Aphrodite

Beoordeling 8.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 3001 woorden
  • 16 oktober 2003
  • 79 keer beoordeeld
Cijfer 8.1
79 keer beoordeeld

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave en inleiding. De achtergrond en/of levensloop van Aphrodite. De functie van Aphrodite. De verhouding van Aphrodite ten opzichte van andere goden. De verhouding van Aphrodite ten opzichte van mensen. De verhouding van mensen ten opzichte van Aphrodite. De manier waarop Aphrodite is afgebeeld in de kunst. Conclusie en slotwoord. Inleiding: Dit is een onderzoeksopdracht over en naar de godin Aphrodite, de naam Aphrodite is de Griekse naam en Venus is de Romeinse naam. In dit werkstuk houd ik het bij de Griekse naam. Ik heb het werkstuk in 6 hoofdstukken in gedeeld en dat zijn: 1- De achtergrond en/of de levensloop van Aphrodite. Hierin komen de geboorte, haar jeugd, huwelijk, haar kinderen en wat zij zoal heeft meegemaakt ter sprake. 2- De functie van Aphrodite. Ook worden haar bijnamen vermeld en de attributen waar ze mee wordt afgebeeld. 3- De verhouding van Aphrodite ten opzichte van andere goden. Ik ga hier met name in of ze geliefd was of dat ze juist veel ruzie had en of ze macht heeft over andere goden of juist niet. 4- De verhouding van Aphrodite ten opzichte van mensen. Op welke manier dat ze met mensen in contact komt en op wat voor soort mensen dat ze haar aandacht vestigt. 5- De verhouding van mensen ten opzichte van Aphrodite. Met name of de mensen haar moeten of dat ze haar haten en of ze haar vereren en zo ja dan hoe en waar? 6- De manier waarop Aphrodite is afgebeeld in de kunst. Ik heb daarbij gelet of er veranderingen zijn tussen vroeger en nu en waarbij extra aandacht werd/wordt besteed. Tot zover de inleiding, nu volgt het eerste hoofdstuk: De achtergrond en/of levensloop van Aphrodite. Hoofdstuk 1: De achtergrond en/of levensloop van Aphrodite: Aphrodite kent meer dan één geboortes zo heb ik er twee gevonden één volgens Hesiodes en één volgens Homerus. Als eerste beschrijf ik de geboorte hoe die volgens Hesiodes tot stand is gekomen: Gaia (de aarde) had haar man Ouranos (de hemel) al vele kinderen geschonken, Kronos is ook een zoon van Gaia en Ouranos en is tevens de vader van Zeus en Hera. Omdat Gaia op een gegeven moment eenogige en honderdarmigen monsters ter wereld bracht, heeft ze hen direct na hun geboorte op een geheime plaats verstopt. Hun moeder heeft als wraak een wreed plan gemaakt. Ze maakte een grote sikkel van staal en betrok haar kinderen in haar plan. Kronos wilde het plan van zijn moeder wel uitvoeren, want zo zei hij: ” …voor een slechte vader heb ik geen eerbied, ookal is hij mijn eigen vader…” Gaia was blij met deze woorden. Ze legde hem in een hinderlaag, gaf hem de sikkel met de scherpe punten en vertelde haar listige plan. Toen Ouranos kwam, verlangde hij naar Gaia en legde zich helemaal om Gaia heen, op dat moment pakte Kronos de sikkel en sneed de geslachtsdelen van zijn eigen vader eraf. Gaia ving al het bloed op en in de jaren daarna baarde ze de krachtige Erinyen (wraakgodinnen), de machtige Giganten en boomnymphen. De geslachtsdelen had hij van het land in de zee geworpen. Ze dreven lange tijd op zee en eromheen ontstond uit het onsterfelijke vlees wit schuim. Daarin groeide een meisje. Eerst kwam ze bij het heilige Cythera aan en vandaar bereikte ze vervolgens Cyprus. Uit de zee stapte de mooie Aphrodite. Volgens Homerus ging het zo: Zeus was getrouwd met Hera, en Zeus had vele kinderen zo waren Hebe, Eileithyia en Ares kinderen van hem. Hij had met onsterfelijke maar ook met sterfelijke vrouwen seksueel contact. Zo heeft hij ook bij Dione een dochter verwekt en dat is Aphrodite. Het klinkt dan misschien raar maar Aphrodithe kent geen jeugd want ze is volgens de verhalen als volwassen vrouw geboren. Daardoor kan ik niks vertellen over de jeugd vaan Aphrodite. Aphrodite was de vrouw van Hephaestus, maar Aphrodite had veel meer gevoelens voor de god van de oorlog ‘Ares’. Daardoor kon je dit niet echt een geslaagd huwelijk noemen. Ook had Aphrodite een man ze deinsde er niet voor terug om het met andere personen te doen, ik zal enkele voorbeelden noemen: - Zo heeft ze seksueel contact gehad met Anchises, ze heeft Anchises met een list het bed in gekregen. Ze deed zich voor als een beelschone vrouw maar Anchises dacht haar door te hebben maar hij durfde niks te zeggen en Aphrodite heeft haar zin door kunnen zetten. Uit deze gebeurtenis ontstaat Aeneas de zoon van Anchises en Aphrodite, Aeneas zal later een Berucht persoon worden die wonderbaarlijke dingen verricht en leider wordt van Troje. - Aphrodite heeft het ook een keer met Ares gedaan. Terwijl ze bezig waren heeft de alles ziende ‘Helios’ Hephaestus ingelicht over wat er gaande was en hij maakte een opnzichtbaar net van brons dat hij over Aphrodite en Ares gooide, Aphrodite en Ares konden geen kant meer op en Hephaestus hield de andere goden erbij, en hij eiste een scheiding maar Poseidon heeft Hephaestus proberen te kalmeren en dit is hem ook gelukt. Aphrodite heeft door de vele seksuele contacten die ze heeft gehad ook veel kinderen, zo heeft ze aan Anchises twee zonen geschonken Aeneas en Lyrus die kinderloos stierf. Aeneas werd opgevoed door de bergnimfen en later werd hij leider van Troje. Ook heeft Aphrodite 2 kinderen van Hermes namelijk Priapus, bekend om zijn grote geslachtsdelen en Hermaphroditus, bekend omdat hij werd gezien als biseksueel. Aphrodite is vaak te zien met Eros, vroeger werd hij aanschouwd als de metgezel van Aphrodite maar tegenwoordig beschouwt met Eros als de zoon van haar. Hoewel Hephaestus haar man was had ze toch 3 kinderen van Ares en dat zijn: Phobus, Deimos en Harmonia

Uit de voorafgaande dingen blijkt al dat Aphrodite zeer veel heeft meegemaakt maar dat is lang niet alles, in dit werkstuk zijn/worden de belangrijkste gebeurtenissen genoemd. Hoofdstuk 2: De functie van Aphrodite: De functie van Aphrodite is de liefde, zowel de seksuele als de “hogere” liefde , dit zijn niet haar enige taken zo is ze ook de godin van het huwelijk, de schoonheid, zoet genot en tederheid. Soms werd ze ook gezien als de Godin van de prostitutie vanwege haar vele seksuele contacten met verschillende goden en mensen. Aphrodite kent ook vele namen/bijnamen, zo noemen de Romeinen haar Venus. De naam Aphrodite heeft de betekenis:”uit het schuim geborene” want Aphros is schuim. Ook noemen ze haar Cythereia omdat zij Cythera bereikte en Cyprogeneia omdat zij op Cyprus met de vele golven werd geboren en Philommedes omdat ze uit geslachtsdelen (medea) ontstond. Tot haar bijnamen behoren echter ook ‘de Zwarte’ en ‘Doderes van mensen’, en een enkele maal wordt ze tot de Furiën gerekend. In lofzangen wordt ze vaak Kythereia genoemd. In de Orphische hymne aan Aphrodite krijgt ze wel heel veel bijnamen: “Hemelse, veelbezongen, goedlachse Aphrodite, Nachtbraakster, koppelaarster, verzinster van listen, moeder van het onontkoombare, huwelijksgodin, moeder van de Eroten.” Als moeder van Aeneas, de voorvader van de stichters van Rome, Romulus en Remus, én van de familie van Ceasar, gold zij als stammoeder van de Romeinen, zij wordt dan ook wel eens moeder van Rome genoemd. Aphrodite kent vele attributen waarmee ze werd/wordt afgebeeld, zo heeft ze Duiven, zwanen, een mus, een schelp, een gordel, een toorts en/of een brandend hart. Haar bloem was de roos en haar boom was Mirtenboom of de Maagdenpalm. De verklaring voor deze attributen is als volgt: De duiven heeft ze omdat die als zinnelijk werden beschouwt, de zwanen dienen om haar overal heel snel naar toe te kunnen brengen. De mus stond voor de zachte tederheid van haar. De schelp staat symbool voor haar geboorte, want ze is geboren in het schuim van de zee en daarna verzorgt in een schelp. En de gordel is de kracht om iedereen verliefd op haar te laten worden. De toorts geeft licht in het donker want Aphrodite word ook wel eens verhelderend genoemd. Het brandend hart staat symbool voor verliefdheid, want men zegt ook wel als je verliefd bent staat je hart in vuur en vlam. Hoofdstuk 3: De verhouding van Aphrodite ten opzichte van andere goden: Aphrodite is bij de meeste goden geliefd, er zal zeker iemand ’t minder met Aphrodite kunnen vinden maar zover ik heb gezocht heb ik hier geen voorbeelden van gevonden. Hieruit maak ik op dat ze zeer geliefd was. Dit komt vooral door haar schoonheid en vlotte babbel waarmee ze iedereen kan ompraten. De eerste keer dat Aphrodite op de goden berg ‘Olympus’ kwam werd zij hartelijk welkom geheten, dit kwam vooral doordat alle mannelijke goden meteen verliefd op haar werden. Haar schoonheid had deze goden zo overtuigd dat ze allen hoopten haat echtgenoot te worden. De vrouwelijk goden knepen ook niet voor haar terug. Dit wil dus zeggen dat ze later ook affaires heeft gehad met vrouwen. Ze heeft maar 3 goden niet kunnen overtuigen zelfs haar eigen vader ‘Zeus’ heeft ze tot liefde gekregen . doordat ze 3 goden niet heeft kunnen overtuigen blijkt nog niet dat ze gehaat werd door deze goden. Deze 3 goden waren Artemis, Pallas Athena en Hestia. Deze 3 goden werden niet door Aphrodite overtuigd doordat ze geen belangstelling in haar toonden, ze hadden het namelijk te druk met hun eigen taken en voorkeuren. Zo hield Artemis zich bezig met haar boog en de jacht op dieren in het gebergte, de reidans en het getokkel van citers, doordringend geschreeuw, schaduwrijke bossen en steden waar rechtvaardigheid heerst. Pallas Athena had een voorliefde voor oorlog, Ares de oorlogsgod, veldslag en krijgsgewoel en ook de zorg voor de nobele handenarbeid. Hierdoor hield ze zich niet met Aphrodite bezig. Hestia was de eerste dochter van Zeus, en nog steeds maagd. Ook zij toonde geen interesse in Aphrodite en zij had tevens gezworen op het hoofd van haar vader dat ze eeuwig maagd zou blijven. Aphrodite heeft 3 dienaressen, de Gratiën, hier ging zij zeer veel mee om. Eros is altijd bij haar als Aphrodite op pad gaat daardoor trekt ze ook zeer veel op met Eros. Met haar familieleden en de personen waar ze relaties mee heeft gaat ze ook veel mee om. Het minst gaat ze om met Hera want ze praten alleen met elkaar als Hera iets nodig heeft van Aphrodite en Aphrodite koppelt haar vader, Zeus tevens echtgenoot van Hera, aan verschillende andere vrouwen zonder dat Hera iets van af weet. Ook zeer weinig gaat ze om met Pallas Athene, Artemis en Hestia want deze zijn niet in haar ban van liefde. Met Pallas Athena heeft ze veel menings verschillen en een beetje plagende ruzie, die gaat vooral over het Parisoordeel waarbij Aphrodite de gouden appel kreeg van Paris en Athena niet. Kort stukje over Eros: Ik zal even een korte uitleg over Eros geven, want Eros trekt zeer veel op met Aphrodite. Eros is de god van liefde en Schoonheidsverlangen. Hij werd vaak afgebeeld als een klein jongetje met gouden vleugeltjes op zijn rug en pijl en boog in zijn hand. Hij had gouden pijlen met duivenveren. Als hij een zo'n pijl afschoot op een mens of god dan ging diegene niet dood, nee, die werd opslag verliefd. Of hij had pijlen van lood met uilenveren. Als hij deze pijlen afschoot op een mens of god dan werd diegene juist vervuld met haar, precies het tegenovergestelde dus. Zijn andere namen zijn Cupido en/of in het Romeins, Amor. Hoofdstuk 4: De verhouding van Aphrodite ten opzichte van mensen: Aphrodite komt op zeer veel manieren met mensen in contact, soms persoonlijk maar ook soms door andere goden te helpen. Als ze persoonlijk met mensen in contact komen neemt ze meestal een andere gedaante aan dan bij de goden. Ze verandert meestal in een mooie, jonge sterfelijke vrouw, in deze gedaante wordt ze meestal niet herkent maar soms kwam het voor dat iemand haar herkende zoals Anchises. Maar soms blijft ze gewoon in de gedaante van godin zo heeft ze namelijk een keertje haar zoon ‘Aneas’ beschermt tegen Diomedes, toen ze dit deed was ze in de gedaante van godin. Ik zal enkele voorbeelden noemen waarbij ze met mensen in contact is gekomen. - Aphrodite is hevig verliefd geweest op Anchises en heeft hem verleid. - Toen Aenes gedood dreigde te worden door Diomedes greep Aphrodite in, hierbij raakte ze wel zelf gewond. - Aphrodite heeft ook het bed gedeeld met Adonis waar ze ook verliefd op was, en een list had verzonnen om hem 2/3 gedeelte van het jaar bij haar te hebben. - Aphrodite heeft tekens gegeven aan mensen zo ook aan Pygmalion, negenmaal had de maan haar sikkel tot een schijf gevuld
De volgende 2 stukjes zijn belangrijke gebeurtenissen tussen Aphrodite en mensen, het eerste gaat over de tweestrijd tussen Paris en Menelaos om Helena en het tweede stukje gaat over het Paris oordeel waarbij Aphrodite de gouden appel van Paris kreeg en Hera en Pallas Athena niet. De Trojanen en de Grieken hadden besloten dat Paris en Menelaos in een tweestrijd uit zouden maken wie Helena als vrouw mocht hebben, hiermee was tevens de oorlog beslecht en zouden de Grieken naar huis terug keren. In deze Tweestrijd komt Aphrodite Paris een paar keer te hulp, Wanneer Paris keel wordt afgesnoerd door een riem deed Aphrodite deze riem breken. Een andere keer sprong menelaos vol begeerte met een speer in zijn hand op Paris af, om hem te doden. Maar Aphrodite had hem weggevoerd en hem met goddelijk gemak in de mist die over het slagveld hing verstopt. Aphrodite ging naar Helena om te vragen of die naar Paris wilde gaan, maar Helena weigerde dit. Hierop bedreigde Aphrodite haar en Helena volgde het bevel van Aphrodite op. Helena vloekte hierna wel nog een hoop maar daar trok Aphrodite zich niks van aan. Op een dag zei Zeus tegen Hermes, dat hij naar Paris moest gaan en hem een appel moest geven. Paris moest deze dan weer geven aan diegene, die hij de mooiste godin vond. Hij moest kiezen tussen Afrodite, Athene en Hera. Zeus wilde dit zelf niet doen, omdat hij van allen hield. Onderweg naar Paris kibbelden de godinnen een beetje, maar toen ze wel vlakbij waren landden ze, net voordat Paris hen kon zien, en gingen ze te voet verder. Paris wist niet wat hem overkwam, toen hij een man aan zag komen, met 3 mooie vrouwen. Toen hem werd uitgelegd, wie zij waren en wat hij moest doen, schrok hij toch een beetje. Hij vroeg aan Hermes, of de godinnen wilden beloven, dat zij nadat zij verloren hadden hem niets zouden doen. Dat beloofden zij. Paris bekeek de 3 vrouwen van top tot teen, maar kwam er niet uit. Hij vroeg hen om zichzelf uit te kleden, maar toen kwam hij er ook al niet uit. Toen vroeg hij of ze één voor één bij hem wilde komen. Hij voerde toen een gesprek met hen. Eerst kwam Hera, zij beloofde hem heerschappij over heel Azië. Toen kwam Athena, zij beloofde hem dat hij in gevechten altijd zou overwinnen. Als laatste kwam Afrodite, zij beloofde hem dat als hij haar koos, hij met Helena zou trouwen. Hij koos voor haar.
Hoofdstuk 5: De verhouding van mensen ten opzichte van Aphrodite: Aphrodite is in mijn ogen zeer geliefd bij de mensen want ik heb bijna geen informatie gevonden die erop wijst dat Aphrodite veel ruzie had met mensen. De meeste mensen aanbaden Aphrodite in de hoop dat zij aan hun een goed liefdesleven gaf. Ook werd Aphrodite vaak om een gunst gevraagd of zij bepaalde personen verliefd op elkaar kon laten raken. Er zijn wel mensen die Aphrodite niet begrepen, want de meningen over Eros verschilden nogal. Sommige mensen vroegen zich af waarom Aphrodite Eros altijd met zich mee nam, want ze vonden hem maar een liefdeloos, wreed wezen met een mooi uiterlijk. Aphrodite werd op verschillende wijzen vereerd zo ook bij de Romeinen want daar werd ze gezien als “de moeder van Rome” , hier wordt ze dan alleen onder de naam Venus vereerd. Aphrodite word ook door lofzangen en hymnen vereerd door mensen, deze lofzangen en hymnen maakten de mensen zelf. Ook word Aphrodite vereerd in een Tempel op Cyprus want in de zee bij Cyprus is zij geboren uit het schuim. Deze Tempel ligt in het plaatsje Pafos. Aphrodite bezit daar een heiligdomein en een wierookaltaar. De mensen veren haar door wierook te branden in die Tempel. Op de foto zijn de overblijfselen van de Tempel van Aphrodite te zien. De tempel is gevestigd op Cyprus in het plaatsje Pafos. Hoofdstuk 6: De manier waarop Aphrodite is afgebeeld in de kunst: Aphrodite was in de oude Griekse kunst een groots en statig figuur. Maar vanaf de periode dat de kunstenaar Praxtiles leefde werd ze meer naakt afgebeeld, voordat dit werd gedaan waren namelijk alleen mannen soms naakt te bewonderen op kunstwerken. Aphrodite werd hierdoor de goddelijk schoonheid van de vrouwelijke vorm, die door geen enkel volk sinds de Grieken meer zo glorieus werd uitgebeeld. In de renaissance is soms het voornaamste doel van de uitbeelding van Aphrodite de studie van het naakt of van het vrouwelijke schoon op zich. Het gaat dan om een liggende Aphrodite. Hierdoor heb ik het idee gekregen dat de Grieken de verhalen om Aphrodite heen uitbeelden in de kunst, en de kunstenaars na die periode meer de schoonheid van Aphrodite deden uitbeelden. Er is dus wel degelijk een verschil in de manier van afbeelden. Over de aspecten die de kunstenaars benadrukten.De Grieken benadrukten natuurlijk ook haar schoonheid, maar ze beeldden ook duidelijk uit welke rol ze in het onderwerp van het schilderij speelt en welke godin ze nou eigenlijk is. De kunstenaars die haar na de tijd van de Grieken hebben uitgebeeld benadrukken de vrouwelijke schoonheid het meest. Conclusie en Aflsuiting: Aphrodite is voor mij een godin van vele daden. Ik vind dat ze vrij veel heeft meegemaakt en dat ze sommige dingen op een rechtvaardige manier heeft gedaan en andere dingen accepteer ik minder. Met dit werkstuk heb ik een beter beeld gekregen van de Griekse goden en dan Aphrodite in het bijzonder.

REACTIES

Y.

Y.

in hoofdstuk 4 staat in de opsomming aenes ipv Aeneas

16 jaar geleden

D.

D.

Dit is precies wat ik zocht!!! Ik moet voor kcv een toets leren over Aphrodite, en dit is perfect!!! Er staan alle punten in die ik moet weten. Heeeeel erg bedankt! Het is erg waardevol!
groetjes, een scholier

18 jaar geleden

A.

A.

echt geweldig!!! dit had ik echt nodig!!!

13 jaar geleden

A.

A.

dit is een echt goeie spreekbeurt voor mij, maar het enig probleem is dat ik niet weet wanneer aphrodite geboren en gestorven is

13 jaar geleden

A.

A.

wow, super goed gedaan! Respect hoor!

13 jaar geleden

C.

C.

aan aras hayriye: goden kunnen niet sterven

11 jaar geleden

D.

D.

Dankjewel voor dit geweldige werkstuk, het heeft ons veel geholpen. RESPECT.

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.