Inhoudsopgave1. Greenpeace, wat is dat eigenlijk?

2. Hoe gaan ze te werk?

3. Hebben ze daar succes mee?

4. Eigen mening1. Greenpeace wat is dat eigenlijk?Organisatie zelf

Greenpeace is een internationale, onafhankelijke milieuorganisatie die mondiale milieuproblemen aan de kaak stelt en oplossingen afdwingt die essentieel zijn voor een gezonde, 'groene' toekomst. Het doel: een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.Oorspronkelijk richtte Greenpeace zich vooral op oceanen, zeeën en rivieren en alles wat daarin leeft en daarvan afhankelijk is, zoals zeehonden en walvissen. De laatste jaren pakt Greenpeace, naast deze 'klassieke' onderwerpen, andere problemen aan. Milieuproblemen houden niet op aan de wal of bij de grens: zo vinden we bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden bij de katoenteelt in het Caribische Gebied terug in Noordzee vis. En schadelijke stoffen die uit computers lekken worden teruggevonden op de Noordpool. Milieuproblemen gaan steeds meer de hele wereld aan, zoals het versterkte broeikaseffect met klimaatverandering als ingrijpend gevolg. Ook de internationale handel in gevaarlijk afval laat zien dat een mondiale aanpak noodzakelijkOnafhankelijk

Greenpeace accepteert geen giften of subsidies van overheden of bedrijven. Alleen zo kan Greenpeace haar onafhankelijkheid bewaren. Miljoenen donateurs over de hele wereld maken het werk van Greenpeace mogelijk. Greenpeace heeft geen binding met politieke partijen, religieuze groeperingen of regeringen.


Geweldloos

Leidraad voor Greenpeace is een wereld waarin mensen elkaar en het milieu geen geweld aandoen. Geweld lokt geweld uit en zorgt niet voor verandering en veiligheid. Publiciteit (over vervuilende bedrijven, nalatige overheden, gebrekkige regels e.d.) is een machtig wapen: niemand kan meer zeggen dat hij 'van niets wist'.

Bedrijven en overheden willen hun (milieu)fouten niet in de openbaarheid hebben. De spectaculaire acties van Greenpeace zijn een sterk middel om de aandacht wel op die misstanden te vestigen. Het middel is zo sterk omdat een actievoerder ook vaak letterlijk zijn lijf en leden inzet als menselijk schild. Denk bijvoorbeeld aan actievoerders in rubberboten tussen walvis en walvisjager.Bestuur

Het bestuur van Stichting Greenpeace Nederland bestaat uit zes personen. Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door zo'n 100 medewerkers, in 85 formatieplaatsen. De leiding is in handen van twee directeuren: Liesbeth van Tongeren is sinds 15 september 2003 algemeen directeur. Geert Drieman is werkzaam bij Greenpeace Nederland sinds 1975 en is directeur internationale en juridische aangelegenheden.2. Hoe gaan ze te werk?Na de eerste Greenpeace-actie in 1971 in Canada kwamen er al snel kantoren in Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië. Acht jaar later, in 1979, werd Greenpeace International opgericht om de internationale campagnes te coördineren. Milieuproblemen houden niet op aan de wal of bij de grens. Schadelijke stoffen uit computers worden teruggevonden op de noordpool. Ook bijvoorbeeld klimaatverandering en de internationale handel in gevaarlijk afval vereisen een wereldwijde aanpak. Eén keer per jaar maken afvaardigingen van alle - inmiddels 40 - Greenpeace-kantoren plannen voor grootschalige internationale campagnes. Elk Greenpeace-land geeft daaraan vervolgens een eigen culturele kleur en invulling. Zo wordt er in Japan anders actie gevoerd voor de walvis dan in Nederland. Niet alle Greenpeace-kantoren zijn even draagkrachtig. Daarom draagt onder andere Greenpeace Nederland jaarlijks een flink percentage van haar inkomsten af aan Greenpeace International. Zo kunnen ook financieel zwakkere kantoren in bijvoorbeeld Rusland of Latijns Amerika campagnes voeren.
Greenpeace Nederland

Greenpeace Nederland bestaat sinds maart 1978. Aanvankelijk vormden de Nederlandse sympathisanten alleen een steuncomité voor de internationale organisatie. Het comité wilde ook voorlichting gaan geven. Op 3 januari 1979 was Stichting Greenpeace Nederland een feit. Het magazine - tot dan toe een aantal gestencilde velletjes met de naam Groene Aarde - werd omgedoopt tot Greenpeace. De organisatie huurde een kantoor in het hart van Amsterdam en het donateurbestand was inmiddels gegroeid tot 5000 mensen.Greenpeace onderzoekt...

Wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen Greenpeace. Bijvoorbeeld onderzoek naar de schadelijke effecten van milieuvervuiling op de menselijke gezondheid, of naar duurzame energiebronnen. Aan de Universiteit van Exeter, Groot-Brittannië, heeft Greenpeace een eigen onderzoekslaboratorium. Maar Greenpeace besteedt ook veel onderzoek uit aan andere wetenschappelijke instituten.Greenpeace overlegt...

Greenpeace werkt samen met andere niet-gouvernementele organisaties over de hele wereld. En Greenpeace laat haar stem horen tijdens internationale conferenties, zoals de milieuconferentie in Rio de Janeiro (1992), de Klimaatconferentie in Den Haag (2000), de Conventie over Biodiversiteit in Den Haag (2002) en de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002).En Greenpeace voert actie!

De acties van Greenpeace zijn altijd geweldloos. Actievoerders bezetten velden met genetisch gemanipuleerde gewassen, sluiten lozingspijpen af en brengen vaten radioactief afval terug naar de afzender. Greenpeace voert ook actie op plaatsen waar mensen niet gemakkelijk komen: de ijsvlakten van Antarctica, het atoomtestatol Moruroa in de Stille Zuidzee en de illegale Russische nucleaire dumpplaatsen bij Nova Zembla.3. Hebben ze daar succes mee?Ja zeker hebben ze daar succes mee! Dit zijn enkele voorbeelden :

2004 - In een unieke gezamenlijke verklaring stellen houtindustrie en milieubeweging dat de Europese Unie wetgeving moet ontwikkelen die de import van illegaal hout verbiedt.

2004 - Elektronicagigant Samsung gaat giftige stoffen die gebruikt worden in elektronica wereldwijd vervangen door schonere alternatieven. Het gaat om schadelijke stoffen die moeilijk afbreken in het milieu en overal ter wereld worden teruggevonden.

2004 - Het Europees Parlement roept op tot wetgeving tegen de import van illegaal gekapt hout en houtproducten.

2003 - De Tweede Kamer neemt na intensief lobbywerk door o.m. Greenpeace een motie aan, die de regering opdraagt zich in te spannen voor een Europees invoerverbod op illegaal gekapt hout.

2003 - Scheepvaartorganisaties en goedkope vlaggenlanden slagen er niet in om Greenpeace haar waarnemersstatus in de uiterst belangrijke scheepvaart-organisatie IMO (Inter-Governmental Maritime Organization) te ontnemen.

2003 - Voor het eerst maken de lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) afspraken over de schone sloop van schepen. Groot bezwaar: de afspraken zijn vrijwillig.

2003 - De International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT) verbiedt zijn lidstaten het gebruik van drijfnetten in de Middellandse Zee. Het verbod geldt nu ook voor mediterrane niet-EU landen.

2003 - Een belangrijke doorbraak in de sloopschepencampagne van Greenpeace: het Verdrag van Basel erkent sloopschepen als afval, óók als zo'n vaartuig volgens internationale regels een schip is.

2003 - Sportartikelenfabrikant Asics mag van de rechter reclame maken voor zijn PVC-vrije producten. Een lobbygroep uit de chloorindustrie eiste een verbod hierop. Greenpeace schaarde zich aan de zijde van Asics in deze zaak.

2003 - De Deni-indianen in het Braziliaanse Amazonewoud vieren de officiële afbakening van hun land, na 18 jaren strijd. De demarcatie - gesteund door Greenpeace - stelt een groot stuk regenwoud veilig voor de grootschalige houtkap.

2003 - De Europese Unie besluit tot etikettering van voedsel dat meer dan 0,9% genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevat.

2003 - De Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) neemt een resolutie aan, waarin staat dat de commissie ook verantwoordelijk is voor de bescherming van walvissen. Voorheen maakte de IWC alleen afspraken over de walvisvangst.

2003 - Een mijlpaal in de strijd voor schone energie: NL telt meer dan 2 milj. afnemers van groene stroom.

2003 - Na 2 jaar actievoeren door Greenpeace gaat bijna 300 ton giftig kwikafval uit India retour afzender: Unilever in de Verenigde Staten.

2003 - De Russische journalist en milieuactivist Grigori Pasko wordt vrijgelaten, na o.m. acties van Greenpeace en Amnesty International. Pasko filmde in 1993 de illegale dumping van radioactief afval.

2002 - Nederland besluit tot een nieuwe subsidieregeling voor groene stroom, die energiebedrijven stimuleert te investeren in o.m. windmolenparken.

2002 - Albert Heijn veroorzaakt een doorbraak in de stomerijwereld, met een nieuwe service aan zijn klanten: het chloorvrij stomen van kleding.

2002 - CITES besluit tot bescherming van mahoniebomen, de walvis- en de reuzenhaai en zeepaardjes. CITES is het internationale verdrag dat de handel in bedreigde planten en dieren regelt.

2002 - De Raad van State oordeelt dat het sloopschip de Sandrien giftig afval is. Het schip blijft aan de ketting in de Amsterdamse haven.

2002 - Nederland verbiedt het gebruik van giftige weekmakers (ftalaten) in zacht PVC speelgoed en kinderverzorgingsproducten. Het verbod gaat een stap verder dan het tijdelijke EU-verbod uit 1999.

2002 - Verbod in Nederland op de nieuwe broomhoudende vlamvertrager FR720. In 2003 bevestigt de Raad van State dit verbod.

2002 - De Europese Unie besluit tot etikettering van voedsel dat meer dan 0,9% genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevat.

2002 - De Rotterdamse Chemiehaven wordt gesaneerd, een jaar nadat Greenpeace het zwaar vervuilde havengebied blokkeerde.

2002 - Nederland verbiedt het gebruik van giftige weekmakers (ftalaten) in zacht PVC speelgoed en kinderverzorgingsproducten. Het verbod gaat een stap verder dan het tijdelijke EU-verbod uit 1999.

2002 - Verbod in Nederland op de nieuwe broomhoudende vlamvertrager FR720. In 2003 bevestigt de Raad van State dit verbod.

2002 - In het Noorse Bergen besluiten de Noordzee-landen tot een snelle ontwikkeling van windenergie op zee.

2001 - De meeste Nederlandse energiebedrijven verkopen alsnog groene stroom voor dezelfde prijs als vuile stroom, nadat Greenpeace dreigt zelf goedkope groene stroom te zullen aanbieden.

2001 - Een doorbraak in de Nederlandse stomerijbranche: Albert Heijn biedt klanten de mogelijkheid kleding 100% chloorvrij te stomen.

2001 - Zes jaar na de ondertekening treedt het VN-verdrag voor migrerende vissoorten in werking. Kabeljauw, tonijn, Alaska pollak en Patagonische zeebaars zijn nu formeel ook beschermd in internationale wateren.

2001 - Na jaren actievoeren bereikt Greenpeace een akkoord met houtkapbedrijven en overheid over de bescherming van Canada's gematigde regenwouden in British Columbia

2001 - De Braziliaanse overheid erkent de grondrechten van de Deni-indianen in het Amazonegebied, nadat Greenpeace ze hielp met het demarqueren (afbakenen) van hun leefgebied.

2001 - De Verenigde Naties verbieden in Stockholm twaalf zeer giftige stoffen, waaronder DDT, dioxine en PCB's.

2001 - De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verbiedt het gebruik van het giftige TBT,

een middel dat wordt gebruikt tegen de aangroei van algen op zeeschepen.

2001 - De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verbiedt het gebruik van het giftige TBT,

een middel dat wordt gebruikt tegen de aangroei van algen op zeeschepen.

2000 - De ondertekenaars van het OSPAR-verdrag - 15 Europese landen en de EU - verklaren dat opslag van kernafval de huidige opwerkingspraktijk zou moeten vervangen.

2000 - Ongeveer 130 landen worden het eens over een belangrijk verdrag: het Biosafety Protocol van de Verenigde Naties. Dit milieuprotocol is het allereerste milieuverdrag waarin is vastgelegd dat landen hun biodiversiteit (soortenrijkdom) moeten beschermen tegen de nadelige effecten van genetische manipulatie.

2000 - 75 bedrijven in Nederland weren genetisch gemanipuleerde ingrediënten uit hun levensmiddelen dankzij publicatie van een productlijst van Greenpeace.

1999 - De Europese Unie besluit unaniem tot een moratorium op giftige weekmakers in sabbelspeelgoed van zacht PVC.

1999 - De Europese milieuministers besluiten voorlopig geen nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen op de markt toe te laten.

1999 - Op Nederlandse huizen worden betaalbare zonnepanelen geïnstalleerd dankzij het Solaris-project van Greenpeace.

1998 - De landen rond het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan ondertekenen het OSPAR-verbod op onder meer de dumping van olie-en gasinstallaties (zoals de Brent Spar) en het lozen van giftige en radioactieve stoffen in zee.

1997 - Het Kyoto Protocol wordt aangenomen, dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet beperken.

1996 - 135 landen, waaronder China, Rusland en de Verenigde Staten, ondertekenen als eerste stap tegen kernproeven het Algemeen Kernstop Verdrag (CTBT).

1996 - Olieconcern Shell besluit het olieplatform Brent Spar niet te laten afzinken in de Noordzee.

1995 - De Esbjerg-verklaring: de landen rond de Noordzee verklaren het lozen van schadelijke stoffen terug te brengen. Doel is in een generatie (voor 2020) de concentraties door de mens geproduceerde gevaarlijke stoffen in het milieu tot nul te reduceren.

1994 - De Internationale Walvisvaart Commissie stemt voor de instelling van een walvisreservaat bij Antarctica.

1994 - De landen van het Verdrag van Basel, dat de handel in afval regelt, besluiten de export van gevaarlijk afval van OESO-landen naar de rest van de wereld met ingang van 1998 te verbieden. Dat geldt ook voor afval dat wordt aangeboden voor 'recycling'.

1993 - Sinds 1975 is er een wereldwijd verbod op het storten van hoogradioactief afval in zee. In 1983 stellen de lidstaten van de Londen Conventie voor tien jaar een moratorium in op het dumpen van middel- en laagradioactief afval. In 1993 besluit de Londen Conventie eindelijk tot een permanent verbod op dumping van radioactieve stoffen in zee.

1992 - De Verenigde Naties verbieden de grootschalige visserij met drijfnetten op volle zee. De Europese Unie neemt dit verbod in 1998 over en stelt dat vanaf 2002 ook in Europese wateren niet meer met drijfnetten mag worden gevist.

1991 - Van 1987 tot 1992 heeft Greenpeace een eigen basiskamp op Antarctica. Er worden acties gevoerd en Greenpeace is aanwezig bij de grote internationale vergaderingen van de landen die menen een graantje te kunnen meepikken van Antarctica's ongelooflijke rijkdom. In 1991 boekt Greenpeace een daverend succes: op Antarctica mag de eerste vijftig jaar niet naar kostbare delfstoffen als olie worden gezocht! En daarmee is de industrialisatie van het nu nog ongerepte Antarctica voor lange tijd van de baan.

1988 - De Londen Conventie stelt een wereldwijd verbod in op de verbranding van afval op zee met ingang van 1994.

1983 - De Europese Gemeenschap besluit dat er geen huiden van jonge zeehonden meer mogen worden geïmporteerd. In 1989 verlengt de EG het importverbod definitief. Door deze beslissing neemt de jacht op zeehondenpups drastisch af.

1982 - De Internationale Walvisvaart Commissie besluit de commerciële jacht op walvissen met ingang van 1986 voor vijf jaar te stoppen. Dit 'moratorium' bestaat nog steeds! En de meeste landen houden zich eraan4. Eigen MeningWij vinden dat Greenpeace een goede organisatie die opkomt voor dingen die niet voor hun eigen kunnen opkomen. Ze helpen hiermee heel veel dieren en mensen. Het feit dat ze op eigen benen staan en geen donaties aannemen vind ik heel goed van hen.

Wat ze bij Greenpeace bereiken halen ze omdat ze geen geweld gebruiken bij hun acties.

We waren het er met z’n 3e over eens dat Greenpeace een organisatie is die goed bezig is en door moet gaan met hun geweldige werk.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.