Engelen

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 2610 woorden
  • 12 januari 2004
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoe zijn de gedachten over engelen ontstaan?

Het Hindoeisme kent de Deva´s halfgoddelijke geestelijke wezens die de oppergoden dienen, en het Boeddhisme kent de Bodhisattva´s. De rol die de heidense goden en godinnen spelen is vergelijkbaar met de rol die we over het algemeen aan engelen toe bedelen. Het idee van de beschermengel die een wezen zijn en het hele leven begeleiden is een van de oudste Angelieke begrippen en kom in alle oude tradities voor. Je vind deze tradities in jet jodendom het christendom en de islam, die allen oorsprong vinden in oude tradities. Men stellen de engelen voor als gevleugelde wezens die als bemiddelaar optreden tussen hemel en aarde. De recente opleving van de belangstelling voor engelen heeft zich gemengd met new-age gedachten en heeft een heel nieuwe visie doen ontstaan: engelen zijn zuiver spirituele wezens, die zich in elke vorm kunnen manifesteren. Ze zijn geschapen door een ‘goddelijke bron’ om het licht van de schepping te dragen.

Angelologie is de engelenleer, er zijn opmerkelijk veel overeenkomsten te ontdekken maar door de eeuwen heen hebben heel wat mystici en theologen heel wat tegen elkaar in sprekende stelsels uitgedacht. Sommigen van deze stelsels zijn tot in detail uitgeplozen. Daarom, gaan de meeste uit van de basisprincipes van de Angelieke hiërarchie.

Volgens de overlevering heeft god de engelen op de 2e dag van de schepping geschapen. Het was hun opdracht om alle voorkomende verschijnselen van het heelal bij te staan. Maar ze zijn niet allemaal met precies de zelfde functie tot leven geroepen.

Engelen zijn na de geboorte meteen volmaakt en kunnen meteen hun taken uitvoeren engelen heersen over alles het is hun doel om het geheel van de schepping te ondersteunen.. Engelen kennen de beperking van tijd en ruimte niet, daardoor kunnen ze zich sneller voortbewegen en kunnen elk moment op de plaatsen zijn waar ze willen. Bij hun schepping hebben engelen de vrije wil gekregen, maar de meeste gaven deze gift terug als eerbied voor hun schepper.
engelen die hun vrije wil gehouden hebben wilden alle macht en glorie voor hun zelf, niet om te dienen maar gediend te worden. Hun arrogantie en naijver stortten heb in het verderf: ze werden duivels, demonisch, boosaardig. Beschermd door de duisternis is hun enige doel het ondermijnen van de harmonie van de kosmos. Bijgevolg is de gehele mensheid betrokken in dit grote gevecht tussen licht en duister, liefde en haat. Hoe is dit alles begonnen?

Bijna elk van de grote godsdiensten heeft een soort gelijk verhaal over de schepping: door een uitbarsting van scheppende kracht uit een ander rijk ontstaat het universum zoals wij dat kennen.

In de kabbala, het belangrijkste richtsnoer van de joodse mystieke traditie en een van de rijkste bronnen van de leer der engelen is, een fraaie en fascinerende versie van het scheppingsverhaal. Het is een uitbreiding van de versie die in de genesis te vinden is en ze vertoont verrassend genoeg merkwaardig parallellen met de moderne wetenschap theorie. God scheidde het licht van de duisternis en schiep zo de eerste tegengesteldheid. Het materiële universum wordt gekenmerkt door tegenstellingen, licht - donker, man - vrouw, goed - kwaad. De ene werd twee door deze scheiding. God, de twee in een, perste toen zijn mannelijkheid samen in een minuscuul lichtpuntje. Dit is het woord ‘’de logos’’het principe van bevruchting, dat vervolgens wordt vervangen door de ‘’diepe wateren’’ (de duisternis de schoot van het vrouwelijke aspect van god, dat ontvangt en het zichtbare universum baart) de astrofysici zijn het er grotendeels over eens dat de big-bang plaatsvond toen een enkel punt van ongelooflijk dicht opeen geperst materiaal explodeerde en daarmee het universum vormde zoals wij dat kennen.

Wat verstaat men onder de schepping?

Bijna elk verhaal heeft een soortgelijk verhaal over de schepping: door een uitbarsting van scheppende kracht uit een ander rijk ontstaat het universum zoals wij dat kennen. In de kabbala het belangrijkste richtsnoer van de joodse mystieke traditie en een van de rijkste bronnen van de leer der engelen, is een fraaie en fascinerende versie van het scheppingsverhaal te vinden. Het is een uitbreiding van de versie die in genesis te vinden is en ze vertoont verrassend genoeg merkwaardige parallellen met de moderne wetenschappelijke theorie. God word hier in omschreven als de goddelijke aanwezigheid: een almachtig, ondefinieerbaar, vormloos wezen in het midden van niets. God scheidde het licht van de duisternis, en schiep zo de eerste tegengesteldheid. Het hele universum bestaat uit tegen stellingen. Licht-donker, vrouw-man, goed-kwaad. God de 2 in 1 perste toen zijn mannelijkheid samen in een enkel minuscuul lichtpuntje. Zo kon god zelf bevruchten.
God schiep de engelen op de 2e dag van de schepping, en gaf ze vrije wil, en hun taak was het heelal te beheren. Sommigen gaven hun vrije wil terug aan god als bewijs van hun aanbidding tot god. De engelen die dat niet deden werden uiteindelijk het slachtoffer van hun hoogmoed en kwamen in conflict met god

In alle overleveringen van de engelenleer is sprake van een opklimmende hiërarchie van verschillende orden (of koren) van engelen. Wat betreft de namen en aantallen zijn er veel verschillende versies. De bekendste christelijke versie werd in de 6e eeuw uitgewerkt door Pseudo-Dionysios de Areogapiet, een Syrische monnik die het systeem uitvoerig beschrijft in zijn boek: de hemelse hiërarchie. Dit hiërarchische stelsel werd in de heersende stroming van de westerse cultuur als het klassieke werk over dit onderwerp erkent door Dante en Milton overgenomen en hun epische engelensagen. Het stelsel bestaat uit negen koren die in triades zijn gegroepeerd.

De eerste triade:
De serafijnen: zijn het engelenkoor met de hoogste rang. Ze worden ‘’de brandenden’’ genoemd, omdat hun licht zo intens helder is dat het een sterveling onmiddellijk zou doen verbranden. De ze engelen van de liefde, licht, en vuur vliegen rond de troon van god en zingen een lofzang voor de heilige. Ze absorberen en reflecteren het goddelijk licht en geven het door aan het volgende koor hun heersende vorsten zijn onder andere Serafiël en Metatron.
De cherubijnen: die in rang het tweede koor vormen. Alleen de serafijnen overtreffen hun ontzagwekkende straling, cherubijnen reflecteren de kennis en de wijsheid van god. In het oude testament treden ze op als bewakers van de hof van Eden na de zondeval. De aanvoerders zijn onder andere Kerubiël en Ofaniël
De tronen: de tronen zijn de ‘’veelogige brandende wielen’’ van de heilige triomfwagen die rond de troon van god cirkelt in eendracht met de cherubijnen. Ze reflecteren het geloof in de kracht en glorie van god, en er wordt wel gezegd dat ze zich in de vierde hemel bevinden hun heersende vorsten zijn onder andere Tzafkiël en Orifiël.

De tweede triade:
De overheden: de engelen van dit koor streven naar de hoogste genade en weerspiegelen het verlangen om boven de aardse waarden uit te stijgen. Ze controleren de taken van de engelenkoren onder hen. Hun heersers zijn Zadkiël, Zachariël, Teratel.
De krachten: de engelen van het koor van de krachten zijn verantwoordelijk voor de bewegingen en cycli van alle sterren en planeten van het heelal. Ze beheren alle natuurwetten en zijn daarom verantwoordelijk voor de wonderen die met deze wetten breken. Hum heersers zijn Rafaël, Barbiël, Sabriël, Hamaliël.
De machten: de engelen van dit koor zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de paden die naar de hemel leiden en voor het geleiden van de zielen naar deze paden. Ze houden de wereld in balans en verdedigen haar van demonen. Ze hebben de macht gekregen om te straffen en te vergeven, en zij hebben de kracht om ons op het rechte pad te helpen als we afdwalen. Ze weerspiegelen het verlangen om zich tegen het kwaad te verzetten en goed te doen. De heersers zijn Kemuël, Verchiël.

Derde triade
De vorsten: de engelen van het zevende koor begeleiden de heersers en leiders op aarde en ook landen en bevolkingen. Samen met de beschermengelen werken ze aan het stimuleren van de individuele verantwoordelijkheid en kunnen zich met het doen en laten van de mensen bemoeien die zelden word opgemerkt. Ze begeleiden ook godsdiensten, een heerser is Cerviël
De aartsengelen: deze verschijnen bij de mensen met boodschappen van het hogere, zoals bv engel Gabriël dat bij maagd Maria uit de bijbel deed. Deze engelen worden het meest door mensen waargenomen, want de beschermengelen blijven meestal onzichtbaar. De heersers zijn Michaël, Rafaël, Gabriël en Uriël.
De engelen: de laagste orde der engelen is het meest bij de mens betrokken. Ze begeleiden en beschermen ons. Ze zorgen bijvoorbeeld dat een auto niet van de weg raakt en proberen ongelukken en rampen zoveel mogelijk te voorkomen. Ze kunnen zich niet met ons lot bemoeien maar hoe vaker we om hun hulp vragen des te groter de kans op een gelukkig lot. Een heerser is Adnachiël.

Hoe zijn engelen ontstaan, geboren?

De geboorte van engelen en de mensheid is min of meer fragmentarische vorm in verschillende oude teksten te lezen. De meeste zijn van joodse oorsprong, zoals het bijbelboek genesis en andere geschriften als de apocriefen en pseudigrafen waar veel informatie over engelen in voor komt. In latere Joodse en Christelijke teksten wordt het verhaal verder uitgewerkt. Uit al deze bronnen samen kan het volledige verhaal worden samengesteld over de schepping de hemelse oorlog en de zondeval.

Volgens de oude joodse overlevering waren de engelen de eerste intelligente wezens die god schiep en er wordt vaak beweerd dat ze allemaal op het zelfde moment op de tweede dag van de schepping werden geschapen. God gaf engelen vrije wil, onsterfelijkheid en goddelijke intelligentie. Hun taak was het heelal te beheren en de glorie van god te getuigen. De meeste engelenverbonden zich met de goddelijke wil en gaven hun eigen vrije wil a, als bewijs van hun aanbidding terug aan god. De engelen die dat niet deden werden uiteindelijk het slachtoffer van hun hoogmoed en kwamen in conflict met god.

En zo begon de hemelse oorlog, het verhaal over die oorlog is door joodse en christelijke theologen in de eerste eeuwen na Christus uitgebreid verfraaid. Satan de duivel zou oorspronkelijk een belangrijke engel zijn geweest in de hemel. De naam die hij voor de zondeval had gekregen was aartsengel lucifer. Volgens een versie van het verhaal was lucifer een van de favoriete engelen van god. Maar hij verwierp het bevel van god om te knielen voor Adam, de eerste mens. Volgens een versie wachtte lucifer op een kans om god van de troon te stoten. De onkreukbare aartsengel Michaël nam onmiddellijk de wapens tegen hem op en lucifer trok zich vervolgens terug en verzamelde de steun van een derde van de engelen.de hierop volgende titanenstrijd eindigde met de val van de opstandige engelen in de peulloze diepte, zij werden duivels en demonen, en zo ontstond de hel.

De mensheid die toen nog werd vertegenwoordigd door Adam en Eva in de hof van eden, bood Satan de beste gelegenheid om wraak te nemen. Volgens vermomde Satan zich als cherubijn en kwam door een list van aartsengel Uriël te weten wat de weg was naar de hof van Eden. In een gedaante van een slang glipte hij langs de engelen die het hof bewaakten en hij trof Eva daar alleen aan. Hij verleidde haar tot het eten van het fruit van de boom der kennis van goed en kwaad (dit was hun door god verboden) en Eva liet zich misleiden. Ze at van de boom en ze gaf ook Adam het fruit en ook hij at ervan. Hun ogen werden geopend, Voor het eerst voelden ze schaamte voor hun naaktheid en waren ze bevreesd voor god. Dit was erfzonde waarmee al het leed van de mensheid begon. Vanaf dat moment hebben we, verstoten uit de hof van Eden, geprobeerd de weg terug te vinden naar het paradijs.
Dit toont ons dat de zondeval van de mensheid een afspiegeling is van de zondeval van Satan en de opstandige Engelen. Trots is de zonde van Satan, schaamte is de zonde van de mens. Het was de schaamte die ons van god heeft gescheiden.

Wat is de functie van engelen.
Als we vasthouden aan het idee dat de kosmos ons welwillend is, dan kunnen we niet echt verdwalen. En de engelen zijn er om ons hierbij te helpen, daar is wel geloof voor nodig. Om met engelen in contact te komen moet u hun bestaan aanvaarden. Engelen zijn door god geschapen om het heelal te steunen en de mensen te helpen. Het doel was dus om alles wat god had geschapen te ondersteunen. Elke plant, elk dier alle mineralen hebben een eigen onstoffelijke geest gekregen, dit geld ook voor de planeten sterren en de winden. Engelen kennen de beperkingen van ruimte en tijd niet dus kunnen overal zijn op het moment dat zij dat willen, en kunnen elke vorm aannemen. Ze kunnen zich niet voortplanten omdat ze niet mannelijk maar ook niet vrouwelijk zijn. Engelen kunnen niets anders dan god aanbidden en dienen.
Engelen zijn boodschappers tussen god en de mensen. In velen bijbelse verhalen worden de engelen als boodschappers gebruikt, bijvoorbeeld in genesis nr.: 18 over Abraham. Daarin heeft Abraham via een engel contact tussen hemel en aarde. Engelen worden gezonden door god zelf. God zorgt er voor dat iedereen een eigen beschermengel heeft.
Ze zijn ook reis begeleiders, ze helpen je naar het pad die je naar de hemel leid. En leiden je dan verder tot de poorten van de hemel. Zodat god je daar binnen kan laten. Ze zijn gestuurd door god om je naar de poorten te leiden.

En engelen hebben ook de taak om de poorten van de hemel te bewaken. Zodat alleen zielen erin komen die het hebben verdient in hun leven, die dus niet te veel gezondigd hebben, engelen kunnen daarover oordelen.

Engelen zijn er ook om je te beschermen, voor zover het kan. Helpen om erge fouten te begaan of om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.
Engelen zijn ook stervensbegeleiders ze begeleiden je niet alleen naar de hemel maar ook bij het sterven zelf. Ze helpen ook als iemand anders overlijd ze verzachten de pijn, en helpen je in het rouwproces. Veel mensen zagen tijdens het bidden aan het sterfbed voor de stervende visioenen en geesten van al eerder overleden mensen die in een engelgedaante verschenen. Ook mensen met bijna dood ervaringen zijn soms in contact geweest met een engel.

God stuurt dus engelen naar alle gelovigen om hen bij te staan. Zij proberen duidelijk te maken wat god wil, en laten de mens die raad opvolgen. En zo drijven zij niet af van het geloof.

Het Nederlandse woord engel is afgeleid van het Griekse woord: boodschapper, in het nieuwe testament van de bijbel staat dat engelen speciale zorg bieden voor de zielen van de mensen en ze dienen als beschermgeest op aarde en als begeleider naar het hemelrijk. In bijvoorbeeld de islam krijgt ieder mens twee engelen toegewezen, een die de goede daden bij houd en een die de zonden bijhoud. Na de dood zal de ziel dan de twee engelen ontmoeten, en die zullen bepalen of de ziel het verdient heeft om het paradijs in te gaan.

Bijna elke engel heeft een eigen taak, je hebt engelen van de liefde, huwelijk, harmonie, hartstocht, trouw, overgave, kuisheid, bevalling, conceptie, vruchtbaarheid, verlies, een engel die bepaalt of het een jongen of een meisje word bij een bevalling, wijsheid, geduld, vrijheid, vrede, gerechtigheid, mededogen, orkanen, bescherming, droogte, aardbevingen, hongersnood, hart, gezichtsvermogen, genezing, ziekte bestrijden, geheugen, zakelijke ondernemingen, verloren voorwerpen, examens, sport, tuinieren. Kortom voor vrijwel alles waar probleem bij kan ontstaan is een engel die je kan helpen.

REACTIES

M.

M.

no offendings, maar ik ben wel heel benieuwd waar je al deze info vandaan hebt. als ik zo alles lees denk ik dat er veel fantasie bijzit en heb je verschillende geloven door elkaar gehaald. ik denk dat als je zo'n opdracht maakt je het best kunt kijken welke bron waarheidsgetrouw is, inplaats van uit elke theologieleer wat informatie te halen over wat engelen zijn doen en kunnen. ik geloof in de God van de bijbel, dus dat zou ook kunnen zorgen dat ik moeite heb met dit stuk over engelen, omdat er zoveel onwaarheden instaan, maar ook echt omdat je meerdere dingen door elkaar haalt. naar mijn mening is dat niet geloofswaardig en kun je je verhaal niet onderbouwen. zou je me kunnen vertellen waar je alles vandaan hebt gehaald, want het lijkt me heel interessant om het een beetje uit te zoeken en door te lezen. groetjes minke

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.