Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Algemene Kinderbijslagwet

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 748 woorden
  • 22 mei 2002
  • 55 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
55 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Oké, dat mensen met kinderen Kinderbijslag krijgen, dat weet haast iedereen. Maar waarom krijgen mensen dat? Hoe wordt bepaald hoeveel ze krijgen? En wie bepaalt dat dan allemaal? Zo’n algemeen onderwerp, maar er zijn maar weinig mensen die weten hoe het allemaal geregeld is. Daarom heb ik voor dit onderwerp gekozen. Iets heel bekends, maar eigenlijk toch ook onbekend. Ik was wel nieuwsgierig naar die Algemene Kinderbijslag Wet. Hoe zit die wet nou precies in elkaar? De kinderbijslagwet heeft zoals iedere wet natuurlijk vele uitzonderingen en regeltjes. Allereerst ga ik het hebben over de normale gemiddelde situatie. Hoe zit het nou precies? Hoe weet je nou hoeveel kinderbijslag je hoort te krijgen? Daarvoor heeft de overheid een mooie tabel gemaakt. Daarin staat precies hoeveel kinderbijslag je krijgt bij welke leeftijd, en natuurlijk hoeveel bijslag bij een aantal kinderen. Bedragen in Euro's Kinderen geboren voor1 januari 1995
Aantal kids 6-11jr 12-17jr

1 202,55 238,30
2 228,80 269,17
3 237,54 279,47
4 256,78 302,09
5 268,32 315,66
6 276,00 324,71
7 281,50 331,17
8 291,57 343,03
9 299,40 352,24
10 305,68 359,62
Wanneer heeft een ouder nou recht op kinderbijslag? Kinderbijslag aanvragen is eenvoudig. Allereerst doe je aangifte van de geboorte van het kind bij de gemeente. De gemeente geeft de gegevens en die van het kind door aan de SVB (de Sociale Verzekerings Bank). Op basis van die gegevens maakt de SVB een aanvraagformulier en stuurt dat naar de ouders toe. Ook bij de geboorte van het tweede kind, krijgt de SVB gegevens van de gemeente. De ouders ontvangen dan van de SVB een brief met de informatie over de kinderbijslag. Dat is best simpel. Het zou natuurlijk erg makkelijk zijn als dit het enige was. Maar er zijn natuurlijk vele uitzonderingen. Wat nou als bijv. het kind zelf een inkomen heeft? Daarover heeft men de volgende regels gemaakt: * Het kind heeft inkomsten die hoger zijn dan f. 1.750,-- (794,12 euro) netto per kwartaal * Het kind heeft een uitkering aangevraagd * uw kind is jonger dan 18 jaar en gaat onderwijs volgen waarvoor recht bestaat op studiefinanciering. Deze regels zijn een paar voorbeelden wanneer de kinderbijslag gaat veranderen, en niet meer volgens de ‘gemiddelde’ tabel te berekenen zijn. Want als het kind een uitkering krijgt, krijgen de ouders natuurlijk ook geen kinderbijslag meer! Of de ouders krijgen minder kinderbijslag bij bepaalde regels. Bestaan er dan ook regels waarbij de ouders méér kinderbijslag krijgen? Die regels zijn er ook, alleen zijn die wat minder bekend. De vergoeding “verhoogde kinderbijslag” dient als tegemoetkoming ter vergoeding van de extra financiële onkosten die de ouders maken (voorbeeld: extra dure speciale voeding, speciale spullen bij opvoeding, speciale babysit, aangepast speelgoed, enz). De vergoeding word pas toegekend vanaf een bepaalde ‘graad’ van handicap : hierbij wordt het criterium van 66% gehanteerd. Ik heb nu de speciale verhoogde kinderbijslag en de normale kinderbijslag behandeld. Zijn er dan nog meer uitzonderingen? Hoe kan de kinderbijslag van een gezin nog veranderen? * Het gezin of een gezinslid verhuisd naar het buitenland. * De ouders gaan scheiden of trouwen. * Een van de (huwelijks)partners verhuisd of overlijd. Verder zijn er nog enkele logische dingen waardoor de kinderbijslag verandert: * Het kind overlijdt. * Het kind valt niet meer onder de oorspronkelijke voogdij. Bij elke verandering in het gezin of inkomen moet worden gekeken of de kinderbijslag veranderd moet worden. Elk gegeven moet dus doorgestuurd worden naar de SVB. Zij kijken dan wat er precies gaat veranderen, en per wanneer. Degene die de kinderbijslag dus regelt is het SVB. Wat is hun taak precies? Doen zij meer dan de kinderbijslag verzorgen? Ja, de SVB heeft meerdere taken. Zij zorgt ook o.a. voor de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) en de ANW (géén Algemene Natuurwetenschappen, maar de Algemene nabestaandenwet). Zo blijkt dus dat de kinderbijslagwet niet zo simpel is als hij lijkt. Iedere situatie is natuurlijk anders, en al die situaties moeten professioneel benaderd worden. Er zijn altijd uitzonderingen, en ook daar moeten regels voor gemaakt worden. De wet lijkt zo makkelijk, maar niet ieder gezin kan volgens de gemiddelde en normale regels behandeld worden. De hoogte van de kinderbijslag word mede bepaald door de regels, maar ook mede bepaald door mensen, omdat die de regels moeten hanteren. Ik ben met het maken van dit verslag erachtergekomen, dat zo’n simpele wet niet zo simpel is als hij lijkt. Er zitten altijd een soort van ‘gaten’ in, men moet altijd goed bekijken onder welke omstandigheden met leeft, enz. De Kinderbijslagwet is een interessante wet, die redelijk van belang is. Het is dan ook best belangrijk dat iedereen weet hoe ze met die wet om moeten gaan! Bronvermelding: * www.google.com (internet) * Brochures van het SVB

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.