Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen
Alle literatuurprijzen

Politieke partijen

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 3281 woorden
  • 20 februari 2006
  • 45 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.3
  • 45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Inhoudsopgave

Inleiding

CDA

PVDA

D66

VVD

Groen Links

SP

SGP

CU

Slot

Literatuurlijst

Inleiding:
Ik heb onderzocht hoe partijen gebruik maken van een website en hoe ze communiceren met de kiezers. De politieke partijen die ik heb gekozen zijn: CDA, PVDA, D66, VVD, Groen Links, SP, SGP en het CU.

CDA
Inleiding
Betrokken, actief en midden in de samenleving, dat is de CDA. Met bijna 70.000 leden is het CDA de grootste politieke ledenorganisatie in Nederland. Leden die afkomstig zijn uit de hele maatschappij; het CDA is daarmee niet alleen voor de Samenleving, maar ook van de samenleving. Al meer dan 25 jaar werken herkenbare christen-democratische bestuurders en volksvertegenwoordigers op verschillende niveaus aan een samenleving waarin de mens en de bijna menselijke maat centraal staan.
1.

- Communicatiefunctie
- Selectiefunctie
- Participatiefunctie
- Articulatiefunctie
- Integratiefunctie

2.
Het CDA heeft maar 4 van de vijf functies: Communicatie-, Selectie-, Participatie- en de Articulatiefunctie.

3.
Het CDA is één van de jongste partijen in ons parlement. Officieel bestaat het CDA sinds 11 oktober 1980. Op deze datum fuseerden de drie partijen KVP, ARP en CHU tot één partij. De drie politieke partijen waaruit het CDA is ontstaan, hebben een lange en rijke traditie. Zo is de ARP (opgericht in 1879) de oudste politieke partij in Nederland. Al in de periode voor de Tweede Wereldoorlog werken de ARP, de CHU en de RKSP (de vooroorlogse voorganger van de latere KVP) samen in diverse kabinetten. Ook na de Tweede Wereldoorlog wordt deze samenwerking – zij het soms in wisselende samenstelling – voortgezet. Deze nauwe samenwerking leidt tot de totstandkoming van een aantal voor christen-democraten belangrijke zaken. Het bekendste voorbeeld, zeg maar het schoolvoorbeeld, is de gelijkberechtiging van het bijzonder en het openbaar onderwijs. Dit is vastgelegd in de Grondwet van 1917. Maar ook kan worden gewezen op de instelling van de overlegeconomie (SER) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO).

4.

Het CDA richt zich op kiezer en partijleden.

5.
Het CDA heeft een lijst met actuele gebeurtenissen waarover zij een mening hebben.

6.
Het CDA heeft een forum waarop gediscussieerd kan worden.

7.
Op de site van het CDA word op geen enkele manier verwezen naar andere manieren van reclame voor de partij.

8.
Op de site van het CDA staan de leden ook gesorteerd, alleen kun je ze niet e-mailen via de site of bellen of een briefje sturen, maar wel naar hun eigen sites toe gaan.

9.
Op de site van het CDA kan je mee discussiëren op een forum.

10.
Het CDA heeft geen link of knopje waarbij je door gestuurd wordt naar een site voor jongeren. Er is nergens op de site iets te vinden dat gaat voor jongeren in de politiek of bij deze partij.

CU

Inleiding
Op de site van het CU is er niet echt een Inleiding over de partij te vinden alleen een heel stuk over de geschiedenis.

1.
-Communicatiefunctie
-Selectiefunctie
-Integratiefunctie
-Participatiefunctie
-Articulatiefunctie

2.
Het CU heeft alle bovenstaande functies op hun site staan.

3.
op de site van het CU is een hele lange geschiedenis te vinden dit is een deel:
Bij de verkiezingen van 1989 behaalde het GPV een tweede zetel dankzij het populaire Kamerlid Schutte. E. van Middelkoop kwam de eenmansfractie versterken. De SGP en de RPF bleven staan op respectievelijk drie zetels en één zetel. Pas in 1994 boekte de RPF weer zetelwinst. Onder leiding van L. van Dijke wist de partij toen drie zetels te bemachtigen. Naast hem kwamen mr. A. Rouvoet en D. Stellingwerf in de Kamer. Het GPV en de SGP behielden hun zetels tijdens deze verkiezingsronde. Samen bemanden de kleine christelijke partijen nu acht zetels in de Tweede Kamer. Na deze verkiezingen liet de roep om samenwerking de twee nagenoeg identieke partijen RPF en GPV niet meer met rust. Pas eind 1995 voerden de besturen van het GPV en de RPF informeel overleg over verdere samenwerking. Na een serie gesprekken vroeg de RPF in 1996 officieel aan het GPV om bij de verkiezingen van 1998 met een gezamenlijke lijst uit te komen. Het GPV realiseerde zich dat deze stap definitief zou zijn en nam het ´dubbelbesluit´. Dit hield in dat de partij de komende verkiezingen nog geen gezamenlijke lijst met de RPF zou vormen, maar daarna wel officieel met de partij om de tafel zou gaan zitten om mogelijkheden te verkennen. Het GPV maakte dit besluit via de pers bekend. Binnen de RPF was men enerzijds teleurgesteld over de terughoudendheid, maar anderzijds blij met het toekomstperspectief. De besturen van de RPF en het GPV constateerden op 24 april 1999 dat gezamenlijk politiek optreden gesteund werd door een groot deel van de achterban. Het draagvlak voor een fusie van de partijorganisaties bleek echter veel kleiner te zijn: tachtig procent van het GPV´ers wilde het eigen ledenbeleid behouden, veertig procent van de RPF´ers eveneens.

4.
Ze richten zich voor al op kiezers maar ook op de partijleden.

5.
Het CU heeft een lijst met actuele gebeurtenissen waarover zij een mening hebben. Er is niet zo iets als op de andere site’s dat je een lijst hebt met alle standpunten.

6.
De Christen Unie heeft geen forum of debat

7.
Het CU heeft een link voor jongere.

8.
Op de site van CU kan je mailen voor mee info

9.
Er is geen forum of debat op de site te vinden.

10.
Er is een speciale link voor jongeren waar ze dan op in spelen.

D66

Inleiding
Dagelijks zetten vele leden van D66 zich in voor hun partij en haar sociaal-liberale idealen, voor 99% gaat het daarbij om vrijwilligers. D66 is dankzij het harde werken van deze groep mensen op vele plaatsen vertegenwoordigd in gemeenteraden, Provinciale Statenfracties en in de fracties op landelijk en Europees niveau.
D66 stelt in haar partijorganisatie de democratie centraal. Daarom zijn het bij ons sinds jaar en dag de leden die de lijsttrekker keizen en de plek van de overige kandidaten op de lijst bepalen. Voor ons geen clubje oude bedaagde dames en heren die het wel weten voor de leden. En zo kiezen wij ook de bestuursleden van onze partij op alle niveaus. D66 gelooft in de kennis en de keuze van haar leden. Sinds 2003 gaat D66 nog een stap verder in het geven van inspraak. Sinds die tijd is D66 de enige partij in Nederland die zogeheten voorverkiezingen kent. Alle stemgerechtigde inwoners van Nederland kunnen aan deze voorverkiezingen deelnemen. De uitslag van deze voorverkiezingen vormt een advies aan de partijleden voor tijdens de interne verkiezingen, waarbij de uiteindelijke lijstvolgorde wordt vastgesteld.

1.
- Communicatiefunctie
- Selectiefunctie
- Integratiefunctie
- Participatiefunctie
- Articulatiefunctie

2.
Alle functies zijn op de website van D66 terug te vinden.

3.
Op 14 oktober 1966 wordt in Amsterdam de Politieke Partij Democraten '66 opgericht. In de loop der jaren ontwikkelt de partij zich van een radicaal-democratische vernieuwingsbeweging tot een gevestigde politieke partij. De geschiedenis van D66 kent sterk wisselende successen, maar bijna 37 jaar na haar oprichting laat het vaak voorspelde verdwijnen van de partij nog steeds op zich wachten. Hoe is D66 gedurende haar bestaan omgegaan met haar oorspronkelijke doelstellingen: radicale democratisering van politiek en samenleving, het doorbreken van de partijpolitieke verhoudingen en pragmatische, niet ideologische politiek.

4.
Als enige van de partijen die ik heb gekeken is D66 de enige die zich alleen tot de kiezer richt in niet op de partijleden.

5.
Op de site van D66 stond een verhaal onder de kop Standpunten: D66 stelt de mens centraal: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie; een samenleving waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving; een samenleving waarin arbeid, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te combineren zijn. D66 wil actief kansen scheppen voor mensen om hun talenten te benutten en hun kennis toe te passen.

6.
D66 heeft geen forum waar je een debat kan houden of over verschillende onderwerpen kan discussiëren.

7.
D66 geeft je de kans lid te worden van Jonge Democraten.

8.
Op de site van D66 kun je naar D66 in het algemeen bellen of e-mail ernaar sturen maar net zoals bij de site van het CDA kun je van de leden alleen de sites bezoeken.

9.
Je kunt je niet uitspreken over politieke vraagstukken dat kun je alleen maar op de site van de PvdA en CDA . Bij deze site kun je wel bellen of e-mailen maar ergens een discussie over voeren zit er niet in.

10.
Op de site van D66 is er een kopje voor jongeren, ze zijn ook bewust bezig met het aantrekken van jongeren. Ze zijn er heel bewust mee bezig om jongeren aan te trekken.

GroenLinks

Inleiding
GroenLinks is een vereniging met meer dan 20.000 leden. De leden hebben het voor het zeggen. Het partijcongres is het hoogste besluitvormende orgaan van GroenLinks en vindt minstens eens per jaar plaats. De leden van GroenLinks kunnen meebeslissen over de GroenLinks-standpunten. Zij bepalen ook wie de kandidaten worden namens GroenLinks voor landelijke en Europese verkiezingen. Ook op lokaal niveau bepalen zij dat. Via de website kunnen leden binnenkort meedoen aan ledenpeilingen over allerlei actuele standpunten van GroenLinks.

1.
-Communicatiefunctie
-Selectiefunctie
-Integratiefunctie
-Participatiefunctie
-Articulatiefunctie

2.
Ja, alle functies van deze partijen zijn terug te vinden op de site van Groen Links

3.
Er is niet echt een geschiedenis van Groen Links te vinden wel is er een PDF programma met oude standpunten enz.

4.
Ze richten zich op beide want je hebt links naar de kiezer maar ook voor de partijleden.

5.
Groenlinks heeft een lijst met actuele gebeurtenissen waarover zij een mening hebben en die terugkomen op hun standpunten.

6.
De site van Groen Links heeft geen forum waar je kan discussiëren of debatteren. Wel kan je e-mailen of bellen.

7.
Groen links heeft op hun site een deel voor jongeren als je er op klikt kom je op de site speciaal ingericht voor de jongere kiezers. Ze hebben ook een partij speciaal op jongeren gericht: DWARS. Daar maken ze reclame voor.

8.
Op de site van Groen Links kun je niemand bellen of in contact mee komen,
als je lid bent kan het wel altijd.

9.
Nee je kunt je niet uitspreken over politieke vraagstukken. Er is ook geen forum om te debatteren.

10.
Ja ze richten zich op de jongeren zij hebben zelfs een partij speciaal ingericht voor de jongere kiezers.

PvdA

Inleiding
De PvdA is een vereniging van meer dan 60.000 leden die aamen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn axtief in meer dan 500 plaatstelijke afdelingen en twaalf gewesten. Afgevaardigden uit de palaatselijke afdelingen vormen samen het congres, het hoogste orgaan van de PvdA. Voorzitter van de PvdA is Michiel van Hulyen, politiek leider en voorzitter van de tweede kamer fractie is Wouter Bos. De PvdA is in Europees verband lid van de PES( partij van Europese Socialisten) en mondiaal van de SI( socialistische Internationale).
1.
- Communicatiefunctie
- Selectiefunctie
- Integratiefunctie
- Participatiefunctie
- Articulatiefunctie

2.
Ja alle functie die de PvdA heeft zijn terug te vinden op hun site

3.
De Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij, die zowel lokaal, provinciaal, landelijk als Europees is georganiseerd. Met andere socialistische delegaties uit de Europese landen vormt zij de socialistische fractie in het Europees Parlement. Op landelijk niveau telt de PvdA op dit moment (sinds de verkiezingen van 22 januari en 11 maart 2003) 42 leden in de Tweede Kamer en19 leden in de Eerste Kamer. De oorsprong van de idealen van de PvdA moet gezocht worden in de geschiedenis, in de negentiende eeuw. Hieronder wordt, in vogelvlucht, een overzicht gegeven van de geschiedenis van de sociaal-democratie in Nederland en van de Partij van de Arbeid.

4.
Op de site van de PvdA richten ze zich op kiezers maar ook op partijleden een beetje op allebei.

5.
PvdA heeft een lijst met actuele gebeurtenissen waarover zij een mening hebben. Ze hebben ook een lijst met alle standpunten die je op hun site kan vinden.

6.
Op de site van de PvdA staat een forum waarop mensen kunnen reageren en discussiëren over actuele onderwerpen en standpunten van de PvdA.

7.
PvdA maakt reclame door middel van een ledenblad en een nieuwsbrief voor mensen en reclame op billboards en posters.

8.
Ja, je kan alle leden die in de PvdA zitten individueel een e-mail, brief of een telefoontje sturen en al hun adressen staan apart verdeeld in welke kamer ze zitten.

9.
Je kan mee discussiëren op de site van de PvdA over allerlei onderwerpen.

10.
Nee ik vind niet echt dat ze de jongeren aan spreken ze kijken alleen maar naar de kiezers en niet naar de jongere mensen dat is wel jammer.

SGP

Inleiding
De SGP is al jaren een stabiele factor in de Nederlandse politiek. Al sinds 1922 schommelt het zetelaantal tussen de 2 of 3 zetels in de Tweede Kamer. Vergeleken met andere partijen heeft de SGP ook een betrokken achterban. Dankzij een geleidelijke toename van het aantal leden, had de partij op 1 januari 2005 ongeveer 26.000 leden.

1.
-Communicatiefunctie
-Selectiefunctie
-Integratiefunctie
-Participatiefunctie
-Articulatiefunctie

2.
ja, alle bovenstaande functies zijn terug te vinden op de site van de SGP.

3.
Bij de verkiezingen van 1989 behaalde het GPV een tweede zetel dankzij het populaire Kamerlid Schutte. E. van Middelkoop kwam de eenmansfractie versterken. De SGP en de RPF bleven staan op respectievelijk drie zetels en één zetel. Pas in 1994 boekte de RPF weer zetelwinst. Onder leiding van L. van Dijke wist de partij toen drie zetels te bemachtigen. Naast hem kwamen mr. A. Rouvoet en D. Stellingwerf in de Kamer. Het GPV en de SGP behielden hun zetels tijdens deze verkiezingsronde. Samen bemanden de kleine christelijke partijen nu acht zetels in de Tweede Kamer. Na deze verkiezingen liet de roep om samenwerking de twee nagenoeg identieke partijen RPF en GPV niet meer met rust. Pas eind 1995 voerden de besturen van het GPV en de RPF informeel overleg over verdere samenwerking. Na een serie gesprekken vroeg de RPF in 1996 officieel aan het GPV om bij de verkiezingen van 1998 met een gezamenlijke lijst uit te komen. Het GPV realiseerde zich dat deze stap definitief zou zijn en nam het ´dubbelbesluit´. Dit hield in dat de partij de komende verkiezingen nog geen gezamenlijke lijst met de RPF zou vormen, maar daarna wel officieel met de partij om de tafel zou gaan zitten om mogelijkheden te verkennen.

4.
Ze richten zich op de kiezers en op de partijleden.

5.
Ze hebben op hun site een link waar alle standpunten waar zij een mening over hebben er staat dan het onderwerp en dan kan je kijken zij ervan vinden en hoe zij over dat onderwerp denken.

6.
De Christen Unie heeft geen forum of debat.

7.
ze maken nergens reclame voor

8.
Op de site van CU kan je mailen voor mee info

9.
Je kunt mailen maar er is niet zoiets als een forum of een debat.

10.
Ze hebben een link voor jongeren.

SP

Inleiding
Als we de wereld willen veranderen - en dat willen we! - dat zullen we de handen uit de mouwen moeten steken. De mensen en middelen van de SP worden dan ook ingezet bij talloze eigen activiteiten en in samenwerking met anderen. Het is ook in die praktijk van alledag dat de standpunten van de SP handen en voeten worden gegeven.

1.
-Communicatiefunctie
-Selectiefunctie
-Integratiefunctie
-Participatiefunctie
-Articulatiefunctie

2.
Bijna alle functies zijn te vinden op de site alleen de Selectiefunctie heb ik niet kunnen vinden.

3.
Het begin
Dát de SP op zondag 22 oktober 1972 wordt opgericht is eigenlijk niet heel bijzonder. Het is immers de tijd dat er heel veel politieke partijen worden geformeerd, getransformeerd en gedeformeerd. Vooral aan de linkerkant van het politieke spectrum is het een drukke bedoening. Op de poptonen van Beatles, Stones, Bob Dylan en de flower power hebben vooral jonge mensen in West-Europa en Noord-Amerika de aanval op de heilige huisjes van de naoorlogse periode ingezet. "Maatschappijverandering" staat hoog op de verlanglijst van alles wat links is. Het is de tijd van grote idealen. Nederland moet op de schop, het kapitalisme moet verdwijnen en het socialisme zal weldra heersen op aard, om te beginnen in Nederland. In 1972 klinkt dat niet overdreven. De samenleving lijkt op drift.
4.
Zij richten zich ook op kiezers en leden.

5.
Op de site van de SP staat een lijst met alle standpunten van de SP

6.
Er is een link naar discussie daar kun je discussiëren.

7.
Ze maken niet echt reclame wel staat er over de hele site steeds allemaal plaatjes enz. van de SP.

8.
ja dat kan er is zelfs een weblog voor Jan Marijnissen waar je van alles over hem kan vinden.

9.
Er is geen forum ofzo waar je op kan reageren maar je kan wel discussiëren over standpunten enz.

10.
Nee ze trekken jongeren niet echt aan ze hebben geen link ofzo waar ze zich richten op jongeren.

VVD

Inleiding
De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme. Op de basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen onze politici het liberalisme in praktijk. Periodiek stellen we verkiezingsprogramma’s op, op landelijk, lokaal en Europees niveau. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD.

1.
- Communicatiefunctie
- Selectiefunctie
- Integratiefunctie
- Participatiefunctie
- Articulatiefunctie

2.
Alle functies zijn te vinden op de site van de VVD.

3.
Het jaar 1814 is het begin van het politieke liberalisme in Nederland. Het start met de nieuwe Grondwet. De liberaal Gijsbert Karel van Hoogendorp stelt deze op. Daarmee is de eerste stap op weg naar de parlementaire democratie gezet.
In het midden van de 19e eeuw geeft de liberaal Johan Rudolf Thorbecke vorm aan onze staatsinrichting. Nu nog zijn zijn ideeën basis voor de Grondwet, de Gemeente- en de Provinciewet. Ook voor de sociale wetgeving leggen liberalen de grondslag. Een belangrijke doorbraak is het Kinderwetje van de liberaal Sam van Houten. Dit maakt een einde aan de kinderarbeid. In 1885 wordt de eerste liberale politieke partij opgericht, de Liberale Unie. Daarna ontstaan verschillende partijen met liberale overtuigingen. De VVD is opgericht in 1948.

4.
Ze richten zich vooral op de kiezers en de partijleden.

5.
Op de site van de VVD kan je een lijst vinden van actuele gebeurtenissen waarover zij een standpunt hebben.

6.
Op de site van de VVD kan je deelnemen aan een debat mits je lid bent.

7.
De VVD geeft verschillende links die met hun partij te maken heeft. Voor de rest geeft de VVD bijna geen reclame. Het gaat vooral over de partij zelf.

8.
Op de site van VVD kun je alleen de mensen met de hogere posities bereiken via e-mail, brief of telefoon.

9.
Nee, er is geen mogelijkheid om te debatteren of te discussiëren op deze site.

10.
Nee, ze spreken de jongeren niet echt aan er is niet een kopje of link die gaat voor jongeren ze richten zich op de kiezers en leden.

Literatuurlijst.
* www.google.nl
* www.pvda.nl
* www.cu.nl
* www.sgp.nl
* www.vvd.nl
* www.groenlinks.nl
* www.cda.nl
* www.d66.nl
* www.sp.nl
* www.lycos.nl
* Het handboek maatschappijleer.

Slotwoord
Door deze PO ben ik heel veel te weten te komen over dit onderwerp. Ik wist niet zo veel over politieke partijen maar door dit onderwerp ben ik veel over de standpunten en hun ideeën over actuele onderwerpen te weten gekomen. Wat ik nog allemaal te weten ben gekomen is welke partijen zich ook nog richten op jongeren en dat zijn er niet zo veel, want jongeren kunnen ook stemmen maar omdat weinig partijen daar op in spelen halen ze jongeren ook niet over om te gaan stemmen daarom zijn er ook zo weinig jongeren die gaan stemmen. Als ze zich daar nou meer reclame voor zouden maken zouden er ook veel jongeren gaan stemmen. De functies van partijen zijn ook moeilijk te vinden op de sites van de partijen.

je kan deze alleen gebruiken als je dezelfde vragen heb als ik had dus als je op de rede zit je kan ook kijken of de antwoorden op jouw vragen passen bij de mijn antwoorden.

Veel Succes ermee!!!

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.