Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Nederlandse migratie naar de VS

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2415 woorden
  • 7 september 2006
  • 28 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.2
  • 28 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Deelvraag 1
Hoeveel Nederlanders zijn er in totaal geëmigreerd naar de Verenigde Staten?

De emigratie van Nederlanders naar de Verenigde Staten komt al heel lang voor. Tussen 1820 en 1910 emigreerden ongeveer 221000 Nederlanders naar de Verenigde Staten in de hoop een beter leven en een betere toekomst voor hun kinderen te krijgen.Veel van de migranten waren landarbeiders. De migratie naar de VS vertoont een veelgelijkmatiger patroon dan die naar de andere emigratielanden. Nu nog steeds emigreren veel Nederlanders naar de Verenigde Staten, hiermee heeft de VS een veel gelijkmatiger patroon dan die naar andere landen waar Nederlanders naartoe migreren. Vanaf 1840 tot nu, schijnen een kwart miljoen Nederlanders Nederland te hebben verlaten om een nieuw leven te beginnen in de Verenigde Staten. Precieze cijfers zijn er niet. Maar vanaf 1840 zijn er dus een kwart miljoen.

Deelvraag 2
Hoeveel Nederlanders zijn in de periode 1840-1880 vanuit Rotterdam vertrokken naar de Verenigde Staten?

Het is niet duidelijk hoeveel migranten er vanuit Rotterdam naar de Verenigde Staten vertrokken in de periode 1840-1880. Wat wel zo is, is dat volgens Robert P. Swieringa in de periode 1835-1880 75000 tot 100000 migranten naar de VS gingen. Als dit waar is, is het waarschijnlijk zo dat er iets minder dan 75000 migranten naar de VS verhuisden. Ik schat rond de 65000.


Deelvraag 3
Tot welke beroepsgroepen behoorden de Nederlanders die naar de Verenigde Staten emigreerden?


Het grootste aantal mensen dat naar de Verenigde Staten migreerden, waren vroeger vooral boeren en landarbeiders. Dit kwam doordat in de VS veel vruchtbare grond was, omdat er veel minder mensen waren dan in Europa die de grond in de VS gebruikten. Vooral boeren dachten winst te maken door naar de Verenigde Staten te gaan. Vooral in het begin van de 19e eeuw was er in Europa een crisis, hierdoor leidden veel mensen hongersnood en dat zorgde voor de vele mensen die gingen emigreren.
Ook veel mensen gingen naar de VS tijdens de 2e wereldoorlog, dit deden ze om te voorkomen er zelf bij betrokken te raken. De meeste mensen die tijdens de 2e wereldoorlog vertrokken waren Joden van verschillende beroepsgroepen. Veel van die joden werden terug naar Duitsland gestuurd.
Behalve arme landarbeiders, waren er ook veel priesters die naar de Verenigde Staten gingen, om de mensen die daar leefden te overtuigen van een bepaalde godsdienst.

Deelvraag 4
Wat zijn de voornaamste redenen geweest van de Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten?


Een van de belangrijkste redenen van de emigratie vanuit Nederland naar de Verenigde Staten was, zoals ik in de vorige deelvraag al heb beschreven, de crissis die heersde in Nederland. Een landbouwcrissis, waardoor veel boeren geen of niet genoeg geld ontvingen, en daardoor vaak hongersnood leden. De VS was nieuw, dus was er meer dan genoeg vruchtbaar grond beschikbaar voor degenen die emigreerden, dachten de migranten.
Een andere reden waarom Nederlanders naar de Verenigde Staten van Amerika migreerden, was omdat héél veel mensen zeiden dat het geweldig was in de VS en veel mensen praatten over dromen die uitkwamen, rijkdom en al het goede wat een mens zou wensen. Veel mensen, vooral armoedige mensen die niet veel te verliezen hadden, waren hierdoor erg benieuwd naar de VS en gingen door de verhalen.

Goed onderwijs is ook één van de redenen waarom mensen emigreerden naar de VS. Mensen met kinderen dachten een betere toekomst voor hun kind te creëren in de Verenigde Staten.

Deelvraag 5
In welke jaren was er sprake van een extreem hoge emigratie vanuit Rotterdam?


Rond 1852-1858 kwamen de meeste migranten naar de Verenigde Staten kwamen. Dit kwam vooral omdat er toen een crisis was in Nederland waardoor hongersnood en armoede heel groot werden. Dit zorgde voor veel problemen bij Nederlanders waardoor veel van hun emigreerden.

Deelvraag 6
Geef een verklaring voor de pieken in de migratie naar de Verenigde Staten.


Vooral in deze jaren, waar in de grafiek bij deelvraag 5 de hoogste piek word bereikt, mislukten veel oogsten en was er veel armoede en hongersnood waardoor mensen gedwongen werden iets te veranderen aan hun levensstijl. Velen gingen dus voor betere oogsten naar de Verenigde Staten.
Nog een verklaring is dat er vooral toen positieve verhalen uit de Verenigde Staten kwamen waardoor mensen heel veel aantrekkingskracht tot de Verenigde Staten voelden, en er ook naartoe migreerden.

Deelvraag 7
Uit welke provincies van Nederland waren de meeste emigranten afkomstig?


De provincies waar de meeste Nederlanders emigreerden, waren provincies waar armere boeren woonden, dit was vooral in Groningen en Zeeland zo. Ook Friesland had een tijd later veel emigranten, dit kwam omdat in de Verenigde Staten land goedkoper was en vaak ook meer vruchtbaar.

Deelvraag 8
In welke staten van de Verenigde Staten vestigden zich de meeste Nederlandse emigranten?


Vooral rond 1850 waren er veel migranten, dit zijn de staten waar de meeste emigranten naartoe verhuisden:
-Maine - Connecticut - North
Carolina
-Massachusetts - New Jersey - Maryland
-New Hampshire - Pennsylvania - Michigan
-Vermont - Delaware - Indiana
-New York - Ohio - Kentucky
-Rhode Island - Virginia - Wisconsen
De hierboven genoemde staten werden het meest bewoond door migranten, rond 1850.

Deelvraag 9
Pakten de Nederlandse emigranten hun oude beroep weer op in de Verenigde Staten? Welke nieuwe beroepen kozen zij?


Veel van de in de Verenigde Staten gekomen migranten uit Nederland werden boer. Dit was goedkoop, omdat het land goedkoop was. Maar dat was lang niet altijd zo, na verloop van tijd werd het land veel duurder dan in het begin. Later was het voor migranten dus ook moeilijker om land te kopen en te kunnen werken als landarbeider of boer.
Maar er waren veel Nederlanders die al hun geld uit hadden gegeven aan de reis naar de VS, zij moesten voordat ze écht boer konden worden, eerst op andere plekken gaan werken om geld te krijgen, pas later konden ze dan land kopen. Dit werk ervoor was meestal in fabrieken. Er waren ook veel mensen die hun oude beroep behielden. De meest voorkomende nieuwe beroep die de Nederlandse emigranten kozen was dus het beroep als boer.
Maar er waren ook veel migranten die met de baan in de fabriek niet genoeg verdienden om land te kopen, zij bleven vaak fabrieksarbeiders. Dit is dus ook een van de nieuwe beroepen die gekozen werden.

Deelvraag 10
Geef een omschrijving van de reis naar de Verenigde Staten.


De reis naar de Verenigde Staten was duur, het kostte rond de 200 gulden, in die tijd was het onwijs veel. Veel mensen moesten al hun bezittingen verkopen om de reis te kunnen betalen. In het begin van de 19e eeuw was het heel moeilijk om het geld bij elkaar te sparen voor een reis, later werd dit makkelijker omdat de emigranten geld konden lenen van daarvoor naar de VS gereisde familieleden.

De overtocht duurde lang. Afhankelijk van de wind en het seizoen duurde de reis tussen de 5 en de 8 weken. Daar waren de omstandigheden aan boord vaak heel slecht. Voor rijkere mensen, was er meer luxe, hun reis duurde rond de 13 dagen.

De omstandigheden aan boord waren zoals eerder gezegd slecht. Er waren bacterieën en er braken soms ziektes uit waardoor veel mensen hun
bestemming niet bereikten. Er waren weinig tot geen medicijnen aan boord, geen goed water en elke dag hetzelfde eten. Op het schip zelf was vaak ook niet veel te doen, de mensen leefden er dicht op elkaar en er was geen luxe zoals we tegenwoordig hebben. Ook de kamers die de migranten kregen aangewezen waren bijna onbewoonbaar. Donkere, kleine en vaak vieze kamertjes waren het. De omstandigheden aan boord waren dus niet goed, de overtocht duurde behoorlijk lang en de reis was duur.

Deelvraag 11
Met welke problemen op korte termijn kregen de migranten te maken in de Verenigde Staten na hun aankomst?


Een groot probleem op korte termijn waren bedriegers. Mensen die gebruik maakten van de migranten, door te doen of ze ze wouden helpen, maar daarna alleen maar geld aftroggelden van de Nederlandse emigranten.
Nog een probleem, is iets dat de Nederlanders tegelijkertijd een voordeel vonden, dat was dat het hele land vrij was, je kon doen en laten wat je wou. Hoewel dit een positief punt leek, was het aan de andere kant zo dat de regering niet hielp als iemand in de problemen zat, de mensen stonden er helemaal alleen voor.
Ook was het zo dat de migranten Nederlands spraken, hierdoor konden ze nog makkelijker bedrogen worden, maar ook het vinden van een baan was moeilijker, door hun gebrek aan Engels.

Deelvraag 12
Met welke problemen op lange termijn kregen de migranten te maken in de Verenigde Staten?


Een groot probleem, dat zich niet alleen bij de Nederlandse migranten, maar bij migranten over de hele wereld voordeed, was discriminatie. Er werd veel gediscrimineerd, dit kwam in het begin vooral omdat veel groepen zich afscheidden van anderen. Nederlanders gingen bijvoorbeeld veel bij elkaar wonen. Dit zorgde voor veel voor Ghetto’s.
Oogsten leken te mislukken, boeren kregen minder geld waardoor er armoede heerste. Hierdoor stapelden schulden zich om en gingen bedrijven failliet.
Omdat in de VS de vrijheid zo groot was, was er minder hulp van de regering. De wetten waren niet goed, waardoor mensen veel dingen die eigenlijk on-toelaatbaar waren deden.

Deelvraag 13
Een brief waarin de ervaringen van een Nederlandse immigrant naar de Verenigde Staten naar voren komen.


Bron 1:
Op 27-01-1915 schreef Harm Meijerink, de broer van Aaltje, een brief aan zijn oude vriend Hendrik Richterink te Brucht:
Wij zijn door Gods goedheid allen goed gezondt. Het vee gaat geregeld des 's morgens weer naar de maïs-stokken; wij hebben nog niet veel hooi gevoederd. Wij moesten de paarden uit de maïs-stokken uit doen, daar zat dit jaar vergif in. Die oorlog duurt nog maar voort. Maar zij schreven toch wel dat de Duitschen goede kanonnen hadden. Het moet vreeslijk zijn zulk moorden als er gedaan wordt. Holland blijft er tot nog toe buiten en ik hoop ook dat u verschoont blijft. De tarwe bracht van 5 tot 10 bushel per acre op, maïs van 7 tot 20, dat is nog niet de helft van wat wij gewoon zijn. Harmsen, Grendelman, Schutte en aan de beek, er zal in die bijna 22 jaaren wel heel wat veranderd zijn. Maar mijn oudste jongen is nog maar 16 jaar oud en ik was bang dat hij alles niet in orde kon houden, de tarwe was toen gauw rijp en het maïs schoon maken was ook nog niet klaar. Wij kunnen iederen dag met elkaar praten over de Telefoon, die hebben wij hier allemaal in huis dat is een heel mooi ding, als wij graan of vee willen verkopen dan maar even de Telefoon en dan weet men hoe veel het waard is. Bijna ieder boer heeft hier een Automobiel. Ik verzeker u dat ik met u hier de rondte zal doen, en wij loopen ook niet. Hannink en vrouw zijn nog goed gezond, vier van de oudsten zijn getrouwd, een jongen en een meisje zijn nog tehuis. Die oude lui hebben een best leven. Vrouw Ringling heeft het ook goed, Ringling zal u wel gehoord hebben is al eenige jaaren geleden overleden, daar gaan dit voorjaar nog twee van trouwen, dan blijft er nog een over, de jongste. Zij gaat nu stil leven. Broeder G.J. heeft het ook goed, hij heeft zelf nog geen land, hij huurt nog altijd, hij huurt een mooie groote boerderij daar is 480 acre land in die boerderij. Zijn oudste dochter is verleden week getrouwd met een Amerikaan, ik denk dat lijkt niet al te best. Ik zal u mijn adres weer geven dan kunt ge niet zeggen ik zou hem wel schrijven maar ik weet zijn adres niet. U kunt het er net zoo op zetten als ik het schrijf. Zijt hartelijk van ons allen gegroet en handdruk in gedachten.
Uw Vriend Harm Meijerink en vrouw en zes kinderen. Mister Harm Meijerink, Platte, South-Dakota, U.S.A.
In deze brief schept Harm op over hoe mooi en leuk het in de Verenigde Staten is, maar in werkelijkheid was het veel minder spectaculair.

Bron 2:
Dirk Versteeg die tot de eerste landverhuizers behoorde die zich in Pella (Iowa) vestigden beschreef in 1886 de beginperiode als volgt:
Even buiten het toenmalige Pella stond de "Stroostad". Waarom het zo heette wist niemand, er was geen stro te zien. Daar verbleven de nieuwkomers en armen die over geen of weinig kapitaal konden beschikken. Zij bouwden er hutten van graszoden. Om die hutten te bouwen, groeven zij eerst een kuil van een halve tot een hele meter diep in de grond. De zoden die men zo verkreeg werden aangevuld met van elders verkregen exemplaren en langs de randen van de kuil op elkaar gelegd. Zij vormden de muren en ook het dak en zelfs de schoorsteen werden van dezelfde bouwstoffen gemaakt. De bouw van een dergelijk onderkomen vergde niet lang. Er werden openingen uitgespaard voor een deur en vensters. Een trapje werd aan de ingang gemaakt om het afdalen gemakkelijk te maken. Het ontbrak er vaak aan een planken vloer en aan een zolder. De meubels bestonden uit hetgeen zij hadden meegebracht of haastig hadden gemaakt van planken. Die planken werden gekocht van de zes mijlen verder gelegen door water aangedreven zaagmolen.

Deze bron beschrijft het echte leven van de Nederlandse migranten beter, omdat dit gewoon realistisch is geschreven, bron 1 is meer uit een droomwereld geschreven.

Conclusie

Hoofdvraag
Wat waren de motieven van Nederlanders om te emigreren naar de Verenigde Staten in de 19e eeuw?

Vanaf de 19e eeuw vertrokken veel Nederlanders naar de Verenigde Staten om daar een leven op te bouwen. Dit waren vooral armere boeren. Ze moesten vaak al hun bezittingen verkopen om een reis naar de Verenigde Staten te kunnen betalen. De boeren gingen er vanuit dat ze in Amerika een goed lopend bedrijf op zouden kunnen bouwen en veel land konden verbouwen.
Ook heerste er armoede en hongersnood in Nederland, veel mensen konden dat op deze manier ontvluchten, door te emigreren.
Toen de 2e wereldoorlog uitbrak was het voor veel mensen gevaarlijk om in Nederland te blijven, vooral voor joden. Daarom gingen veel joden naar Amerika. Ook mensen die geen jood waren, waren bang voor de oorlog, daardoor emigreerden ze ook.
Rond 1880 ontstond een economische crisis in Nederland, veel mensen wouden dit ontvluchten door naar de Verenigde Staten te emigreren.
Een andere belangrijke reden die veel mensen aantrok om naar de VS te emigreren was de populariteit. Veel mensen hadden het over het geweldige leven dat Amerikanen hadden, dromen die uitkwamen, veel geld, mooi leven, goede toekomst. Dit trok veel mensen aan waardoor steeds meer mensen naar de Verenigde Staten van Amerika wouden emigreren.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.