Harry S. Truman

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 2593 woorden
  • 23 september 2001
  • 75 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
75 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding

Wij hebben gekozen voor Harry S. Truman. Hij was president van Amerika van 1945-1953. We hebben hem gekozen omdat deze man de Tweede Wereldoorlog moest oplossen. Hij moest dit doen omdat Roosevelt was overleden, dus hij was van de één op de andere dag president van Amerika. Ook sprak ons zijn binnenlandse politiek aan met de Fair Deal. Onze hoofdvraag over Harry Spencer Truman is: wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het bewind van Harry S. Truman als president van Amerika van 1945-1953?

Wat deed Harry S. Truman voordat hij president werd?

Op 8 mei 1884 werd Harry Spencer Truman geboren in Lamar (Missouri.)Hij ging een jaar later in Independence wonen met zijn ouders John Anderson Truman en Martha Ellen Young. In 1892 ging hij daar ook naar school. In 1901 studeerde hij af aan de Highschool van Independence. Zijn toekomst na school was onzeker. Omdat z’n ouders niet rijk waren moest hij in het leger. In 1906 moest hij thuiskomen om z’n ouders te helpen met de boerderij van z’n oma. Hij dan ook tien jaar lang boer geweest op die boerderij. Hij werd lid van de Democraten.Zijn vader overleed in 1914. In 1915 investeerde hij in loodmijnen, maar dat ging niet goed en is gaan investeren in olie. Vlak voordat de Eerste Wereldoorlog begon is hij weer in het leger gegaan. Met het leger is hij naar Frankrijk geweest. In 1918 werd hij kapitein van het leger. In april 1919 is hij naar huis gegaan en op 28 juni is hij getrouwd met Bess Wallace. Daarna heeft hij met een vriend een heren modezaak geopend. De eerste tijd ging het heel goed, maar daarna gingen de prijzen omhoog en ging het niet goed meer, de winkel is gesloten in 1922. In 1924 heeft Truman een dochter gekregen, genaamd Margaret. In 1922 is hij de politiek in gegaan, als rechter van de staat. Als een van de drie rechters, moest hij zorgen dat de wegen goed waren en ook de gebouwen van de staat. Na twee jaar is hij hiermee gestopt. Hierna is hij het bankwezen in gegaan. In 1944 is hij lid geworden van de senaat voor de staat Missouri. In de senaat heeft hij allerlei functies gehad, zoals voorzitter van de commissie die moest controleren hoeveel geld er werd uitgegeven voor het defensieprogramma tijdens de tweede wereldoorlog. Omdat de vice-president van dat moment niet meer voldeed aan de eisen van de Democraten mocht Truman proberen vice-president te worden. Hij was niet de enige ook Supreme court rechter William Douglas en senators Alben Barkley en James Byrnes waren kandidaat, maar Truman kreeg de meeste stemmen en werd dan ook vice-president. Officieel vanaf 20 Januari 1945, maar niet voor lang want op 12 april werd president Roosevelt vermoord en dat betekende dat Truman de nieuwe president werd.

Wat deed Truman tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn eerste tijd als president?

Op 12 april 1945 werd Harry Truman ingezworen door Harlan F. Stone, de minister van justitie. Toen Truman president was geworden moest hij eerst zorgen dat de oorlog snel afgelopen was. Voor het eerst hoorde hij over de atoombom en de invasie van Japan. Nog voor dat goed was bezonken reisde hij af naar Potsdam, daar kwamen Stalin, Churchill en Truman bij elkaar. In Potsdam stelden zij een ultimatum aan Japan. Een maand later werd de naoorlogse orde ingeluid met het ondertekenen van het charter voor de VN. Tot zover voerde Truman voornamelijk bestaand beleid uit, maar nu moest hij zelf beslissen over de atoomboom. Of de bommen op Hiroshima en Nagasaki, op 6 en 9 augustus, nodig, nuttig of verstandig waren, zal wel altijd omstreden blijven. Truman stelde altijd dat hij verder bloedvergieten wilde vermijden en er niet op uit was de Russen te intimideren. In elk geval betekende het een snel einde van de oorlog.

Wat was zijn binnenlandse politiek?

In het najaar van 1945 kwam Truman met binnenlandse politieke voorstellen, de Fair Deal. Hij legde de naoorlogse prioriteiten neer: en uitbreiding van de AOW, een werkgelegenheidsprogramma, bescherming van minderheden, nieuwbouw in binnensteden en federale hulp voor gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Het was een ambitieus programma met een duidelijk Truman-stempel. De economie had echter moeite over te schakelen op een naoorlogs patroon. De inflatie liep op maar het bedrijfsleven verzette zich tegen loon- en prijsbeperkingen. Het Congres werkte niet mee, zeker niet nadat de Republikeinen in 1946 de meerderheid hadden veroverd. Truman kon weinig meer doen dan veto's uitspreken, overruled worden en daar heftig tegen protesteren. In het land heerste nogal wat arbeidsonrust. Zonder het zich te realiseren ondergingen de Verenigde Staten een enorme verandering. Zwarte soldaten die terugkwamen uit de oorlog accepteerden de segregatie in het Zuiden niet meer. Een migratie naar het Noorden kwam op gang. In tien jaar zouden bijna acht miljoen veteranen een behoorlijke opleiding volgen dank zij de GI Bill, waarmee elke veteraan op kosten van de overheid kon studeren. Vrouwen die tijdens de oorlog volledig hadden meegedraaid in de economie, gingen niet meer terug naar het aanrecht. Al snel moest Truman zich volledig concentreren op buitenlands beleid. Binnenlands zat Truman twee vuren. Hoewel hij zich inzette om de afbraak van de New Deal te voorkomen, vertrouwden de progressieven in de Democratische Partij hem eigenlijk niet. Aan de andere kant moest hij werken met de racistische Democratische Congresleden uit het zuiden, die Trumans verfrissende standpunten over burgerrechten niet konden waarderen.

Wat was zijn buitenlandse politiek?

Tussen 1946 en 1950 bouwden Truman en zijn team de structuur op waarbinnen de wereldpolitiek de daaropvolgende vijftig jaar zou functioneren. Het eerste jaar zocht Truman naar de juiste benadering van de Sovjet-Unie, maar gedurende 1946 verhardden de verhoudingen en verloren ook de meest optimistische analisten het geloof in diplomatie. Vanaf 1947 was 'containment' het beleid, het inperken van de ideologische invloedssfeer van de Sovjet-Unie.Toen Groot-Brittannië liet weten dat het niet langer de politieke stabiliteit in Griekenland en Turkije kon garanderen, reageerde Truman direct. Om isolationistische Congresleden over te halen was een apocalyptische toonzetting nodig die helaas de toon zette voor de rest van de Koude Oorlog. Op 12 maart 1947 formuleerde Truman in een toespraak voor het Congres de Truman Doctrine: 'het moet het beleid zijn van de Verenigde Staten om vrije volkeren te steunen die zich verzetten tegen pogingen tot onderdrukking door gewapende minderheden of door krachten van buitenaf'. Bezorgd over het stagnerend herstel in West-Europa, lanceerde de regering in de zomer van 1947 het Marshall Plan. Formeel werd ook de Sovjet-Unie uitgenodigd, zij het op voorwaarden die dat land nauwelijks kon accepteren. Het wederzijdse wantrouwen was te groot geworden om nog samen iets te kunnen doen. De Russen namen de macht over in Tsjecho-Slowakije en consolideerden hun grip op Oost-Europa. Het Westen kon niets doen. Toen in juni 1948 de Sovjet-Unie echter de toegang tot Berlijn blokkeerde, zetten de geallieerden een luchtbrug op naar de stad. Dat onder die omstandigheden in 1949 de NAVO tot stand kwam, lijkt vanzelfsprekend maar was het niet. Amerika had zich ook kunnen afkeren van Europa. De angst voor opdringend communisme werd nog sterker toen in 1949 China communistisch werd. Nog jaren zou er gelamenteerd worden over de vraag wie China had verloren: Koude Oorlogspolitici als Joe McCarthy en Richard Nixon bouwden er hun carrière op. In Washington regende het beschuldigingen. In juni 1950 opende Noord-Korea plotseling de aanval op Zuid-Korea. Truman reageerde onmiddellijk en maakte gebruik van een boycot van de Veiligheidsraad door de Sovjet-Unie om de militaire operatie onder de vlag van de Verenigde Naties uit te laten voeren. Met moeite hielden de troepen stand en drongen vervolgens onder leiding van de soms briljante maar altijd arrogante generaal MacArthur de aanvallers terug tot aan de Chinese grens. Daar werden ze door Chinese militairen teruggeslagen tot 38ste breedtegraad. Truman wilde tot elke prijs een oorlog met China vermijden. De oorlog raakte in een patstelling en na kritiek op zijn leiding, ontsloeg Truman MacArthur, daarmee de civiele zeggenschap over het leger onderstrepend. De oorlog in Korea maakte de president bij zijn afscheid uitzonderlijk onpopulair. Dat Truman nu zo hoog gewaardeerd is, zou zijn tijdgenoten zeer verrast hebben. Zij zagen een kleine man die niet oogde als een groot leider, in de traditie van Roosevelt. Maar het waren juist de tegengestelde kwaliteiten als die van Roosevelt die de eenvoudige, verstandige en pretentieloze Truman later zo aantrekkelijk maakten. Hij stuurde het land door woelige jaren en zette een buitenlands beleid op dat in de loop der jaren steeds hoger werd gewaardeerd.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Wat was de Truman Doctrine?

Ondanks het feit dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie samen hebben gewerkt in de strijd tegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog begon het wantrouwen te groeien na de oorlog. Stalin begon met behulp van het leger Oost-Europa te controleren. Het wantrouwen groeide helemaal toen beide partijen zich niet hielden aan de afspraken die gemaakt waren na de oorlog. Stalin faalde door geen vrije verkiezingen te houden in Oost-Europa. Truman weigerde om herstelbetalingen van het verslagen Duitsland door te sturen naar de door oorlog verwoeste Sovjet-Unie. Dit leidde tot het begin van de Koude Oorlog. Het eerste jaar zocht Truman naar de juiste benadering van de Sovjet-Unie. Hij wou weer proberen vrede te sluiten. Maar in de loop van 1946 verhardden de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, waardoor ook de meest optimistische analisten het geloof verloren. Vanaf 1947 was ‘containment’ het beleid, dit met het doel om de grote invloed van de Sovjet-Unie te verminderen. Toen Groot Brittannië liet weten dat het niet langer de politieke stabiliteit in Griekenland en Turkije kon garanderen, reageerde Truman direct. Om alle congresleden over te halen was een apocalyptische toonzetting nodig die helaas de toon zette voor de rest van de Koude Oorlog. Ondertussen had de Sovjet-Unie Tsjecho-Slowakije overgenomen en daardoor vergroten zij hun macht in Oost-Europa. Op 12 maart 1947 zei Truman in een toespraak voor het Congres de Truman Doctrine: ‘het moet het beleid zijn van de Verenigde Staten om vrije volkeren te steunen die zich verzetten tegen pogingen tot onderdrukking door gewapende minderheden of door krachten van buitenaf.’ Het Congres willigde het verzoek van Truman in en schonk Griekenland 250 miljoen dollar en Turkije 150 miljoen dollar.

Wat is het Marshall Plan?

Truman zijn tocht naar Potsdam en verslagen van voormalig president Herbert Hoover (1929-1933) gaven Truman een algemeen beeld van de problemen van het door oorlog getroffen Europa. Samen met generaal George C. Marshall bracht Truman het European Recovery Plan tot stand voor de economische opbouw van bevrijd Europa. Dit plan is ook wel bekend als het Marshall Plan. Dit plan is gemaakt om Europese markten opnieuw op te starten, dit zou de Amerikaanse economie ten goede komen. Ook zou het de democratische parlementen in West-Europa sterker maken. De Verenigde Staten wilden de invloed van de Sovjet-Unie verminderen omdat ze de Sovjet-Unie gingen zien als hun grote rivaal. Ook geloofden de Amerikanen dat West-Duitsland, het gebied dat onder leiding stond van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk opnieuw opgebouwd zou moeten worden en worden toegevoegd in een groter Europa. Na zorgvuldige planning, kondigde Marshall in juni 1947 aan dat als Europa een samenwerkend, op de lange termijn, verband kreeg om alles opnieuw op te bouwen, Amerika voor fondsen zou zorgen om alles te betalen. Wanneer de Sovjet-Unie wist dat Amerika zou volhouden aan dat de Sovjet-Unie samen zou werken met kapitalistische landen uit West-Europa en een open overzicht zou hebben van hoe het geld van de fondsen zou worden gebruikt, besloot de Sovjet-Unie een eigen plan op te stellen om de communistische staten in Oost-Europa tot een geheel te vormen. Voor het Marshall Plan heeft Amerika een bedrag uitgegeven van 13 biljoen dollar over een periode van vier jaar.

Hoe ging het tijdens de verkiezing in 1948?

Truman was niet erg populair bij de mensen in 1948. In dat verkiezingsjaar waren er dan ook sterke 'Stop Truman'-acties. Maar alternatieven waren er niet. Eisenhower kreeg de nominatie aangeboden maar weigerde. Truman moest zo'n beetje op eigen houtje campagne voeren. Hij deed dat op een klassiek geworden manier. In de Truman library is nog zijn stem te horen: 'Hi, I am Harry Truman. I'm a civil servant and I would like to keep my job for another four years'. In twee maanden legde Truman bijna 50.000 kilometer af, voornamelijk per trein op whistle stop tours. De opiniepeilers onderschatten het enthousiasme dat Truman genereerde en voorspelden een gemakkelijke overwinning voor de Newyorkse gouverneur Thomas Dewey. Trumans ruime overwinning in november was een enorme verrassing. In zijn inaugurele rede riep Truman de VS op om de armoede in de wereld te bestrijden. Hij geloofde dat dit een van de beste manieren was om communistische agitatie te pareren. Daarmee legde Truman het fundament voor het immense programma van Amerikaanse buitenlandse hulp, geschoeid op koude oorlogsoverwegingen maar toch hulp verschaffend waar anders niets zou zijn. Zijn vice-president was Alben Barkley.

Wat deed Truman tijdens zijn tweede termijn als president van 1949 tot 1953?

Tijdens zijn tweede periode als president waren vier dingen belangrijk, namelijk, steun aan de VN, het Marshall plan verder uitvoeren, verzetten tegen het communisme en hulp geven aan onderontwikkelde landen. De belangrijkste organisatie om tegen het communisme te vechten was de NAVO, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie. Het doel was om de Stalin af te stoten. Ook West - Europa werkte hieraan mee. Een ander groot probleem was Korea, want het noorden was communistisch en het zuiden was democratisch. In 1950 viel het noord-koreaanse leger het zuiden binnen met hulp van de USSR, Amerika ging Zuid-Korea helpen en stuurde dus mensen naar Zuid-Korea. Amerika hielp dus ook de onderontwikkelde landen omdat Truman geloofde dat zij goede middelen hadden om die landen te helpen, en dat deden ze dus ook. Amerika zorgde ervoor dat er meer geld was en minder ziekte in 35 Afrikaanse en Aziatische landen.

Hoe werd er tegen Truman aangekeken?

In het begin van zijn bestaan als president werd hij nog niet zo heel erg gewaardeerd, omdat Roosevelt een hele goede president was, en daar moest hij dus proberen bovenuit te steken. Het eerst kreeg hij waardering toen hij in Potsdam is gaan praten, maar die waardering ging weer naar beneden toen hij besloot om atoombommen te laten vallen. In 1948 werd hij niet zo gewaardeerd, omdat hij niet werd vertrouwd door zijn partijgenoten, en omdat de Democratische Congresleden uit het zuiden racistisch waren. Tijdens zijn campagne deed hij het zo goed en ging naar veel plekken toe om toespraken te houden, dat hij weer hoger gewaardeerd werd. Hij werd ook populair, omdat hij zo anders was als Roosevelt, want Truman was verstandiger en eenvoudiger.

In het begin van zijn bestaan als president werd hij nog niet zo heel erg gewaardeerd, omdat Roosevelt een hele goede president was, en daar moest hij dus proberen bovenuit te steken. Het eerst kreeg hij waardering toen hij in Potsdam is gaan praten, maar die waardering ging weer naar beneden toen hij besloot om atoombommen te laten vallen. In 1948 werd hij niet zo gewaardeerd, omdat hij niet werd vertrouwd door zijn partijgenoten, en omdat de Democratische Congresleden uit het zuiden racistisch waren. Tijdens zijn campagne deed hij het zo goed en ging naar veel plekken toe om toespraken te houden, dat hij weer hoger gewaardeerd werd. Hij werd ook populair, omdat hij zo anders was als Roosevelt, want Truman was verstandiger en eenvoudiger.

Wat deed Truman nadat hij president was geweest?

In maart 1952 besloot Truman met pensioen te gaan, toen was hij 67. Hij is weer in Independence gaan wonen en daar heeft hij zijn memoires geschreven in twee delen, genaamd Memoirs, Year of Decisions en Years of Trial and Hope. Hij is ook nog op tv geweest om te vertellen over zijn hoogtepunten. Hij heeft ook nog wat boeken meer geschreven, zoals Truman Speaks. Op 26 december 1972 overleed Harry Spencer Truman aan een natuurlijke dood en hij is begraven in Independence.

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het bewind van Harry S. Truman als president van Amerika van 1945-1953?

De belangrijkste gebeurtenissen zijn het oplossen van de Tweede Wereldoorlog, door te gaan praten met Stalin en Churchill en dus een ultimatum te stellen. Hij had had het allen niet moeten oplossen door atoombommen te gooien op Hiroshima en Nagasaki. Ook een belangrijke gebeurtenis was het presenteren van de Fair Deal, zodat mensen een beter leven kregen en ook de zwarte mensen.

Bronvermelding

We hebben alle informatie van Internet gehaald. We hebben het vooral van deze websites:

www.amerika.nl www.geschiedenis.net www.encarta.com www.trumanlibrary.com www.whitehouse.gov

Enkele plaatjes: [plaatje0] [plaatje1] [plaatje2] [plaatje3] [plaatje4]

REACTIES

F.

F.

Beetje late reactie, maar ik struiker per ongeluk op deze site... Harry Spencer Trumand??? De S. staat nergens voor. Geen idee waar jullie Spencer vandaag hebben gehaald.

14 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.