ADVERTENTIE
Heb jij je pws of sectorwerkstuk al ingeleverd bij het Rijksmuseum?

Heeft jouw PWS of Sectorwerkstuk een link met het Rijksmuseum? Vergeet dan niet voor 1 februari je verslag in te sturen voor de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd en maak kans op €1500 en een traineeship!

Ethische analyse
Bij dit verslag ga ik een krantenartikel, welke tevens bijgevoegd is, analyseren. Dit analyseren doe ik aan de hand van een stappenplan. Dit stappenplan bestaat uit een aantal onderdelen.
Te weten:
1. De Case
2. De Feiten
3. De Waarden
4. Ethisch Probleem
5. De Belanghebbenden
6. Moreel Aanspreekbare Personen
7. Ethisch Standpunt
Bij de Case formuleer ik het krantenartikel. Onder het kopje De Feiten worden historische, juridische e.d. feiten genoemd, bij juridische feiten houdt dit bijvoorbeeld in dat de wet die in deze situatie geldt, wordt genoemd. Vervolgens worden De Waarden, die verbonden zijn met De (eerder genoemde) Feiten, beschreven. Hierna wordt het Ethische Probleem, dat in het krantenartikel naar voren komt, behandeld. Daarna worden alle belanghebbende opgenoemd met daarbij welke voordelen en/of welke nadelen ze bij bepaalde besluiten hebben. Vervolgens wordt er gekeken naar welke personen, in de situatie die wordt behandeld in het krantenartikel, moreel aanspreekbaar zijn, meestal zijn dit de personen die ook het belangrijkste besluit nemen bij zulke problemen. Ten slotte komt mijn mening over de ethische analyse aan de orde, deze mening wordt (deels) teruggekoppeld naar hetgeen wat in het hoofdstuk ethiek behandeld is.
Stap 1: Het formuleren van de case
Project Fatima gaat door


Komst huis voor verslaafde prostituees in Tilburg wel vertraagd.
TILBURG – Het opvanghuis voor vijf verslaafde straatprostituees in de Fatimastraat in Tilburg-Zuid moet er ‘gewoon’ komen. Opening op 24 december, zoals het plan was, is echter al onhaalbaar. De verbouwing ligt inmiddels stil. Gezien de massale protesten uit de wijk, van bewoners, instellingen en schoolbestuur, gaat wethouder Marieke Moorman (PvdA), verslavingszorg) eerst werken aan een overeenkomst met alle belanghebbenden in de omgeving. Daarna zou onder voorwaarden een proef van zes maanden kunnen beginnen. Dat is de uitkomst van de raadscommissievergadering waarin gistermiddag en het begin van de avond over de plannen van Traverse en WonenBreburg werd gesproken. Vele tientallen bewoners bevolkten de publieke tribune van de raadzaal. Moorman erkende dat de communicatie met de wijk slecht is geweest. ,,Ik ben daar ontevreden over’’, antwoordde ze op de vele kritiek van raadsleden, die het ontslag van de communicatieadviseurs eisten. De wethouder wil trachten de opgelopen schade te repareren. Zij neemt de suggestie, breed gedragen, van de CDA-fractie over om opnieuw in overleg te treden met de wijk. Vandaag of morgen begint ze met gesprekken in de buurt, met de peuterspeelzaal, het buurthuis, de school, St. Jozefzorg en de wijkvertegenwoordigers. ,,Maar het uitgangspunt blijft dit huis, op deze plek’’, aldus de standvastige wethouder, die nogmaals uitlegde dat raad noch buurt daar ‘inspraak’ op heeft. Partijen als LST, SP en VVD menen dat Moorman de vestiging onmogelijk heeft gemaakt door onder meer de ‘rampzalig’ verlopen voorlichtingsbijeenkomst op 7 november, toen zij werd aangevallen. Insprekers uit de wijk gaven gisteren opnieuw aan te vrezen voor overlast op straat en de veiligheid van hun kinderen. ,,Als het verstandelijk gehandicapten waren, dan hadden we er geen moeite mee’’, zei een van hen. Moorman gaf daarop aan dat Tilburg meer dan driehonderd ‘moeilijke projecten’ over de stad moet zien te verspreiden. ,,Deze plek voldoet aan alle criteria. Dat het naast een school ligt, is geen probleem, want we verwachten geen overlast van dit woonhuis.’’ Dat zei ook Paul Wezenberg, directeur van ‘huurder’ Traverse. ,,Deze groep vrouwen is veel te blij dat ze zo’n kans krijgen. Die kijken wel uit dat te verknallen.’’
Hoofdvraag: Is het menswaardig om prostituees in een ‘normale’ woonwijk te laten wonen?
Stap 2: Welke feiten spelen een rol?
Bij feiten zijn er verschillende soorten feiten te onderscheiden, namelijk economische, juridische, politieke, historische, sociale, biologische en nog tal van ander feiten, deze feiten komen voort uit een bepaalde optiek, economische feiten uit economische optiek enzovoorts. Bij deze analyse zijn er maar een paar van de hiervoor genoemde feiten aanwezig in het krantenartikel.
Juridische feiten: Je kunt dit probleem verschillend bekijken via de Juridische feiten. Je kunt namelijk zeggen:
- Iedereen is gelijk, niemand mag gediscrimineerd worden.


- Iedereen moet gelijk behandeld worden.
Dit staat in het wetboek(waarschijnlijk anders omschreven) en daar moet men zich dus aan houden. Inwoners en prostituees worden hier niet gelijk behandelt. Huidige inwoners van de wijk Fatima zijn zo toegelaten zonder problemen, terwijl een groep prostituees een grote discussie oproept over het verblijf in een huis in de wijk. Hier wordt men dus niet gelijk behandeld, als men het zo bekijkt. Vanuit een juridisch opzicht staat rechtvaardigheid centraal.
Historische feiten:
Als je vanuit een historisch opzicht kijkt dan kun je je afvragen of de prostituees in het verleden iets strafrechtelijks hebben begaan en of ze daar nog steeds mee te maken hebben. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de wijk een soort van probleemwijk wordt, omdat er prostituees wonen die overlast veroorzaken. Als de prostituees criminele contacten hadden en nog steeds hebben dan moet daar een einde aan komen als ze in deze wijk gaan wonen.
Sociale feiten:
Hier staat centraal dat men elkaar accepteert zoals men is en ermee kan leven. Als men de prostituees niet accepteert, is dit niet sociaal en houdt men niet rekening met andere sociale lagen. Maar als men dit wel accepteert, discrimineren ze misschien nog steeds en zijn ze sociaal niet goed bezig en niet eerlijk. Elke mens moet tevens gelijk behandeld worden. Als 1 ding wel zou mogen maar de ander niet kan dit oplopen tot ruzies in de straat en wellicht in de hele buurt. Niemand accepteert elkaar meer en dit betekent geen sociale eenheid. Daarom moeten er eerst duidelijke afspraken gemaakt worden waar zowel de burgers als de prostituees het beide mee - eens zijn.
Politieke feiten:
Een politiek feit die ik uit dit artikel haal is dat volgens de wethouder de raad en de buurt geen inspraak hebben over de beslissing of de prostituees op die plek in dat huis komen te wonen. Partijen als LST, SP en VVD menen dat wethouder Moorman de vestiging onmogelijk heeft gemaakt door onder andere de voorlichtingsbijeenkomst van 7 november waarbij de partijen werden aangevallen. Volgens de wethouder voldoet deze plek aan alle politieke criteria.
Stap 3: Welke waarden spelen een rol?
In de juridische optiek is de belangrijkste waarde: je houden aan de wet, dit wil dus zeggen dat de prostituees toegang hebben om te wonen in de wijk. Bij de sociale optiek geldt: datgene doen wat het meest menswaardig is, helaas is de betekenis van wat menswaardig is, voor iedereen verschillend, daardoor zijn er meerdere meningen en is bij de sociale optiek geen duidelijke waarde te vinden. Maar als wijkbewoners zonder moeite in de wijk mogen wonen en prostituees niet, dan zullen de prostituees zich gediscrimineerd voelen en zullen ze niet op kunnen schieten met de andere partij. De waarde veiligheid speelt ook een belangrijke rol, want de mens heeft namelijk recht op een veilige buurt. Als de veiligheid door de prostituees verstoord wordt kan de wijk Fatima een slechte naam krijgen. Bij rechtvaardigheid staat centraal dat iedereen gelijk behandelt moet worden. Iedereen heeft hierbij dus dezelfde rechten.
Stap 4: Het formuleren van het ethisch probleem
Vijf verslaafde prostituees willen in een huis in de wijk Fatima in Tilburg gaan wonen. Bewoners, instellingen en schoolbestuur brengen massaal protesten uit. De verbouwing ligt dan ook stil. Volgens de wethouder hebben de raad en de buurt geen inspraak en moet er een verblijf komen in de wijk voor de prostituees. Insprekers uit de wijk vrezen voor de veiligheid van hun kinderen en voor overlast op straat. Als het verstandelijk gehandicapten waren hadden de bewoners er geen problemen mee gehad, omdat ze daar geen overlast van verwachten. Dit ligt anders. Verschillende politieke partijen houden zich bezig met de zaak. De ene partij is voor een verblijf van de prostituees en de andere partij is ertegen. Partijen die geen moeite hebben met een verblijf die denken dat de prostituees veel te blij zijn dat ze zo’n kans krijgen en dat ze die kans niet zomaar verprutsen. Partijen die ertegen zijn verwachten veel overlast, zowel op straat als op het gebied van veiligheid.
Stap 5: Wie zijn de belanghebbenden?
De prostituees, wijkbewoners, politieke partijen en de wethouder hebben een belang in de zaak. De prostituees willen in de wijk wonen, de wijkbewoners krijgen mogelijk overlast, de wethouder heeft een groot aandeel in de beslissing of de prostituees daar mogen wonen en de politieke partijen gaan met elkaar in discussie over de zaak. De wethouder beweert dat deze woonplek aan alle criteria voldoet en heeft daarom geen moeite met het verblijf. Als de wethouder akkoord gaat dan kan er eigenlijk al niet veel meer mis gaan, omdat hij veel inspraak heeft. Volgens hem heeft de buurt geen inspraak, dus dan blijven alleen nog een paar politieke partijen over die dwarszitten. Er zijn ook politieke partijen die opkomen voor de prostituees.
Stap 6: Wie is moreel aanspreekbaar?
Wethouder Marieke Moorman van de PvdA en de politieke partijen LST, SP en VVD. Die bepalen of het goed of slecht is om de prostituees in de wijk te laten wonen. De meningen zijn verdeeld onder de politieke partijen. De wethouder is er voor, omdat de plek volgens haar aan alle criteria voldoet zoals ik eerder al zei. Moorman zegt dat ze 300 moeilijke projecten in Tilburg hebben en bedoelt daar dus eigenlijk mee dat ze bij dit project niet te lang stil wil blijven staan en omdat het aan de criteria voldoet is ze er al over uit, maar er zijn natuurlijk meer factoren die een rol spelen. De raad verwacht geen overlast naast de school, maar op basis van een verwachting kun je toch geen beslissing nemen? De omwonenden hebben een beetje inspraak, maar niet veel. Is het moreel wel goed om prostituees vlak bij een basisschool te laten wonen? Is het veilig voor de omwonenden? Komt er geluidsoverlast? Hebben ze te maken met criminelen contacten? Vragen die beantwoord zullen moeten worden om te kijken of het moreel oké is.
Stap 7: Welk ethisch standpunt neem je in?
Ik vind dat de prostituees wel een kans moeten krijgen om het tegendeel te kunnen bewijzen. Ze zullen echt wel beseffen dat, als ze de kans krijgen, zich moeten gedragen in de wijk. Ze kunnen er op zijn minst voor zorgen dat er geen overlast is voor de omwonenden en beloven dat de veiligheid (van kinderen) een garantie is. Als het project niet door zou gaan zouden ze zich psychisch slecht kunnen gaan voelen en daarna lichamelijk. Ik vind dat iedereen vrij is in zijn doen of laten zolang dit de ander niet schaadt. Als het verkeerd gaat staan ze zo weer op straat, dus ik zie het probleem niet. Alles heeft zijn voor- en nadelen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.