New age

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1910 woorden
  • 19 juni 2002
  • 76 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
76 keer beoordeeld

Inleiding Dit werkstuk gaat over New-Age. Iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar weten we ook precies wat het inhoudt? Het is veel meer dan allen maar een beweging die uitgaat van het spirituele, maar er is veel meer. In dit werkstuk hebben we geprobeerd om te vertellen wat New-Age precies is. We hebben dit onderwerp gekozen omdat we eigenlijk wel meer over New-Age wilden weten. Net als de meeste onder ons, weten we maar heel weinig over de ware aard van deze geloofsovertuiging. Daarom leek het ons interessant om hier een werkstuk over te maken. Om het hele onderzoek overzichtelijker te maken hebben we gebruik gemaakt van de volgende hoofdvraag en deelvragen. Hoofdvraag: - Wat voor soort geloofsovertuiging is New-Age en wat houdt het in? Deelvragen: - Wat is de achtergrond van New-Age? - Wat zijn de kenmerken van New-Age? - Waar streven de aanhangers van de New-Age beweging naar? - Wat is de mening van New-Age over andere geloven? - Hoe denkt de kerk over New-Age? Wat is de achtergrond van New-Age? In de stroming New-Age kan je verschillende kenmerken van meerdere stromingen herkennen. Een aantal voorbeelden zijn: De ecologische beweging: haar hoofdgedachte is ‘terug naar de natuur’ en verlangen naar een natuurlijk leven. Deze gedachte is ook terug te vinden in de New-Age beweging. De alternatieve subcultuur van de hippies: deze is ontstaan in de jaren ’60 in Amerika. De hippies legden een nadruk op ‘love’ en ‘peace’, bewustzijnsverruiming, drugs, verbonden met de natuur en een sterk gemeenschapsgevoel. Enkele van deze benadrukte begrippen komen ook terug in de gedachte van New-Age. De ‘Human Potential Movement’: deze legt de nadruk op het ontwikkelen van het ‘zelf’, werken aan een innerlijke groei en het bereiken van verlichting. Aan het eind van de jaren ’60 groeiden deze richtingen min of meer samen tot een richting: New-Age.
Wat zijn de kenmerken van New-Age Binnen de New-Age beweging zijn meerdere centrale begrippen te herkennen. Hieronder staan de meest centrale begrippen opgeschreven en uitgewerkt. - de komst van het nieuwe Aquarius tijdperk, een tijdperk dat op het punt staat te komen, waarin de mens zal veranderen en beter met de medemens en de aarde zal omgaan. Kenmerken van deze nieuwe tijd zijn: vriendelijkheid, verdraagzaamheid, vrede, harmonie, volledigheidsbesef, mededogen en aanvaarding. - heelheid en eenheid (holisme), alles heeft met elkaar te maken. Er moet een einde aan de huidige westerse cultuur komen door alles met elkaar te verbinden. - Een nieuw bewustzijn, denkend komen mensen tot steeds nieuwe terreinen en zelfs nieuwe werelden. Het kosmische bewustzijn bepaalt de werkelijkheid in plaats van de feitelijke actualiteit. - Evolutie, de ontwikkeling naar steeds hogere niveaus vaan bewustzijn gaat via vele levens voort. Reïncarnatie zorgt voor een steeds hoger ontwikkelingsniveau. - Spiritualiteit, is de aandacht voor ervaring, beleving, ontwaken uit de roes van een materialistisch leven, zelfverwerkelijking, de ontdekking van het Goddelijke zelf. - Energie, alles komt voort uit de Goddelijke oerenergie die overal aanwezig is en moet leidden tot de totale ontplooiing van de werkelijkheid. - Relatie man / vrouw, in dit verband valt de ‘vrouwen spiritualiteitbeweging’ te noemen, waarin teruggegrepen wordt op de oerreligies van Europa en Azie of religies in afgelegen volkeren. Waarin de eenheid, gecombineerd met het vrouwelijke en moederlijke centraal staat. - Het paranormale, contact tussen werelden neemt toe, in afwijking van het klassieke spiritisme, waarin met seance via een medium contact legt met het verleden slaagt men er thans in direct in contact te komen met wezens uit anderen werelden. Er komen andere boodschappen door, die de mens verder kunnen helpen. Mensen inhouden zich met steeds vaker bezig met paranormale verschijnselen en vaardigheden. Waar streven aanhangers van New-Age naar? Aanhangers van New-Age verlangen naar verbondenheid met het Goddelijke, de levensbron, de eeuwige energie; kortom een Goddelijkheid die veelal onpersoonlijk is. Men ervaart het leven niet langer als statisch en onveranderlijk maar als verrassend en groeiend naar levensdoelen. Ze streven zoals in het antwoord op de deelvraag over de kenmerken van New-Age gegeven is, naar een nieuw Aquarius tijdperk dit houdt in dat de mens zal veranderen in positieve zin en dat de mens beter voor zijn medemens is en ook voor de aarde. Met verandering van de tijd bedoelen we ook dat er meer vreedzaamheid is, dus geen oorlog en dat mensen leven in vrede. En ook dat de mens vriendelijk met elkaar zal omgaan. De aanhangers van New-Age streven dus naar een nieuwe wereld waarin mensen in vrede met elkaar leven, waarin alles met elkaar verbonden wordt. En dus niet zoals in de Westerse wereld waar het leven ontzettend egoïstisch is. Wat is de mening van New-Age over andere geloven? In het antwoord op de eerste deelvraag ‘wat is de achtergrond van New-Age?’ heb je kunnen lezen dat de stroming New-Age min of meer opgebouwd is uit bepaalde aspecten van andere geloven. Hieruit kan je vaststellen dat New-Age nogal positief tegenover andere geloofsovertuigingen staat, omdat ze er zelf min of meer uit opgebouwd is. Het kenmerk ‘holisme’, wat betekend dat alles samenhangt, duidt ook duidelijk aan dat New-Age niet slecht kan denken over andere geloven, omdat hun eigen geloof samenhangt met de meeste andere geloven. New-Age wil alle godsdiensten gelijkwaardig behandelen. Ze zien hun eigen geloofsovertuiging niet als de beste van alle overtuigingen, maar vinden dat het ieders eigen keuze is waar ze in geloven.
Hoe denkt de kerk over New-Age? De New-Age beweging is voor bepaalde groepen christenen zo ongeveer het meest bedreigende en slechte wat er bestaat. In sommige kerken is men zeer radicaal tegen alles wat lijkt op New-Age. Ze zien de ontwikkeling van
New-Age als afkomstig van de duivel, die op deze wijze mensen tot zich probeert te trekken, en daardoor de wereld in zijn macht zou krijgen. Ze ontkennen iedere relatie tussen de New-Age gedachten en bijbelse gedachten, terwijl die relatie toch duidelijk aanwezig is. Deze felle kritiek op de New-Age beweging komt voort uit het duidelijk aanwezige ‘verstandelijk geloof’ in de kerk. Dat wil zeggen dat dit geloof maar een uitleg van de geloofszaken accepteert. De hoofdzaken van New-Age zijn zo ongeveer hetgeen waar de kerk moeite heeft om mee om te gaan. De verschillen tussen New-Age en kerk zijn te groot, hetgeen veel onbegrip oproept. Enkele dingen waar New-Age juist op gericht is en waar de kerk juist moeite heeft om mee om te gaan: Omgang met het lichaam: in de meeste kerken wordt geloven alleen gedaan met het hoofd, terwijl New-Age meer bezig is met het hele lichaam, zoals meditatie en andere therapieën. De kerk is dus meer gericht op het verstand waarmee men moet geloven, terwijl New-Age vind dat ook het lichaam bij het geloven betrokken moet zijn. Omgang met gevoelens en emoties: in de kerk is meestal nog grote moeite om psychische factoren te herkennen in het geloven. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar het is logischer dan men denkt. In de kerk wordt niet snel gevraagd naar gevoelens, terwijl New-Age o.a. bezig is met het zoeken naar de ‘zelf’, waarbij je juist veel gebruik maakt van je gevoelens en emoties. Benadering van andere godsdiensten: in de kerk wordt het Christendom meestal gezien als de beste en de enige godsdienst. De New-Age gedachte is veel meer holistisch, veel meer gebaseerd op meerdere geloven, zoals je ook hebt kunne lezen in vorige deelvraag al hebt kunnen lezen. De kerk beschouwt deze stroming ook als een bedreiging van het Christendom. Dit komt o.a. doordat veel mensen het gevoel hebben zich beter te kunnen uiten binnen de New-Age kringen en daarom overstappen van Christendom naar New-Age. De populariteit van New-Age is in een stijgende lijn, terwijl er juist een ontzettende secularisatie (ontkerkelijking) optreedt in Nederland. Conclusie In onze conclusie werken we het antwoord op de hoofdvraag uit. De hoofdvraag luidt ‘Wat voor soort geloofsovertuiging is New-Age en wat houdt het in?’ Het antwoord op deze hoofdvraag is gebaseerd op de antwoorden op de deelvragen. New-Age is een geloofsovertuiging die veel weg heeft van andere overtuigingen. Dat komt omdat een groot deel van de New-Age gedachten gebaseerd is op kenmerken van andere overtuigingen. In deze geloofsovertuiging zijn o.a. kenmerken verwerkt van de ecologische beweging, de alternatieve subcultuur van de hippies en de Human Potential Movement. New-Age is in de jaren ’60 uitgegroeid tot een echte geloofsovertuiging. New-Age is opgebouwd uit een paar centrale begrippen die de basis leggen voor het New-Age denken. Die kenmerken zijn: - De komst van het nieuwe Aquarius tijdperk - Heelheid en eenheid (holisme) - Een nieuw bewustzijn - Evolutie - Spiritualiteit - Energie - Relatie man / vrouw - Het paranormale
De aanhangers van New-Age streven naar een verbondenheid met het Goddelijke, het eeuwige. Daarnaast streven ze naar de komst van het Aquarius tijdperk en dus naar de komst van de nieuwe wereld, een wereld zonder oorlog en haat. Eigenlijk streeft een aanhanger van New-Age naar alle kenmerken die in een andere deelvraag uitgewerkt zijn en die hierboven ook onder elkaar genoemd zijn. De mening van New-Age over andere geloven is heel duidelijk. Ze zijn voor gelijke behandeling van alle godsdiensten. Hun positieve beeld van andere godsdiensten komt o.a. omdat New-Age voor een gedeelte opgebouwd is uit denkbeelden van andere godsdiensten. De mening van de kerk tegenover New-Age is daar tegen over een stuk minder positief. Sommige groepen christenen zien New-Age als afkomstig van de duivel. De grote verschillen tussen New-Age en kerk zorgen meestal voor onbegrip, wat weer leidt tot angst voor elkaar.
Eigen menig: Onze menig over het onderwerp is duidelijk wij vinden New-Age een zeer moeilijk om te begrijpen geloofsovertuiging. Dit komt omdat alles gebaseerd is op een aantal centrale begrippen, die zeer moeilijk te begrijpen zijn, dus het Aquarius tijdperk dat mensen met vreedzaam met elkaar leven en dat de mens aardig is voor de medemens maar hoe komt dat en wanneer dat kan je nergens uit op maken en dat maakt het voor ons een moeilijk te begrijpen geloofsovertuiging. Maar als je er nog beter in verdiept in hoe het tijdperk zal ontstaan, zal je zeker de bedoelingen en betekenissen van het tijdperk kunnen begrijpen. Wij vinden ook dat New-Age een geloof is waar iedereen gelijk is ook al ben je een Islamiet, Christen of Boeddhist de aanhangers accepteren je, dat vonden wij zeer opvallend van het geloof want bij Christendom en Islam accepteren ze je veel minder. Onze mening over ons werkstuk is dat het goed verlopen en dat het er netjes en verzorgd uit ziet. Dat de verloop van het werkstuk goed liep kwam omdat de planning klopte en ook dat er veel informatie te vinden was over het onderwerp. Alleen we konden niet de juiste informatie vinden zoals de deelvraag over waar de aanhangers van New-Age naar streven en ook de deelvraag hoe de aanhangers van het Christelijk geloof over New-Age denkt was moeilijk om te vinden. Wij vonden dit een moeilijke maar ook wel leerzame opdracht omdat we bijna niks over New-Age wisten en daar hebben we nu zeker verandering in gebracht. Bronnenlijst - Soort bron: Tijdschrift
Naam: Toerusting
Auteur: Jan Bosman
Vindplaats: boekenkast van pastoraal medewerkster N. Rijneveld-Schep - Soort bron: Boek
Naam: Facetten van geloven
Auteur: W. Bekkema
Vindplaats: boekenkast van pastoraal medewerkster N. Rijneveld-Schep - Soort bron: Krantenknipsel
Naam: ‘New-Age jaagt mensen verder het moeras in’ uit de Trouw van 3-8-1993
Auteur: hervormd predikant te Heemstede
Vindplaats: boekenkast van pastoraal medewerkster N. Rijneveld-Schep - Soort bron: Boek
Naam: Lessenserie: Godsdienst in de hedendaags Nederlandse samenleving

Auteur:G.J. Smink
Vindplaats: Leerling Atheneum 6 M. Rijneveld

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.