Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Massamedia (AVRO, EO, NCRV, Volkskrant, NRC Handelsblad)

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 5231 woorden
  • 5 november 2006
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
11 keer beoordeeld

Inhoudsopgave Inleiding
Opdracht 1
NCRV
AVRO
EO
STER
Conclusie
Opdracht 2
Sites normeren
NRC Handelsblad
Volkskrant
NOS
Elsevier
Verschil tussen 2 kranten
Eindoordeel kranten
Lezersprofiel
Nieuwssites versus kranten
Bronnen
Bijlage Inleiding Massamedia probeert met zijn media bereik te hebben onder een groot publiek. Hierbij denken we onder andere aan kranten, radio, televisie, folders en Internet. De massamedia hebben ook maatschappelijke functies: - Ze brengen bepaalde dingen onder de aandacht, zoals nieuwe wetvoorstellen. - Ze houden van alles in de gaten, ze controleren het bedrijfsleven en de politiek om te kijken of wel alles er eerlijk aan toe gaat. - Ook hebben ze een sociale functie. Het persoon die met massamedia in contact komt krijgt allemaal normen en waarden van verschillende culturen voorgeschoteld. Deze praktische opdracht gaat over massamedia. Hierbij vergelijk ik verschillende omroepen en nieuwssites met elkaar. Voor de vergelijking van verschillende omroepen heb ik gekozen voor NCRV, AVRO en EO. Bij deze publieke omroepen wordt de reclame geregeld door STER, hiervan heb ik ook een stukje informatie toegevoegd. De nieuwssites die ik heb vergeleken zijn: http://www.nrc.nl/ http://www.volkskrant.nl/ http://www.nos.nl/ http://www.elsevier.nl/ Na het becijferen van deze vier sites ben ik de twee krantensites verder gaan vergelijken. Al deze verschillen tussen de omroepen en kranten heb ik in deze praktische opdracht verder uitgewerkt tot een verslag.
Opdracht 1: Een vergelijking van drie Nederlandse omroepen Ik heb de volgende drie publieke omroepen bestudeerd: NCRV
AVRO
EO
De Mediawet regelt de inkomsten en bepaald de regels van de publieke omroepen. De publieke omroepen kunnen pas aanspraak hebben op de zendtijd als zij minstens 150.000 leden hebben. De programma’s van deze 21 omroepen worden uitgezonden op Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3. Deze drie zenders hebben kenmerken en zenden bepaalde omroepen uit uit. Nederland 1: Is een vertrouwd, verdiepend en op mensen gericht net. De volgende omroepen worden hier uitgezonden: BOS, NIKmedia, EO, HUMAN, IKON, KRO, MAX, NCRV, NIO, NMO, NOS, OHM, RKK, ZVK en Teleac. Nederland 2: Hier worden de populaire programma’s uitgezonden. Ook de evenementen en sport. De volgende omroepen worden hier uitgezonden: AVRO, BNN, NOS en TROS. Nederland 3: Hier wordt Z@pp, een kinderzender, uitgezonden. Naast Z@pp is het vooral een verdiepend, op de maatschappijgericht net. De volgende omroepen worden hier uitgezonden: LLiNK, NOS, NPS, RVU, VARA, VPRO en Schooltv. Naast deze zenders voor de publieke omroep zijn er ook verschillende commerciële omroepen, hieronder staat een tabel die je indruk geeft hoe de kijktijd is verdeeld onder de verschillende zenders. De televisiegids is een bijlage, alle programma’s van de NCRV, AVRO en EO zijn geel gemarkeerd. NCRV NCRV is een afkorting van Nederlandse Christelijke Radio-Vereeniging. De NCRV is in 15 november 1924 opgericht door een groep mensen die voor hun mening op wilde komen. Ze hadden protestants-christelijke ideeën over de huidige samenleving. En wilde met haar media een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving. Er werd uitgegaan van de volgende waarde: verantwoordelijkheid, respect, betrokkenheid en rechtvaardigheid. De laatste omschrijving van de grondslag van de NCRV komt uit 1969, sinds 16-11-2005 is deze veranderd in: De NCRV staat in de protestants-christelijke traditie. Zij laat zich in haar werk leiden door Gods bevrijdende liefde voor mens en wereld, zoals deze in de Bijbel wordt verwoord en kenbaar is in Jezus Christus. (Bron: Artikel uit NCRV-gids 3-9 december 2005, zit bij de bijlage) Ze wilden een rol spelen bij het behouden en verbeteren van de maatschappij, er worden programma’s uitgezonden die te maken hebben met levensbeschouwing, maatschappelijk debat, natuur & milieu en zorgzame samenleving. De NCRV is begonnen met radio uitzendingen en zend vanaf 1951 ook uit op televisie. Er is niet een duidelijke politieke mening aanwezig bij de NCRV, ze bemoeien zich niet veel met politiek. En zijn van oorsprong een protestants-christelijke zender. De doelgroep is vanaf 6 jaar tot de oudste van Nederland. De NCRV heeft het volledige programma ingevuld naar de richtlijnen van de overheid. Ze besteden minimaal 25% aan cultuur en 35% aan informatie of educatie. Ze mogen hoogstens 25% besteden aan amusement en de overige 15% mogen ze zelf invullen. Voorbeelden: Cultuur: Goedemorgen Nederland
Informatie: NCRV’s Nationale Nieuwsquiz
Amusement: Huis op stelten
Educatief: Willem Wever
Ik vind dat de NCRV zich goed houd aan deze richtlijnen. De NCRV heeft 9 buitenlandse programma’s. Dit zijn 8 verschillende drama’s en één natuurprogramma, Walking with Dinosaurs. Deze buitenlandse programma’s zijn allemaal Engelstalig. Er worden verschillende informatieve programma’s bij de NCRV uitgezonden maar steeds meer informatieve programma’s verdwijnen naar het Internet. Sommige programma’s, zoals Willem Wever, worden amusement genoemd. Deze programma’s hebben echter wel invloed op de kennis van kinderen. De NCRV zendt niet zoveel programma’s uit voor kinderen, een grootdeel van deze programma’s worden uitgezonden op Z@pp. Z@pp is de kinderzender van de publieke omroepen. NCRV zendt de volgende kinderprogramma’s uit: All in the Game, Jezus en Josefine, Stuif-es-Sint, Willem Wever, Buya, Buya Music, Dennis en Knarser, Document Junior en Pelswick. Deze programma’s zijn vooral voor amusement. AVRO AVRO is een afkorting van Algemeene Vereeniging Radio Omroep. De AVRO is ontstaan na de fusie van de Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (ANRO) en de Nederlandsche Omroep Vereeniging (NOV) op 28 december 1927. De AVRO zond eerst alleen via de radio uit. Voordat de televisie officieel in Nederland was werkte ze al mee aan deze ontwikkeling. De AVRO had geen duidelijke visie, ze waren niet godsdienstig of politiek gebonden. Tegenwoordig lijkt ze steeds meer op een organisatie met liberale politieke inslag. Het doel van de AVRO is de vrijheid in onze samenleving stimuleren door programma’s aan te bieden vanuit een ruimdenkende levenshouding. De AVRO is voor een verdraagzame samenleving, gebaseerd op vrije meningsvorming en persoonlijke verantwoordelijkheid. De AVRO is een organisatie met liberaal politieke inslag. De kinderprogramma’s zijn voor kinderen van ongeveer 9 jaar en ouder. Dus de doelgroep is 9 jaar en ouder. De programma’s bij de AVRO zijn verdeeld in programmacategorieën: - Dier en Natuur, Alle dieren tellen mee - AVRO Klassiek, Prinsengrachtconcert (AVRO Klassiek is vooral radio) - Kunsttribune, Beeldenstorm & Museumbende - Gezondheid, Nederland in Beweging - AVRO theater, Koefnoen

De programma’s die niet in thema’s kunnen worden ondergebracht zijn informatief of fictie. Net als de NCRV heeft de AVRO het volledige programma ingevuld naar de richtlijnen van de overheid. Ze besteden minimaal 25% aan cultuur en 35% aan informatie of educatie. Ze mogen hoogstens 25% besteden aan amusement en de overige 15% mogen ze zelf invullen. Naar mijn idee houden ze zich aan deze regels. Bijna alle programma’s die de AVRO uitzendt zijn informatief of educatief, bij sommige programma’s is dit niet het uitgangspunt maar heeft het programma wel wat leerzaams. De AVRO zend geen buitenlandse programma’s uit, ze zend wel internationale kinderprogramma’s zoals Kids United en Junior Songfestival uit. AVRO heeft drie vaste kinderprogramma’s: Zipzoo, Gemma Glitter en de Museumbende. Dit zijn leerzame amusementprogramma’s. Naast deze drie vaste programma’s zenden ze ook het Junior Songfestival en het Kinderprinsengrachtconcert uit. EO Op 11 december 1965 kwamen vier evangelisten bij elkaar en ze wilden graag het Evangelie verkondigen via de media. In 1970 word hun eerste programma werkelijkheid. Op 1 april 1972 wordt de Evangelische Omroep een omroep met vaste zendtijd. Op 1 januari 1993 werd de EO een vereniging. Haar missie: De EO wil als omroepvereniging mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus en daarin dicht bij God en dicht bij mensen staan. Zij gebruikt daarvoor televisie, radio, Internet, bladen, activiteiten en andere passende middelen. De EO is tevens een beweging van christenen die over kerkmuren heen haar eenheid vindt in Jezus Christus en toerust voor het werk in de wereld. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Omroep) Er is niet een duidelijke politieke mening aanwezig bij de EO, ze zijn meer bezig met het geloof. De EO is een protestants-christelijke omroeporganisatie met een fundamentalistische inslag. De doelgroep is vanaf 6 jaar tot de oudste van Nederland. Ik denk niet dat de EO zich houdt aan de richtlijnen, over het invullen van het volledige programma, van de overheid. De EO heeft namelijk geen enkel cultureel programma. Voorbeelden: Cultureel: De EO zendt geen culturele programma’s uit. Informatie: Voor dik en dun
Amusement: That’s the question
Educatief: BlinQ
Er worden veel informatieve programma’s uitgezonden bij de EO, deze gaan vaak wel over het geloof. Een erg indrukwekkend programma is Jong, dit is een programma over jongeren voor jongeren. Het is interessant, geeft informatie en zet je aan het denken. Jongeren bespreken problemen, zoals spierziekte, anorexia, brandwonden, met een presentator. De EO heeft maar 3 buitenlandse programma’s, ze zullen naast deze programma’s wel af en toe buitenlandse films uitzenden. De kinderprogramma’s zijn christelijk getint, De Rooie draad verteld bijbelverhalen, bij Prinsen en Prinsessen worden opwekkingsliederen gezongen, bij de Ark van Stekeltje gaat het over de ark van Noach waar Stekeltje het elke week over een ander dier heeft. Ook zend de EO Mir@kel uit, dit is een programma voor kinderen rond de 12 jaar, hier hebben ze het over het geloof maar ook over onderwerpen zoals pesten. Een redelijk nieuw kinderprogramma van de EO is BlinQ. BlinQ is een christelijk actualiteitenprogramma voor de ontspanning maar wel leerzaam. Er worden proefjes gedaan, reportages getoond, grappen uitgehaald met meesters of jufvrouwen en er is een groep kinderen die een uitdaging moeten volbrengen. Ster STER staat voor STichting Ether Reclame, de STER verzorgt de reclames bij de publieke omroep in Nederland. Ze verkoopt zendtijd aan adverteerders zodat zij hun commercials kunnen uitzenden. De opbrengst van de STER wordt verdeeld over de omroepen en de pers. Tussen deze reclamespotjes werd een filmpje van Loeki de Leeuw uitgezonden. De regels waaraan de STER moet voldoen zijn vastgelegd in de Mediawet. Belangrijke regels zijn: • Zendtijd per dag op een programmanet mag niet meer bedragen dan vijftien procent van de op dat programmanet gebruikte zendtijd. • De zendtijd mag per klokuur niet meer bedragen dan twaalf minuten. • Op zondagen mogen de uitzendingen van de Ster niet onmiddellijk voorafgaan aan of aansluiten op programma’s van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard, tenzij de desbetreffende landelijke omroep daartegen geen bedenking heeft ingebracht. • Programma’s van landelijke omroepen, kunnen ten hoogste eenmaal per 45 minuten voor televisie en eenmaal per 30 minuten voor radio, worden onderbroken door uitzendingen van de Ster. • Een uitzending van de Ster kan slechts worden ingedeeld met inachtneming van een minimum duur van anderhalve minuut per blok. (Bron:
http://www.cvdm.nl) De reclames bij de publieke omroepen mogen niet meer dan 6,5% van de totale zendtijd per jaar in beslag nemen. En er mogen alleen commercials worden getoond tussen twee verschillende programma’s, met een uitzondering tijdens evenementen, zoals de Olympische Spelen. Conclusie De omroepen zijn alle drie op totaal andere manier ontstaan. De EO en de NCRV hebben wel gemeen dat ze allebei christelijke zenders zijn. De doelgroep van de omroepen komen wel overeen, vanaf 6-9 jaar. Voor het volledige programma van publieke omroepen zijn richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid. Ik vind dat de AVRO en NCRV zich er aan houden, maar de EO zend geen enkel cultureel programma uit. De AVRO heeft een liberaal politieke inslag en de EO en NCRV hebben geen duidelijke politieke opinie. Alle drie de omroepen hebben gemeen dat ze amusementprogramma’s uitzenden die erg leerzaam zijn. Ik vind dit een goede manier om kinderen bijvoorbeeld wat te leren. De EO en NCRV hebben een aantal buitenlandse programma’s, de AVRO zendt geen één buitenlandsprogramma uit. Ze hebben alle drie leerzame kinderprogramma’s. De kinderen kijken het voor hun plezier en leren er ook nog dingen mee. Ik vind alle omroepen leuke programma’s hebben en dat ze met goede ideeën een omroep zijn begonnen. Ik ben nieuwsgieriger geworden naar deze omroepen en hun programma’s. Ik zal waarschijnlijk vaker naar Nederland 1, 2 en 3 kijken nu ik weet dat daar ook leuke programma’s worden uitgezonden. Opdracht 2: Vergelijking van vier nieuwssites Ik heb de volgende vier nieuwssites vergeleken: http://www.nrc.nl/ http://www.volkskrant.nl/ http://www.nos.nl/ http://www.elsevier.nl/ Deze sites heb ik op de volgende zeven punten vergeleken: 1. Verhouding tussen sensatieberichten en politiek nieuws
2. De hoeveelheid achtergrond informatie
3. Hoe vaak er per dag nieuws wordt toegevoegd
4. De vormgeving
5. De toegankelijkheid
6. Hoeveelheid links naar andere sites
7. Hoeveelheid reclame en of het storend is
Cijferoverzicht
Punt: /Site NRC Volkskrant NOS Elsevier

1 7,5 7,5 6 8
2 7 5 5 8
3 6 8 8 8
4 4 6,5 6.5 7,5
5 4 7 8 7
6 6,5 5,5 7 7,5
7 4 1 8 6
Gemiddelde: 5,6 5,8 6,9 7,4
http://www.nrc.nl/ Gemiddelde: 5,6
Het nieuws in het menu gaan van belangrijk naar minder belangrijk. Ze beginnen bij de voorpagina en eindigen bij wetenschap. De verhouding tussen sensatieberichten en politiek nieuws vind ik eerlijk verdeeld. Bij het artikel staan ook linken naar andere artikelen, zodat je snel extra informatie kan raadplegen. Cijfer: 7,5
Er is niet bij elk onderwerp evenveel achtergrond informatie gegeven. Wel is er bij erg veel artikelen een link naar verwante artikelen. Cijfer: 7
Op de NRC-site wordt twee keer per dag nieuw nieuws toegevoegd. Dit gebeurt om 11.00 uur en 16.00 uur. Op deze tijdstippen wordt er een klein beetje nieuws toegevoegd. Ik vind het erg jammer dat er niet de hele dag door nieuws wordt toegevoegd, je blijft dus niet continu op de hoogte. Cijfer: 6

De site is vol maar overzichtelijk. Er is veel reclame en niet alle links zijn toegankelijk voor niet-leden. Ook ligt het aan de scherminstellingen of de site helemaal in beeld past. Op de schoolcomputers is dit niet het geval, je moet dus van links naar rechts en van boven naar beneden scrollen. Dit vind ik erg onpraktisch. Cijfer: 5
De site is voor 50% toegankelijk voor de niet-leden. Als niet-lid wordt je lekker gemaakt met allemaal pagina’s die je niet in kan, dit doet NRC om mensen te trekken. Ik knap persoonlijk af op zo’n soort site. Cijfer: 4
Naast de reclames zijn er een aantal linken naar andere sites. Het NRC Handelsblad beschikt over erg veel interne links. Bij sommige berichten staan linken naar andere sites, dit komt zelden voor. Cijfer: 6,5
De site beschikt over veel reclame en ik vind het zeer storend. Ze staan op de homepage gewoon tussen de verschillende artikelen. Cijfer: 4
http://www.volkskrant.nl/ Gemiddelde: 5,8
De site heeft een duidelijk menu dus het is niet moeilijk om politiek nieuws te vinden. De sensatieberichten en het serieuzere nieuws is goed gescheiden, overzichtelijk en erg uitgebreid. Ik vind de verhouding erg goed. Cijfer: 7,5
Er is erg weinig achtergrond informatie, dit vind ik erg jammer want als je zomaar in het onderwerp valt zonder er wat vanaf te weten zal je het niet helemaal begrijpen. Ik ben niet iemand die het nieuws voortdurend volgt, maar als ik wat nieuws lees wil ik wel weten waar het overgaat en wat er aan vooraf is gegaan. Cijfer: 5
Er wordt op volkskrant.nl veel en vaak nieuws toegevoegd, ook kan je zien hoe laat er voor het laatst nieuws is toegevoegd. Ik vind dit erg goed en zo heb je als bezoeker ook het idee dat er nog wat aan wordt gedaan. Cijfer: 8
Er is een duidelijk en handig menu op de site. De site zelf is ook duidelijk en overzichtelijk, alleen is er erg veel reclame. Cijfer: 6,5

Volkskrant.nl is erg goed toegankelijk, alleen de digitale krant is niet beschikbaar voor niet-leden. In tegenstelling tot nrc.nl wordt je niet voortdurend lekker gemaakt met artikelen die je niet kan bekijken of lezen. Ik vind het goed dat je voor sommige dingen lid moet zijn, maar de niet-leden hebben wel toegang tot erg veel nieuws. Cijfer: 7
Er zijn erg veel interne links en een stuk of 5 links naar andere sites, naast reclame. Er zijn geen linken naar sites met achtergrond informatie, dit vind ik onpraktisch. Cijfer: 5,5
Deze site is helemaal volgepropt met reclames en er verschijnen zelfs reclames over de nieuwsberichten heen. Deze moet je eerst weg klikken voordat je het bericht kan lezen, dit is erg storend. Cijfer: 1 http://www.nos.nl/ Gemiddelde: 6,9
Er is ongeveer even veel sensatie als politiek nieuws. Het is alleen een beetje ingewikkeld om politiek nieuws te vinden, je moet allemaal linken aan klikken. Dit vind ik wel vergezocht voor een onderwerp dat zo belangrijk is in de maatschappij. Cijfer: 6
Er is net als op volkskrant.nl erg weinig achtergrond informatie, dit vind ik erg vervelend. Cijfer: 5
Achter de artikelen staat de tijd wanneer het artikel op de site is gezet. Het laatste artikel is, nu ik dit typ, 3 minuten geleden geplaatst. Natuurlijk wordt de ene dag meer nieuws geplaatst dan de andere dag. Ik vind het erg goed dat het nieuws zo vaak wordt vernieuwd. Cijfer: 8
De site bestaat uit 5 stukken: De header, menu, tekst, soort menu en reclame. De lay-out is vooral wit met wat gekleurde streepjes en woorden, simpel maar overzichtelijk. Voor de lay-out zelf zal ik niet zo’n hoog cijfer geven maar de site is wel erg overzichtelijk. Cijfer: 6,5
De site is voor iedereen toegankelijk dus je hoeft niet eerst lid te worden. Op veel nieuwssite moet je eerst lid worden of al lid zijn voordat je al het nieuws kan bekijken. Je kunt op deze site wel lid worden maar dat heeft geen invloed op het leesbare nieuws. Cijfer: 8

Er is maar één balk met reclame, deze balk zit onderaan in de pagina en is niet storend. De reclame zit niet in de weg bij het lezen van nieuws of het zoeken van nieuws. Cijfer: 8
http://www.esevier.nl/ Gemiddelde: 7,4
Het politieke nieuws en de sensatie berichten zijn ongeveer half om half. Het politieke nieuws heeft een eigen link in het menu en de sensatie berichten zijn ook snel te vinden. Cijfer: 8
Op deze site staan onderaan het artikel linken naar gerelateerde berichten, ik vind dit erg handig. Zo kan je snel zoeken en lezen wat er aan vooraf is gegaan. Cijfer: 8
Er is op de site een link naar een pagina waarop je ziet wat er de laatste 24-uur is toegevoegd, dit is erg handig. Als ik op deze pagina kijk zie ik dat er de laatste 24 uur erg veel nieuws is geplaatst. Ik vind het erg goed dat er zovaak nieuws wordt toegevoegd. Cijfer: 8
De vormgeving is simpel, overzichtelijk en bezoekersvriendelijk. De hele site spreekt voor zich. Er is een groot menu, je kunt zoeken en je kan het laatste nieuws opvragen. Ik vind het er netjes uitzien. Cijfer: 7,5
De site is helemaal toegankelijk voor niet-leden. Alleen het weekblad deel van de site is alleen toegankelijk voor leden, maar dit staat helemaal los van de nieuwssite. Cijfer: 7
In sommige artikelen staan linken naar sites die verder ingaan op het onderwerp. Deze linken zijn niet storend en erg handig als je meer informatie wilt hebben. Cijfer: 7,5
Op elsevier.nl is erg veel reclame aanwezig, deze reclame is gelukkig niet storend. Cijfer: 6
Vanaf hier ga ik verder werken met
www.nrc.nl en www.volkskrant.nl. Ik ga de websites van de twee dagbladen vergelijken en wat over de dagbladen opzoeken. De ontstaansgeschiedenis van de krant NRC Handelsblad Het NRC Handelsblad is voor het eerst uitgegeven op 1 oktober 1970. In het begin was het een avondkrant die was ontstaan na een samensmelting van het Algemene Handelsblad (1828) en de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844). Op 1964 werd besloten om de kranten samen te voegen om te bezuinigen. De kranten bleven in de eerste instantie zelfstandig en heette Nederlandse Dagbladunie NV (NDU). In 1969 kwamen er grote verliezen bij het NRC en het Handelsblad, ze gingen fuseren in 1970. Dit was op het eerste gezicht onmogelijk, de Amsterdammers en Rotterdammers hadden verschillende interesses. Het enige wat de twee kranten gemeen hadden was het streven naar een zo’n objectief mogelijke berichtgeving en dat ze en bijlage hadden op zaterdag. De nieuwe krant was gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland: The Times, The Guardian en de Süddeutsche Zeitung. Volkskrant De Volkskrant werd op 2 oktober 1919 voor het eerst uitgegeven als weekblad. Op 1 oktober 1921 werd het een dagblad. De krant is tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk opgeheven en na de oorlog groeide het tot een grote landelijke krant. De ontstaansgeschiedenis van beide kranten verschilt zoals u kon lezen erg. NRC is ontstaan na een samensmelting en de Volkskrant is tijdelijk opgeheven in de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het erg opvallend dat beide kranten niet zijn begonnen als ochtendkrant. De Volkskrant kwam eerst één keer in de week uit en het NRC Handelsblad eerst alleen ’s avonds. Het onderscheid tussen opinie en feiten NRC Handelsblad Op de afbeelding links zie je een stukje uit het menu van nrc.nl. Zoals te zien is op deze afbeelding is er een duidelijk onderscheid tussen opinie en feiten op de site.
Volkskrant Er is onderscheid op deze site tussen opinie en feiten. Dit is helaas niet altijd even duidelijk aangegeven. Meningen zijn te vinden bij de weblog en bij het commentaar. Het onderscheid op beide sites is niet even duidelijk. Op nrc.nl is het veel overzichtelijker dan op volkskrant.nl. Ik vind het wel erg goed van nrc.nl dat hier zo duidelijk onderscheid in is. Op beide sites zijn weblogs te vinden. In weblogs schrijven mensen over hun dagelijkse belevenissen in een dagboek op Internet. Deze gaan vaak ook over het nieuws. Is er onderscheid in de politieke overtuiging? Zo ja, waarin herken je deze? NRC Handelsblad Het NRC Handelsblad is liberaal ingesteld. Liberalen zijn voor vrijheid, individuele verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Aan het einde van de achttiende eeuw was vooral de gegoede burgerij liberaal, zij verdiende hun geld in de handel en industrie. Het NRC Handelsblad wordt tegenwoordig nog steeds vooral door ondernemers gelezen. Volkskrant De Volkskrant is gematigd links progressief. De links progressieve zijn voor gelijkheid en zijn vooruitstrevend. Ze proberen bijvoorbeeld mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Het NRC Handelsblad richt zich duidelijk op liberalen, ze zijn niet voor niets een handelsblad. Bij de Volkskrant is het niet echt duidelijk dat ze links zijn. Ze zijn politiek anders ingesteld. De liberalen zijn voor verantwoordelijkheid en de linksen helpen de zwakkere in een maatschappij. Wat voor soort berichten staan er op de homepage? NRC Handelsblad Er staan berichten op de homepage die op de voorpagina van de krant staan of nieuwere berichten. En van elk nieuwsonderwerp, bijvoorbeeld: binnenland, buitenland en economie, zie je een bericht staan. Ook staan er webblog’s op en wat er eerder in de krant stond. Volkskrant Je kunt snel naar het laatst toegevoegde nieuws. En van elk nieuwsonderwerp, bijvoorbeeld: binnenland, buitenland en economie, zie je een bericht staan. Ze hebben allebei nieuwe berichten op de homepage staan en van elk nieuwsonderwerp een artikel. Het enige verschil is dat bij het NRC Handelsblad webblog’s op de homepage staan en bij de Volkskrant niet. Hoe is de opmaak van de homepage? NRC Handelsblad De pagina past horizontaal niet helemaal in beeld, dus moet je van links naar rechts en van boven naar beneden scrollen, dit vind ik een onpraktische lay-out. De lay-out zelf is zwart-wit met grijstinten. Er zijn verschillende lettertypes gebruikt: Verdana en Arial, deze in de kleuren zwart en rood.
Volkskrant De site heeft een handig uitschuif menu aan de linkerkant. Op de site is gebruik gemaakt van grijstinten, blauw en zwart. Er is gebruik gemaakt van het lettertype Trebuchet MS in verschillende grote’s. Het enige wat de twee sites gemeen hebben is de opbouw. Header bovenin en het menu links. Voor de rest verschillen deze twee sites helemaal. Welke columns staan er in de krant? NRC Handelsblad Het NRC heeft verschillende columnisten: Frits Abrahams Youp van ’t Hek, Anil Ramdas, Marjoleine de Vos, J.L. Heldring, H.J.A Hofland, Flip de Kam, Wynold Verwey, Elsbeth Etty, Vincent Icke, Piet Borst, Paul Schnabel, Marita Mathijsen en Leo Prick. Frits Abrahams schrijft elke werkdag in de column Dag. Hij bespreekt een stukje van het nieuws en hoe hij erover denkt. Soms schrijft hij in dialoogvorm. Youp van ’t Hek schrijft elke zaterdag een column. Hij schrijft met vreemde titels die je nieuwsgierig maken. En uiteindelijk bespreekt hij zijn hele week. Hij schrijft grof, maar indrukwekkend. Anil Ramdas schrijft om de week een column op de opiniepagina. Hij gaat gewoon in op de opinie van die pagina, hij laat zijn mening blijken. Marjoleine de Vos, J.L. Heldring zijn een vaste columnisten op de Opiniepagina. H.J.A. Hofland is een vaste columnist op de Opiniepagina maar beschrijft ook onder de naam S. Montag het dagelijkse leven. Flip de Kam en Wynold Verwey zijn vaste columnisten in de Economische bijlage. Elsbeth Etty schrijft in het Zaterdagse Bijvoegsel wekelijks over haar kijk op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Andere vaste columnisten zijn Vincent Icke (sterrenkundige en kunstenaar), Piet Borst (medicus), Paul Schnabel (socioloog), Marita Mathijsen (neerlandica) en Leo Prick (onderwijskundige). Naast deze vaste columnisten kent het NRC Handelsblad ook columnisten die soms wat schrijven en rubrieken. Volkskrant Remco Campert, hij schrijft dagelijks op de voorpagina in de column CaMu. Deze column deelt hij met Jan Mulder. Een ander columnduo zijn Leon de Winter en Jessica Durlacher, ze schrijven om de week in de zaterdageditie. Herman Franke is een andere columnist uit de zaterdageditie, hij schrijft twee wekelijks een literaire column. Hendirk Jan Schoo is een politieke columnist. Martin Bril is columnist van de publieke tribune. Andere columnisten zijn: Nazmiye Oral, Paul Brill, Jan Blokker en Kees Schuyt. Elke krant heeft andere columnisten, deze schrijven allemaal anders en over andere onderwerpen, ze hebben allemaal een andere mening. Er is dus geen overeenkomst tussen de columns behalve dat ze over hetzelfde onderwerp kunnen gaan. Wat is de doelgroep? NRC Handelsblad Het NRC Handelsblad wordt over het algemeen gelezen door de ‘elite’. Ze richt zich op het zakenleven maar ook vinden ze de berichtgeving over het buitenland, politiek, economie, opinie, kunst en literatuur erg belangrijk. Volkskrant De Volkskrant richt zich vooral op hoog opgeleide jongeren. Ze proberen door hun samenwerking met CJP (Culturele Jongeren Pas) meer jongeren te trekken. De Volkskrant is vanaf het begin een katholieke Nederlandse krant. De Volkskrant is minder intellectueel dan het NRC Handelsblad en probeert het jonge publiek te trekken. Ook is de Volkskrant verbonden aan een religie en dat is bij het NRC Handelsblad niet het geval. Is de krant objectief of geeft het een gekleurd beeld? Waaruit blijkt dit? NRC Handelsblad & Volkskrant Beide kranten zijn objectief want er komt niet duidelijk een mening naar voren in de artikelen. Ook merk je niet in de berichten op wat de opvattingen van de krant zijn. Ik heb bij beide kranten de berichtgeving van een actualiteit vergeleken, hieronder volgt de conclusie. Mijn eerste reactie na het lezen van de 2 berichten met de titels: Iraans vliegtuig stort neer op woonwijk (Volkskrant) Iraans vliegtuig stort neer in wijk (NCR Handelsblad) Volkskrant: Kort maar krachtig en begrijpbaar

NRC Handelsblad: Moeilijker taalgebruik, extra informatie en ze weten niet zeker wat er is gebeurd dus zetten beide geruchten neer. De titels zijn vrijwel het zelfde, ook de inhoud verschilt niet veel. Alleen is het artikel in het NRC Handelsblad uitgebreider, met extra informatie en er is moeilijker taalgebruik dan in de Volkskrant. De schrijfstijl is bij het NRC Handelsblad serieuzer en formeler dan bij de Volkskrant, het bericht in de Volkskrant is voor bijna iedereen begrijpbaar. In het artikel uit het NRC Handelsblad staat het volgende: Volgens het officiële persbureau IRNA stortte de Hercules, gebouwd in de Verenigde Staten, direct neer na het opstijgen van de internationale luchthaven Mehrabad, aan de rand van Teheran. Volgens andere berichten probeerde het toestel een noodlanding te maken. De staatstelevisie meldde dat het verongelukte toestel technische problemen had. Het NRC Handelsblad weet niet precies wat de oorzaak was, ze schrijven het allebei maar op zodat de kans dat ze fout nieuws publiceren kleiner is. Bij de Volkskrant staat niet in het artikel waarom het vliegtuig is neergestort. De beide berichten zijn te lezen op: http://www.volkskrant.nl/buitenland/1133849169376.html
http://www.nrc.nl/buitenland/artikel/1133848920065.html Eindoordeel Als je een paar mensen op straat zou vragen wat de identiteit is van de Volkskrant en het NRC Handelsblad wat zullen zij dan antwoorden? Veel mensen zeggen dan waarschijnlijk dat de Volkskrant door hoog opgeleide mensen wordt gelezen en het NRC Handelsblad door mensen die met economie te maken hebben. Zelf vind ik de Volkskrant beter dan het NRC Handelsblad want het leest makkelijker. Het taalgebruik is duidelijker en dát maakt het interessanter. Het NRC Handelsblad daarnaast, gebruikt veel vaktermen en het is vooral gericht op de handel die vrijwel niet betrekking heeft op de jeugd. Het is in ieder geval moeilijk om de interesse op te wekken van de jeugd als economisch dagblad. Jongeren hebben in het dagelijkse leven nu eenmaal niet direct contact met de economie van Nederland. Ik denk dat de Volkskrant meer onderwerpen aansnijdt die ook met de jeugd te maken hebben. De Volkskrant probeert zich in tegenstelling tot het NRC Handelsblad meer tot de jeugd te richten, dit merk je door de samenwerking met CJP. Lezersprofiel Mijn lezersprofiel: een jongere met een hogere opleiding. De leeftijdscategorie die het meeste de Volkskrant leest is tussen de 50 en 64 jaar. Over het algemeen wordt de Volkskrant veel gelezen door mensen met een hogere opleiding. Het NRC Handelsblad wordt vooral gelezen door 65+ en door mensen met een hoge opleiding. Het is erg moeilijk om als jongeren een leesprofiel samen te stellen over het lezen van kranten. Met een opleiding kan je altijd in een groep vallen, maar met leeftijd is dat veel moeilijker, mensen boven de 65 hebben meer vrije tijd en dus meer tijd en zin om de krant te lezen dan jongeren. Er zijn procentuele getallen gegeven en er zijn meer mensen boven de 20 in Nederland dan het aantal 13 tot 19 jarige. De krant die het beste aansluit bij mijn lezersprofiel is de Volkskrant, deze wordt procentueel gezien het meest gelezen door jongeren van 13 tot 19 jaar. Krant versus nieuwssites Ik denk niet dat de nieuwssites op ten duur de kranten zullen verdringen. Mensen vinden het altijd fijn om even een krantje te lezen, tijdens het ontbijt, in het openbaarvervoer en op de bank. Soms zullen ze nieuwssites raadplegen om het allernieuwste nieuws te lezen. Het aantal verschillende kranten zal minder worden, maar de krant zal voorlopig blijven bestaan! Verder ben ik van mening dat er nu ook niet zoveel op het Internet de krant gelezen wordt. Veel oudere mensen hebben geen verstand van computers en blijven trouw aan hun krant. Ook moet je meestal lid zijn van zo’n site en dat kost weer een hoop moeite waar niet alle mensen zin in hebben. Het is makkelijker om een krant te raadplegen dan op het Internet te kijken. Maar als je op zoek bent naar een specifiek onderwerp is het Internet wel sneller dan je gewone krant. Bronnen http://www.volkskrant.nl/redactie/a4krant/a4krantmedia.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Massamedia
Opdracht 1

http://nl.wikipedia.org/wiki/RTL_4/ http://www.omroep.nl/ http://pics.portal.omroep.nl/upnos/ZsfnwlhHsH_Tussentijds_Concessiebeleidsplan.pdf/ http://www.ncrv.nl/ http://www.nrc.nl/encyclopedie/1023434230696.html/ http://nl.wikipedia.org/wiki/NCRV/ http://www.zapp.nl/ http://www.avro.nl/ http://nl.wikipedia.org/wiki/AVRO / http://www.avrodierennatuur.nl/ http://www.avroklassiek.nl/ http://www.avrokunst.nl/ http://www.avrogezondheid.nl/ http://www.avrokids.nl/ http://www.eo.nl/ http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Omroep/ http://www.nrc.nl/encyclopedie/1023434771963.html/ http://www.ster.nl/ http://www.omroep.nl/werkstuk/home.html/ http://www.cvdm.nl/ http://nl.wikipedia.org/wiki/STER_(omroep)/ Lesboek bladzijde 115

Opdracht 2
http://www.nrc.nl/ http://www.volkskrant.nl/ http://www.nos.nl/ http://www.elsevier.nl/ Lesboek bladzijde 47
48
49
100

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.