Maarten Luther King

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 3248 woorden
  • 5 maart 2002
  • 75 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
75 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Voorwoord

Ons PO gat over de VS in de jaren 1950 tot 1970. In deze tijd beschouwden de Amerikanen de Communisten als een levensgevaarlijke vijand, die hen overal bedreigde in de VS, en andere landen en zelfs in de ruimte. In de VS zelf bloeide het kapitalisme. (=systeem in een maatschappij waarbij fabrieken en bedrijven eigendom zijn van particulieren en niet van de staat) Maar ondanks de grote rijkdom was er ook veel armoede en onrecht. En de armoede en onrecht heeft veel te maken met de hoofdpersoon die we willen introduceren. Een belangrijke voorbeeld in de zwarte gemeenschap, die opstond voor de rechten van de zwarten, de enige persoon die dat kan zijn was: Martin Luther King. We weten wel veel over hem en zijn speeches, maar wilden wij meer over hem weten, we wilden dieper gaan, daarom hadden wij als hoofdvraag: waarom streefde Martin Luther King naar geweldloos verzet? En natuurlijk kunnen we dat niet beantwoorden zonder deelvragen. Als deelvragen hebben we: *Wie is Martin Luther King? *Wat verstaan we onder geweldloos verzet? *Welk verband had Martin Luther King met de zwarte populatie van die tijd? *En hoe wou Martin Luther King geweldloos verzet verspreiden? *Wat was dus de ideologie van Martin Luther King? Hoewel het fout is, worden de VS vaak 'Amerika' genoemd en de bewoners 'Amerikanen'. De naam 'Amerika' hoort bij een werelddeel en niet bij een staat. In deze PO gaan we proberen het land 'VS' te noemen, en de bewoners noemen we wel Amerikanen en we gebruiken Amerikaans, omdat er nu eenmaal geen ander bijvoeglijk naamwoord bestaat. Martin Luthers Biografie Jaartal: Belangrijke gebeurtenis: 1929 De geboorte van Martin Luther King. 1935 Martin Luther op weg naar David T. Howard school. 1948 Werd Martin bevestigd tot baptisten predikant. 1951 Hier slaagde Martin voor zijn kandidaats examen theologie. 1953 Trouwde hij met zijn vrouw Correta Scott in Marion, Alabama. 1954 Hier werd hij door zijn vader bevestigd, als de 20ste predikant van de Dexter Avenue Church in Montgomery. 1955 Behaalde Martin de graad van doctor in de filosofie op het terrein van de systematische theologie. 1956 Verklaarde het Hooggerechtshof dat de rassenscheiding in de staats bussen ongrondwettig was. 1957 Werd de commissie voor de burgerrechten en de afdeling burgerrechten van het departement van Justitie opgezet. 1958 Verscheen Martin Luther King jr. eerste boek: ‘Stride Toward Freedom’: The Montgomery Story. 1962 Hier deed James Meredith, een zwarte man zijn 1ste poging om zich in te laten schrijven bij de universiteit van Mississippi. 1963 Hier werd Martin gearresteerd in Birmingham, en liepen kinderen zingend door de straten van Birmingham: ‘wij willen vrijheid’. 1963 Augustus 28, hield Martin na grote geïntegreerde protestmars, zijn bekende toespraak: ‘I Have A Dream’ op trappen van Lincoln Memorial. Op dezelfde jaar werd J. F. Kennedy vermoord. 1964 Op 10 mei neemt Martin de Nobelprijs in ontvangst in Oslo. 1965 Vertrokken meer dan 3000 deelnemers uit Selma voor een protestmars naar Montgomery. 1967 Kreeg alle openbare scholen in Alabama, het bevel om de rassenscheiding op te heffen. 1968 April 3, hield King zijn laatste toespraak getiteld: ‘ik ben boven op de berg geweest’, in de Masonie Temple in Memphis. 1968 April 4, werd Martin Luther King vermoord door zijn eigen soort. James Earl Ray heeft hem geschoten op het balkon van zijn kamer, op de 2de verdieping van het Lorraine Motel in Memphis.

De oorsprong van Martin Luther King Martin Luther King Jr. werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta. Zijn moeder heette Alberta Christine King en zijn vader, een zwarte predikant, heette Martin Luther King. Zijn ouders behoorden tot de welgestelde middenklasse. Zijn vader was iemand die onrecht slecht kon verdragen. Negers mochten niet als slaaf behandeld worden. En bij Martin Luter King thuis merkte je dat aan alles. Op een dag ging Martin met zijn vader schoenen kopen. In de winkel ging zijn vader op een plaats zitten die allen voor blanken hadden bestemd. Men vroeg vader King om achter te gaan zitten. Dar was een aparte ruimte voor negers. Maar hij deed of hij die vraag niet begreep en antwoordde:’’ik heb al een stoel naar mijn zin gevonden.’’ Toen kreeg hij het bevel weg te gaan of te gehoorzamen. Hij stond op, nam zijn zoontje bij de hand en ging weg. Deze gebeurtenis maakte diepe indruk op Martin Jr. Hij zal die onwaardige behandeling nooit vergeten! Martin las graag en al op jonge leeftijd had hij al veel belangstelling voor godsdienst. Het was dus niet vreemd dat hij voor dominee ging studeren. Eigenlijk wilde hij meer zijn dan dominee alleen. Hij wilde de mensen aan het denken zetten over het werken en over hun leven. Hij zou ze doen beseffen hoe oneerlijk de negers behandeld werden. Nadat hij in 1955 zijn studie had afgemaakt, werd hij predikant in Montgomery. Die plaats ligt in Alabama. Dat is ook zo' n zuidelijke staat, waar de apartheid ver was doorgevoerd. Zijn vrouw Correta Scott had eigenlijk schoon genoeg van die zuidelijke staten. Ook zij was opgegroeid met de dar heersende negerhaat. Maar Martin Luther King vond het zijn plicht in het moeilijke zuiden te gaan werken. Hij zou de zwarten naar een betere toekomst leiden. Zijn verblijf in Montgomery bracht hem meteen midden in de dagelijkse problemen van de zwarte bevolkingsgroep. Hij was toen 26 jaar.

Het verhaal van Rosa Parks Rosa Parks werkte als naaister op de kledingafdeling van het warenhuis ‘Montgomery Fair’ in Montgomery, de hoofdstad van de staat Alabama. Ze was actief in de beweging voor gelijke rechten voor zwarten, secretaris van de plaatselijke afdeling van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) en adviseur van de Jeugd raad van de NAACP. In de stadsbussen van Montgomery hadden blanken en zwarten aparte plaatsen. In het zuiden van de VS was dat toen overal zo, in het openbaar vervoer en op tal van andere plaatsen. In de bussen van Montgomery stapten blanken voorin in en zwarten achterin. Maar zodra er 1 zitplaats te weinig was voor een blanke, moesten alle zwarten opstaan. Zo waren de regels. Maar op 1 december 1955 had Rosa Parks daar genoeg van. Later vertelde ze zelf over wat er gebeurde:’’na mijn werk in het warenhuis ging ik naar huis. Er was nog 1 plaats vrij in de bus op het Cleveland Avenue en ik ging zitten. In de blanke afdeling waren natuurlijk nog meer plaatsen vrij. Meer dan driekwart, misschien wel 90% van de mensen die toen met de bus gingen, waren toen zwarten, want een eigen auto veroorloven was veel te duur. Maar na de derde halte waren die plaatsen voor in de bus ook vol en toen stond die man in het pad. De chauffeur vroeg ons achterin om op te staan en toen niemand aanstalten (=laten merken dat je iets van plan bent) maakte, zei hij:’’maken jullie nou geen moeilijkheden en maak die plaatsen nou vrij.’’ De man naast mij stond op en twee vrouwen aan de overkant van het pad ook. Toen de chauffeur zag dat ik bleef zitten, vroeg hij of ik nog van plan was op te staan. Ik zei:’’nee!” Toen zei hij:’’als je niet opstaat roep ik de politie erbij en dan lat ik je arresteren.’’ Ik zei:’’doe dat maar.’’ Hij stopte de bus en ik bleef zitten waar ik zat. Twee genten stapten in. Een van hen vroeg of ik gehoord had wat de chauffeur gevraagd had en ik zei:’’ja’’. Hij zei: “ waarom sta je dan niet op?” en ik vroeg hem:”Waarom behandelen jullie ons als vee?” Hij zei:”Ik weet het niet, maar de wet is nu eenmaal de wet; je staat onder arrest.”

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Door de daad van Rosa besloten de zwarten van Montgomery tot een busboycot. Meer dan een jaar lang zorgden ze voor alternatief vervoer, door het delen van auto’s, door taxi’s van zwarte chauffeurs en vooral door te lopen. De busmaatschappij ging bijna failliet. Tijdens de boycot werden de zwarten geterroriseerd door de Ku Klux Klan, een extreemracistische blanke beweging. Zo waren er bomaanslagen op huizen van leiders. Een van de aangevallen huizen was dat van de plaatselijke zwarte predikant Martin Luter King. Toch bleef hij erop aandringen dat de zwarten het geweld alleen geweldloos verzet moeten beantwoorden. Door de arrestatie van Rosa was ook een rechtszaak op gang gekomen. Tenslotte kwam de kwestie voor het Hooggerechtshof van de VS in Washington. Het Hof deed de uitspraak dat de rassenscheiding in het openbaar vervoer in strijd was met de grondwet. Met ingang van 20 december 1956 werd her verboden. Rosa en de andere zwarte inwoners van Montgomery hadden een belangrijke overwinning behaald.

Welke soort mensen zat onder zijn aanhangers en ik welke situatie leefde deze mensen?

Dit wil je ook lezen:

Onder Martin aanhangers zaten vooral arme, zwarte mensen. Zij voelde zich aangesproken door zijn redevoeringen en toespraken. Het gevoel van onderdrukking zat erg diep van binnen en de woede daarover kon nooit naar buiten komen. In Martin zagen ze een leider, een man die opstond voor hun rechten. Zijn aanhangers leefden vaak onder slechte omstandigheden, ze hadden heel weinig geld en slechte woongelegenheden. Veel vrouwen leefden voedden alleen de kinderen op, omdat hun man streed in de Vietnamoorlog. De meeste hadden wel werk, maar ze werden er vaak minder goed voor betaald dan blanken. In zijn toespraken riep hij de mensen op om geen gebruik te maken van geweld. Bij veel mensen sprak dit aan, omdat zij genoeg hadden van het geweld door onderdrukking. Maar op den duur keerden vele jongeren zich tegen hem, omdat zij zijn geweldloosheid niet konden aanvaardden. Ze dachten dat alleen praten niet zou helpen. Maar King zette steeds bredere programma’s op. Martin stond niet alleen op voor de rechten van de zwarten maar ook streefde hij voor de gelijkheid voor alle mensen in de wereld. In de gehele wereld werd hij bekend door zijn rede bij de mars naar Washington op 28 augustus 1963, waar hij zei:”I have a dream”. Zo kreeg hij bekendheid ook in Europa waar hij o.a een eredoctoraat kreeg van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Kortom: Martin Luther King had vooral zwarte aanhangers, mensen die leefden onder slechte omstandigheden. Door zijn toespraken werden ook blanke mensen over de hele wereld aan het denken gezet en sloten zich bij zijn denkwijze aan. Geweldloos verzet King eiste van zijn volgelingen dat zij geen geweld zouden gebruiken. “Want het lost niks op”, zei hij altijd. Het kostte hem vaak moeite om de woedende zwarten te kalmeren, maar het lukte hem. Steeds leerde hij hun wat geweldloos verzet inhoudt:

*Het is wel degelijk verzet. Er is moed voor nodig; het is niet voor lafaards; *Het is niet de bedoeling van geweldloos verzet dat je de tegenstander verslaat; wel dat je begrepen wordt; *De aanval is in de eerste plaats gericht tegen het onrecht dat er heerst en niet tegen de persoon.

Tijdens een toespraak in Chicago zei Martin: “de geweldloze man weigert niet alleen zijn tegenstander neer te schieten, maar ook hem te haten”. Dat was helemaal nieuw voor de Amerikanen. Zij waren nog gewend aan hun eigen moto: oog om oog, tand om tand. D.w.z als je geslagen wordt, dan sla je niet terug! Maar de beroemde King geloofde daar niet in. De man die zijn vijand juist niet terugslaat, zal volgens hem de wedstrijd winnen. En als je niet wint, zullen zijn kinderen zegevieren.

Martin heeft veel van zijn ideeën op papier gezet. Hij heeft verschillende boeken geschreven zoals:

*De geweldloze revolutie; *De kracht van het liefhebbende; *Waarom wij niet kunnen wachten.

Zo konden vele anderen zijn ideeën lezen en horen. Hij heeft veel buitenlandse reizen gemaakt. Martin heeft veel meegemaakt, en hij had zelf zijn eigen voorbeeld waar hij naar uitkeek. Toen hij nog een student was, las hij boeken over Ghandi. Hij leerde er hoe je geweldloos verzet moest organiseren. Onder andere door het houden van marsen. Dat is tochten te voet met heel veel mensen.

De mars naar Washington Heel bekend was de mars naar Washington, die op 28 augustus 1963, onder zijn leiding werd gehouden. Mannen en vrouwen, blanken en zwarten, riep hij om mee te doen. Nu kon men laten zien en horen dat men vrede en rechtvaardigheid wenste. Meer dan 250.000 mensen gaven zich op. Daar waren 60.000 blanken bij. Daaruit bleek dat ook vele blanken Amerikanen voor een eerlijke behandeling voor de zwarten waren. In lange rijen trokken de betogers van verschillende kanten de stad in. Ze ontmoeten elkaar in het monument van President Lincoln, de bevrijder van de slaven. Alles verliep volgens plan en rustig.dominee King sprak een rede uit, die de indrukwekkendste uit zijn hele loopbaan was. Er luisterde 250.000 mensen en miljoenen uit andere landen zagen hem op de t.v. In zijn toespraak had hij het over een droom, een droom die over een toekomst ging waarin alle mensen elkaar gelijken zouden zijn. Vele aanwezigen hadden tranen van ontroering. Zonder ophouden bleef King zich inspannen voor zijn ideaal. Door zijn toespraken groeide het aantal mensen dat hem steunden. King werd beschouwen als de mandie de zwarten kon redden.

Het was vooral de organisatie Black Power die het geweldloos verzet afkeurt. Black Power streeft ook naar gelijkheid voor de zwarten, maar schrikt niet terug voor geweld. De leden van Black Power beschouwen blanken als hun tegenstander. Zij zijn het dus niet eens met King over een geweldloze revolutie. Maar zij geloven wel in hetzelfde ideaal. Ondanks die kritiek werd Martin Luther King tot ver buiten Amerika gewaardeerd. Zo werd hij in 1953 tot het weekblad Time uitgeroepen tot “man van het jaar”. En toen hij zijn invloed in 1964 een hoogte punt had bereikt, kreeg hij de Nobelprijs voor vrede. De Nobelprijs Elk jaar worden de zogenaamde Nobelprijzen uitgereikt. Ze zijn bedoeld voor mensen die een presentatie van wereldbelang op hun naam hebben. De prijzen zijn vernoemd naar Alfred Nobel. Hij was een Zweedse ingenieur en scheikundige. Hij vond onder andere dynamiet uit, een stof dat met veel kracht kan ontploffen. In 1986 stierf Alfred als een rijke man. In zijn testament stond dat zijn geld aan de staat geleend moet worden. Het zou dan elk jaar een groot bedrag van rente opbrengen. Van de rente worden de Nobelprijzen betaald. Het is een grote eer om tot de prijswinnaars te horen. Vooral de vredesprijs wordt heel hoog gewaardeerd. Het is zelfs zo dat niet elk jaar iemand wordt gevonden die de prijs verdient. Martin Luther King, was op zijn 35ste jaar, de jongste die voor deze prijs in aanmerking kwam. Eerder was deze vredesprijs toegekend aan: *Henri Dunant(stichter van het Rode Kruis) *Theodore Roosvelt(president van de VS) *Albert Schweitzer(theoloog, filosoof, medicus en organist) * en Dag Hammarskjold(secretaris-generaal van de Verenigde Naties) Zijn dood De aanslag op Martin Luther King was niet de eerste aanslag op hem. Hij was al eens eerder met een mes gestoken. Er is ook meermalen een bomaanslag op zijn huis gepleegd. Bij een daarvan werd zijn huis wel vrijwel geheel verwoest.

Het was vooral de organisatie Black Power die het geweldloos verzet afkeurt. Black Power streeft ook naar gelijkheid voor de zwarten, maar schrikt niet terug voor geweld. De leden van Black Power beschouwen blanken als hun tegenstander. Zij zijn het dus niet eens met King over een geweldloze revolutie. Maar zij geloven wel in hetzelfde ideaal. Ondanks die kritiek werd Martin Luther King tot ver buiten Amerika gewaardeerd. Zo werd hij in 1953 tot het weekblad Time uitgeroepen tot “man van het jaar”. En toen hij zijn invloed in 1964 een hoogte punt had bereikt, kreeg hij de Nobelprijs voor vrede. De Nobelprijs Elk jaar worden de zogenaamde Nobelprijzen uitgereikt. Ze zijn bedoeld voor mensen die een presentatie van wereldbelang op hun naam hebben. De prijzen zijn vernoemd naar Alfred Nobel. Hij was een Zweedse ingenieur en scheikundige. Hij vond onder andere dynamiet uit, een stof dat met veel kracht kan ontploffen. In 1986 stierf Alfred als een rijke man. In zijn testament stond dat zijn geld aan de staat geleend moet worden. Het zou dan elk jaar een groot bedrag van rente opbrengen. Van de rente worden de Nobelprijzen betaald. Het is een grote eer om tot de prijswinnaars te horen. Vooral de vredesprijs wordt heel hoog gewaardeerd. Het is zelfs zo dat niet elk jaar iemand wordt gevonden die de prijs verdient. Martin Luther King, was op zijn 35ste jaar, de jongste die voor deze prijs in aanmerking kwam. Eerder was deze vredesprijs toegekend aan: *Henri Dunant(stichter van het Rode Kruis) *Theodore Roosvelt(president van de VS) *Albert Schweitzer(theoloog, filosoof, medicus en organist) * en Dag Hammarskjold(secretaris-generaal van de Verenigde Naties) Zijn dood De aanslag op Martin Luther King was niet de eerste aanslag op hem. Hij was al eens eerder met een mes gestoken. Er is ook meermalen een bomaanslag op zijn huis gepleegd. Bij een daarvan werd zijn huis wel vrijwel geheel verwoest.

Op 4 april 1968 loste een neger het fatale geweerschot. Nog dezelfde dag had Martin een toespraak gehouden in Memphis. Daar zei hij:”er word gesproken over bedreiging van onze zieke blanke broeders. Ik wil graag lang leven maar ik ben daar niet bezorgd om. Ik ben nergens bezorgd om.” Het bericht van zijn dood veroorzaakte grote droefheid in de VS en daarbuiten. President Johnson vroeg elke burger het geweld, waarvan was, na te vertellen. Maar in Memphis was het geweld al begonnen. Binnen 24 uur na de bekend worden van de moord. Martin heeft zijn leven gegeven voor zijn ideaal: gelijke rechten voor zwart en blank. Helaas is dat nog niet echt werkelijkheid. Nog altijd worden zwarten als minderwaardigen behandeld. Dat alleen omdat ze zwarte huidskleur hebben en vroeger slaven waren geweest! Toch heeft King zijn strijd niet voor niets gestreden. Hij heeft veel mensen aan het denken gezet over ongelijkheid en geweldloosheid. Hij werd op 9 april 1968 begraven in Atlanta. Hij had net zo’ n begrafenis als een slaaf in vroegere tijden. Twee ezels trokken een kar met daarin de doodkist. Ongeveer 150.000 mensen, waarvan grotendeels blanken waren, trokken mee met de rouwstoet. Enquête De leek ons leuk om te kijken wat de mens over Martin Luther King wisten of weten. Daarom hebben we 4 vragen gesteld aan de eerste de beste persoon die we tegen kwamen. Dit waren de vragen die we hadden gesteld: *Hoe heet de persoon die vocht voor het recht van de zwarte gemeenschap? *Naar wat streefde hij allemaal? *Hoe heet zijn legendarische toespraak? *Hoe heet de belangrijke bijpersoon die niet achterij de bus wou zitten?

Hier zijn de antwoorden die we kregen van de 3 personen:

Persoon 1. *Martin Luther King *vrijheid voor de zwarten en stemrecht *I have a dream *Rosa

Persoon 2. *Martin Luther King *gelijkheid *I have a dream *Parks

Persoon 3. *Martin Luther King *gelijkheid en vrede *I have a dream *Parks

De antwoorden die we kregen waren beter dan we hadden verwacht, eigenlijk waren de vragen ook niet zo moeilijk. Hier komen de antwoorden: *Martin Luther King *gelijkheid, vrijheid en vooral geweldloos verzet *I have a dream *Rosa Parks Conclusie Hierbij geven wij de mogelijkheid om de antwoorden te geven op de hoofdvragen en deelvragen die we hebben gesteld. De hoofdvragen luidde: waarom streefde Martin Luther King naar geweldloos verzet? En het antwoord die we hierop hebben gegeven zijn: omdat geweld niks op lost en als een predikant wou hij duidelijk maken (bijbel) wie iets dom doet en jij doet hem na is niet goed je moet juist duidelijk maken dat jij ook niet dom bent.

En de antwoorden op de deelvragen zijn: *Martin was een zwarte strijder voor de burgerrechten van alle mensen. *onder geweldloos verzet verstaan we geen geweld maar wel demonstratie of boycot acties *de band tussen de zwarte gemeenschap en Martin was heel erg groot, want hij was de enige die veel lef had en power om op te staan voor zijn volk. *Martin verspreide het d.m.v met toespraken vooral: I have a dream. *de ideologie van Martin was voor vrijheid gerechtigheid zoals zijn vader het hem had geleerd. Zijn grote voorbeeld was Mahatmag Ghandi die eveneens streefde naar geweldloosheid bij protesten en wilskracht. Martin heeft meegewerkt aan de afschaffing van de apartheid in bussen en openbare gelegenheden. Naar aanleiding van zijn gewelddadige preken. Kortom: King was tegen racistische discriminatie en voor geweldloosheid.

Slotwoord Dit was dan onze PO. Dit onderwerp hebben wij gekozen, omdat het ons beide erg aanspreekt. We hebben wel over Martin Luther King gehoord, maar we wisten niet wat hij allemaal bereikt en gedaan heeft. Nu we veel meer over hem weten, respecteren we hem enorm. We hebben er eens samen over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat zijn werkwijze ook in onze samenleving kan worden toegepast. Denk hierbij maar eens aan al het zinloze geweld van de laatste tijd. Ook worden er na een moord stille tochten gehouden ter nagedachtenis aan de overledene. En als protest acties tegen zinloos geweld. Martin heeft veel bereikt, maar ondanks dat zijn er nog steeds mensen die racistisch denken en doen, bijvoorbeeld de Ku Klux Klan. Dit onderwerp heeft ons een positieve werking gegeven. We hadden veel moeite om de PO in elkaar te zetten maar het is ons uiteindelijk toch gelukt. We hebben veel van geleerd en het was erg interessant. Literatuurlijst De bronnen die we hadden gebruikt waren:

*www.Internetcollege.nl *www.scholieren.nl *www.allesamerika.com *www.lycos.com

*sporen het beloofde land havo, Chris Houwman e.a, Wolters Noordhoff, Groningen 1998

*sporen geschiedenis voor de onderbouw, Arie wilschut e.a, Wolters Noordhoff, Groningen 1993

*de Amerikaanse droom in Nederland 1944-1969, Jan Donkers, Nijmegen: Sun, cop. 2000

Wij hopen dat het voldoende was.

REACTIES

D.

D.

Geweldige PO heb er echt veel aan gehad dank je wel.

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.