Voorwoord

Een verslag maken, ik moest een verslag maken. Waarover? Ik wist alleen dat het over China of japan moest gaan. Ik dacht meteen aan een leider van een van deze 2 landen. Er kwam een beeld in me op van 1 bekende Chinese leider. Ik dacht:”Wie is die man nou eigenlijk op die bekende plaatjes over China en wat deed hij voor china?”Dit was een vraag die ik verder wou gaan beantwoorden en uitbreiden. Later toen ik die plaatjes probeerde op te zoeken kwam ik er al gauw achter dat het om Mao Zedong ging. Een bekende Chinese leider die veel teweeg heeft gebracht in China. Op het wie is Mao zedong, ben ik niet echt ingegaan ik heb het wel verwerkt maar ik vond dat niet zo heel belangrijk. Hij is echter maar een persoon. Wat mij meer boeide was wat deze persoon nou teweeg had gebracht tijdens zijn machtsperiode in China. En of zijn macht nou voordelen of nadelen had gebracht aan het land, en wat vond de bevolking hiervan. Dat vond ik ook een heel belangrijk punt, namelijk wat vond de bevolking nou van hun leider en welke propaganda gebruikte hij om ze als het ware te manipuleren. In mijn verslag ga ik dieper in op de economische veranderingen die Mao Zedong in zijn regeerperiode en of deze veranderingen positief of negatief waren voor China. En ik ga ook in op de communistische kant van China en hoe deze tot stand kwam. Op het einde probeer ik nog te onderzoeken wat de burgers nou vonden van hun leider. En tot slot geef ik antwoord op mijn hoofdvraag die ik hieronder geciteerd heb. Hoofdvraag: Toen Mao aan de macht kwam wat veranderde er toen, en waren deze veranderingen goed of slecht voor het land en zijn bevolking?
Op deze vraag probeer ik antwoord te geven doormiddel van deelvragen die op sommige delen van de hoofdvraag in gaan. Ik vind zelf dat ik in mijn deelvragen de belangrijkste veranderingen in China tijdens de regeerperiode van Mao heb behandeld. En ook vind ik mijn laatste deelvraag zeer belangrijk. De deelvragen staan hieronder genoteerd.
Deelvragen:
Deelvraag 1: Wat veranderde er op economisch gebied en waren deze veranderingen ook echt in het voordeel van china?
Deelvraag 2: Hoe was het communistisch China ontstaan en wat waren de goede- en de slechte kanten die daarmee gepaard gingen?
Deelvraag 3: Wat vonden de burgers van Mao Zedong’s machtsperiode?
Ik heb deze deelvragen gekozen omdat ik deze dingen eigenlijk wel eens zou willen weten over Mao zedong’s periode aan de macht en over zijn populariteit onder de bevolking.

Biografie Mao Zedong

Hierin wil ik vertellen wat er nou allemaal precies vooraf ging voor hij aan de macht kwam en wat hij daarvoor zoal deed. En wat zijn achtergrond was. Het is bedoeld als een soort voorkennis.

Mao is opgegroeid in een relatief rijk boerengezin in de provincie Hunan (het dorp Shaoshan).
Hij raakte betrokken bij de "Beweging van vier mei" in 1919, toen hij bij de bibliotheek van de Beida in Peking werkte. Hij was aanwezig bij de oprichting van CCP in 1921 in Shanghai en maakte zelf ook een deel uit van die oprichting.In het begin van de jaren 20 was Mao betrokken bij verschillende stakingen en mislukte opstandjes tegen diverse warlords op het platteland. Na het uiteenvallen van het eenheidsfront met de Guomindang in 1927 sloot hij zich aan bij de Jiangxi-Sovjet in de zuiden van de province Jiangxi en speelde er een kleine rol.Mao bereikte de hoogste post in de CCP tijdens de Lange Mars, ter gelegenheid van de Zhunyi-conferentie, in 1935.De lange mars eindigde in de stad Yan'an (prov. Shaanxi), waar hij als hoofd van de CCP tot het einde van de Tweede Wereldoorlog verblijf hield.
Na de Nationalisten in de burgeroorlog verslagen te hebben, riep Mao op 1 oktober 1949 op het Tian'anmen-plein in Peking, de Volksrepubliek uit, een hoogtepunt uit zijn carrière.
In de Volksrepubliek oefende hij met onderbrekingen het ambt van voorzitter ("Chairman") van de CCP uit.Na de mislukking van de campagne "de Grote Sprong Voorwaarts" daalde zijn ster aanzienlijk. Ontevreden met zijn mindere positie wist Mao met een aantal getrouwen en gemobiliseerde studenten de massa's weer op zijn hand te krijgen tijdens de door hem geleide "Culturele Revolutie".
Mao’s speech bij “de lange mars” waarschijnlijk als leider van de CCP

Mao is vershillende keren getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Yang Kaihui, die hij 1919 ontmoette. Zij was de dochter van een bekende geleerde en filosoof uit Hunan. Zij kregen twee zonen. Yang werd in 1930 vermoord tijdens anti-communistische zuiveringen.Mao trouwde voor de tweede maal met Ho Tzu-chen, van wie hij in 1937 scheidde. Eind 1938 trouwde Mao voor de derde maal. Zijn nieuwe vrouw was de actrice Jiang Qing (Chiang Ching), die hem twee dochters schonk. Jiang Qing zou later, na de dood van Mao, berucht worden als de vermeende leider van de "Bende van Vier", die een meer conservatieve koers voorstond dan de hervormers onder leiding van Deng Xiaoping.Mao is als voornaamste oprichter van de Volksrepubliek nog steeds ongekend populair in China, ondanks de mislukkingen die hem worden toegeschreven. Zijn gebalsemde lichaam ligt opgebaard in een speciaal paviljoen op het plein waar hij de volksrepubliek had uitgeroepen, en wordt dagelijks door duizenden bezocht. Mao werd 83 jaar oud.

Deelvraag 1:

Wat veranderde er op economisch gebied en waren deze veranderingen ook echt in het voordeel van China?

Bij het beantwoorden van deze vraag ga ik eerst kijken welke belangrijke dingen er nou zijn veranderd op economisch gebied toen Mao aan de macht kwam. En daarna ga ik kijken of deze veranderingen nou ook echt in het voordeel zijn geweest voor China.

De eerste jaren onder Mao stonden voor wat betreft de binnenlandse situatie in het teken van de wederopbouw van de economie en het veilig stellen van de communistische politieke macht. Hij had grote plannen met de economie van China. Meteen nadat de Koreaanse oorlog was beëindigd met het verdrag dat was getekend in 1953 begon China met een programma van nationale wederopbouw.

Het eerste vijfjarenplan.

Ze begonnen met een van de Russen overgenomen vijfjarenplan om zo een maximale industriële ontwikkeling te kunnen krijgen. Ze wilde vooral de staalproductie en de mijnbouw laten groeien dat was als het ware het hoofddoel.Hierbij werden ze ook financieel gesteund door de Sovjetunie. Ook wilde ze een groei van de consumentengoederen en een verandering in de landbouwsector. Zo lieten ze bijvoorbeeld de boeren hun graan heel goedkoop verkopen om de economie op te krikken en zodat de voedselprijzen in de steden zouden dalen om zo die mensen tevreden te stellen. Arbeiders die in de nieuwe industrieën in de steden werkten kregen als het ware een soort zekerheidspolis ( als ik het zo mag noemen). Zo werden ze bijna nooit ontslagen zelfs niet als ze niet goed presteerde of lui waren, ook werd hun huis gesubsidieerd en kregen ze gratis toegang tot scholen en medische zorg. Zo werd voor hen een goed levensstandaard gecreëerd zodat het worden van een arbeider aantrekkelijker werd. In de maosistische ideologie ( de ideeën van Mao Zedong) was er ook een soort ‘etikettering naar klasse.” Dat houdt in dat een rijke boer of grootgrondbezitter kans had om alles kwijt te raken en zelfs ook zijn leven er werden daardoor vele boeren geliquideerd en ook veel tegenstanders van het maoïsme hadden datzelfde lot . Een gemiddelde boer werd door de massa bekritiseerd en moest als het ware voor de overheid werken. Hij moest een deel afstaan van zijn bezit maar dat deel was zo groot dat je het kan beschouwen als werken voor de overheid. Een arme boer of landloze arbeider had niks te vrezen. De boeren werden dus , zoals ik het zie, harder aangepakt met als gevolg dat er veel minder rijkere boeren waren en veel gemiddelde boeren en arme boeren. Want zij gaven hun land gewoon weg uit angst voor de “etikettering naar klasse.” Doordat er dus steeds meer gemiddelde boeren kwamen en steeds meer grond voor de overheid ( door verlies van grootgrondbezitters) begon de landbouwsector te collectiviseren. De regering ging daarna druk uit oefenen op de boeren om zich te verenigen in grote collectieve landbouwbedrijven om zo de productie te vergroten. Er werden veel verwacht van de boerengezinnen. Ze moesten niet alleen soms vrijwillig werken voor de staat, maar moesten nu ook samenwerken met andere gezinnen. De landbouwgrond werd collectief bezit waarin alle boeren uit het dorp werkten. Nadat de collectivisering in 1957 was voltooid werkte al 97% boeren in deze collectieve landbouworganisaties toen ging de overheid beginnen met de modernisering van de agrarische sector.
De industriële kant van het eerste vijfjarenplan was eigenlijk zeg maar afhankelijk van de ontwikkeling in de landbouw.De industriële sector werd als het ware betaalt door de agrarische sector. Door het vragen van belastingen en door de besparingen en kunstmatig lage prijzen kon de regering nu meer investeren. Meer dan 50% van deze investeringen werden in de industrialisatie gestopt. Eigenlijk waren de boeren die werkte in de landbouw eigenlijk meer de dupe van deze industrialisatie omdat zij werkte voor de overheid en daar bijna niets voor terug kregen. Hierdoor ontstond een grote trek naar de steden. Waardoor een groot gebrek aan eten ontstond. Ook was hierdoor het grootste deel van de arbeiders analfabeet en niet geschikt voor het fabriekswerk en daardoor werd door fouten soms de machines vernield of niet goed ingesteld. De kwaliteit van de producten werd matig en dus bleek een groei van de consumptiegoederen uit, vanwege de kwaliteit van deze goederen. Al met al leek de 5 jarenplan van Mao dus niet zo’n groot succes te worden. De Industrie was wel heel erg gegroeid maar de landbouw sector groeide veel minder snel en bleef dus achter. Ook nam de bevolkingsgroei een hoger aantal procenten aan als de groei in procenten van de graanproductie ( voedsel). Om niet zoals bij de Sovjetunie in de jaren ’30 een hongersnood te laten uitbreken nam de regering grootse maatregelen. Ze gingen niet meer door met het Russische model maar verzonnen zelf wat.

De grote sprong voorwaarts.

Ze bedachten de “ grote sprong voorwaarts” waarin een gelijktijdige groei van de industrie en de landbouw centraal stond.
Propagandaplaat “de grote sprong voorwaarts.”
Ook moest het volgens Mao dat alle mensen als het ware gelijk werden. Een heel groot kenmerk van de grote sprong voorwaarts was dat er volkscommunes werden gecreëerd. Landbouworganisaties werden tot grote volkscommunes gemaakt die over hun eigen gezondheidszorg, onderwijs,wegenaanbouw en economische planning gingen. Je kunt dit eigenlijk meer vergelijken met een soort gemeentes alleen dan met minder invloed van de overheid. Bij communes werd zoveel mogelijk naar gelijkheid gestreefd. Het ging niet meer om de individuele prestatie maar om de groepsprestatie.Ook probeerde ze de mensen zoveel mogelijk te mobiliseren dit was nodig om de ambitieuze productiedoelstellingen te bereiken en als belangrijke stap in de socialisering van de Chinese maatschappij. Er werd ook een manier bedacht om de staalproductie te verhogen. Door middel van het bouwen van zo'n 600.000 kleine hoogoventjes, waarmee de boeren na het werk staal produceerden. Dat wierp helaas geen vruchten af omdat de staal die daarmee geproduceerd was niet van een hoogwaardige kwaliteit bleek te zijn. Ook werden er nog andere projecten gerealiseerd zoals de bevloeiing van de Gobi-Woestijn dat ervoor moest zorgen dat er weer meer landbouw kon ontstaan en de aanleg van een tunnelsysteem in Peking dat ervoor zou zorgen dat de mobiliteit weer omhoog ging.

Mislukking van de grote sprong voorwaarts.

Mao was er optimistisch over de grote sprong voorwaarts maar dit werd helaas een mislukking.Dit kwam tot een mislukking door een aantal opeenvolgende misoogsten en een slechte economische planning. Ondanks dat Mao het nog een poosje volhield met zijn grote sprong voorwaarts werd het na een groeiende kritiek toch van de baan gegooid. En Mao werd in april 1959 niet meer tot staatshoofd gekozen. Hij werd echter wel voorzitter. De reactie van de Sovjetunie op de nieuwe tegenstrijdse aanpak van Mao was niet bepaald positief. Chroestsjov gaf kritiek over het Chinese economische model, waarin niet de grootste aandacht werd besteed aan de (zware) industrie. Andere verborgen onenigheden tussen China en Sovjetunie die er al bestonden tijdens de regeerperiode van Stalin kwamen nu boven tafel. In 1960 besloten de Russen hun technische specialisten terug te halen en ze maakten een einde aan de materiële-en financiële steun aan China. In 1960 en 1961 werden de landbouwgebieden in China nog eens getroffen door ernstige natuurrampen. Dit leidde tot tekort aan voedsel. China moest grote hoeveelheid voedsel importeren om miljoenen Chinezen te redden van verhongering en uitputting, maar tevergeefs.Ik heb ergens gelezen waar precies weet ik niet dat er daardoor zo’n 20 tot 30 miljoen mensen zijn omgekomen. Het echte aantal doden is nooit naar voren gebracht door de media.

Genormaliseerde bevolking na grote sprong voorwaarts en natuurrampen.

Door deze mislukking van de Grote sprong voorwaarts en het verlies wat daarmee voor het volk gepaard ging. Namelijk miljoenen doden door natuurramp en vanwege slechte economische staat kon hier niet goed mee worden omgegaan. Er kwamen miljoenen mensen om door verhongering. Hierdoor is de genormaliseerde bevolking sterk afgenomen in vergelijking met de rest van de wereld.

Hier zie je een grafiek waarin de genormaliseerde bevolkingsgroei is weergegeven. Deze grafiek start in 1958 met 1,00. En elke 0,04 erbij is een stijging van 4% van de genormaliseerde bevolking in dat land. De zwarte lijn is de lijn van de gemiddelde genormaliseerde bevolking van de gehele wereld.En de rode lijn is van China, de letterkleur van het land is de lijnkleur in de grafiek.Zoals je in de grafiek ziet ,zie je dat er in China een behoorlijke afname van de genormaliseerde bevolking vanaf 1958 vergeleken met de andere landen en de rest van de wereld.

Waren deze veranderingen nou ook echt in het voordeel van China.

In het begin bleek het allemaal goed te gaan de mensen hadden er vertrouwen in en er was steun van de Sovjetunie. Het vijfjarenplan bleek een succes te worden want de industrialisatie bleek te versnellen en de landbouwsector was als het ware gecollectiviseerd. Alleen door de onjuiste verhoudingen van investeringen en het werk dat daaraan vooraf ging niet correct was besloten veel boeren om naar de stad te trekken. Waardoor een hongersnood zou aanbreken.
De eerste verandering door Mao, namelijk het vijfjarenplan bleek dus helemaal niet zo’n succes te zijn en het werkte ook niet in het voordeel van China. Het werkte namelijk alleen in het nadeel voor de bevolking en de economie. Een soort opvolger van dit plan werd de grote sprong voorwaarts, waarin grote zelfstandige volkscommunes werden gesticht. Door middel van zelfstandigheid, collectivering en grote projecten zou de economie nog meer gaan groeien maar dit pakte echter ook anders uit. Door misoogsten en een slechte economische planning werd door een oplopend kritiek ook dit plan van de kaart geveegd. Tot overmaat van ramp werd dit door een natuurramp de dood voor velen miljoenen mensen. Wat er voor veranderingen plaatsvonden heb ik hierboven al gemeld maar wat ik wel zeker weet is dat deze veranderingen op korte termijn geen voordeel voor China hadden gevormd. Er waren namelijk veel mensen gestorven en de genormaliseerde bevolking is behoorlijk ingekrimpt. Maar op lange termijn denk ik dat er wel een voordeel is geboekt , omdat de industrialisatie toch behoorlijk gegroeid is en dus kan er meer welvaart ontstaan in China op lang termijn maar het offer hiervoor was groot. Te groot.

Deelvraag 2:

Wat waren de goede kanten en wat waren de slechte kanten van het communisme ?

Hierbij ga ik eerst kijken hoe het communisme nou tot stand is gekomen en daarnaa geef ik antwoord op mijn deelvraag.

Het ontstaan van het communisme.

Mao begon zich al op een jonge leeftijd te interesseren in het Marxisme en vooral het communisme. Dit kwam vooral doordat hij uit een arm boeren gezin kwam en zag hoe goed de rijken het hadden.Hij wilde dit bestaan met grote standen verschillen niet verder meemaken en wilde er verandering in brengen.
Mao werd lid van marxistische en revolutionaire studiegroepen, nam deel aan vergaderingen van de CCP, en werd later ook lid van het centraal comité van de CCP. Hij schreef verschillende rapporten over het bestaan van de boeren en probeerde met deze grote politieke partijen te beïnvloeden, zodat zij misschien wat meer verbeteringen in het leven van de boeren zouden brengen.
Doordat Mao heeft moeten vluchten voor vervolgingen door zijn politieke gedachten over hoe China zou moeten bestuurd worden, heeft hij tijdens zijn vlucht het Rode Leger opgericht (samen met Tsu-Dhe). Het Rode Leger was een guerrilla leger van boeren en arbeiders. Die tegen de Japanners vochten (om hun eigen land te verdedigen)en later in het vervolg van de burgeroorlog ook tegen het beleid van China waren.
Doordat er veel omsingelde compagnies tegen de communisten waren bracht dat Mao zozeer in het nauw dat er werd besloten tot een uitbraak.Zo begon de legendarische Lange Mars.
De Lange Mars was een trektocht van Jianxi tot de stad Jenan, het was eigenlijk een vlucht voor de nationalisten. Tijdens deze mars hebben veel bloederige taferelen afgespeeld er zijn wel 250000 mensen omgekomen. Van het grote machtige Rode Leger was op het einde niet veel meer over.
Dit kwam mede doordat de nationalisten in de bergen gemakkelijk booby traps kon zetten en zo de communisten in de val lokken, verder waren er de bruggen die de communisten soms wel 3 dagen tegen hielden omdat het letterlijk en figuurlijk een soort van schiettent was voor de nationalisten die aan de andere kant van de brug een machine geweer hadden neergezet. Toen de vrouw van Mao geraakt werd door een kogel ging Mao machteloos door zijn knieën en vroeg zich af of het wel nut had om verder te gaan.Toen er in de bergen ineens Russische soldaten zag vechten met de nationalisten stond Mao vreemd te kijken de generaal van de Russische geheime militaire had een boodschap van Stalin mee gebracht hierin stond:ik hoop dat Carl Marx gelijk krijgt. Dit gaf de Communisten weer moet en ze vervolgde de lange mars. Tijdens de lange tocht verloor Mao zijn neef en vele broers en zussen. Toen ze uiteindelijk aangekomen waren in Jenan werd Jenan uitgeroepen tot het in het westen gestarte ´rode basisgebied´. In de provincie werden meteen de grootgrond bezitters vermoord of afgevoerd.

De lange mars heeft uiteindelijk de levens gekost aan:
Communisten:ruim 240.000 doden
Nationalisten:± 10.000 doden
Grootgrond bezitters:minimaal 300.000
Huur soldaten(nationalisten): 25.000
Russische soldaten(in het geheim vechtend voor de communisten): ±10.000

Mao wist in 1935 definitief de macht in de partij weten te veroveren. De CCP wist in 1937 de invloed op het platteland zo uitbreiden dat vele boeren gehoorzaamden.In Ya´an werd de basis gelegd voor de bestuurspraktijken waarmee de CCP uiteindelijk heel China zou besturen.
Toen in 1939 de Japanners China wilden veroveren kwamen de communisten in een benarde positie. Ze hadden plotseling twee vijanden, vanuit het westen werden ze aangevallen door de nationalisten terwijl uit het oosten de Japanners optrokken.In 1939 moesten, onder druk van de Sovjet-Unie, de nationalisten en communisten samenwerken om de Japanners uit China te verdrijven. De communisten waren gevestigd in het oosten waardoor het Rode leger de Japanners meteen met alle mankracht kon aanvallen. Stad voor stad werden de Japanners verder terug gedreven. Elke stad die de communisten bevrijdden werd een communistische stad.
De nationalisten rukten op via het zuiden. De Japanners hadden nu dezelfde druk als de communisten in het begin hadden. De Japanners konden niet lang stand houden vooral toen Stalin ook Russische troepen naar het front stuurde. Nippon (keizer van Japan) moest zijn troepen uit China terugtrekken. Stalin wilde dat er in China (Net als in de Sovjet-Unie) de communisten aan de macht kwamen. De Russische troepen die in China waren voegden zich bij het Rode leger.
Ondanks een mislukte poging van de Amerikanen om de communisten en de nationalisten vrede te laten sluiten begon het vervolg op de burgeroorlog. De communisten waren veruit in de meerderheid. Ze verdreven Chiang Kaischek (nationalistische leider en keizer van China) naar Taiwan.
Nadat de overwinning van de burgeroorlog daar was werd Mao staatshoofd van de Volksrepubliek China.

1 oktober 1949 ,Mao roept staatrepubliek en word zelf staatshoofd.

Om China communistisch te krijgen zijn er veel doden gevallen misschien wel te veel.
Dit zijn de middelen die Mao heeft gebruikt om aan de macht te komen.
- Mao is leider van het Rode Leger geworden.
- Hij werd hoofd van een grote politiekepartij de CCP.
- Toen hij hoofd was heeft hij veel boeren kunnen bewerken.
- Hij heeft ook als leider van het Rode Leger een burgeroorlog kunnen beginnen
- Hij is de Lange mars begonnen.
- Hij verdreef de nationalisten.

De communisten wilden nu al het land terug van het ooit machtige China.
Binnen een paar maanden was het leger al weer opgerukt om in het zuiden Kanton weer in te nemen, terwijl een deel van het leger in het westen ook al bezig was het Xinjiang-gebied te veroveren. Het eerste jaar van de Chinese Volksrepubliek was een moeilijke en onzekere tijd, maar bracht China ook hoop, doordat de arbeidsintensieve wederopbouw van het verwoeste land weer op gang kwam. De jaren hierna ging het beter met China.

Wat waren dus de goede en de slechte kanten van het communisme?

Mao Zedong en zijn Communistisch China (vlag Sovjetunie als blijk van communisme).
Ik heb hierboven al uitgebreid vertelt hoe het communisme nou aan de macht is gekomen in China. En nu wil ik het hebben over de slechte en de goede kanten van het communisme. De slechte kanten van het communisme vind ik zelf dat is dat er zoveel slachtoffers voor het communisme zijn gevallen. Zoals je hierboven al ziet staan zijn er ruim 240.000 slachtoffers aan hun kant. Dat vind ik 1 van de grootste nadelen van het communisme namelijk dat het offer om communistisch China te verwezenlijken heel groot was. Ook vind ik een slechte kant van het communisme dat er om deze maoïstische communistische gedachtes te verwezenlijken vele doden zijn gevallen. Dan heb ik het niet alleen over de periode voordat het communisme overwon , maar ook over daarna. Alle tegenstanders van het maoïstisch beleid en grootgrondbezitters werden namelijk ook vervolgd en daar zijn zo’n 3 miljoen mensen door omgekomen. De slechte kant van het communisme vind ik dus dat er vele mensen zijn gestorven om China tot een communistisch China te krijgen. De goede kanten van het communisme zijn eigenlijk dat het keizerrijk is omgevormd in een communistisch rijk en dat er door Mao Zedong grootse dingen zijn gedaan voor de economie en welvaart van het land. Hierbij moet je niet kijken met welk dood en verderf dit gepaard ging want dat zijn namelijk de slechte kanten van het communisme wat ik hiervoor al uitgelegd heb. Ook al werd het optreden van Mao Zedong’s grote economische veranderingen als het ware een flop. Wierpen deze op lange termijn echter wel hun vruchten af. Alhoewel het vijfjaren plan en de grote sprong voorwaarts als het ware waren mislukt had China hier op langere termijn evengoed wel profijt van omdat de industrialisatie toch was gegroeid. En ook heeft China op latere hand heel veel profijt gehad van het feit dat ze communistisch waren. De goede kanten van het communisme waren dus dat het keizerrijk eindelijk ten einde was gekomen en dat China van het communisme later nog veel profijt van heeft gehad bij de verdere ontwikkelingen van het land.

Deelvraag 3:

Wat vonden de burgers van Mao Zedong?

Deze vraag kan ik beantwoorden door eerst te kijken hoe populair Mao Zedong nou eigenlijk was. Door het stellen van deze vraag wil ik er eigenlijk achter komen of Mao nou een echte volksheld was, of meer als Tiran werd gezien. Hij heeft natuurlijk een bepaalde periode invloed gehad op China en dus wil ik kijken hoe populair hij was voor, tijdens en na zijn regeringsschap en daaruit trek ik dan het antwoord op mijn deelvraag.

Populariteit van Mao Zedong voor zijn regeringsschap.

De populariteit van Mao voor zijn regeringsschap kwam eigenlijk meer door de bevolking die achter het communisme stond. Het communisme was erg in trek gekomen in China na de Russische communistische revolutie in 1917. Dat kwam omdat Rusland net als China een agrarisch land was en dat gaf de Chinezen het vertrouwen dat zij ook voor zo’n revolutie konden zorgen. Daardoor werd in 1912 de CCP opgericht en Mao was 1 van de oprichters daarvan. Er waren nu 2 partijen in China: de guomindang en de CCP. Er ontstond een strijd over welke partij er nou de macht kreeg over China. De guomindang ( nationalisten) wilden alles zo houden zoals het was en dat was wat de bevolking juist niet wou. En dus steeg de aanhang van de CCP. De CCP probeerde zowel op het platteland als in de stad een revolutie voor te bereiden. Want dit was wat het volk wou , en dus werd er om de populariteit van de CCP te laten stijgen een programma gemaakt waar de boeren als het ware beter van werden. Hierdoor werd het communisme populairder onder de bevolking en kon de revolutie op gang komen. De nationalisten wilden de comunnisten de kop indrukken maar dit pakte anders uit. De communsten begonnen met de lange mars ( uitgelegd in de vorige deelvraag). Tijdens deze lange mars nam Mao de volledige leiding van de CCP op zich. Dit was natuurlijk hele goede propaganda en het volk stond achter hem.
Toen kwam japan en ging China ook zeg maar lastigvallen. Mao bedacht hierop een oplossing en zei dat ze hun krachten moesten samenbundelen en samen tegen de Nationalisten vechten in plaats van tegen elkaar. Door deze goede oplossing kreeg Mao zeer veel populariteit onder de bevolking. En werd hij al een beetje gezien als de man achter de communistische revolutie. In 1945 ontstond er een oorlog tussen de nationalisten en de communisten en daarop volgde een burgers oorlog. Waarin de nationalisten plunderden en de communisten oprecht bleven. Zo trokken veel meer soldaten de communistische kant en keerde zich tegen de nationalisten. De CCP en vooral Mao werden hierdoor erg populair onder de bevolking en versloegen ze de nationalisten. Op 1 oktober 1949 riep Mao de volksrepubliek uit, een hoogtepunt uit zijn carrière. Hij werd na zijn daden en het verslaan van de nationalisten en de leider van de CCP natuurlijk gezien als een volksheld. Die hun revolutie had waar gemaakt en als een soort vader van het volk werd beschouwt. Ook beloofde hij China economische vooruitgang en hij wilde veel dingen aanpakken en verbeteren. Het volk had dus vertrouwen in hem en hij was de volksheld van de Chinezen.Zijn populariteit was enorm.

Populariteit van Mao Zedong tijdens zijn regeringsschap.

Hij was nu als het ware een leider van China geworden die gesteund werd door de bevolking. Ook werden zijn plannen voor wederopbouw en een grote groei van de economie natuurlijk gesteund door de bevolking. Mao was door zijn succesverhaal ongekend populair onder de bevolking, en dan vooral onder de boeren. Dit kwam omdat de grootgrondbezitters werden aangepakt, en de boeren werden gesteund. De rest van de Chinezen droeg Mao ook op handen, door zijn lage belastingen en zijn menselijke regering ( ieder mens is gelijk aan elkaar, zie grote sprong voorwaarts). In die periode werden er ook heel veel standbeelden en foto’s van Mao gemaakt en opgehangen. In elke stad zag je wel iets terug van Mao Zedong. De mensen waren er weer trots op dat je een Chinees was, en dat lieten ze ook duidelijk aan Mao Zedong merken. Als hij toespraken gaf, waren er duizenden mensen die minutenlang toejuichten en hun grote leider vereerden. Ook zijn economische plannen waren welgeliefd onder de bevolking. Zoals zijn eerste vijfjaren dat eerst een succes bleek te worden maar naderhand door een foute manier van investeren kon leiden tot een hongersnood en stapte ze van dit plan af. Hij wou op een eigen manier doorgaan door middel van de grote sprong voorwaarts. Dit bleek een goed plan te zijn de economie trok aan en Mao’s populariteit groeide mee. Hij werd gezien als degene die ervoor zorgde dat China weer wederopbouwde en economisch groeide. Maar door een aantal misoogsten en een slechte economische planning stortte de economie langzamer hand in. Door een groeiende kritiek werd Mao niet meer tot Staatshoofd gekozen.Tot overmaat van ramp vonden er ook nog eens een aantal natuurrampen plaats. Doordat het slechter ging met de economie en de natuurrampen ontstond er een grote hongersnood in China. Waarbij vele miljoenen mensen omkwamen. Het echte aantal doden is nooit naar voren gebracht door de media. De populariteit van Mao was daardoor enorm gezakt en de bevolking had ineens een heel andere kijk op hun voormalige volksheld. Mao werd verantwoordelijk gesteld voor deze mislukking en verdween uit de regering, hij ging zich meer met de buitenlandse politiek bezighouden. Begin jaren zestig keerde de overheid terug naar een centrale regering. Mao bleef echter op de achtergrond bezig om zijn positie weer te versterken,en hij was fel tegen alle kapitalistische invloeden.

Populariteit van Mao Zedong na zijn regeringsschap.

Zijn positie werd vooral weer versterkt na de uitgave van het rode boekje ,eind 1965.
Een rode gardist met het rode boekje van Mao in zijn hand.
Waarin het alles over het maoïsme stond. Vele mensen hadden zo’n boekje en leefde ook echt volgens de richtlijnen uit dat boekje. En als je dat niet deed dan was je als het ware fout bezig. Door de uitgave van dit boekje steeg Mao’s populariteit weer enorm en werd hij weer als een volksheld gezien.Ook alle studenten en jongeren hadden zo’n rood boekje. Samen met hen ( de rode gardisten) wou Mao de culturele revolutie van start brengen. Het doel van deze culturele revolutie was het afzetten van de nieuwe regering en het behouden van het communistisch China. Onder de studenten en de jongeren was hij dus ook zeer populair geworden. Vanwege zijn slechte gezondheid ging Mao in het openbaar een stuk zwemmen zodat hij liet zien dat hij nog sterk genoeg was om de revolutie te leiden. Tijdens deze culturele revolutie werden alle mensen die afweken van de uitspraken uit het rode boekje vervolgd of in zogenaamde heropvoedingskampen geplaatst. En vele tempels en andere heilige gebouwen werden verwoest en verwijderd. Het communisme was nou eenmaal atheïstisch en daarin werd niet geloofd. Ondanks deze gruwelijkheden kende Mao evengoed een geweldige populariteit onder de bevolking. Hij werd weer gezien als voorbeeld en volksheld. Ook liet hij enorme propaganda campagnes starten om zo zijn volk te manipuleren. Zijn doel van dit alles was om China communistisch te houden. Door deze campagnes werden Mao en het communisme weer ongekend populair, mensen vereerden Mao Zedong en droegen hem op handen en voeten.

Populariteit van Mao Zedong nu.

Standbeeld van Mao Zedong.
Ook nu is Mao nog zeer populair en geliefd onder de Chinezen ook al weten ze wat voor gruweldaden hij heeft gepleegd ten op zichten van zijn bevolking toen hij aan de macht was. Alleen deze dingen nemen zij voor lief omdat Mao ook heel veel goede dingen heeft gedaan voor China.Hij heeft China door zijn revoluties en plannen tot een totaal ander China gemaakt en zorgde ervoor dat China weer wereldwijd aanzien kreeg. Ook maakte hij van een keizerrijk een communistische staat wat op langere termijn veel vruchten af heeft geworpen. Volgens de mensen nu heeft Mao ervoor gezorgd dat je weer trots kunt zijn dat je een Chinees bent. En daarom wordt hij ook nu nog geëerd en is hij ook na zijn dood nog zeer populair onder de bevolking. Ook staan er nog veel standbeelden van hem in China omdat hij wordt gezien als een van de grootste Chinezen ooit en is hij dus nog erg populair onder de bevolking.

Wat vonden de burgers nu in het algemeen van Mao Zedong?

Hij is eigenlijk vanaf dat hij leider van de CCP werd tot aan nu, zeer populair en geliefd onder de bevolking geweest. Dit kwam mede door zijn propaganda en de zogenaamde goede ontwikkelingen voor China. Waartoe behoren dat hij het tot een communistische staat heeft gemaakt. Hij is alleen na zijn periode aan de macht een klein tijdje minder populair geweest omdat zijn grote sprong voorwaarts toen is mislukt en dat catastrofale gevolgen met zich mee bracht. Al gauw werd hij daarna door de uitgave van het rode boekje en de daarop volgende culturele revolutie weer razend populair. En die populariteit heeft hij tot nu toe nog behouden. De mensen weten wel wat hij voor gruweldaden heeft begaan maar nemen dat voor lief. Ik kan dus als antwoord op de vraag hierboven concluderen dat de burgers in het algemeen Mao een zeer goede en geliefde leider vonden. En zijn gruweldaden voor lief nemen omdat hij voor hele goede veranderingen voor China heeft gezorgd. Die later ten goede kwamen voor de ontwikkeling van China.

Conclusie.

In mijn conclusie wil ik graag mijn antwoord geven op de hoofdvraag. De hoofdvraag luidde: Toen Mao aan de macht kwam wat veranderde er toen en waren deze veranderingen goed of slecht voor het land en zijn bevolking?
Ik heb in mijn deelvragen de onderwerpen: economische veranderingen, communisme en populariteit van Mao behandeld en vanuit deze onderwerpen wil ik dan ook de hoofdvraag beantwoorden.

Toen Mao aan de macht kwam veranderde er veel en er was ook al veel veranderd. Toen Mao de volksrepubliek uitriep was China al het ware communistsich geworden en was het niet langer meer een keizerrijk. Hierna was Mao aan de macht en zijn doel was om de economie van China weer te stimuleren en daarom en voerde hij een vijfjarenplan in en later omdat dit succes van dit plan minder werd wou hij dit aanvullen met zijn grote sprong voorwaarts. Deze 2 plannen zorgde voor veel verandering in China. Bij het eerste vijfjarenplan veranderde er veel voor de boeren en voor de arbeiders. Er werden vele mensen vermoord die tegen het maoïsme waren en ook de grootgrondbezitters werden vervolgd. Dit was om dat grond zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Hierna werd de landbouw gecollectiviseerd en moesten de boeren als het ware voor de overheid werken. Het geld wat hieruit gehaald werd, dat werd geïnvesteerd in de industrialisatie. En voor de arbeiders werd een gunstig milieu gecreëerd zodat het worden van een arbeider aantrekkelijker werd. Er was dus nadat Mao aan de macht kwam veel verandert voor de boeren en de arbeiders. Maar door een urbanisatie naar de steden ontstond er bijna een hongersnood, waar als oplossing werd gekozen voor de grote sprong voorwaarts. Dit betekende weer een enorme verandering voor de Chinese bevolking . Zo werden er volkscommunes gemaakt en probeerden de regering om de industrie en mobilisatie op verschillende manieren te vergroten. Het bleek allemaal heel gunstig te zijn dat 2de plan van Mao maar door een aantal misoogsten en een foute economische planning werd het toch een minder groot succesverhaal.Tot overmaat van ramp volgde dit door een natuurramp waardoor vele mensen stierven. Mao is daarna niet meer tot staatshoofd gekozen.
Er was dus toen Mao aan de macht kwam wel heel veel veranderd en vooral op economisch gebied was er heel veel veranderd voor de burgers. Of deze veranderingen goed of slecht voor de bevolking waren? Ik vind dat deze veranderingen slecht voor de bevolking waren maar goed voor het land. De bevolking had namelijk grote verliezen geleden door de hongersnood en de gruwelijke aanpak van Mao’s leiderschap. Er waren dus eigenlijk vele mensen gestorven door deze veranderingen. Voor het land waren deze veranderingen wel goed de industrialisatie was namelijk gegroeid en ook al waren beide plannen op het moment geen groot succes ze zouden later toch echt in het voordeel van China gaan werken. Dat China communistisch is geworden vind ik voor het land en de bevolking een groot voordeel.Eigenlijk waren de veranderingen van Mao meer ten goede gekomen voor China op de lange termijn. Op korte termijn heeft het voor de bevolking een hele slechte invloed gehad en op lange termijn heeft de bevolking en het land toch hun voordeel gehaald uit het communisme en de doorgevoerde veranderingen van Mao. Ik vind dus dat de veranderingen van Mao op korte termijn niet veel voordeel heeft gegeven aan China maar op lange termijn wel en uiteindelijk heeft China daar toch zijn vruchten van weten te plukken. Daarom is Mao ook nu nog zo vreselijk populair is onder de Chinezen. Ook al weten ze wat voor gruwelijks hij heeft gedaan nemen ze dit toch voor lief omdat veranderingen die hij voor de rest heeft gemaakt op lange termijn ten goede zijn geweest voor China.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.