Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Inleiding
Afghanistan algemeen en geschiedenis Afghanistan
* Hoe zijn alle conflicten rondom de situatie in Afghanistan ontstaan?
* Welke partijen zijn hierbij betrokken?
Osama Bin Laden
* Wat heeft Osama Bin Laden met het terrorisme te maken?
11 september
* Waarom is 11 september de directe aanleiding tot de oorlog in Afghanistan?
Reactie van Amerika op 11 september
* Welke acties ondernam Amerika na de aanslagen?
Gevolgen voor Afghanistan


* Welke gevolgen hadden de acties van de Verenigde Staten op Afghanistan?
Vredesinitiatieven
* Welke organisaties proberen de situatie in Afghanistan te verbeteren?
* Welke stappen zijn genomen door de VN om te situatie aan te pakken en heeft dit effect gehad?
Huidige situatie
* Wat is het effect op de huidige situatie van alle hulp die is aangeboden?
* Hoe gaat het nu met Afghanistan na alles wat er is gebeurd?
Conclusie
(plaatje van de vlag)
Zoals je ziet bestaat de vlag uit 3 verticale stroken. Elke strook heeft zijn eigen kleur. De kleuren waaruit de vlag bestaat is zwart, rood en groen. Het rood staat voor het Arabische Nationalisme en het groen staat voor de islam. Volgens overleveringen was groen namelijk de kleur van de profeet Mohammed en daarom komt hij terug in de vlag. In het midden vindt je het wapenschild van Afghanistan met een moskee en een Mihrab wijzend in de richting van Mekka.
Inleiding:
Wij gaan in ons werkstuk Afghanistan behandelen. Dit onderwerp hebben wij gekozen omdat het ons allebei wel interesseerde. We wisten er ook wel aardig wat van af omdat er een hoop is gebeurd. We kunnen zo de link koppelen naar 11 september, de gebeurtenis die miljoenen mensen in de wereld shockeerde maar ook is er veel burgeroorlog wat een grote impact heeft op het land. In ons PO komen verschillende dingen naar voren zoals de situatie met Osama Bin Laden maar ook de steun die het land krijgt van de organisaties.


We hebben geprobeerd zo veel mogelijk informatie te zoeken om op die manier een zo ruim mogelijk beeld van het land te krijgen. Ook via de media is er veel aandacht voor Afghanistan want op CNN bijvoorbeeld wordt er regelmatig wat uitgezonden.
Afghanistan algemeen en geschiedenis Afghanistan
Deelvraag 1; Hoe is het begonnen?
Het huidige Afghanistan ontstaat als Engeland en Rusland de grenzen tussen hun plekken (territorium) trekken. Engeland en Rusland waren de vroegere machtshebbers. De grenzen die gesteld worden houden geen rekening met de politieke en sociale structuur van het land en dat zorgt voor problemen. Er ontstaat ook veel onrust tussen de stad en het platteland. Er is sprake van veel radicalisme. De situatie in Afghanistan ging vooral veranderen toen de Sovjet Unie in 1979 de Oorlog verklaarde.
De geschiedenis van Afghanistan wordt gekenmerkt door buitenlandse bezettingen en veel burgeroorlogen. Engeland heeft Afghanistan gebruikt als kolonie om tegen Rusland om als het ware de klappen om te vangen. In 1919 werd Afghanistan onafhankelijk, nadat de derde oorlog tussen de Bitten en Afghanen was uitgebroken. In 1931 werd de constitutionele monarchie en die zou gaan duren tot ongeveer 1973. Het is een vorm van monarchie waarbij de macht van het staatshoofd wordt geregeld door de grondwet.
In juli van 1973 kwam Mohammed Daud aan de macht en vormde het land een republiek. In april 1978 pleegden communisten kwam er een staatsgreep en werd de Democratische republiek van Afghanistan uitgeroepen.
Vanaf 1978/1979 is de situatie in Afghanistan elke keer slecht. Ze verkeren voortdurend in een situatie met veel oorlogen. Na alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden rond 1978 vluchtte een grote groep Afghanen het land uit. Ze werden vooral opgevangen door landen zoals Pakistan en Iran. In februari 1989, trok het leger van de Sovjet Unie zich terug. Dit na bijna 10 jaar werk. Afghanistan werd achtergelaten als armoedig land. Afghanistan is ongeveer 10 jaar lang bezet en dit zorgt voor 6.5 miljoen vluchtelingen en een aantal miljoen doden. De Sovjet Unie en de staatsvorm van Najibullah en de Mudjahedin waren de volgende burgeroorlog. De rebellen veroverden grote delen van Afghanistan. Dit terwijl de regering nog 3 jaar stand hield in Kabul. In april 1992 stortte Najibullah in elkaar. De regering had helemaal geen controle meer over het land.
Er kwam een nieuwe strijd tussen ‘gematigde’ moslims en ‘fundamentalistische’ moslims. De gematigde moslims waren onder leiding van de Tadzjiek en de fundamentalistische waren onder leiding van de Hekmatyar. Afghanistan vormde weer een strijd waar meerdere partijen streden om de macht. Aan het einde van 1994 kwam de Taliban in zicht. (zie volgende hoofdstuk over precieze details en het werk van de Taliban). Hun opkomst vanuit het zuiden verliep met veel succes. In het voorjaar van 1997 viel Kabul in de handen van de Taliban en bleef nog maar 1 gebied achter dat niet in de handen viel van de Taliban.
Deelvraag 2; Welke partijen?
In het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw onderscheidt men 2 partijen namelijk de Socialistische partij en de Islamitische Partij. De partij PDPA dat staat voor People’s Democratic Feest of Afghanistan wordt gesteund door Rusland en daarmee wordt de Marxistische partij de grootste en belangrijkste partij van Afghanistan. De Partij voert een aantal veranderingen in en dit krijgt veel weerstand bij de islamitische groepen maar niet alleen bij de groepen maar ook bij de mensen die op het platteland wonen, komen er reacties. De zogehete Mujahedeen, ook wel verzetsstrijders genoemd, zetten militaire trainingskampen op in Pakistan om zo de overheid in Afghanistan te onderdrukken.Ook Rusland kunnen we als aparte partij beschouwen want de toenemende opstanden en instabiliteit van het land zorgen ervoor dat Rusland in december 1979 militair ingrijpt.
Hamid Karzai
Is president van de regering in Afghanistan ook wel de TISA genoemd (Transistional Islamic State of Afghanistan. De TISA is een coalitieregering dat bestaat uit verscheidene Afghaanse politieke leiders uit verschillende partijen.
Nederland heeft al 500 ISAF-militairen in Afghanistan, die actief zijn in de omgeving van Kabul. In totaal dragen 35 landen 9200 militairen bij aan ISAF.
Osama Bin Laden
Deelvraag: Wat heeft Osama Bin Laden met terrorisme te maken?
Osama Bin laden is het 17e kind van de in totaal 52 of 54 (is niet helemaal duidelijk) kinderen die Mohammed Bin Laden kreeg bij 10 vrouwen. Mohammed Bin Laden was een zeer rijke zakenman die een fortuin van 16 miljard dollar bezat. Na zijn dood erfde Osama een gedeelte van het fortuin. Dit wordt geschat op 250 miljoen dollar.
Toen Rusland in 1979 Afghanistan binnenviel, gebruikte Osama dit geld om 20.000 mannen te mobiliseren om Rusland te verslaan. Ook liet hij trainingskampen opzetten. Toen de tussen in 1989 uit Afghanistan waren verdreven, werd Osama als een grote held in Saoedi-Arabië gezien.
Rond 1989 ontstond Al-Qaeda. Dit is een terroristennetwerk onder leiding van Osama Bin Laden. De groep is fundamentalistisch islamitisch, en verzet zich vooral tegen de invloed van de Westerse wereld in de islamitische wereld, en vooral tegen de VS. De Al-Qaeda is tegen alles dat niet wordt geleid op een manier die de extremistische interpretatie van de Islam toelaat. Ook zijn ze fel tegen de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in het Midden Oosten.
In 1998 stelde hij een Fatwa aan, een religieus vonnis. Hier stond in: “Amerika vertegenwoordigt het ergste kwaad in de wereld en het is de plicht van iedere goede moslim om waar ook ter wereld, als dit in zijn vermogen ligt, Amerikanen te doden”. Met het geld dat Osama Bin Laden bezit, heeft hij scholen opgericht waar hij mensen traint om aanslagen te plegen en Amerikanen te doden. Bush heeft hierop gereageerd met de woorden: “We willen Osama Bin Laden aanpakken, en het land dat deze moordenaar verstop, ervoor laten boeten.”
Al-Qaeda heeft al zeer veel acties ondernomen. Hier volgen er een paar. (Bron wikipedia.)
• Bomaanslagen tegen Amerikaanse troepen in Jemen (1992)
• Gevechten in Somalië (1993)
• Bomaanslag op het World Trade Center in New York (1993)
• Plannen voor simultane bomaanslagen op vliegtuigen en aanslag op Paus Johannes Paulus II tijdens diens bezoek aan de Filippijnen (Operatie Bojinka) (verijdeld/afgebroken 1995)
• Bomaanslag tegen Amerikaans legerpersoneel in Dhahran (Saoedi-Arabië) (1996)
• Aanslagen op toeristen bij Luxor, Egypte (1997)
• Bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar es Salaam (1998)
• Zelfmoordaanslag op het Amerikaanse gevechtsschip USS Cole (2000)
• Kaping van een viertal vliegtuigen, waarvan vervolgens twee in een zelfmoordactie tegen het World Trade Center in New York, en een derde tegen het Pentagon aanvliegen (11 september 2001). Hierbij vielen bijna 3000 slachtoffers.
• Plannen voor een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs (afgebroken in 2001)
• Bomaanslag op de El-Ghriba synagoge in Djerba (Tunesië) (2002), waarbij onder meer Duitse toeristen om het leven kwamen.
• Zelfmoordaanslag op door buitenlanders bewoonde appartementencomplexen in Riyad (2003).
• Vier bomaanslagen in Istanbul in november 2003: twee tegen synagogen op 15 november 2003 en tegen een bank en het Britse consulaat op 20 november.
• Aanslagen op sjiieten tijdens het Ashoerafeest in Irak en Pakistan. Er vallen meer dan 226 sjiitische slachtoffers. Al Qaida ontkent verantwoordelijkheid volgens een onbevestigd bericht uit Iran (2004).
• Bomaanslagen op forensentreinen in Madrid. Hierbij vallen 191 doden en ongeveer 1400 gewonden. Van 13 bommen ontploffen er 10. De Spaanse regering zegt in het bezit te zijn van een videocassette waarin Al Qaida verantwoordelijkheid opeist. (2004)
• Onthoofding van een aantal Amerikanen, waaronder de zakenman Nicholas Berg (2004).
• Al Zawahiri heeft de aanslagen op het openbaar vervoer in Londen (2005) in herhaalde videoboodschappen opgeëist. Eén van de daders kwam ook in deze videoboodschap aan het woord.
• Een zelfmoordaanslag in Jordanië, waarbij 67 mensen om het leven kwamen.
• Bomaanslag op militaire basis in Libanon na verstrijken ultimaat aan Libanese regering om 15 gevangengenomen strijders vrij te laten (2 februari 2006).
11 september 2001. De aanslagen in New York.
Op 11 september 2001 vlogen 2 gekaapte vliegtuigen tegen het World Trade Center in New York. Deze aanslagen schokten de hele wereld, en miljoenen mensen zullen niet vergeten waar ze waren op het moment dat ze hoorden van de aanslagen.
Om 8.46 uur vloog het gekaapte passagierstoestel in de noordelijke WTC-toren. Er ontstond een grote explosie, en er ontstond een brand in de toren. Dit kwam doordat er nog veel kerosine in het vliegtuig zat.
Twintig minuten later boorde een tweede vliegtuig zich in de het WTC-gebouw. Dit keer in de zuidelijke toren. Deze vloog ook in brand. Deze tweede aanslag was live op de televisie te zien. Beide torens stortten na ongeveer een uur helemaal in. Hierbij zijn alle mensen die nog in het gebouw aanwezig waren omgekomen. Ook zijn er onder de slachtoffers minstens 200 brandweerlieden en 150 politieagenten doe meteen na de aanslagen in actie waren gekomen. Niemand van de inzittenden van het gekaapte vliegtuig heeft de aanslagen overleefd.
Een derde vliegtuig had zich om 9.37u in het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, in Washington D.C, geboord. Een vierde toestel dat ook gekaapt was, stortte die ochtend neer in een veld even buiten Pittsburg. Uit geheime opnames uit de cockpit valt volgens de FBI op te maken dat de zelfmoord piloot zegt dat ze het vliegtuig maar moeten laten neerstorten om een einde te maken aan de heroveringen van de passagiers. Dit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het eigenlijke doel, het Witte Huis of het Capitool, niet bereikt werd.
Van de in totaal 19.916 overblijfselen, konden er maar 10.190 geïdentificeerd worden.
In totaal deden 19 kapers aan de aanslagen mee. Waarschijnlijk was de kaper Mohammed Atta de leider van de operatie.
Je zou kunnen zeggen dat deze aanslag de druppel was die de emmer deed overlopen. Amerika verklaarde direct de oorlog aan Afghanistan.
Hoe reageert Amerika hierop?
De Verenigde Staten zag de aanslagen van 11 september dus als een directe aanleiding tot oorlog. Bush wilde niet alleen de aanslagen van 11 september vergelden, maar hij wilde meteen het terrorisme in het algemeen uitschakelen.
Op zondag 7 oktober 2001 is Amerika begonnen met het aanvallen van Afghanistan. Al snel reageerde de Taliban. Amerika zocht Osama Bin Laden, maar de Taliban wilde hem niet uitleveren. Amerika begon diezelfde dag nog een samenwerking met Groot-Brittannië en bombardeerde het vliegveld in Kabul. Op donderdag 11 oktober begonnen grondtroepen de jacht op Osama Bin Laden. In de dagen erna kwamen er vanuit de rest van de wereld ook reacties tegen Afghanistan. De Verenigde Staten bombardeerde trainingskampen van de Taliban, op dat moment nog aan de macht, omdat daar de terroristen zich misschien zouden schuilhouden, ze bombardeerden belangrijke plaatsen en gebouwen, en het hoofdkwartier van de Taliban. Wel dropten ze voedselpakketten om de burgers te steunen.
Afghanistan bereidde zijn talibanstrijdkrachten voor op de oorlog. Talibanleiders, Osama Bin Laden, riepen de Jihad uit, de heilige oorlog, tegen elk ander land dat tegen Afghanistan was.
En wie deden er nog meer mee?
De landen rond Afghanistan ondernamen ook acties. Oezbekistan stond alleen humanitaire hulp toe, Iran verbood het gebruik van zijn luchtruim voor eventuele aanvallen en Pakistan sloot zijn grenzen om te voorkomen dat er nog meer vluchtelingen vanuit Afghanistan zouden komen.
In november verzochten de VS en Groot-Brittannië verschillende landen, onder andere Nederland, Duitsland en Japan, materialen en troepen naar Afghanistan te sturen.
Eindelijk, half november, vonden er successen plaats. De hoofdstad Kabul werd in handen genomen. De Talibantroepen trokken zich toen terug rond Kandahar, maar eind november werd ook deze stad overgenomen en werden veel Talibanstrijders gedood of gevangen genomen.
Ondanks alle bombardementen en invasies was Osama Bin Laden niet gevonden.

Gevolgen voor Afghanistan
Amerika:
Economische gevolgen:
- De beurskoersen zakten onmiddellijk. Er werden veel minder vliegtickets verkocht, omdat iedereen bang was voor nog een terroristische aanslag. Hierdoor moesten zeer veel werknemers ontslagen worden. Ook de vliegtuigbouwers leden zware verliezen. Ook dit zorgde voor een massaontslag. De opbouw van New York en Washington na de aanslagen heeft Amerika ook heel veel geld gekost, rond de 1,5 miljard dollar. Deze crisis zorgde er ook voor dat er particulier grote schulden ontstonden, waardoor mensen minder gingen kopen en er dus minder winst werd gemaakt. Ook dit werkte weer negatief voor Amerika.
Een politiek gevolg voor Amerika zou afhangen van de lengte van de oorlog.Als de oorlog in Afghanistan lang zou duren, zou dit negatief zijn voor president Bush. Daarentegen, als Bush een snelle overwinning zou kunnen boeken was dit positief voor hem en Amerika.
Sociale gevolgen waren er het minst. In Amerika waren er demonstraties en rellen van voor- en tegenstanders van de oorlog. Dit beschadigde de eenheid van de bevolking. Door de economische gevolgen van de oorlog, werden arme mensen steeds armer; men had minder geld om te besteden. Iets dat er toe leidde dat de rijken ook minder verdienden.
In Afghanistan waren de gevolgen veel groter dan men had verwacht. Bush had van tevoren gezegd dat er geen onschuldige burgers gedood zouden worden. Uit onderzoek is gebleken dat de bombardementen op zoek naar Osama Bin Laden meer onschuldige mensen hebben gedood dat de zelfmoordaanslagen in het WTC. De bombardementen kostten aan 3767 mensen het leven, terwijl er op 11 september “maar” 3000 gedood werden.
Een groot deel van bevolking van Afghanistan is gevlucht en heeft geprobeerd uit de oorlogssituatie te ontsnappen. De inwoners hebben geen persoonlijke bezittingen mee kunnen nemen. Gelukkig hebben humanitaire organisaties voor hulp gezorgd, zoals tenten, voedsel eten en medische zorg.
Vredesinitiatieven
Er worden nog steeds veel dingen geprobeerd om te situatie te verbeteren. Er zijn verschillende partijen die proberen de situatie te veranderen. Tot nu toe is er nog geen VN vredesleger geweest. In 2001 komen er meerdere kanten van het verhaal. De VN-veiligheidsraad wordt aangemoedigd door Rusland en Amerika. De VN probeert te handelen met de Taliban maar dit loopt fout. Er wordt ook hulp geboden aan de mensen in Afghanistan door de VN. Momenteel is de VN er vooral op gericht het conflict te beheersen. Ze proberen ook met andere landen de conflicten bespreekbaar te maken.
Maar om zover te komen is er dus hulp geweest van veel landen. Dit is best moeilijk en de organisaties moeten naar elkaar luisteren en elkaars standpunt respecteren.
De NGO’s kunnen we verdelen in 3 groepen. Dit is de internationale, Afghaanse of islamitische NGO. De Non-Governemental Organisations houden zich vooral bezig met het geven van humanitaire hulp. Ook proberen ze de infrastructuur te verbeteren en het onderwijs. Maar ook proberen ze de mijnen op te sporen en verwijderen. De vredesinitiatieven zijn erg moeilijk in Afghanistan en het blijft vaak bij plaatselijk succes. De bevolking heeft bijna geen inbreng op de hele situatie. Zij kunnen gezien worden als deel van het probleem omdat het deels om afkomst, godsdienst en tegenstrijdige politieke belagen gaat. De vrede is erg moeilijk te handhaven omdat in de meeste gevallen je buurman al je vijand kan zijn, al is het allemaal maar door het geloof.
De ISAF helpt bij de veiligheid en de wederopbouw van Afghanistan. De VN Veiligheidsraad koos de ISAF om maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid in het land. Ze mogen met militair geweld optreden om zo de veiligheid (in Kabul o.a) te handhaven.
Het belangrijkste doel van de ISAF was in eerste instantie de interim-regering van Afghanistan die werd gevestigd in 2001 in Kabul. Voor de veiligheid.
De VN resolutie wilde uitbreiden tot ander delen in Afghanistan.
Daarnaast zijn de militairen op verschillende manieren betrokken bij de wederopbouw van het land. Het ISAF assisteert bij de wederopbouw van het leger en politie. Maar ook met de wegen.
Plaatselijk heeft de VN dus wel wat dingetjes kunnen bereiken maar op grote schaal wil het nog niet helemaal lukken.
We kunnen wel kijken naar enigszins vooruitgang. Maar er is nog steeds sprake van oorlogseconomie en toenemende armoede. Ook voor de kinderen. In eerste instantie werd de hoop vooral gevestigd op internationale partijen maar steeds duidelijker wordt nu toch dat het vanuit de Afghanen zelf moet komen. De VN kan wel helpen voorwaarden op te stellen en regels om duidelijk te maken hoe zij zelfstandig, zonder invloed van andere landen, zelf het land kunnen gaan regeren.
De partij die vooral helpt voor de kinderen is War Child. Zij proberen de kinderen even kind te laten zijn door ze te laten spelen en tekenen en zingen. Momenteel zijn er 3 projecten bezig; de eerste richt zich op scholing, basis en middelbaar onderwijs. Een tweede project richt zich vooral op werkende straat kinderen en het laatste project is bedoeld voor dorpskinderen.
Huidige situatie
Door alle hulp die is geboden is er nu relatief vrede. Hoewel de oorlog nog bijna officieel voorbij is vechten Afghaanse troepen en ook westerse troepen nog dagelijks met strijders van de Taliban en Al Quida. Dit is vooral het geval in het zuiden en oosten.
Nu is de veiligheidssituatie nog steeds slecht en het is een van de armste en slechts ontwikkelde landen. Er is veel kindersterfte en lage levensverwachting. De komende jaren heeft het land nog veel humanitaire en internationale hulp nodig.
Conclusie
De hoofdvraag is; Is de vrede in Afghanistan maakbaar/haalbaar?
Er is in Afghanistan een hoop gebeurd en een hoop kapot gemaakt. Dat is natuurlijk niet zo snel allemaal te veranderen. Schriftelijk is er wel vrede mede door de acties en hulp van de VN maar er gebeuren onderling nog veel ruzies die vaak uitlopen op gewelddadige acties met weer doden. De veiligheid is nog steeds heel slecht. Misdaad en geweld nemen steeds meer toe. Er komen hogere cijfers voor moord en diefstal en dan vooral in de stedelijke gebieden. Ontvoeringen van vrouwen en kinderen en mensensmokkel wordt ook steeds erger. Hieraan kunnen we zien dat Afghanistan nog helemaal niet opgeknapt is.
Door alle hulp die er is geboden is er nu relatief vrede maar westerse troepen moeten nog vaak een oogje in het zeil houden. De kindersterfte is nog hoog. Het is maar goed dat projecten van War Child de getraumatiseerde kinderen probeert te helpen. Een groot deel van de Afghaanse economie komt van drugshandel. Dit is opgebloeid door de VS.We denken dat de vrede wel redelijk is maar alle conflictjes nog niet helemaal opgelost zijn en daar hebben ze nog wel veel hulp voor nodig. Het drugsagentschap van de VN schatte het dit jaar op 52%. Er is wel een lichte daling en dat is positief nieuws maar het slechte nieuws is dat men begonnen is met de productie van heroïne. In de grote steden krijgen vrouwen al iets meer vrijheid zich te kleden met wat ze graag aan hebben maar in de kleine steden helemaal niet. Voor de Taliban aan de macht kwam kregen ze helemaal niks. Geen scholing, gezondheidszorg en werk. Ze hadden er geen recht op. Nu hebben ze er wel recht op maar ze hebben het nog steeds niet. Hun leven is niet veranderd. Er is namelijk geldgebrek.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

C.

C.

wat is nouw de oorzaak

9 jaar geleden