Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Dekolonisatie van India

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2701 woorden
  • 23 april 2007
  • 262 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.6
  • 262 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Voorwoord.

We hebben dit werkstuk gemaakt in de eerste plaats omdat het moest. We hebben ons voor we het verslag gingen maken eerst ingelezen, want anders konden wij geen hoofd en deelvragen bedenken. En we hebben de hoofdvraag zo gemaakt dat samen uit al de deelvragen de hoofdvraag konden beantwoorden. We willen de taken van Gandhi extra benadrukken vanwege zijn belangrijke rol voor India voor het streven naar vrijheid en dekolonisatie van India.
We hebben de tijd voor de dekolonisatie niet zo heel erg goed behandeld omdat we dachten dat dat niet zo belangrijk was, we hebben het er natuurlijk wel over in ons PO maar dan niet zo uitgebreid. Daarna zijn we met het werkstuk begonnen. We moesten natuurlijk eerst weten hoe India er uit zag voor de dekolonisatie, dus hebben we eerst die deelvraag gemaakt. Daarna zijn we verder gegaan met de andere deelvragen.


Inleiding

Wat is dekolonisatie?

Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van het moederland. Deze wordt vooral gebruikt voor het proces waarbij de kolonies van Europese landen na de
Tweede Wereldoorlog onafhankelijk werden. Dit is dus ook het geval geweest bij India, dat een kolonie was van Groot-Brittannië

Kolonisatie.

Veel West-Europese landen hadden vroeger koloniën voor de goedkope grondstoffen en deze landen dienden als afzetmarkt voor de industrie van het moederland. Er zijn tegenwoordig
niet zoveel koloniën meer als dat er die vroeger waren Portugal was het eerste land wat zich vestigde in India. In de 17e eeuw kwam Groot-Brittannië aan in India en bemoeide
zich meteen met de Portugezen. In 1676 vestigden de Fransen zich ook in India, India viel van 1858 tot 1947 onder het Britse rijk.

Hoe zag India er voor de dekolonisatie uit?

Vanaf 1858 hadden de Britten India onder controle. Het gebied dat hier onder vielen de huidige landen: India, Pakistan en Bangladesh. Het werd geregeerd als een onderdeel van het Britse rijk. Vanaf 1867 werd het rijk dan niet meer geregeerd door de engelse Koningin Victoria maar ze noemde zichzelf voortaan keizerin van India, ze regeerde niet zelf maar ze liet een onderkoning voor haar regeren. Deze maakte veel gebruik van de Indiase adel, en zo lukte het groot Britannie India helemaal onder controle, zonder de vriendschap met de Indiase adel was dit nooit gelukt. in Brits India heerste een grote verdeeldheid. Dat kwam omdat de Britten de gebruiken van de Indiërs niet accepteren. Dat kwam omdat ze voornamelijk Hindoe of Moslim waren. En de Christelijke Britten konden dat natuurlijk moeilijk accepteren. De Britten maakten hiermee vaak rellen door koeien te slachten bijvoorbeeld ( die zijn namelijk heel erg heilig in India en die mag je niet schenden), maar ook om onreine dieren te eten zoals varkens. Daarom hadden de Indiërs het liever dat de Britten vertrokken.


De rol van Gandhi tijdens de dekolonisatie.

Voor gandhi Begon het allemaal in Zuid-Afrika, hij was een afgestudeerd advocaat en hij werd gevraag om in Zuid-Afrika een rijke koopman te komen verdedigen. Dus dat deed hij. Terwijl hij in Zuid-Afrika was zag hij dat heel veel Indiërs veel en zwaar werk moesten doen, en dat er naar hem zelf ook heel er neerbuigend werd gekeken. Gandhi kon dit niet uitstaan en hij wou het volk helpen. Hij richtte een politieke partij op waar meteen heel veel mensen lid van werden. Het doel van hem met die partij was zonder geweld meer rechten en plichten afdwingen voor het volk daar. De Britse kolonisten die daar op dat moment waren keken daar met veel argwaan op neer maar ze deden er op dat moment niks tegen want ze hadden andere zorgen aan hun hoofd en dat was de boeren oorlog. Vier jaar na die oorlog stelden de Britten een wet in deze luidde: Alle Indiërs in die bepaalde provincie moeten vingerafdrukken laten maken. Gandhi riep de mensen op om dit gewoon te weigeren maar dit pikte de Britten niet en 2000 rebellen en Gandhi werden opgepakt. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van negen maanden. Maar zijn doel was gerealiseerd, het parlement had in 1915 ervoor gezorgd dat alle Indiërs politieke rechten en plichten kregen. Nadat hij die had uitgezeten keerde hij terug naar India. Hij wist nou dat hij een volk kon leiden. En hij wist zijn volgende doel al: India moest een eigen bestuur krijgen. Dit was natuurlijk een heel erg moeilijk doel maar Gandhi wou er alles voor doen om dit doel te bereiken. Terug in India stichtte Gandhi een dorp ‘het dorp van geweldloosheid’. In dat dorp woonden de mensen die zich aansloten bij Gandhi en dezelfde idealen hadden: streven naar vrijheid van India, maar dat alles zonder geweld. Maar ook was het doel een maatschappij waarin iedereen gelijk was en niemand meer onaantastbaar. Ze hielden ook een vaste dagarbeid aan: spinnen, weven en de grond bewerken. Dat deden ze omdat ze alleen zelfgemaakte producten wilden. Dit was slim bedacht van Gandhi want hij wilden niet dat iemand meer kleding van de britten zou dragen. Dit deed ook iedereen ze gehoorzaamden Gandhi allemaal. Na de oorlog kregen de Britten argwaan en ze stelden een wet in dat iedereen die verdacht werd van muiterij kon worden opgepakt. Toen had Gandhi een nieuw idee. Hij vond dat op zondag 6 april alle winkels eet en drank gelegenheden gesloten moesten worden. ‘een rechtvaardige Indiër moest vasten op die dag’,dat zagen de Engelsen als muiterij en hij werd opgepakt. In de gevangenis hoorde hij dat er daardoor rellen waren uitgebroken, hij zei dat een vergissing van hem net zo hoog is als de Hymalaya en hij zag zijn fout. Hij zei dat de mensen hem nog niet helemaal goed hadden begrepen. Daarna riep Gandhi het volk op om te weigeren om belasting te betalen, maar dan wel op een geweldloze manier. Maar dat lukte niet want de politie gebruikte veel geweld om dat probleem op te lossen. Gandhi kon dit eigenlijk niet langer uitstaan dus hij riep op om te stoppen. Hij strafte zichzelf door vijf dagen volledig te vasten. Gandhi had hierna een hele andere manier bedacht om het volk te benaderen hij reisde van dorp tot dorp om de mensen heel persoonlijk te benaderen en dat hielp. Steeds meer mensen sloten zich aan bij het geweldloze verzet van Gandhi en weigerden voortaan engelse producten te gebruiken en verbranden ze openbaar. De mensen begonnen Kadhi te dragen dit was het teken van het geweldloze verzet. Gandhi wou nog iets recht gaan zetten, namelijk: de Britten mochten zelf wel zout winnen maar dat mochten de Indiërs zelf niet. Dus daardoor konden de Engelsen zelf de prijs bepalen en er een hele hoge hoeveelheid belasting op heffen zodat de armen daarvan de dupe werden. Ghandi besloot daarom om met 78 vrienden een voettocht van 400 km te maken naar de zee ( de zoutmars) omdat dat de plek was waar je zout kon winnen. Onderweg werd de groep steeds groter en groter, ze maakten er een hele feestelijke tocht van onderweg de dorpen die ze tegen kwamen waren allemaal versierd, en onderweg hield hij vaak toespraken. Waarbij hij tekens maakte met zijn handen. Na 3 weken lopen bereikte de hele groep de zee, waarbij Gandhi een pannetje water kookte zodat er zout ontstond. Dit deden duizenden mensen aan de kust, en Gandhi werd er weer voor opgepakt. Maar de engelse lieten nu voortaan wel toe zout te winnen voor eigen gebruik. Onder de leiding van Gandhi eisten de Indiërs steeds meer onafhankelijkheid. De Engelsen hielden een conferentie: de ronde tafel conferentie, deze duurde uiteindelijk 3 maanden maar leverde toch niks op. De Engelsen zagen uiteindelijk toch in dat ze hun kolonie moesten laten gaan en dat deden ze het heette voortaan: India. Nu Gandhi’s grootste doel was bereikt waren er ook nog andere problemen namelijk de oorlog tussen de Hindoes en de moslims. Gandhi wou dat er een verdrag werd ondertekend dat de strijd tussen de Hindoes en de Moslims te staken. Hij vastte totdat alle namen onder het verdrag stonden toen dat uiteindelijk gebeurd was viel hij flauw, maar hij kon met een natte doek worden bijgebracht. Het leek of dat de vrede in heel India hersteld was maar, na een eerste aanslag op Gandhi lukt het met een tweede aanslag iemand hem te doden.

Hoe ging de dekolonisatie in werking?

De Britten hadden al onder ogen gezien dat het niet goed ging in Indië. Maar het was ten tijden van de 2e wereld oorlog dus Churchill stelde voor om na de oorlog een grondwet op te stellen in Brits-Indie, dit alles vond plaats met de cripps missie waarin werd voorgesteld: dat Brits-Indie uit het Britse Gemenebest kon stappen. En dat iedere provincie vrij was om zich bij de Indische unie te treden. Dat betekende ook dat er aparte moslim staten konden zijn. Deze missie was geen succes omdat de congres partij (de partij van Gandhi) een onmiddellijke machtsoverdracht eiste. Dit was met name op de defensie, maar daar wou engeland niet mee instemmen hoewel Cripps hierbij met zijn beloften wel iets verder was gegaan. De zelfde fout was begaan over het zelf recht dat betekende dat de moslimstaat Pakistan weer iets verder kon gaan naar de streef van zelfrecht. In 1945 stelde de Britten een nieuw congres voor, die mislukte en na die conferentie werd besloten dat in Brits-Indie zowel voor de centrale wetgevende voksvergadering als voor de provinciale volks vertegenwoordiging verkiezingen gehouden werden. Maar dan wel met rekening gehouden tot het beperkte percentage van de bevolking dat recht had om te stemmen. Dat was maar 30% van de bevolking. Nu zag men hoe sterk het aandeel van de moslem liga was toegenomen, toen hadden ze nog geen 5% van alle moslem stemmen, en nu hadden ze er 30 zetels dat waren alle zetels die er te krijgen waren. En de wetgevende volksvergadering was er ook heel erg op vooruit gegaan ze hadden 439 van de 494 zetels behaald in de provincies. Dit alles gebeurde dan wel in de islamitische provincies, in de niet-islamitische provincies haalde de congres partij een beslissende meerderheid. Op 19 februari 1946 stuurde de Engelsen een delegatie uit het kabinet naar Brits-Indie om te onderhandelen over het zelfbestuur van brits indie. Zij onderhandelden drie maanden in India, maar het bleek onmogelijk. Want de jinnah (de leider van de moslem liga0 bleef bij zijn punt dat de noordelijke 6 provincies bij de moslim staat Pakistan kwamen. Hoewel er in sommige van die provincies maar minder dan 52% moslim was. Toen was het voorstel van de delegatie dat de twee provincies waar het moslim percentage het hoogste was zich tot de eenheid Pakistan mochten vormen. En ook werd er voorgesteld dat de partijen een eenheid moesten vormen en het land goed besturen voordat de grondwet was gemaakt. Al deze voorwaarden moesten aanvaard worden anders zouden ze niet doorgaan.
Uiteindelijk wouden de moslims het toch accepteren een moslem staat binnen een federatie accepteren. Maar de leden van de missie stelden dit uit en, lieten verkiezingen uitzetten voor een grondwetgevende vergadering. Jinnah voelde zich toen heel erg verraden. En trok meteen de voorstellen van de delegatie die hij wou accepteren in. Daarna werd de onderkoning Nerhoe uitgenodigd om een regering samen te stellen. Hierbij kreeg de Molsem Liga 5 van de 14 minister zetels aangeboden maar dat accepteerden ze niet dus kwam er een regering zonder een moslem minister. De delegatie probeerde dat nog te veranderen maar dat lukte niet. Ze lieten het pas achter toen ze het gingen hebben over de verdeling van India. Maar de Moslem Liga ging over tot: directe actie. Dit betekende dat er 4 dagen aan een stuk alleen maar geweld werd gepleegd, terwijl de burgerlijke autoriteiten hiervan helemaal geen benul hadden dat er in de buitenwijken zoveel gemoord en gebrand werd. Het leger probeerde dit allemaal te onderdrukken, en ook Gandhi deed er wat aan iedere keer als er in een wijk een gevecht was geweest ging hij er met de mensen praten. Twee maanden na het bloedbad van Calcutta vielen moslims in het noorden de Hindoes aan, de Hindoestaanse pers blies dit hele verhaal op en zei dat er heel erg veel Hindoes het leven hadden verloren. Dit pikten de Hindoes niet en ze vergelden dat op de moslims hierbij verloren 7000 moslims het leven. In eind 1946 stemde de Moslem-Liga wel toe om in de regering te komen maar dan als obstructie voor de Congres Partij. Dit alles gebeurde toen India helemaal onhandelbaar was geworden. Toen was Premier Atllee het onderhandelen helemaal beu geworden en zei dat zijn streefdatum in maart 1948 lag voordat alle Britten het land zouden hebben verlaten. De noodzaak werd ook gezien dat een aparte staan Pakistan moest worden gevormd en dat gebeurde zo op 15 augustus 1947 werd de onafhankelijkheid getekend. En de grenzen werden vastgesteld

De situatie van India na de dekolonisatie.

De jarenlange onafhankelijkheidsstrijd in Brits-Indië, had tot gevolg dat in 1947 de Hindoestaat India en de Moslimstaat Pakistan ontstond. Pakistan werd verdeeld in een oostelijk en een westelijk deel. De deling van Brits-Indië had grote gevolgen. Miljoenen moslims in India werden gedwongen hun huizen te verlaten en naar Oost- of West Pakistan te verhuizen. Hetzelfde gold voor de Hindoes in Pakistan. Zij werden gedwongen om naar India te verhuizen. Er kwamen miljoenen mensen om in gevechten door deze situatie. Er waren vooral grote gewelddadigheden en opstanden in Bombay, een van de grootste steden in India. Vanaf het begin was de verhouding tussen deze twee landen zéér slecht. Er brak zelfs een strijd uit om het gebied Kasjmir.

India:

Na de onafhankelijkheid van 1947 probeert de overheid door middel van vijfjarenplannen de economie aan te sterken. Het inkomen per hoofd van de bevolking steeg in de jaren tachtig met 3 %. De inflatie (stijging van prijzen en daling van geldwaarde) bleef in 1985-1995 hoog (10%), maar werd daarna weer wat minder (8,5%). Nu is de Indiase economie weer erg zwak.
India is dus geen rijk land. India heeft veel akkerbouw en vele grondstoffen alleen is het meeste daarvan niet goed ontwikkeld, daarom heeft het overgrote deel van de mensen een slechte leefomstandigheid. Ook is India in sommige delen overbevolkt, dit komt doordat India elk jaar een groot geboorte overschot heeft.

Pakistan:

De Pakistaanse economie werd in 1947 en in 1971 voor zeer groot problemen gesteld door de scheiding tussen India en Pakistan in 1947 en tussen India en Bangladesh in 1971. Dat kwam doordat men een aantal van haar handelscontacten voor aankoop van grondstoffen en afzet van producten verloor. In Pakistan wist men een positie van zelfvoorziening op voedselgebied te bereiken tussen de jaren 1977 en 1983 ook werden rijst en textiel belangrijk exportproducten.
Door de “braindrain”, een snelle bevolkingsgroei, de politieke onzekerheid en de afscheidsbeweging bleef na 1983 de economische groei beperkt.

Pakistan is een knooppunt van internationale wapenhandel en verdovende middelen als heroïne, waardoor miljardenbedragen aan de staats voorbij gaan, maar de overheid kan mede daardoor geen geld besteden aan belangrijke ontwikkelingszaken als onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

http://nl.wikipedia.org/wiki/India#Komst_van_de_Europeanen

http://rexborn.tripod.com/id2.htm

http://twintigsteeeuw.web-log.nl/twintigsteeeuw/2006/04/dekolonisatie.html

http://www.scholieren.com/werkstukken/1882

www.storme.be/Rechtsvergelijking13.pdf`

http://members.lycos.nl/dekolonisatie/#Groep%204

Conclusie:

We zijn er achter gekomen dat de Britten India al ruim 100 jaar hadden bezet en de bevolking onderhad genoeg had van de Britten . Gandhi speelde hierbij een hele belangrijke rol. Hij was een hoofpersoon die de bevolking aanzette tot een geweldloze opstand . De Engelse stribbelde eerst nog een beetje tegen door veel geweld te gebruiken. Maar na de jaren vordereden kregen de Indiers steeds meer zelfrecht en uiteindelijk werd Brits-Indie opgedeeld in India en Pakistan ook in Bangladesh maar dat hoort nu weer bij India. Hierbij heeft de Congres partij een cruciale rol in gespeeld. Als dit niet anders was gelopen waren de mensen in India denken wij nu nog steeds onderdrukt geweest en was India nog geen vrij land geweest. Maar het als maar durende Conflict met Pakistan aan de grens was dan ook niet geweest. Maar een groot nadeel is dat sinds de Britten India hebben verlaten het Economisch slecht gaat met India en ze veel steun nodig hebben, als de Britten gebleven waren dan was het nu wel wat beter met India gesteld want in de nieuwe socialere maatschappij zouden zij India ook veel steun gegeven moeten hebben.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

dankje we hebben er veel aan gehad bij geschiedenis
leerling 3 havo

9 jaar geleden

A.

A.

Bedankt, ik heb er veel aan gehad voor mijn presentatie!

5 jaar geleden

I.

I.

Elizabeth was ook onderdeel van de Britse kolonisatie, ze heeft de Britten opdracht gegeven om iedereen te laten werken.

5 jaar geleden

een scholier

een scholier

Ik vind het wel mooi dat je een praktische opdracht hebt gemaakt over dit onderwerp en je geen KAULO REDEN HEBT GESCHREVEN HOE HET IS BEGONNEN! Stelletjes uilskuikens.

1 jaar geleden