Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Krantenartikel

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1732 woorden
  • 28 april 2008
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 7
20 keer beoordeeld

Noot.
Dit is een praktische opdracht n.a.v. dit nieuwsartikel: http://www.telegraaf.nl/binnenland/63493551/Door_Marokkanen_weggetreiterd.html?p=2,1.

In deze praktische opdracht heb ik alles wat ik bij Maatschappijleer 1 heb geleerd, in de praktijk gebracht. Ik moest een discussie houden met klasgenoten, waarin ik opkwam voor 'mijn' belangengroep, die ik van tevoren van de docent te horen heb gekregen. Mijn belangengroep was de familie Awad. Ik moest er wel rekening mee houden dat de belangengroep die ik vertegenwoordig helemaal niet dezelfde mening kan hebben als ik zelf heb.

ONDERDEEL A.
-----------------


In dit onderdeel was het de bedoeling dat ik op ging zoeken welke belangen voor ‘mijn’ belangengroep belangrijk zijn en dus ook nog eens bij welke invalshoek van het maatschappelijk probleem deze belangen horen. Ik moest in ieder geval twee invalshoeken gebruiken.


Vraag 1a. Wat is vanuit jouw belangengroep een oorzaak van het probleem?
Antwoord 1a. De opvoeding van de jongens. Misschien was het niet gebeurd als hun ouders hen beter hadden opgevoed. Als je niet goed wordt opgevoed, heb je een kans op agressief gedrag en dan heeft dat er bij hen toe geleid dat de jongens gingen terroriseren en ervoor zorgden dat de familie Awad uit hun snackbar werden weggepest.

Vraag 1b. Vanuit welke invalshoek is deze oorzaak bekeken?
Antwoord 1b. deze oorzaak is uit de sociaal-culturele invalshoek bekeken.

Vraag 2a. Wat kan nog een andere oorzaak zijn van jouw belangengroep? Gebruik hierbij een andere invalshoek.
Antwoord 2a. Misschien was er geen politie in de buurt, waardoor de jongens ongestraft konden doorgaan met hun terrorisatie.

Vraag 2b. Welke invalshoek heb je nu gebruikt?
Antwoord 2b. deze oorzaak is uit de politiek-juridische invalshoek bekeken

Vraag 3. Wat is volgens jouw belangengroep een oplossing vanuit de sociaal-culturele invalshoek?
Antwoord 3. Marokkaanse buurtvaders inzetten. Zij weten misschien beter hoe ze met die jongelui moeten omgaan. Ze zouden kunnen zeggen: “Hoe zou je het zelf vinden, als bij jóu thuis telkens de ramen er uit lagen, zou je vader daar blij mee zijn?”

Vraag 4. Wat is volgens jouw belangengroep een oplossing vanuit de sociaal-economische invalshoek?

Antwoord 4. als je van Marokkaanse jongeren stadswachters maakt in de wijk waar ze altijd problemen scheppen, moeten ze hun eigen rotzooi opruimen.


Vraag 5. Wat is volgens jouw belangengroep een oplossing vanuit de politiek-juridische invalshoek?
Antwoord 5. de politie meer mogelijkheden geven om om lieden op te pakken en fout gedrag af te straffen.

ONDERDEEL B.
-----------------


Tijdens een speciale disussieles moest ik mijn belangengroep zo goed mogelijk vertegenwoordigen en daarbij mijn belangen zo goed mogelijk naar voren brengen. Voor de discussie had ik het volgende naslagwerk geschreven:

---
Ik ben meneer Awad. Oorspronkelijk kom ik uit Egypte. Ik ben altijd een harde werker geweest. Ik heb 21 jaar een patatkraam gehad in Amsterdam, 13 jaar lang ging het allemaal heel goed. Fijne en tevreden klanten, aardige Marokkaanse buurtkinderen die af en toe een beetje friet kwamen halen en nooit narigheid.
Maar dan.... ongeveer 8 jaar geleden ging het mis. De kinderen werden groot en zij gingen zich anders gedragen. Het ging van kwaad tot erger.
Vernielingen, ruiten ingegooid, steeds opnieuw waren er problemen. De verzekering wilde niet meer betalen als er wéér nieuwe ruiten in moesten worden gezet. Alle kosten van de schade waren voor ons zelf. Dat werd veel te duur, we konden het niet meer betalen. En nu, na 21 jaar, zijn we er helemaal moe en verdrietig van. We hebben het opgegeven en de patatzaak weggedaan. Mijn vrouw slikt kalmeringspilletjes en huilt elke dag. Wij zijn ons werk kwijt, onze plek waar we zo hard onze best deden om voor ons gezin geld te verdienen.
We hielden van ons werk en door die vervelende rotjongens ben je het nu kwijt!!!


Gelukkig heeft de gemeente onze kraam gekocht, zodat we van het geld dáárvan even kunnen leven. Maar we zullen ander werk moeten zoeken. Want eens is dat geld op. En wat moet je dan? Ik heb nooit iets anders geleerd, dan zou ik dus eerst naar school moeten.
Ik heb het gevoel, dat ik door de politie en door de gemeente in de steek gelaten ben. Ze kwamen nooit als je opbelde dat er weer een groep van die lui voor onze kraam stond. En als ze wél kwamen leek het wel alsof ze niets mochten doen vanwege bepaalde regeltjes.
Altijd kwamen die jongens ermee weg! Ik kreeg het gevoel, dat ze ons gewoon uitlachten! Zoals die keer, dat ze nota bene met oudejaar onze banden hadden lekgestoken en daarbij Happy New Year geschreven op de stoep! Alsof je daar ècht blij van zou worden, wat dáchten ze wel!! En zo ging het telkens.. en nu is het voorbij, géén werk meer!

Zo voel ik me nu

Ik ben verdrietig over de patatzaak die nu weg is. Het was werk waar wij van hielden!
Ik ben ook boos, omdat je het gevoel hebt dat ik niet serieus genomen ben toen de problemen er waren, de politie deed niks. En altijd die rotjongens voor je deur....
Ik bent bezorgd over mijn vrouw die almaar huilt en over hoe we het gezin nu moeten onderhouden, nu onze inkomstenbron, de patatzaak, er niet meer is.

En nu komt er een discussie, tussen de gemeenteraadsleden, die jongeren die mijn ellende hebben veroorzaakt en mijzelf.

Teruggekeken naar onderdeel A.

Vraag 1, de oorzaak van het probleem.

a. Volgens mij ligt het aan de opvoeding. Zonder goede opvoeding is de kans op agressie en gepest groter.
b. Ik bekijk dit uit de sociaal-culturele invalshoek.

Vraag 2, een andere oorzaak, met een andere invalshoek.

a. Ik denk dat er misschien niet genoeg politie beschikbaar was (daar ga ik nu dus naar vragen in dit gesprek!) of misschien had de politie te weinig mogelijkheden om in te grijpen, b.v. mochten ze alleen waarschuwen maar níet iemand arresteren, b.v. (hier ga ik dus naar vragen!)
b. Deze oorzaak is politiek-juridisch.


Vraag 3: wat is volgens mij een oplossing uit de sociaal-culturele invalshoek?

Dit heeft met opvoeding te maken. Ik ga proberen de gemeente ervan te overtuigen dat dit ook een oplossing zou kunnen zijn in onze wijk.
Argumenten: Buurtvaders zijn zelf ook Marokkaans en weten misschien beter hoe ze met die jongelui moeten omgaan.
Tegen die jongens zouden ze kunnen zeggen “Hoe zou je het zelf vinden, als bij jóu thuis telkens de ramen er uit lagen, zou je vader daar blij mee zijn?”

Vraag 4: Oplossing sociaal-economisch.

Ik kan het idee inbrengen, dat als die jongens een baantje of taak zouden krijgen in de wijk waar ze herrie schoppen, dat dan de problemen misschien zouden afnemen. Bv. Als ze stadswacht kunnen worden. Niemand wil immers de gevolgen van zijn eigen rot-gedrag moeten opruimen...
Ik probeer dit als idee te geven. Ik ga vragen of dit misschien mogelijk kan worden.

Vraag 5: Oplossing politiek-juridisch

Ik overtuig mensen ervan dat de politie ook meer mógelijkheden moet krijgen om lieden op te pakken en fout gedrag af te straffen. Alleen camera´s helpen niet. Ik moet ook ‘lik op stuk’ beleid kunnen voeren: Jij wilt je misdragen? Daar staat déze straf op!
ZODAT IN DE TOEKOMST NIEMAND ZIJN ZAAK MEER VERLIEST DOOR STOM GEDRAG VAN DE JEUGD!!
---

ONDERDEEL C.
-----------------


In de discussieles heb ik allerlei argumenten gehoord. Maar ik moest wel mijn eigen mening nog geven! Daarbij heb ik antwoord gegeven op vijf vragen.


Vraag 1. ‘Het zijn ondernemers, dus ze weten dat ze risico lopen.’ Ben je het met deze stelling eens of niet? Waarom niet?

Antwoord 1. Hier ben ik het niet mee eens. Misschien weten ze wel dat ze risico lopen, maar dan moesten ze nog wel weten, dat het nou juist op de plek van hun patatzaak moest gebeuren! Het is belachelijk dat een ondernemer zou moeten rekenen op risico’s. Iemand met de juiste vergunningen en papieren zou gewoon zónder risico’s moeten kunnen werken! Bovendien: de mening dat ‘een patatzaak in een Marokkanenbuurt vrágen is om risico´s’ is een discriminerende stelling.

Vraag 2a. De jongeren konden ongestraft 38 keer de ruiten van de snackbar ingooien. Waarom denk je dat dit ongestraft is gebleven?

Antwoord 2a. Ik denk dat dat komt omdat er onvoldoende gecontroleerd werd en ook dat de opvoeding van de jongens een rol heeft gespeeld.

Vraag 2b. Vind je dat terecht? Waarom wel of niet?

Antwoord 2b. Wat controle betreft: ik vind dit niet terecht. Er moet meer gecontroleerd worden. De familie Awad heeft recht op veiligheid. En wat die opvoeding betreft, de jongeren hadden beter opgevoed moeten worden!

Vraag 3a. In het artikel wordt bij herhaling aangegeven dat het om Marokkaanse jongeren gaat. Is het belangrijk dat het om Marokkaanse jongeren gaat? Waarom wel of niet?

Antwoord 3a. Alleen als het zinvol is.

Vraag 3b. Vind je dat de afkomst van de jongeren in het bericht thuishoort? Waarom wel of niet?

Antwoord 3b. Dit kan om discriminatie vragen, maar als er naar aanleiding van die mededeling gekeken gaat worden of extra politiecontroles of extra begeleiding nuttig kan zijn, is het níet om discriminatie uit te lokken maar meer om te kijken hoe een buurt leefbaarder kan worden.

Vraag 4. Is er sprake van discriminatie? Waarom wel of niet?

Antwoord 4. Wat het gedrag van de jongeren betreft: dat hangt er vanaf. Als ze de familie Awad wegpestten om hun afkomst, huidskleur enzovoorts, dan is het discriminatie. Maar als ze nog meer ruiten ingooiden, is het geen discriminatie. Het krantenartikel is in ieder geval wel discriminatie, doordat de afkomst van de jongeren erin staat vermeld.


Vraag 5. Wat is volgens jou een oplossing voor het probleem en waarom kies je juist hiervoor? Gebruik hierbij minimaal 60 woorden.

Antwoord 5. Ik heb drie oplossingen. De eerste oplossing is buurtvaders inzetten. Zij kunnen dan de jongeren toespreken als ze op het punt staan om een ruit in te gooien. Bovendien zijn ze zelf ook Marokkaans en weten ze misschien beter hoe ze met de jongeren om moeten gaan.

Verder denk ik, dat als die jongens een baantje of taak zouden krijgen in de wijk waar ze herrie schoppen, dat dan de problemen misschien zouden afnemen. Bv. Als ze stadswacht kunnen worden. Niemand wil immers de gevolgen van zijn eigen rot-gedrag moeten opruimen...

En ten derde moet er misschien meer gecontroleerd worden. Misschien zou je denken: “oh, een cameraatje, dat zal wel lukken”. Maar alleen camera´s helpen niet. Je moet ook ‘lik op stuk’ beleid kunnen voeren: Jij wilt je misdragen? Daar staat déze straf op!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.