzekering hebben afgesloten. Het scheelt (veel) premie als de eigenaren dat gezamenlijk bij één maatschappij doen. Inboedelverzekering Hiermee dek je zowel de schade aan als diefstal van roerende zaken. Deze verzekering is niet verplicht maar eigenlijk wel onmisbaar. Stel: je huis brandt af en je hebt wél een verplichte opstalverzekering maar geen inboedelverzekering, dan krijgt je alleen een vergoeding voor de afgebrande woning, niet voor je inboedel. Het verzekerde bedrag moet voldoende zijn om de inboedel die verloren gaat te vervangen. De premie van de verzekering is mede afhankelijk van de regio waar je woont. Door toename van het aantal inbraken in grote steden geldt nu al in dertien steden een eigen risico van 500 gulden. In het algemeen dekt de verzekering de volgende schade: schade veroorzaakt door storm, regen, inbraak, diefstal, vandalisme, lekkage en schroeischade. De inboedelverzekering vergoedt doorgaans tot een maximum. Voor Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gelden scherpere regels. Aansprakelijkheidsverzekering In vakjargon heet deze verzekering de WAP, de Wettelijke Aansprakelijkverzekering voor Particulieren. Het is een noodzakelijke verzekering voor huiseigenaren. Omdat je ook aansprakelijk bent voor de schade die via het huis wordt aangericht (b.v. door een vallende dakpan) of die door jou of je gezinsleden in het verkeer worden aangericht. Deze polis dekt ook de kosten van juridisch verweer tegen al of niet gegronde aanspraken.
Overlijdensrisicoverzekering Als je meer dan honderd procent van de executiewaarde leent, moet je voor dat meerdere bedrag altijd een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De executiewaarde is doorgaans 60 procent van de waarde van de woning. Bij veel hypotheken is aan de financiering een hypotheek op basis van levensverzekering gekoppeld. Hiermee kun je zowel overlijdensrisico als de gevolgen van arbeidsongeschiktheid dekken. Mocht je voor de einddatum van de hypotheek komen te overlijden dan wordt een bedrag uitgekeerd waarmee de gehele of een gedeelte van de hypotheek kan worden afgelast. Voordeel: nabestaanden worden dan niet met te zware lasten geconfronteerd. Glasverzekering De meeste opstalverzekeringen bieden dekking tegen schade aan ruiten. Het is wel raadzaam voor het duurdere glas-in-loodwerk en geslepen glas een aparte glasverzekering af te sluiten. BELASTING Wat moet je betalen? - Afvalstoffenheffing - hondenbelasting (tenzij je een kat hebt) - waterschapslasten - rioolrecht - rioolaansluitrecht - reinigingsrecht - onroerende zaakbelasting (je betaalt niet alleen het gebruikers- maar ook het eigenarendeel) KOSTEN KOPER Bij de koop van een bestaand huis betaal je meestal kosten koper. Alle wettelijke kosten komen dan voor rekening van de koper. Dat zijn overdrachtsbelasting, notariskosten voor de transportakte, taxatiekosten, afsluitprovisie voor de hypotheek en eventueel makelaarscourtage en/of kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie. Bij elkaar zo'n tien procent. Een rekenvoorbeeld: Koopsom 500.000,- Overdrachtsbelasting (6%) 30.000,- Kosten akte van levering (0.48%) 2.401,- Makelaarscourtage (2.06%) 10.281,- Financieringskosten
Hypotheekaktekosten* (0.28%) 1.401,- Afsluitprovisie/kosten* (1.11%) 5.506,- Taxatiekosten* (0.21%) 1.028,- Totaal 550.618,-

REACTIES

S.

S.

he hallo!

Ik heb je werkstuk gezien en ik vind het erg goed

Alsvast bedankt
groetjes sandra

22 jaar geleden

S.

S.

je bent een top!!!!

bedankt voor het werkstuk, ik had een 9,7

20 jaar geleden

A.

A.

werkstuk van je is best goed
groetjuhs anne

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.