De rol van propaganda in het totalitaire systeem

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 2360 woorden
  • 8 april 2001
  • 51 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
51 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Onderzoeksvraag: “Wat is de rol van propaganda in het totalitaire systeem.” Ik ben van plan om deze vraag te onderzoeken door gebruik te maken van de volgende bronnen:  Geschiedenis boek Memo  Internet  De film die we hebben gekeken in de les  Informatie uit de bibliotheek
Als ik mijn bronnen goed heb uitgewerkt acht ik mezelf instaat antwoord te kunnen geven op mijn onderzoeksvraag. Ook zal ik in mijn praktische opdracht de overeenkomsten van het totalitaire systeem van Rusland rond 1940 en het totalitaire systeem van Duitsland rond 1940 tegen elkaar uitzetten. Ik zal zo bijvoorbeeld gaan kijken naar de verschillen en de overeenkomsten tussen beide systemen. Hoe gingen de totaal heersers te werk ? Om antwoord te krijgen op de hoofd vraag moet je eigenlijk wel eerst een stukje geschiedenis erbij nemen want anders is het een beetje lastig om antwoordt op je vraag te krijgen. Door de bronnen te hebben bestudeerd ben ik erachter gekomen dat zowel Hitler als Stalin veel gebruikt heeft van propaganda. Het was voor hen erg makkelijk om het volk te beïnvloeden met propaganda. Ze konden op deze manier het volk makkelijk bereiken en het is denk ik de meest efficiënte manier om je zin door te drijven zonder dat het volk argwaan krijgt. Ze maakten hun wil wet en lieten het in een mooi daglicht vallen. Zo leken al hen daden goed. Eigenlijk waren Hitler en Stalin gewoon dictatoren. Hitler en Stalin hebben het volk gewoon gemanipuleerd en geïndoctrineerd. Ze hebben het volk eigenlijk helemaal gehersenspoeld zodat ze zelf niet meer wisten wat goed en slecht was. Op deze manier kregen Hitler en Stalin eigenlijk complete macht over het volk. Het was in die tijd natuurlijk ook erg moeilijk om je hoofd erbij te houden want het waren slechte tijden. En als je wel gewoon normaal bleef nadenken en niet de leider wilde volgen werd je met alle gemak naar een concentratiekamp gestuurd. Als je dus eigenlijk nog een beetje nadacht in die tijd kwam je al gauw tot de conclusie dat wanneer je niet vermoord wilde worden of naar een concentratie kamp wilde worden gestuurd. Gewoon naar de leider(dictator)moest luisteren. Hitler en Stalin zette met hun propaganda eigenlijk het volk in een patstelling zat niets anders voor de mensen op dan gehoorzamen. Het is zo dat je iets gemakkelijker van iemand aanneemt als er voor jouw ook iets gunstig uit voortkomt. Bijv: “Bij de SA ontwikkelt men kameraadschap, taalkundigheid en kracht.” (Hitler) Een opvallend verschil tussen de propaganda van Hitler en Stalin. Stalin maakte bijna/of geen gebruik van individuele beloftes. Stalin probeerde het volk te indoctrineren door tegen ze te zeggen dat alles wat ze deden voor het land/vaderland was. Stalin zorgde dat het volk erg chauvinistisch werd ingesteld waardoor ze eigenlijk onderhypnose kwamen en wanneer Stalin zei dat het goed voor het vaderland was dat het volk meteen bereid was om datgene te doen. Stalin richtte zich vooral tot de arbeider. Stalin zei dat de arbeiders het beter zouden krijgen gevolg, iedereen wil arbeider worden. Dit was een bewuste keuze van Stalin want het Communistische systeem van Karl Marx was ontwikkeld

voor een industrieel land en geen boeren staat zoals Rusland. Stalin moest dus heel snel heel erg veel arbeiders zien te vergaren. Dan is de beste manier natuurlijk:” Propaganda!! ” en wel zo dat je als arbeider het land het beste kan dienen en je daarvoor natuurlijk op lange- of korte termijn voor beloond zal worden. Zo staat er bij een propaganda poster van Stalin bijv. de volgende tekst: “Volg het voorbeeld van de arbeider” Nu ik informatie heb ingewonnen over de situatie in de 2 verschillende leiders(dictators).Kan ik ook goed zeggen op welke gebieden hun propaganda overeenkomt en op welke niet. Overeenkomsten:  Er wordt door beide leiders gestreefd naar een eenheid ensamenhorigheid.  Ze doen zichzelf allebei voor als echte helden en goden. Ze laten het volk geloven dat ze de verlossers zijn.  Als standpunt gebruiken ze vaak hun volk/land Ze gebruikten alle bij totale sensuur alles werd via de media wegen aangepakt
Verschillen:  Hitler richt zich vaak op uitbreiding van grond en oorlog. Stalin daarin tegen richt zich veel meer op het eigenland.  Hitler gebruikte zijn het Duitse ras als uitgang punt. Stalin zijn volk.  Doordat het analfabetisme in Rusland groot was werden er daar minder teksten gebuikt dan door Hitler. In Rusland werd meer gebruik gemaakt van afbeeldingen. Antwoord: Het is dus duidelijk geworden dat de propaganda voor totalitaire staten zoals Rusland en Duitsland en erg grote rol hebben gespeeld. Zo zouden Hitler en Stalin zonder propaganda nooit zo’n grote druk uitgeoefend kunnen hebben. Want zonder de media zou het nooit gelukt zijn zoveel mensen van hun ideeën te overtuigen. Ik ben van mening dat propaganda het belangrijkste middel is om mensen van iets te overtuigen of iets met te delen. Hitler en Stalin hebben de propaganda heel erg goed gebruikt. Ze wisten hierdoor het hele volk(althans de ruime meerderheid)te overtuigen dat hun gedachtegangen correct waren. Terugblik: Ik vond het erg leuk om dit project te maken. Ik heb er ook veel van geleerd ook al wist ik al aardig wat van het onderwerp af. Het moeilijkste vond ik om de poster te maken. Maar gelukkig is dat uiteindelijk toch wel gelukt. Ik heb eigenlijk alleen maar het boek en internet gebruikt om informatie in te winnen. Natuurlijk heb ik ook dingen onthouden die in de film naar voren zijn gekomen. Ik heb dus niet zoals ik aan het begin van dit project heb vermeldt de bibliotheek gebruikt om dat ik die gewoon niet meer nodig had. De bronnen die in het Memo Handboek stonden vond ik erg duidelijk en die heb ik vooral veel gebruikt. Ik heb op internet veel gezocht naar plaatjes en die heb ik ook zoveel mogelijk in dit werkstuk geprobeerd te verwerken. Tenslotte wilde ik eigenlijk nog wel iets vertellen. Op internet kwam ik vaak tegen dat mensen zeiden dat Hitler en Stalin eigenlijk genie’ s waren omdat ze het volk en ook een aantal andere landen zo wisten te bewerken, dat het eigenlijk iets geniaal is wat ze hebben bereikt. Natuurlijk hebben Stalin en Hitler het heel erg goed aangepakt anders hadden ze niet zoveel steun van binnen- en buitenaf gehad. Maar Hitler en Stalin hebben wel een heel gemakkelijk moment uitgezocht om aan de macht te komen want er was in beide landen op dat moment een crisis aan de gang en dan is het natuurlijk makkelijk om het volk te bewerken. Dus ik vind Hitler en Stalin geen echte genie ’s want ik denk dat wel meer mensen in die tijd zo aan de macht zouden kunnen zijn gekomen. Het is natuurlijk wel dat beide mannen ontzettend veel overtuigingskracht hadden, die heeft natuurlijk niet iedereen. Bronnen: Bron 1: De afbeelding is door iemand in Duitsland gemaakt in de tijd dat Hitler regeerde dus zo rond 1939. Je ziet een foto van 2 Duitse jongetjes van een jaar of 5 die een Duits uniform dragen met een hakenkruis erop. De afbeelding is gemaakt om de mensen in Duitsland te laten zien dat het nooit te vroeg is om het nationaal-socialisme erin te rammen. Hoe vroeger hoe beter. Dat je kinderen alleen mag opvoeden volgens Duitse normen en waarden. De boodschap is dus duidelijk bedoeld voor het Duitse volk. Ook is bij deze foto niet erg veel kleur gebruikt, sterker nog het is een zwart wit foto. Door dit zwart-wit contrast valt de afbeelding wel erg op want de kleuren zullen de aandacht niet trekken. Bron 3: Je ziet een poster afgebeeld waar soldaten met zijn allen aan een touw lopen te trekken. Het is een werving poster. Dat wordt duidelijk door de tekst die erbij staat geschreven: “Bij SA ontwikkeld u kammaraadschap, taalheid en kracht.” De poster is gemaakt in 1914 en is bedoeld om meer Duitsers als soldaat aan te trekken. Omdat in deze poster lichte kleuren zijn gebruikt krijgt het een best wel mooi en vrolijk uiterlijk. Daardoor zullen veel Duitsers wel hebben gedacht dat het erg aantrekkelijk zou zijn om als soldaat het land te dienen. Ook wordt door de poster duidelijk dat als soldaat de samenhorigheid en de liefde voor het volk erg versterkt wordt. Hitler hield in die tijd ook vaak toespraken dat je als soldaat het Duitse volk goed kon dienen. “Wordt soldaat en help Duitsland weer gezond te maken” zei hij in één van zijn toespraken in 1940. Bron 5: Op de poster zie je een student afgebeeld met een vlag met een hakenkruis erop. De poster is gemaakt om de studenten te laten zien dat Hitler ook de studenten nodig had. En dat zij ook naar hem moesten luisteren en zijn bevelen moesten opvolgen. Er wordt ze opgeroepen te vechten voor Volk en Führer. De poster is in de jaren 30 gemaakt en is ontwikkeld door Hitler. Hitler wilde graag dat de studenten hem gehoorzaamden omdat hij intellectuelen als een bedreiging zag. Als er namelijk mensen waren die veel nadachten dan zouden zij ook wel eens kunnen zien dat Hitler helemaal niet zulke vaderlandslievende gedachtes had maar veel meer fascistische. Ook zouden mensen met meer verstand Hitler niet als Führer kunnen zien maar als dictator.Als dat eenmaal zover was dan was Hitler niet meer zo zeker van zijn zaak. De studenten zouden dan misschien andere mensen kunnen overhalen en in opstand kunnen komen. Natuurlijk zou Hitler ze wel meteen laten onderbrengen in een concentratie kamp maar hij liep dan toch weer risico. Bron 7: Je ziet een afbeelding van een soldaat met achter zich een vlag waar een hakenkruis op staat. Er staat een tekst bij geschreven: “Wij zullen overwinnen”. De afbeelding is dus gemaakt om het Duitse volk aan te moedigen, Hitler probeerde hiermee duidelijk te maken dat de Duitsers het sterkste zijn. Het kan ook zijn dat de poster gemaakt is om de vijand af te schrikken. De tekenaar heeft dat effect goed bereikt door de soldaat zwarte kleding aan te doen en een dreigende blik in zijn ogen te geven. Bron 8: Je ziet een poster gemaakt door Toidze zo rond 1942
Op de poster zie je soldaten met geweren en zwaarden afgebeeld. De kunstenaar heeft goed duidelijk gemaakt dat het er hier om de Witte
en de Roden gaat. De Witte en de Roden verenigen elkaar om voor het
vaderland te vechten. Er staat ook een tekst bij: “ voor het Vaderland”. De kunstenaar wil met deze poster duidelijk maken dat de Russen erg
vaderlandslievend waren ingesteld. De Witte en de Roden gingen dus samen
tegen de Duitsers vechten. Bron 9: Je ziet Hitler afgebeeld als een machtig en zelf bewust persoon, Iemand die weet wat hij doet. Door de houding op de poster komt
hij heel erg zelfverzekerd over. De poster is gemaakt in 1938 met de bedoeling Hitler om meer mensen
te winnen voor Hitlers partij de NSDAP. Dit wordt nog eens extra

benadrukt door de tekst: “ Één volk, één rijk, één leider.” Het wordt dus duidelijk dat Hitler naar een totalitaire staat streeft. Bron 10: Een poster gemaakt door G.Klutsisin 1932. Op de poster is het hoofd van Stalin groot afgebeeld
met op de voorgrond veel bedrijven en fabrieken. Op de achtergrond zie je veel mensen die naar een toespraak van Stalin
Luisteren. Er zijn niet erg veel kleuren voor deze poster gebruikt. Alleen het gezicht van Stalin is in kleur afgebeeld wat dus voor een echt heel goed effect zorg. Stalin zijn hoofd springt er echt meteen bovenuit. Er staat onder de poster de volgende tekst geschreven: “ De zege van het socialisme”. Er wordt met deze tekst bedoeld dat Stalin Rusland er boven op zou helpen en dat de
mensen hem zouden zien als een held. De mensen kregen op deze manier weer vertrouwen in
het communistische systeem. Bron 11: Een poster gemaakt in 1927. De poster is gemaakt om
Het industrialisatie in Rusland perspectief te geven. Omdat er veel felle kleuren zijn gebruikt creëert het een heel
erg goed en positief beeld. Zo lijkt het alsof de industrialisatie
alleen nog maar positief kan ontwikkelen en dat niets meer in de
weg kan staan. De poster is bedoeld om het volk weer vertrouwen
in het land te geven en ook natuurlijk ook het communistisch systeem. Op de poster is een grote hal te zien met waar heel erg veel mensen aan het werk zijn. Ook zijn er veel transportmiddelen te zien en een helboel machines. Wel is er een leider die is ook duidelijk afgebeeld. De leider staat op een verhoging en die wijst aan naar wat er moet gebeuren. Bron 12: Een poster gemaakt door Kokorekin in 1942. Op de poster zie je een arbeider afgebeeld die een vlag in de lucht steekt. Op die vlag is het gezicht van Stalin afgebeeld en ook die van Lenin. De vlag valt in een oogopslag op omdat Kokorekin op de achtergrond erg veel geel heeft gebruikt en de vlag rood is. De arbeider is op een vliegveld afgebeeld met op de achtergrond een aantal fabrieken. Onder de poster staat de tekst: “ Volg het voorbeeld van de arbeid.” Er wordt hier mee bedoeld dat het volk Stalin moet volgen als arbeider. Dus iedereen moest eigenlijk voor de staat gaan werken. Ook wordt met deze poster duidelijk gemaakt dat de arbeider blij met het communisme moet zijn en Lenin en Stalin dankbaar moet zijn. Bron 13: Een poster gemaakt in de jaren 30 door K.Stauber

Je ziet op de voorgrond Hitler afgebeeld in een Duits uniform met een vlag in de hand met een hakenkruis erop. De kunstenaar heeft niet echt veel kleur gebruikt. Het geeft een nogal somber uiterlijk. Op de achtergrond zie je de zon doorkomen dat geeft wel een mooi effect. Ook zie je op de achtergrond heel veel mensen die hetzelfde uniform en ook een vlag in de hand hebben waar een hakenkruis op staat. Bij de poster staat de tekst: “ Leve Duitsland”. Hiermee wordt bedoeld dat Duitsland één volk is. Hitler probeert met deze poster het nationalisme te stimuleren. Ook lijkt Hitler de held die Duitsland naar de overwinning leidt. En dat kan alleen maar als het hele Duitse volk bereid is voor het land te vechten en helemaal achter Hitler staat.

REACTIES

M.

M.

Hoi,

Je werkstuk op scholieren.com is echt superhandig daar kan ik veel uithalen, maar aan het einde van je werkstuk heb je het over die bronnen. Je bespreekt ze ook en goed! Nou wou ik ff vragen of jij mij die plaatjes ff kan mailen of anders zeggen waar ik DIE plaatjes kan vinden

alvast bedankt

Matthijs Kuiper

23 jaar geleden

L.

L.

wwet je hoe gewelddig jij bent, morgen moet ik verslag inleveren en in de vakantie heb ik Pfeiffer gekregen en geen uitstel dus ik moest echt iets. Nu ik jou po heb komt het wel goed. Bedankt! Mail je terug? Mazzel. Lijnos

23 jaar geleden

I.

I.

bedankt

22 jaar geleden

K.

K.

wij hadden heel veel aan je werkstuk maar kan je mij ook alsjeblieft de plaatjes toesturen?????????????????????????
Ik hoop dat je hierop reageert!!!!!!!
:)
Groetjes Koen en Rick

22 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.