Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Klonen

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1196 woorden
  • 14 oktober 2002
  • 64 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
64 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Inleiding Keuze onderwerp Ik vind klonen een erg boeiend onderwerp omdat we er veel mee te maken hebben in de samenleving (veel onderzoeken en proeven) en ik vind het interessant om te weten hoe klonen in elkaar zit, hoe het werkt, maar daar gaat deze PO niet over, hoewel ik er wel meer over te weten ben gekomen. Welke Werkwijze Ik ben eerst opzoek gegaan naar informatie over klonen, op het internet naar krantenartikels, op encarta en in de bibliotheek. Hierna ben ik me in de informatie gaan verdiepen, en heb krantenartikels geselecteerd totdat er de nodige informatie overbleef. Hierna ben ik eigenlijk begonnen aan de PO. De precieze probleem- / vraagstelling Wat willen wetenschappers bereiken met klonen en tot hoever mogen ze gaan, en hoever mogen ze van de Maatschappij gaan?
Hst 1. Wat is klonen? 1.1 Betekenis Splitsen van genetisch materiaal om langs ongeslachtelijke weg individuen te ontwikkelen die erfelijk identiek zijn met het individu dat het genetisch materiaal levert. 1.2 Al heel vroeg… Al heel vroeg houden mensen zich bezig met het klonen van mensen, of alleen de gedachte. Toen Dolly (het schaap dat gekloond werd) wereldnieuws werd laaide het debat over kloneren van mensen in alle hevigheid op. Het Vaticaan verwierp het experiment als ‘pervers’ en de Amerikaanse president Bill Clinton riep op om alle overheidssteun onmiddellijk stop te zetten aan die projecten die zich bezighouden met het kloneren van mensen. In de media werd veelvuldig gerefereerd aan Aldous Huxleys Brave new world uit 1932 en Boys from Brazil van Ira Levin uit 1976, fictieboeken waarin menselijke klonen een hoofdrol spelen. Huxley beschrijft een uniforme samenleving van een aantal categorieën klonen, waarbij elk aspect van de menselijke vrije wil verloren is gegaan. Levin schetst een angstdroom waarin Adolf Hitler middels door zijn lijfarts Josef Mengele geproduceerde klonen weer tot leven komt. Maar of dat technisch mogelijk is, is nog maar de vraag. Hst 2. Wat vinden wetenschappers? 2.1 Wat staat er op hun agenda (van de wetenschappers die op het wetenschappelijk Forum in Washington waren, zie krantenartikel: ‘klonen is een fundamenteel mensenrecht’)? Brigitte Boisselier, Biochemicus, directeur van de firma Clonaid en nauw verbonden met de sekte van Raelians, die behalve in klonen als vorm van ‘het eeuwige leven‘ ook in buitenaardse wezens gelooft, liet doorschemeren dat zij al bezig is met experimenten van klonen. “Ik hoop spoedig met een publicatie te komen.” De italiaanse arts Severino Antinori en de Amerikaanse celbioloog Panos Zavos
kondigden aan dat zij in november 2001 zouden gaan experimenteren. Uiteindelijk wil Zavos naar de hubsch mens (perfecte mens). “We zijn niet perfect, maar dat proberen we wel te worden.”
2.2 Wat vinden andere wetenschappers hiervan die ook op het wetenschappelijk Forum in Washington waren (zie krantenartikel: ‘klonen is een fundamenteel mensenrecht’)? De bioloog Rudolf Jaenisch van het Massachusetts Institute of Technology noemde de voorgenomen experimenten van Antinori en Zavos 'geen goede wetenschap'. Hij maakte duidelijk dat slechts één tot vijf procent van gekloonde dieren de geboorte overleeft en dat er vervolgens van de geboren dieren een hoog percentage alsnog voortijdig overlijdt ten gevolge van allerlei genetische afwijkingen. Alan Colman, directeur van PPL Therapeutics was het eens met Jaenisch, “Natuurlijk, oefening baart kunst, maar het is onethisch om die experimenten op mensen te verrichten.” Hij voorspeldt miskramen, doodgeboren vruchten en genetische abnormaliteiten. Dus er was onenigheid tussen deze wetenschapers. 2.3 Wat vindt Geneticus Joep Geraedts? De stap naar de mens moet nog niet genomen worden, vindt prof. Dr. Joep Geraedts die aan de universiteit Maastricht genetisch diagnostisch onderzoek aan menselijke embryo's verricht. In mei vorig jaar schreef hij een samenvattend artikel over de genetische risico's van het klonen van mensen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij is net als de meeste van zijn collega's tegen reproductief klonen. “De kans dat klonen lukt is niet nul.” Dit vindt Joep Geraedts. Volgens hem zijn Antinori en Zavos bekenden in de wereld van de voortplanting en dat Antinori een bejaarde vrouw een gezonde baby heeft laten krijgen, bewijst toch dat je een behoorlijke vaardigheid heb in de medisch geassisteerde voortplanting. Als hij zou moeten zeggen wie het snelst met resultaten kan komen gokt hij op Brigitte Boisselier. Hst 3. Verboden of niet? 3.1 Wetten en regels van Bush, en in Nederland? - Reproductief klonen
De wetgeving in de Verenigde Staten is van belang, omdat het klonen van mensen, reproductief klonen, daar serieuze vormen aanneemt. De Amerikaanse gezondheidsdienst besluit dat het klonen van mensen verboden is, tenzij de dienst zelf toestemming geeft. In Nederland is er geen wet tegen het klonen van mensen, maar de overheid heeft wel een Europees verdrag ondertekend waarin het klonen van mensen wordt afgewezen. - De Embryowet
De Embryowet is een wet die verbiedt cellen uit embryo’s te halen. Volgens Bush zou dat namelijk de vernietiging van menselijk leven betekenen. In oktober 2001 neemt de Tweede Kamer de Embryowet aan. Het klonen van embryo's om een genetisch identieke mens te creëren is verboden. Ook het combineren van menselijke en dierlijke embryo's is niet toegestaan.
3.2 Wat vindt het Europarlement (en afgevaardigden van Nederland)? Met een grote meerderheid van 316 stemmen tegen, 37 voor en 47 onthoudingen werd een rapport verworpen van de Italiaanse rapporteur Francesco Fiori over menselijke genetica en nieuwe medische technologieën. Volgens afgevaardigde Ria Oomen-Ruijten (CDA), vice-voorzitter van de tijdelijke commissie, is niet tegen therapeutisch klonen. De liberale Europarlementariër Jules Maaten (VVD) is ,,niet ongelukkig'' met de stemming, omdat bio-ethische kwesties als klonen volgens de liberalen aan lidstaten voorbehouden moeten blijven. Volgens Hans Blokland (Christen Unie-SGP) zijn er alternatieven, zoals het gebruik van volwassen stamcellen. Conclusie Hoofdstuk 1 Wat is klonen? - Betekenis klonen - film: Boys of Brazil
Hoofdstuk 2 Wat vinden Wetenschappers? - Brigitte Boiselier – kloonbedrijf en bezig met klonen. - De italiaanse arts Severino Antinori en de Amerikaanse celbioloog Panos Zavos – gaan klonen en willen op weg naar onsterfelijkheid. - Geneticus Joep Geraedts – geeft mening over de drie hierboven genoemde personen en over klonen. Hoofdstuk 3 Verboden of niet? - wetten en regels van Bush en in Nederland - Europarlement bijeenkomst over klonen
Hoofdstuk 4 Hoe staat de maatschappij er tegen over?  - enkele meningen van een advocaat, burger - een forum (van het internet) meningen van mensen (tegen) Conclusie
Wat willen wetenschappers bereiken met klonen en tot hoever mogen ze gaan, en hoever vind de Maatschappij dat ze mogen gaan? Wetenschappers en dan speciaal Zavos wil met klonen de hubsch mens (perfecte mens) bereiken, maar hij mag niet ver gaan tenminste het is niet duidelijk geworden uit de krantenartikels. Dit stond er: ’ De Amerikaanse gezondheidsdienst besluit dat het klonen van mensen verboden is, tenzij de dienst zelf toestemming geeft.’ Maar toen de wetenschappers het wetenschappelijk Forum in Washington had zeiden ze dat ze wilden gaan klonen. Dus het niet helemaal duidelijk. Zavos wil naar de perfecte mens toe, maar de amerikaanse gezondheidsdienst heeft besloten dat het klonen van mensen verboden is. De maatschappij, de mensen kijk naar het forum en de meningen, zijn er of tegen (de meeste) of maakt niet echt uit als het maar iets positiefs heeft voor henzelf (zie advocaat) of bepaalde dingen moeten kunnen. Zoals wat Willy Haverkate zei: “Ik vind dat therapeutisch klonen moet kunnen, maar dan wel alleen voor medische toepassingen en niet om echt twee of meer dezelfde mensen te maken.”

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.